Reklama

Pierwsza rocznica Stowarzyszenia „Jestem”

Marta Stadnicka, Agnieszka Kolano
Edycja zamojsko-lubaczowska 13/2005

27 lutego Stowarzyszenie „JESTEM” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i rozpoczęło oficjalną działalność przy parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie.

Idea utworzenia Stowarzyszenia zrodziła się wśród ludzi należących do grupy biblijnej. Członkowie tej grupy, spotykając się raz w tygodniu na rozważaniu Słowa Bożego, pragnęli, aby to Słowo wydawało w ich życiu konkretne owoce. Wiedząc, że powołaniem każdego człowieka jest miłość, która najpełniej i najpiękniej wyraża się w służbie bliźniemu, wspólnie podjęli decyzję o działalności na rzecz drugiego człowieka. Początkowo do
Stowarzyszenia należało 17 osób. Obecnie liczy już 28 członków. W działalność angażuje się także wiele osób, które nie należą do Stowarzyszenia, ale popierają jego idee i służą swoim czasem i pomocą. Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Cele szczegółowe oraz sposoby ich realizacji zostały określone w Statucie (m.in. wychowywanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności chrześcijańskiej, zagospodarowanie wolnego czasu, działalność dobroczynna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych).
Pierwszym większym zadaniem, które chcieliśmy zrealizować, była organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Hrubieszowa i okolic. Zaplanowaliśmy obóz wypoczynkowo-szkoleniowy w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce k. Chojnic. Naszym pragnieniem było, aby z wyjazdu mogło skorzystać jak najwięcej dzieci, także te, które pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Jako organizacja pozarządowa mogliśmy się starać o różnego rodzaju dotacje i dofinansowania. Otrzymaliśmy duże wsparcie od wielu instytucji. Dzięki temu do Funki wyjechało 96 dzieci i młodzieży. Uczestnikami obozu byli ministranci i lektorzy oraz dziewczęta należące do grup formacyjnych z naszej parafii. Wyjazd był formą nagrody za ich całoroczną pracę.
W okresie wakacyjnym nasza młodzież brała także udział w spotkaniach międzynarodowych w Nasutowie k. Lublina. Zaproszenie do Nasutowa otrzymaliśmy od Fundacji Nowy Staw, z którą od początku naszej działalności współpracujemy. Owocem uczestnictwa w spotkaniu był późniejszy wyjazd naszych dzieci do Niemiec oraz 3-dniowa wycieczka do Lwowa. Od 24 do 27 stycznia br. zorganizowany był wyjazd dla młodzieży w Bieszczady na zimowy wypoczynek połączony z nauką jazdy na nartach. Oprócz tego organizujemy różnorodne, wyjazdy i wycieczki jednodniowe, np. wycieczkę po Roztoczu Wschodnim, wycieczki rowerowe przyrodniczymi i dydaktycznymi ścieżkami turystycznymi powiatu Hrubieszów.
Jednym z celów Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Realizując ten cel, organizujemy dla dzieci gry i zabawy zespołowe na świeżym powietrzu, mecze piłki nożnej ministrantów, mecze piłki siatkowej i koszykowej. Dbamy także o rozwój kulturalny młodych ludzi. Byliśmy z dziećmi i młodzieżą na dwóch koncertach w Hrubieszowskim Domu Kultury:
10 października na koncercie przygotowanym z okazji Dnia Papieskiego i 6 listopada na koncercie Joszko Brody z dziećmi. Korzystając z gościnności HDK, 15 stycznia br. wystawiliśmy tam jasełka, a w czasie ferii zimowych byliśmy z dziećmi na bezpłatnej projekcji filmu Gerfild. Dziewczęta z grup formacyjnych były również ze swoimi animatorkami w hrubieszowskim Muzeum oraz w zabytkowej cerkwi prawosławnej.
Wszystkie te działania uznajemy za bardzo ważne i potrzebne. Widzimy dobro z nich wypływające i radość dzieci z tego, co robią, w czym mogą uczestniczyć. Jednak priorytetową sprawą jest dla nas stała, systematyczna praca formacyjna. Bardzo istotna jest również stała formacja członków Stowarzyszenia (większość osób należy do grupy biblijnej). Pamiętamy też o naszym rozwoju intelektualnym, dlatego korzystamy z różnych ofert szkoleniowych, tym bardziej, że zdobytą na tych szkoleniach wiedzę możemy wykorzystywać w pracy Stowarzyszenia.
Nasze Stowarzyszenie jest organizacją działającą głównie na rzecz dzieci i młodzieży, ale staramy działaniami objąć również osoby dorosłe. Przy parafii istnieje grupa terapeutyczna dla anonimowych alkoholików. Od października istnieje też klub wsparcia koleżeńskiego, w którym pomoc mogą uzyskać osoby bezrobotne. Działa także grupa charytatywna, która zajmuje się działalnością dobroczynną na rzecz osób ubogich.
Do realizacji tych różnorodnych zadań potrzebujemy środków finansowych, dlatego piszemy projekty i wnioski grantowe. Gdyby nasza organizacja nie została zarejestrowana i nie posiadalibyśmy statusu prawnego, nie moglibyśmy starać się o większość funduszy. Dzięki temu, że działamy jako Stowarzyszenie, mamy „otwarte drzwi” do fundacji, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego itp. Jest to bardzo ważne, gdyż bez dotacji nie moglibyśmy podjąć wielu działań (w parafii brakuje finansów ze względu na kościół, który jest w budowie). Nasze Stowarzyszenie posiada również status organizacji pożytku publicznego. Związane są z tym liczne korzyści (np. możliwość przekazywania od osób fizycznych 1% z ich podatku na rzecz Stowarzyszenia), ale także i obowiązki. Podstawowym obowiązkiem, z jakiego musimy się wywiązywać, jest ogłaszanie w Monitorze Rządowym sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada swoją stronę internetową www.jestem.hrub.pl prowadzoną przez naszych członków. Można na niej odszukać wszystkie informacje o działalności Stowarzyszenia oraz o jego członkach.
W planach na najbliższy czas mamy m.in. zajęcia artystyczne, podczas których dziewczęta będą robiły pisanki i kartki świąteczne (rzeczy te zostaną sprzedane na kiermaszu), wyjazdy na krytą pływalnię do Zamościa, zainicjowanie spotkań dzieci z paniami z przygotowaniem psychologicznym i pedagogicznym (terapia w formie zabawy). Myślimy już także o wakacjach 2005 i organizacji letniego wypoczynku.
Naszym marzeniem jest utworzenie w przyszłości kawiarenki internetowej i dziennej świetlicy dla dzieci, w której mogłyby odrabiać lekcje oraz spędzać owocnie i bezpiecznie swój wolny czas. Dzięki istnieniu Stowarzyszenia powstaje wiele Bożych dzieł. Naszym patronem jest św. Jan Bosko i chcielibyśmy, aby był on dla nas wzorem pracy w radości na rzecz bliźniego. Zgodnie z jego zaleceniem, wszystkie nasze działania zawierzamy Jezusowi Eucharystycznemu i Maryi Wspomożycielce Wiernych.

Reklama

Abp Wojda: Nie do pogodzenia z postawą chrześcijanina były akty przemocy i pogardy

2019-07-22 14:44

BP KEP / Białystok (KAI)

Nie do pogodzenia z postawą chrześcijanina, naśladowcy Chrystusa, były akty przemocy i pogardy. Naszym obowiązkiem jest bronienie wartości narzędziami, które zawsze wpisują się w przykazanie miłości bliźniego i szacunek do każdego człowieka – napisał abp Tadeusz Wojda SAC, w komunikacie po wydarzeniach, które miały miejsce w Białymstoku 20 lipca. "Sobotnie wydarzenia pokazały, że wiele jeszcze mamy do zrobienia, aby w naszych sercach zapanował pokój" - wskazał metropolita białostocki.

T. Margańska/www.flickr.com/photos/episkopatnews

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Bracia i Siostry,

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” J 13, 34-35.

Przywołuję te słowa Chrystusa jako komentarz do sobotnich wydarzeń w Białymstoku – Marszu Równości i kontrmanifestacji tysięcy ludzi na ulicach naszego miasta. Pięknym i wartościowym świadectwem były czuwania modlitewne, ofiarowane w tej intencji cierpienia ludzi chorych, modlitwy w świątyniach i przed katedrą, do czego zachęcałem w mojej odezwie odczytywanej w parafiach. Jednak nie do pogodzenia z postawą chrześcijanina, naśladowcy Chrystusa, były akty przemocy i pogardy. Te, w żadnym przypadku, nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. Są to czyny przeciwne nauczaniu Chrystusa. Naszym obowiązkiem jest bronienie wartości narzędziami, które zawsze wpisują się w przykazanie miłości bliźniego i szacunek do każdego człowieka. Jezus nakazuje nam wprost: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą” Mt 5, 44.

W dalszym ciągu zachęcam do modlitwy i troski o rodzinę, o czystość panujących w niej obyczajów. Niech nasze rodziny, Bogiem silne, będą przykładem pięknej miłości na wzór Świętej Rodziny. Sobotnie wydarzenia pokazały, że wiele jeszcze mamy do zrobienia, aby w naszych sercach zapanował pokój. Miłość Chrystusa ma nas do tego każdego dnia przynaglać.

Abp Tadeusz Wojda SAC

Metropolita Białostocki

Białystok, 22 lipca 2019 roku

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Katedra polowa WP: Msza św. w intencji poległych policjantów

2019-07-23 19:39

kos / Warszawa (KAI)

Biskup Józef Guzdek sprawował w katedrze polowej WP Mszę św. w intencji poległych na służbie policjantów oraz ich rodzin. W homilii bp Guzdek, który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski jest delegatem ds. duszpasterstwa Policji, przypomniał, że służba policjanta ma charakter rodzinny. – Najbliżsi identyfikują się z wartościami, jakim on służy, ale dotykają ich także konsekwencje podjętych zobowiązań – powiedział.

Gagorski/pl.wikipedia.org

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Komendy Głównej Policji. Liturgię słowa oraz asystę liturgiczną przygotowali funkcjonariusze i pracownicy policji.

W homilii bp Guzdek, podkreślał, że częścią życia każdej rodziny policyjnej jest oczekiwanie na powrót męża i ojca, żony i matki. – Stąd rozstania zawsze łączą się z niepokojem, obawami i ostatecznie nadzieją na szczęśliwy powrót do domu po zakończeniu służby. Należy ponadto podkreślić, że policjantem jest się zawsze, także poza służbą, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia – powiedział bp Guzdek. Delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Policji przypomniał, że wielu policjantów zapłaciło za próby ratowania innych najwyższą cenę. – Misja policjanta ma charakter rodzinny. Najbliżsi identyfikują się z wartościami, jakim on służy, ale dotykają ich także konsekwencje podjętych zobowiązań – powiedział.

Zdaniem bp. Guzdka „dźwiganie krzyża samotności po stracie męża i ojca, żony i matki domaga się niezwykłej odwagi”. Wyraził wdzięczność członkom Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, za dwadzieścia lat służby wobec potrzebujących. – Z pełnym uznaniem i wdzięcznością odnoszę się do tego, co przez ponad dwadzieścia lat czyni Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Budujące są wsparcie i pomoc, o jakie zabiegają Komenda Głowna Policji oraz poszczególne garnizony rozsiane w naszym kraju. Jestem wdzięczny kolejnym Komendantom Głównym Policji za każdy gest pomocy i zrozumienia, za serdeczną bliskość i modlitwę – powiedział.

Zwracając się do wdów po poległych policjantach życzył im sił i odwagi. – Wychowujcie wasze dzieci w poszanowaniu wartości, którym służył i za które oddał życie wasz mąż. Jesteśmy z Wami. W miarę naszych możliwości chcemy Wam towarzyszyć i wspierać Was na różne sposoby w dźwiganiu krzyża cierpienia po stracie najbliższej osoby. Chcemy wlewać w Wasze serca nadzieję, że Bóg docenił i nagrodził niebem ich poświęcenie w służbie drugiemu człowiekowi – powiedział. Słowa pociechy skierował także do dzieci. – Życzę Wam, abyście przez naukę i pracę pomnażali swoje talenty. Pamiętajcie, że życie ludzkie ma o tyle sens, o ile jest służbą Bogu i bliźnim. Niech Wam Bóg błogosławi – zakończył.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego: ks. płk Bogdan Radziszewski, wikariusz generalny biskupa polowego, ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz Kurii Ordynariatu Polowego i ks. kpt. Marcin Janocha, sekretarz biskupa polowego oraz kapelan Policji ks. Jan Kot SAC, kapelan Komendy Głównej Policji.

We Mszy św. uczestniczyli funkcjonariusze Policji, pracownicy formacji, członkowie i podopieczni Fundacji. Obecna była Irena Zając, prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nadinsp. w stanie spoczynku Władysław Padło.

Przed błogosławieństwem bp Guzdek odznaczył gen. insp. Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, ustanowionym z okazji setnej rocznicy powołania Biskupstwa Polowego w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem