Reklama

Nie zmarnować Jego ofiary

Piotr Chmieliński
Edycja warszawska (st.) 44/2001

Tysiące pielgrzymów z całej Polski wzięło udział w uroczystościach religijno-patriotycznych w 17. rocznicę zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki. Mszę św. w kościele św. Stanisława Kostki odprawił 19 października bp Piotr Jarecki.

Uroczystości w żoliborskiej świątyni rozpoczął program poetycko-muzyczny Gdzie Cię szukać, Księże Jerzy? Po jego zakończeniu proboszcz parafii św. Stanisława, ks. prał. Zygmunt Malacki, powitał przybyłych. Wśród nich szczególnie gorąco przywitani zostali: pani Marianna Popiełuszko, mama ks. Jerzego, jego siostra i bracia oraz przyjaciel i towarzysz ostatnich chwil życia - Waldemar Chrostowski. Świat polityki reprezentowali: przewodniczący "Solidarności" Marian Krzaklewski, były marszałek Sejmu Maciej Płażyński, a także prezes Instytutu Pamięci Narodowej Leon Kieres. Główną nawę świątyni wypełniły liczne poczty sztandarowe, delegacje zakładów pracy i związków zawodowych z całego kraju. Wszyscy pielgrzymi nie zmieścili się w kościele i licznie wypełnili przyległy, na szczęście sporych rozmiarów, plac.

Ks. prał. Zygmunt Malacki przypomniał słowa, jakie kilka dni wcześniej wypowiedział nawiedzający grób ks. Jerzego - kard. J. M. Lustiger. Arcybiskup Paryża stwierdził, że to wielka łaska, iż w Polsce żyli tacy ludzie, jak ks. Popiełuszko. "Oprawcy chcieli Go zmusić do milczenia, ale On swoim życiem mówił o miłości. Można zmusić do milczenia słowo ludzkie, ale nie można zmusić do milczenia miłości" - mówił kard. Lustiger. Na zakończenie dodał krótko: "A teraz trzeba Go słuchać".

Głównym punktem uroczystości rocznicowych na Żoliborzu była Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył bp Piotr Jarecki. W homilii wskazał na kilka charakterystycznych dla ks. Popiełuszki cech. - Przede wszystkim był to człowiek, który nie zadawalał się przeciętnością. Kiedy patrzymy na kształt Jego kapłańskiej posługi, na pracę z młodzieżą, pielęgniarkami, zaangażowanie w duszpasterstwo świata pracy, to możemy powiedzieć, że Bóg dał nam w Nim przykład wykraczania poza przeciętność, bycia naprawdę dobrym w tym, cokolwiek w życiu robimy - mówił bp Jarecki.

Dalej Kaznodzieja wskazał, że ks. Jerzy walczył ofiarnie ze złem, a nie z jego ofiarami. - Kochał człowieka, a nienawidził zło. A to jest bardzo trudne. Z reguły łączymy zło z ogarnionym nim człowiekiem. Ks. Popiełuszko rozumiał, że trzeba walczyć ze złem, także tym osobowym, czyli szatanem, ale nie można walczyć z ludzkimi ofiarami zła - podkreślał Biskup wskazując także, że ks. Jerzy nigdy nie okazywał żadnemu człowiekowi uczucia nienawiści.

Hierarcha zauważył, że trzeba dziękować Bogu za tego Męczennika, ale postawa dziękczynienia nie wystarczy. Konieczna jest jeszcze odpowiedź na pytanie, co robić, aby w życiu indywidualnym i społecznym nie zniweczyć przelanej krwi ks. Jerzego. - Naszą odpowiedzią i reakcją na Jego męczeństwo powinno być całkowite przylgnięcie wiarą do Boga, który nas uświęca oraz usprawiedliwia swoją miłością i sprawiedliwością - konkludował bp Jarecki.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do grobu ks. Jerzego, gdzie modlili się o Jego beatyfikację oraz za Ojczyznę. Złożono też ogromną ilość wieńców i wiązanek.

Reklama

Zmarł o. Łucjan Królikowski OFM Conv, który uratował 150 sierot

2019-10-12 19:32

Dr Małgorzata Brykczyńska

W piątek rano 11 pażdziernika 2019, w Enfield, CT (USA) zmarł o. Łucjan Królikowski OFM Conf, autor książki Skradzione Dziecinstwo i Pamiętnik Sybiraka i Tułacza. Odznaczony najwyższymi orderami Polski, (ostatnio z okazji 100 rocznicy urodzin Prezydent RP przyznał mu order Orła Białego), Harcmistrz, i wielki franciszkanin, który przed miesiącem obchodził 100 urodziny w Chicopee, MA. Na uroczystość zjechali się ludzie z całego świata, włącznie z sierotami z Tengeru których uratował, ich rodzinami i inni “Afrykańczycy”.

Marie Romanagno

Ks Łucjan był seniorem franciszkanów (najstarszy żyjący franciszkanin) i ostatni który jeszcze odbył nowicjat u Św Maksymiliana Kolbe. Ojciec Łucjan zmarł w powszechnej opinii świętości. Wielki człowiek, polak, kapłan.

Łucjan Królikowski urodził się 7 września 1919 r. Do zakonu franciszkanów wstąpił w Niepokalanowie. W 1939 r. udał się na studia do Lwowa, ale już rok później został aresztowany przez NKWD i wywieziony na Syberię. Wolność przyniósł mu układ Sikorski-Majski z 1941 r., który gwarantował „amnestię” dla Polaków. Ojciec Łucjan z trudem przedostał się do Buzułuku, gdzie stacjonował sztab Armii Andersa. Wraz z nią przemierzył Kazachstan, Uzbekistan i Kirgizję. Później ukończył szkołę podchorążych i dotarł do Persji i Iraku.

Nadal jednak chciał być zakonnikiem, nie żołnierzem. Wiosną 1943 r. dotarł do Bejrutu, gdzie rozpoczął studia teologiczne. Ukończył je i otrzymał święcenia kapłańskie. W czerwcu 1947 r. wypłynął do Afryki Równikowej, gdzie podjął pracę wśród polskich dzieci w Tengerze (przebywały tam dzieci z matkami oraz sieroty, które NKWD wywiozło na Sybir – te, które ocalały, zostały uratowane przez Armię Andersa). Po okropieństwach Syberii małym tułaczom osiedle położone niedaleko równika wydawało się rajem.

Szczęście nie trwało jednak długo. Kiedy w 1949 r. Międzynarodowa Organizacja Uchodźców postanowiła zlikwidować polskie obozy w Afryce, a dzieci odesłać do komunistycznej Polski, o. Łucjan zdecydował, by wraz z nimi wyemigrować do Kanady. Na początku czerwca 1949 r. prawie 150 polskich sierot wyruszyło z Afryki.

W Kanadzie o. Łucjan był prawnym opiekunem dzieci, zajmował się także ich edukacją i wychowaniem. Tymczasem w Polsce komuniści wpadli w szał. Do próby odzyskania sierot chciano wykorzystać nawet ONZ. Na próżno – dzieci o. Łucjana były już wolne.

Można zadać sobie pytanie: Skąd ta chęć bezinteresownej pomocy? Sam o. Łucjan udzielał najlepszej odpowiedzi: „Życie człowieka jest grą, sztuką, realizacją Boskiego utworu, który nosi tytuł: miłość. Ona jest tak wpleciona w życie, że stanowi pobudkę ludzkich myśli, słów, czynów i działań. Miłość, która nie skrzywdzi biednego, bezbronnego jak dziecko, nie zerwie kwiatka, by go za chwilę podeptać, ani nie zgładzi psa czy kota”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie

2019-10-16 19:56

maj, lk / Warszawa (KAI)

Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się dziś, 16 października, skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.

Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony został podczas dzisiejszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 – wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich".

Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019 r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.

19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji, uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.

Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie. W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. "Jak powstrzymać pedofila?", w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem