Reklama

Niedziela Świdnicka

Diecezja świdnicka przeżywa 15-lecie istnienia

Diecezja świdnicka obchodzi 15-lecie istnienia. Została utworzona w 2004 roku podczas ostatnich zmian w strukturze terytorialnej Kościoła w Polsce. Na tle innych diecezji wyróżnia się sanktuariami maryjnymi położonymi w niezwykle malowniczych miejscach. Posiada również zabytkową katedrę, gromadzącą wybitne dzieła sztuki gotyckiej i barokowej i jest jedną z najokazalszych świątyń na Dolnym Śląsku. Podczas najbliższego Zebrania KEP 13 i 14 czerwca w Świdnicy i Wałbrzychu, biskupi uczestniczyć będą w liturgiach dziękczynnych związanych z 15-leciem diecezji.

[ TEMATY ]

jubileusz

diecezja świdnicka

Patrycia – stock.adobe.com

Katedra świdnicka pw. św. Stanisława i św. Wacława

Katedra świdnicka pw. św. Stanisława i św. Wacława

Świdnicka uczelnia jest afiliowana do Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej są zarazem studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, gdzie podejmują 6-letnie studia filozoficzno-teologiczne, które wieńczą uzyskaniem tytułu zawodowego magistra teologii. Odbywa się to po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

Obecnie osoby studiujące w świdnickim punkcie dydaktycznym mają możliwość pisania pracy magisterskiej w ramach wybranych przez siebie seminariów naukowych spośród następujących: filozofia chrześcijańska, historia Kościoła, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości, liturgika, katolicka nauka społeczna, egzegeza Nowego Testamentu - wyjaśnił rektor uczelni ks. dr Tadeusz Chlipała.

Reklama

W momencie, kiedy powstało WSD, powołano Towarzystwo Przyjaciół WSD. Jego działalność polega na tym, że wierni w poszczególnych parafiach modlą się w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych w każdy I czwartek miesiąca. – Dodatkowo przy seminarium funkcjonuje referat powołań zajmujący się jego promowaniem. Ta działalność to przede wszystkim spotkania w poszczególnych parafiach z ministrantami, lektorami i wiele jest powołań kapłańskich z tych akcji – mówi ks. Piotr Gołuch, ojciec duchowny WSD i moderator duszpasterstwa powołań.

Jednym z programów edukacyjnych organizowanych przez WSD w Świdnicy jest cykl popularno-naukowy „Drogami Wiary i Rozumu”. Jego geneza sięga roku 2011, w którym to papież Benedykt XVI wydał list „Porta fidei”, obwieszczający w Kościele Rok Wiary. – Moderatorzy świdnickiego seminarium, zainspirowani treścią tego dokumentu, zasięgając również opinii środowiska naukowego skupionego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy, podjęli decyzję o organizacji programu, który służyłby popularyzacji teologii i prawd wiary – tłumaczy ks. Marcin Dolak, wicerektor seminarium.

Projekt Drogami Wiary i Rozumu jest kierowany do wszystkich. Z założenia służyć miał jasnemu i klarownemu przekazywaniu wiedzy teologicznej oraz pomaga innym w odnalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące wiary. - To nic innego jak „teologia w pigułce”. Powodów podjęcia się tej inicjatywy było wiele. Na sercu wszystkich zaangażowanych w tworzenie tego dzieła leżała troska, by przedstawić teologię jako atrakcyjną i interesującą dyscyplinę akademicką, przybliżyć trudne do zrozumienia traktaty, wyjaśnić wątpliwości, a nade wszystko umożliwić jeszcze lepsze poznanie Boga, a przez to doprowadzić do jeszcze bardziej zażyłej relacji z Nim – zaznacza ks. Dolak.

Reklama

Od roku 2004 Wyższe Seminarium Duchowne prowadziło teologiczny punkt dydaktyczny dla świeckich. Pozwalał on takim osobom zdobycie tytułu magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W związku ze zmianami w prawodawstwie szkół wyższych, w roku 2017/2018 postanowiono wygasić studia magisterskie dla studentów świeckich w Świdnicy. W miejsce studiów magisterskich utworzono podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne.

Katechizacja w diecezji

Na terenie diecezji świdnickiej działa 16 katolickich placówek oświatowych: 5 przedszkoli, 5 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 1 liceum ogólnokształcące oraz 2 ośrodki specjalne. Placówki prowadzone są głównie przez żeńskie zgromadzenia zakonne, a także przez diecezjalną Caritas. Istnieje ponadto 17 szkół noszących imię Jana Pawła II.

Religii w szkołach naucza 435 katechetów: 136 duchownych, 31 sióstr zakonnych i 268 katechetów świeckich. Zadaniem wydziału katechetycznego jest przede wszystkim troska o to, żeby do szkół byli kierowani wykwalifikowani katecheci. – Nauczanie religii określone jest przez dokumenty kościelne i odbywa się zgodnie z prawem państwowym. Czuwamy nad tym, żeby nauczanie religii odbywało się zgodnie z przepisami prawa państwowego – podkreśla ks. dr Marek Korgul, dyrektor wydziału katechetycznego.

Katedra świdnicka

Głównym kościołem diecezji jest katedra świdnicka pw. Świętych Stanisława biskupa i męczennika i Wacława męczennika. Fundatorem świątyni był w 1330 roku Bolko II Świdnicki, wnuk polskiego króla Władysława Łokietka. Katedra posiada wieżę o wysokości 101 m – jest to najwyższa gotycka wieża w Polsce.

O tym kościele znakomity historyk sztuki Max Sdralek, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ponad 100 lat temu mówił: - Na całym Śląsku jest tylko jeden kościół, który jest być godzien rangi kościołem biskupim, to świdnicka fara.

Katedra w Świdnicy jest jednym z najpiękniejszych klejnotów w koronie Pomników Historii. Wymyśliłem to hasło i go używam, bo jest adekwatne do stanu faktycznego. Kościół posiada fantastyczne wyposażenie barkowe. To zasługa artysty, rzeźbiarza Johanna Riedla – zaznacza Mariusz Barcicki, miłośnik Świdnicy.

W nawie głównej znajduje się jeden z najpiękniejszych ołtarzy w Europie Środkowo-Wschodniej o wysokości ponad 15. metrów. Pod ołtarzem głównym znajduje się unikalna krypta licząca około 650 lat. Również w nawie głównej znajdują się olbrzymie obrazy patronów katedry. Każdy wraz z ramą ma powierzchnię ponad 50 m kw. Po jednej stronie malowidła przedstawiają św. Stanisława, a po drugiej św. Wacława.

W nawie południowej w apsydzie znajduje się jeden z najstarszych w Europie ołtarz ukazujący Najświętsze Serce Jezusa. Nieopodal jest największy na Śląsku chór gotycki a na nim wspaniały ołtarz szafiasty - pentaptyk ukazujący Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny z 1492 roku. Również w nawie południowej dostrzec możemy XV-wieczną pietę, największą na Śląsku. Tuż obok jest boczna kaplica, gdzie w barokowym ołtarzu znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z drugiej połowy XV wieku. Przed wiekami było tu wiele uzdrowień dzieci i osób starszych. Wizerunek został ukoronowany w stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie.

W nawie północnej katedry znajduje się wspaniała scena ukazująca Chrystusa modlącego się w Ogrójcu, poniżej widzimy śpiących Apostołów, obok jest scena ukrzyżowania – to barokowe dzieła Johanna Riedla. Również w nawie północnej w kaplicy chrzcielnej znajduje się renesansowa kaplica z końca wieku XVI, zaliczana do najwybitniejszych dzieł tego typu na Śląsku.

W zasobach świdnickiej katedry znajduje się wspaniała, 14-kilogramowa barokowa monstrancja, zrobiona z czystego srebra. Wykonał ją jeden z warsztatów wiedeńskich na okazję odzyskania kościoła z rąk protestanckich i wykupienia praw patronackich do świątyni przez jezuitów od klarysek wrocławskich. Monstrancja ma wysokość 106 cm i jest zaliczana do grupy najwybitniejszych dzieł tego typu w Europie. Mam świadomość tego, że świdnicka katedra to niezwykła świątynia – mówi Mariusz Barcicki, przewodnik katedralny.

Diecezja obecnie

W 2019 roku trwają obchody związane z 15-leciem istnienia diecezji świdnickiej. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 23 marca. W tym dniu nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio przewodniczył Mszy św. w świdnickiej katedrze. 6 kwietnia sprawowana była Msza św. papieska w Wałbrzychu. Eucharystii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Kolejna uroczystość, odpust diecezjalny ku czci św. Stanisława pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika, odbyła się 8 maja. Wydarzenia wpisujące się w obchody 15-lecia ustanowienia diecezji świdnickiej będą trwały do czerwca. W dniach 13-14 czerwca w diecezji świdnickiej odbędzie się 383. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

27 lipca tego biskup Ignacy Dec kończy 75 lat i zgodnie z prawem kanonicznym przechodzi na emeryturę, składa rezygnację z urzędu, i tym samym stanie się biskupem seniorem. – W związku z tym przez najbliższy czas będziemy czekać na nowego biskupa, który nada ton działalności duszpasterskiej w całym Kościele świdnickim i wyznaczy kierunek, w którym diecezja będzie miała się rozwijać – powiedział ks. dr Daniel Marcinkiewicz, rzecznik świdnickiej kurii świdnickiej.

– Chcę podkreślić, że wszystko, co się udało zrobić przez 15 lat możliwe było dzięki wspaniałej współpracy poszczególnych grup diecezjalnych. To oczywiście znak Bożego błogosławieństwa, ale i wielkiego zaangażowania naszych kapłanów – podkreśla bp Ignacy Dec.

2019-06-10 13:52

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pilny komunikat Biskupa Świdnickiego na temat uczestnictwa dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej

2020-09-17 12:35

[ TEMATY ]

katecheza

bp Marek Mendyk

diecezja świdnicka

ks. Marek Korgul

ks. Damian Mroczkowski

Archiwum WSD w Częstochowie

Praktyki katechetyczne kleryków WSD w Częstochowie

Praktyki katechetyczne kleryków WSD w Częstochowie

Biskup Marek Mendyk przypomina rodzicom o zapisywaniu dzieci i młodzieży na katechezę szkolną.

Biskup ordynariusz przypomina, że każdy człowiek ochrzczony w wieku szkolnym ma obowiązek uczestniczyć w szkolnej katechezie. Wynika to z prawa i obowiązku pogłębiania swojej wiary, poznawania Osoby i nauki Jezusa Chrystusa i Kościoła. Katoliccy rodzice mają obowiązek zatroszczyć się o edukację religijną swoich dzieci.

Hierarcha przypomina, że udział w katechezie dotyczy nie tylko dzieci szkół podstawowych, ale młodzieży szkół średnich, która znajduje się w szczególnym okresie swojego życia. - Katecheza szkolna nie przygotowuje jedynie do przyjęcia I Komunii św. i sakramentu bierzmowania, ale przygotowuje do życia w wierze. Przyjęcie sakramentu bierzmowania nie kończy więc obowiązku edukacji religijnej, ale domaga się dalszego ciągu poprzez katechezę. Katecheci przychodzą rodzicom z pomocą w wypełnieniu ich obowiązku poprzez systematyczne prowadzenie katechezy w szkole – pisze w komunikacie bp Mendyk

- Docierają do nas niepokojące informacje, że sporo młodych ludzi nie uczestniczy w zajęciach z religii lub się z nich wypisuje, gdyż odbywają się one w niedogodnym dla nich czasie (przed godziną 8.00 lub nawet po godz. 15.00). W przypadku, gdyby plan zajęć lub sposób ich organizacji uniemożliwiał lub znacznie utrudniał realizację prawa do udziału w zajęciach z religii, zalecam reakcję ze strony rodziców i domaganie się od dyrekcji takiego ułożenia planu zajęć, by ich dzieci mogły korzystać z katechezy. Rodzice mają do tego prawo, gdyż są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Nie wolno być w tak ważnej sprawie obojętnym! – apeluje biskup.

ks. Mirosław Benedyk

bp Marek Mendyk apeluje o zapisywanie dzieci i młodzieży na religię.

bp Marek Mendyk apeluje o zapisywanie dzieci i młodzieży na religię.

- Odwołując się do wiary rodziców, ich sumienia i odpowiedzialności przed Bogiem, zwracam się z gorącym apelem: zapiszcie swoje dzieci na religię. Jako pierwsi katecheci przekonujcie je, że warto pogłębiać więź z Panem Bogiem – zachęca pasterz diecezji świdnickiej.

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie diecezji świdnickiej.

CZYTAJ DALEJ

Młodzi Włosi odkrywają przyszłego błogosławionego - giganta internetu

2020-09-22 15:11

[ TEMATY ]

Włochy

Carlo Acutis

vaticannews.va

Włoska młodzież przygotowuje się do beatyfikacji 15-letniego geniusza komputerowego. W tym celu zorganizowano m.in. specjalną pielgrzymkę po Asyżu i okolicy, bo właśnie w tym umbryjskim mieście pochowany jest Carlo Acutis i tam 10 października odbędzie się jego beatyfikacja.

Pielgrzymka rozpoczęła się w klasztorze Krzyża Świętego, a zakończyła w bazylice św. Franciszka spotkaniem z miejscowym ordynariuszem abp. Domenico Sorrentino.

Przez cały dzień młodzi wędrowali szlakami otaczającymi Asyż poznając po drodze zapiski przyszłego błogosławionego, który, jak zapowiadają włoskie media, może zostać pierwszym oficjalnym patronem internetu. „Młodych pociąga to, że Carlo należy do ich pokolenia i że potrafił mówić o Bogu ich językiem. Porusza ich także to, że swą świętość wypracował w normalnym życiu nastolatka, a nawet w internecie” – podkreśla Selene Degli Espositi, która z ramienia duszpasterstwa młodzieży organizowała pielgrzymkę.

Jej uczestnicy włączyli się również w przygotowania do beatyfikacji. Poprzedzi ją nocne czuwanie w Asyżu, którego kulminacyjnym punktem będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. By wyjść naprzeciw normom sanitarnym związanym z pandemią, podobne czuwania odbywać się będą równolegle w dziesięciu kościołach Asyżu. Motto spotkania nawiąże do dewizy życiowej Carla Acutisa: „Eucharystia moją autostradą do nieba”.

Przyszły błogosławiony był komputerowym gigantem przekonanym o tym, że Bóg mocno działa także on-line. I właśnie internet wykorzystywał do głoszenia Ewangelii, a przede wszystkim opowiadania o mocy Eucharystii, którą uważał za swą siłę. Od chwili I Komunii św. codziennie uczestniczył w Mszy św. i nigdy nie zaniedbywał pierwszopiątkowej spowiedzi. Za przyczyną Carla jego rodzice wrócili do Kościoła. Chłopak, w którego żyłach płynie polska krew, zmarł na ostrą białaczkę w 2006 roku w opinii świętości.

Siedem lat po śmierci rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. W lutym 2020 roku papież Franciszek uznał cud za jego wstawiennictwem, kiedy w sposób niewytłumaczalny dla medycyny zostało uzdrowione brazylijskie dziecko, co otworzyło drogę do październikowej beatyfikacji.

CZYTAJ DALEJ

Zakończyła się kolejna tura rozmów liderów PiS ws. przyszłości Zjednoczonej Prawicy

2020-09-24 20:34

[ TEMATY ]

polityka

Adobe.Stock.pl

W czwartek po godz. 20 zakończyło się kolejne posiedzenie kierownictwa PiS w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy.

Dotyczyło ono oceny osiągniętego porozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy. Istotą tego porozumienia jest wola wspólnej i solidarnej pracy dla Polski - poinformowała w czwartek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

W spotkaniu, które trwało ok. 3 godzin, uczestniczyli prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier minister kultury Piotr Gliński, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wiceprezesi PiS Adam Lipiński oraz Antoni Macierewicz, b. marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Wiceminister obrony Marcin Ociepa z Porozumienia poinformował w czwartek w RMF FM, że członkowie Zjednoczonej Prawicy umówili się, żeby kontynuować rozmowy koalicyjne w piątek. (PAP)

ipa/ brw/ par/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję