Reklama

O „jasnogórskiej duszy Polaków” podczas drugiej „Katechezy z Janem Pawłem II”

2019-05-13 17:26

mir / Częstochowa (KAI)

Biały Kruk/Adam Bujak, Arturo Mari

Druga katecheza zatytułowana: „Przyzwyczaili się Polacy ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę. Tu mieszka nasza Matka! Cała dla wszystkich swoich dzieci” odbyła się na Jasnej Górze w ramach obchodów 40.rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i do Częstochowy. Podjęte podczas spotkania zagadnienia inspirowane homilią Ojca Świętego z 6 VI 1979 r. związane były m.in. z fenomenem Cudownego Obrazu Matki Bożej, „jasnogórskim archetypem” pielgrzymowania czy jednością wiary i polskości.

– Wobec nasilających się ataków na Kościół i na obraz jasnogórski potrzebne jest ugruntowanie naszej postawy maryjnej, świadectwo w Jej duchu, a tego uczył nas św. Jan Paweł II – wyjaśniał o. Mariusz Tabulski, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego, organizator spotkań.

Paulin przypomniał zachętę kardynałów Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły, by nasza maryjność nie była tylko impulsem serca, ale była pogłębiana, „byśmy naszą cześć i miłość do Matki Bożej umieli wiązać z naszym życiem”.

W wykładzie mariolodzy dr Wincenty Łaszewski i paulin o. Wojciech Dec ukazywali dzieje Jasnej Góry jako „miejsca objawienia się macierzyńskiej troski Maryi”. Ten argument Jana Pawła II zaczerpnięty z polskiego doświadczenia związania z Maryją Jasnogórską przewija się niemal we wszystkich jego rozważaniach, a dobitnie wyeksponowany został w homilii z 6 czerwca 1979 r. – co podkreślali prelegenci. Stanowi on ważny element zarówno fenomenu jasnogórskiego, jak i samych ewangelicznych podstaw i charakteru czci względem Matki Jezusa.

Reklama

Stąd – wyjaśniał dr Łaszewski – ostatnie akty profanacji Jasnogórskiego Wizerunku to coś, czego nie zna polska historia – Nasi bracia, nasze siostry, także ludzie wierzący, ośmielili się obedrzeć Najświętszą Maryję Pannę z Jej tożsamości, czyli z Jej świętości, bo to właśnie od strony teologicznej, co jest najważniejsze w każdej Ikonie, przedstawia złoty nimbus, który otacza głowę Maryi i Jej Dzieciątka.

Mariolog tłumaczył, ze ów złoty nimb jest znakiem Bożej bliskości, że „Bóg jest tożsamością Maryi”. – Oni nam coś tutaj podmienili, i zamiast Maryi Najświętszej mamy Maryję sodomicką? Mam patrzeć w Jej twarz i przed taką klękać? To by znaczyło, ze tak jak zmienili tożsamość Maryi, tak zmieniają moja tożsamość – chrześcijanina, Polaka. Zapraszają żebym zapisał się do miasta Sodomy. Kościół mówi – nie, to znaczy my mówimy - nie” - mówił mariolog.

W tym kontekście dr Łaszewski pokazywał jak profetyczne było nauczanie Jana Pawła II sprzed 40. lat dla nas, Jego lekcja „jasnogórskiej pobożności”, maryjnego zawierzenia .

Jan Paweł II jako papież wpisał się w nieprzebraną rzeszę jasnogórskich pielgrzymów, w to „klękanie przed Madonną z pokolenia na pokolenie”. Na Jasnej Górze Ojciec Święty potwierdził dotychczasowe akty zawierzenia wypowiadane tutaj „całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei”.

Wskazał, że polska droga zawierzenia prowadzi do wolności. Kreślił prawdę o dziejach narodu polskiego związanego z Jasnogórska Królową Polski. Promował Jasna Górę jako przestrzeń wolności – „ tutaj zawsze byliśmy wolni”. To syntetyczne określenie wyraża istotę charyzmatu Jasnej Góry jako duchowej stolicy i roli, jaką spełnia kult Jasnogórskiej Królowej Polski w sferze religijnej, kulturze narodowej, rodzinnej i osobistej Polaków. Zostały przypomniane słowa homilii Jana Pawła II, w której mówił: „Okazało się, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia narodu, jest siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma naród cały w pokornej a mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi i jego hierarchii”.

Dr Łaszewski zwrócił uwagę, na archetypiczne doświadczenie Polaków, jakim była obrona jasnogórskiego klasztoru w dobie „potopu szwedzkiego”. I nie tylko skuteczna obrona sanktuarium przed wrogiem była postrzegana w kategoriach cudu, bo jak podkreśla mariolog – kolejnym cudem było usłyszenie Ewangelii o zaprowadzenie sprawiedliwości społecznej w kraju. To jak podkreślił dalej prelegent ewenement w historii świata, bo Śluby króla Jana Kazimierza oddające Polskę Maryi Królowej były czymś więcej niż tylko aktem pobożności, był to manifest społeczny, który Maryja stawia wciąż do podjęcia kolejnym pokoleniom.

- Matka Najświętsza domaga się czegoś więcej niż uroczystych ślubów, to jest łatwiejsze, wielkich procesji, różańca aż do granic. Ona mówi nam o Ewangelii, która najpierw zmienia serca, potem świat – przekonywał prelegent. Wskazał na mocne uwypuklanie w nauczaniu Jana Pawła II narodowo – twórczej roli Jasnej Góry, pokazywał, ze papież mówił do Polaków językiem wiary i językiem tradycji narodowej, która tak mocno wybrzmiała np. w inwokacji Adama Mickiewicza, na zespolenie miłości do Boga i do Ojczyzny.

Dr Łaszewski przypomniał najgłębszą „tajemnicę skuteczności Jasnogórskiego Wizerunku” - wskazanie Maryi na swojego Syna i Ewangelię, Maryja mówi do każdego: - Przyjmij Ewangelię i wprowadź ją swoje życie. Tę prawdę nazwał najgłębszą prawdą o polskim katolicyzmie.

Przywołując słowa homilii Ojca Świętego, w których mówił o tym, ze w jasnogórskim Wizerunku wyraziła się macierzyńska obecność Maryi w życiu Kościoła i Ojczyzny, troska o każdą duszę, o każde dziecko, o każdą rodzinę, o każdego człowieka, paulin o. Wojciech Dec zwrócił uwagę zgromadzonych, ze w obecnych czasach dokonuje się zamach właśnie na te wyszczególnione przez papieża wartości dokładnie w kolejności przez niego wymienionej.

O. Józef Płatek, były generał Zakonu Paulinów, który pełnił tę funkcję w 1979r. podkreślił, że trzeba nam „zdynamizować naszą wiarę”, bo „do cudu Bóg nas wciąż zaprasza”. Jako paulin, będąc świadkiem wielu łask doznawanych przez rzesze wiernych, podkreślił, ze Maryja, którą liturgia określa, jako „Tę, która jest nam dana ku pomocy” oczekuje naszej wiary, czynnej postawy w niesieniu Ewangelii, budowaniu Kościoła i Ojczyzny.

Kolejna katecheza odbędzie się na Jasnej Górze 9 czerwca i będzie poświęcona związkom jasnogórskiego nauczania Jana Pawła z programem kard. Stefana Wyszyńskiego.

Celem siedmiu „Katechez z Janem Pawłem II” jest przypomnienie nauczania Ojca Świętego wygłoszonego na Jasnej Górze w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. i odkrywanie jego aktualnego znaczenia.

Spotkania organizuje Jasnogórski Instytut Maryjny.

Tagi:
Jan Paweł II

Sejm upamiętnił 20. rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Parlamencie

2019-06-12 13:08

Centrum Informacyjne Sejmu (KAI) / Warszawa

11 czerwca 1999 r. miała miejsce wizyta Jana Pawła II w Sejmie i Senacie. 20 lat po tym historycznym wydarzeniu posłowie podjęli przez aklamację uchwałę, którą oddali hołd Papieżowi Polakowi i przypomnieli jego przesłanie.

Artur Stelmasiak

„Dla nas, Polaków, wydarzenie to zyskało wymiar zarówno symboliczny, jak i historyczny. Potwierdziło bowiem, że kierunek przemian politycznych obrany po upadku komunizmu jest właściwy” – napisano w uchwale Sejmu.

Podczas wizyty w Parlamencie Jan Paweł II mówił, że „w tym miejscu, w jakiś sposób szczególny uświadamiamy sobie zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, którego fundamentem zawsze i wszędzie winien być człowiek i pełna prawda o człowieku, jego niezbywalne prawa i prawa całej wspólnoty, której na imię Naród”.

„Słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego są dla nas wciąż żywe i cenne, stanowią moralny drogowskaz dla całego kraju” – czytamy w przyjętym przez posłów dokumencie.

Sejm podkreślił także, że Jan Paweł II pozostaje aktualnym wzorcem dla kształtowania relacji opartych na prawdzie, miłości i pokoju we współczesnym społeczeństwie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Profanacja kościoła w Koninie

2019-06-14 08:45

wpolityce.pl

Profanacja kościoła w Koninie! Wybite szyby, zniszczona figura św. Maksymiliana Kolbego i krwawe napisy na drzwiach.

Screen Facebook/Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Koninie
Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Koninie

Wandale kolejny raz dokonali profanacji kościoła pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie. Nieznani sprawcy wybili witraże w dolnym kościele i zniszczyli figurę patrona parafii. Czy to efekt przybierającej na sile antykościelnej nagonki?

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Zniszczenia ujawniła siostra zakonna, która kilkanaście minut po godzinie szóstej rano otwierała kościół.

Przyjmuję to z dużym spokojem. Jest też ogromna solidarność parafian. Zło nie może być ostatnim akcentem - powiedział proboszcz ks. Wojciech Kochański.

Wandale nie tylko wybili witraże i potłukli gablotę informacyjną. Figurce patrona parafii, św. Maksymiliana Marii Kolbego, odcięto dłoń.

Na drzwiach kościoła krwią namazano napis „Jakub oddaj”. Policja zabezpieczyła substancję do badań. Ani ks. proboszcz, ani funkcjonariusze nie wiedzą, jakie jest znaczenie napisu.

Według proboszcza parafii, straty wynoszą ok. 1 tys. złotych. Policja bada sprawę pod kątem uszkodzenia mienia.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza profanacja w konińskim kościele. Miesiąc temu również nieznani sprawcy wybili w Kościele szyby kamieniem. Z kolei cztery miesiące temu miała miejsce próba włamania na plebanię.

Ja to przyjmuję z dużym spokojem. Jest też ogromna solidarność parafian. Zło nie może być ostatnim akcentem mówił proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prezydencka wizyta w Dolinie Krzemowej

2019-06-18 18:39

KPRP

Prezydent Andrzej Duda, w ostatnim dniu wizyty roboczej w USA, spotkał się z przedstawicielami firm z Doliny Krzemowej, m.in.: IBM, Microsoft, Oracle, Facebook, Cisco i VISA. Rozmawiał również z kierownictwem You Tube'a i Google'a.

Jakub Szymczuk/Niedziela

W Menlo Park otworzył Polsko-Amerykańskie Forum Nowych Technologii.

– Dziękuję za spotkanie w tym miejscu, tak znaczącym dla rozwoju światowych nowoczesnych technologii – mówił Prezydent, dodając, że Silicon Valley to na pewno centrum światowej nowoczesności, jeżeli chodzi o rozwój technologiczny, przemysłowy i technologii cyfrowych. Podkreślił, że Polska, jako jedno z największych państw w naszej części Europy, ma dużą ambicję stać się hubem, z którego będą się rozprzestrzeniały możliwości biznesowe, komunikacyjne, energetyczne.

Forum zostało zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, aby przedstawić potencjał sektora technologicznego oraz umożliwić polskim przedsiębiorstwom nawiązanie kontaktów biznesowych z największymi na świecie firmami branży IT, funduszami Venture Capital oraz potencjalnymi partnerami z Doliny Krzemowej.

Wizyta w siedzibie Google'a

Prezydent z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się z prezes YouTube'a Susan Wojcicki oraz wiceprezesem Google'a ds. relacji międzynarodowych Kentem Walkerem.

Jakub Szymczuk/Niedziela


Prezydent, pytany o podsumowanie wizyty w USA, zwrócił uwagę na niezwykle ważny komponent polityczny i spotkanie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wizytę w Białym Domu uznał za bardzo udaną, wskazując na podpisanie porozumienia dotyczącego zwiększenia obecności armii USA w naszym kraju, w ramach NATO, a także innych porozumień m.in. ws. współpracy energetycznej.

Andrzej Duda ocenił, że współpraca polsko-amerykańska jest absolutnie współpracą strategiczną w bardzo wielu dziedzinach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem