Reklama

Ewangelizacja na Diecezjalnych Dniach Młodzieży

Inicjatywa „Krańce Dz 1,8”

Od kilkunastu lat w naszej diecezji odbywają się Dni Młodych. W tym roku po raz pierwszy w czasie DDM ruszyła inicjatywa ewangelizacyjna „Krańce Dz 1, 8”.

Granice serc

Jakieś pół roku temu w sercach małej grupki ludzi (Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej) Bóg zrodził pragnienie zorganizowania na Diecezjalnych Dniach Młodych inicjatywy ewangelizacyjnej, która docierałaby do tej części młodzieży, która nie uczestniczy w programie, która nie doświadczyła w swoim życiu żywego Jezusa.
Kiedy modliliśmy się o rozeznanie tego pomysłu, otrzymaliśmy od Pana słowo: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Pojawiło się wtedy pytanie, czym dzisiaj są „krańce”?
Często, kiedy mówimy o krańcach świata, mamy na myśli odległe kontynenty, państwa, miasta. Tylko że tam też są czytane te słowa i pewnie dla nich krańce świata to może być Europa, Polska. Dla nich pewnie my mieszkamy na krańcach. Więc czym są krańce? Wtedy uświadomiliśmy sobie, że nie chodzi o widzialne granice kontynentów, państw, miast, a raczej o granice, które są między nami, granice serc. Serc, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina, serc, które jeszcze nie doświadczyły w pełni obecności żywego Jezusa. I tak powstała nazwa inicjatywy: „Krańce Dz 1, 8”.

Ewangelizacyjne przygotowania

Reklama

Bezpośrednie przygotowania do inicjatywy rozpoczęły się już na początku sierpnia. Chcieliśmy, by było to wspólne dzieło tych, którzy chcą świadczyć o Jezusie. Dlatego też w połowie sierpnia odbyły się w Gorzowie Wlkp. pierwsze spotkania wszystkich chętnych, którzy pragnęli posługiwać w ten sposób na Dniach Młodych. Powstała też strona internetowa Diakonii Ewangelizacji (www.dde.org.pl), na której można było dowiedzieć się więcej o inicjatywie, a także włączyć się w nią.
Do inicjatywy ewangelizacyjnej zaprosiliśmy Diecezjalną Diakonię Miłosierdzia, która nieustannie, przez cały czas trwania inicjatywy, w specjalnie przeznaczonej do tego kaplicy modliła się przed Jezusem Eucharystycznym w intencji tych, których Pan posłał do swojej winnicy. Z pomocą przyszła nam też Diecezjalna Diakonia Liturgiczna, która wspierała nas logistycznie.
Zwróciliśmy się także o pomoc do Ruchu Nowego Życia - międzywyznaniowej wspólnoty ewangelizacyjnej, która działa na terenie całej Europy, a z której doświadczenia czerpał sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie. Otrzymaliśmy materiały do ewangelizacji bezpośredniej.
Inicjatywę ewangelizacyjną „Krańce Dz 1,8” rozpoczęliśmy wspólną modlitwą w piątek 16 września o godz. 16. 30. W akcji czynny udział brało ponad pięćdziesiąt osób z różnych wspólnot i ruchów, z czego ponad połowa z Ruchu Światło-Życie.

Plac DDM

W sobotę w południe po warsztatach ewangelizacyjnych wyruszyliśmy na plac DDM. Rozesłania dokonał moderator inicjatywy - ks. Adrian Put, który wspólnie z ks. Sławomirem Szocikiem udzielił nam błogosławieństwa do posługi. Z ludźmi, do których posłał nas Pan Winnicy, dzieliliśmy się naszym świadectwem spotkania z żywym Jezusem. Rozmowa z człowiekiem w postawie szacunku i miłości, wysłuchanie go rodziło owoc. Pan Bóg działał przez nasze słabe ręce i uzdrawiał drugiego człowieka. Zadanie nie było proste, ponieważ często mieliśmy do czynienia z ludźmi poranionymi grzechem. Ludźmi, którzy chodzą do kościoła, nawet należą do różnych wspólnot, ale często mają inny obraz Kościoła, wspólnoty.
Nasza posługa na placu nie ograniczała się tylko do ewangelizacji bezpośredniej, ale oprócz tego przygotowaliśmy scenkę-pantomimę, którą zaprezentowaliśmy na wieczornym nabożeństwie w sobotę, ubogacaliśmy także modlitwę poprzez taniec z flagami.
„Krańce” zakończyliśmy w niedzielne popołudnie wspólną modlitwą i Godziną Świadectw, na której dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, a także podsumowaliśmy całą inicjatywę, starając się wyciągnąć wnioski, które pomogą nam w organizacji inicjatywy ewangelizacyjnej „Krańce Dz 1,8” w przyszłym roku.

Doświadczenie winnicy

Inicjatywa ewangelizacyjna „Krańce Dz 1, 8” była czasem, w którym Pan posłał nas do swojej winnicy. Byliśmy tam, by dzielić się doświadczeniem żywego Boga, doświadczeniem Miłości, którą nie można się nie dzielić.
W sercu niejednego z nas rodziła się obawa, że wywodząc się z różnych wspólnot, nie będziemy potrafili tworzyć jednej wspólnoty. I choć były między nami drobne różnice, to Bóg sprawił, że mogliśmy dzielić się i ubogacać wzajemnie swoim doświadczeniem. Prawdziwe stały się dla nas słowa Apostoła: „Jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich, którzy uwierzyli” (Dz 4, 32).
Bóg pokazywał mi nieustannie, że bardzo pragnie, by ta inicjatywa się odbyła. Nieraz, kiedy tak po ludzku wydawało mi się, że są problemy, których nie da się rozwiązać, Bóg przemieniał to wszystko w dobro, prostował drogi i stawiał na mojej drodze ludzi, którzy pomagali w organizacji inicjatywy. I wiem, że ziarno zostało zasiane. Wspaniale było być świadkiem samego Jezusa, wspaniale było patrzeć, jak przez nasze ręce Bóg działał cuda, sprawiał, że w sercach ludzi, których spotkaliśmy, rodziła się radość.
Bóg nieustannie mówi do nas: „Idźcie i wy do mojej winnicy”. Niech te słowa będą dla nas zachętą do tego, by nieustannie świadczyć i być gotowym do świadczenia o żywym Jezusie Chrystusie, który do końca nas umiłował.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

5 pytań do...

2020-11-28 08:13

[ TEMATY ]

sędziowie

5 pytań do...

Trybunał Stanu

wikipedia.org

Piotr Andrzejewski

Piotr Andrzejewski

5 pytań do… Piotra Andrzejewskiego, działacza opozycji demokratycznej w PRL, adwokata, polityka, senatora kilku kadencji, Sędziego Trybunału Stanu.

Piotr Grzybowski: Panie Senatorze, obserwuje Pan zapewne spór pomiędzy UE a Polską, Węgrami i Słowenią, które to kraje zaprotestowały przeciw uzależnieniu wypłacania środków od tzw. praworządności. O co tu, Pana zdaniem, faktycznie chodzi?

Piotr Andrzejewski: Dzisiejsza polityka organów Unii Europejskiej, wsparta większością lewicową w Parlamencie Europejskim, zmierza do podporządkowania unijnej biurokracji takich krajów członkowskich, które w ramach swojej suwerenności, samorządności i praworządności przestrzegają własnej tradycji, tożsamości i prawa stanowionego w trybie demokratycznym przez swój naród. Chodzi o ich zdominowanie, przekształcanie w jednolity organizm UE, gdzie członkowie organizacji międzynarodowej stopniowo będą tracić swoją odrębność narodową i państwową. To przypomina sytuację międzynarodówki komunistycznej. Podobnie wygląda posługiwanie się określoną ideologią. Ideologia zakłamana, totalitarna w treści jest orężem w dominacji nad dotychczasowym kodem kulturowym. Już nie siła militarna konfrontuje się z poszczególnymi państwami i społeczeństwami, ale siła presji ekonomicznej i ideologicznej.

PG: Jaka powinna być reakcja polskiego Rządu?

PA: Rząd polski, zmuszony obecnym pogłębianiem się przemocy instytucjonalnej organów UE, wobec próby ograniczenia polskiej suwerenności, podmiotowości i tożsamości polskiego narodu, winien przeciwstawić jej rangę swojej podmiotowości opartej na chrześcijańskiej cywilizacji Europy.

PG: Wyrok TK w sprawie tzw. aborcji eugenicznej stał się zapalnikiem protestów ulicznych. Z czym, w Pana ocenie, mamy do czynienia? Czy faktycznie jest to spontaniczny protest, czy ktoś tym steruje?

PA: Dałem temu wyraz w skierowanym do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego- Zbigniewa Ziobry wniosku o wszczęcie postępowania przygotowawczego- karnego-wyjaśniającego, z dnia 31 października br. Wnoszę w nim o zlecenie Prokuraturze Krajowej i prokuratorom terenowym wszczęcie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie prawdopodobieństwa zorganizowania na terytorium Państwa Polskiego struktur przestępczości zorganizowanej, mającej na celu polityczny zamach stanu, za pośrednictwem wywołania stanu powszechnego zagrożenia zdrowia, życia i mienia obywateli przy eskalowaniu pandemii coronawirusa.

Zakres, charakter, zasięg i organizacja na skale masową zsynchoronizowanych wystąpień nosi znamiona przestępczości zorganizowanej. Stanowi rażące naruszenie bezpieczeństwa. W warunkach skokowego rozprzestrzeniania się w kontaktach zbiorowości epidemii coronawirusa- wskazuje na podejrzenie celowego wywołania zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia i mienia obywateli na masową skalę. Wystąpienie posłów, przedstawicieli formacji destrukcyjnych wobec bezpieczeństwa Państwa, deklarujących posłużenie się tego typu eskalacją przestępczych działań w Sejmie, ich udział w inspirowaniu i wspieraniu działań naruszających porządek prawny deklaracjami „ wypowiedzenia wojny” demokratycznie wybranym organom państwa polskiego, rodzi uzasadnione podejrzenie, co do ich roli współuczestniczącej w w/w działalności przestępczej z pozorowaniem służebności ochrony praw kobiet do decydowania o swoim losie i prawie do zabijania innych istot ludzkich dla swego dobrostanu.

Zagrożeniem dodatkowym bezpieczeństwa jest prawdopodobieństwo udziału w stosowaniu przemocy fizycznej i ideologicznej członków zagranicznych organizacji terrorystycznych, jak Antifa oraz posługiwaniu się ich członkami w inspirowanych manifestacjach.

PG: Jest Pan sygnatariuszem apelu opozycjonistów do Marszałek Sejmu o wyłączenie z IPN Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i przeniesienie jej do struktur Prokuratury Powszechnej. Skąd ta zdecydowana reakcja?

PA: W 1997 roku po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej z Główną Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu występowałem parokrotnie o wznowienie umorzonego z polecenia Ministra Sprawiedliwości Jaskierni w 1995 roku śledztwa katyńskiego, zainicjowanego przez Ministra Sprawiedliwości Jana Piątkowskiego we wrześniu 1993 roku. Zgodnie z apelem- wnioskiem senackiego klubu NSZZ Solidarność z 11.04.1996r. chodziło o rozszerzenie wszczętego w dniu 2 września 1993 przez prokuratora generalnego RP suwerennego postepowania karnego względem zbrodni katyńskiej na wszystkie pozostałe zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości popełnionych wobec Narodu Polskiego przez Rosję Sowiecką, jej najwyższe organa państwowe, partię, armię i „policję”. Wniosek pozostał bez rezultatu do czasu, kiedy po umorzeniu rosyjskiego śledztwa szef IPN Leon Kieres „uzyskał” zgodę na ponowne śledztwa w Polsce. Wtedy został rozpoczęty jego tok, niezakończony do dzisiaj. Zbrodnie komunistyczne popełniane do 1990 roku nie doczekały się wyjaśnienia i rozliczenia. Stan bezkarności winnych popełniania zbrodni komunistycznych: niemieckich, rosyjskich i polskich, aż do 1990 roku, od zbrodni na Polakach w 1937 roku, aż do zbrodni Junty generała Wojciecha Jaruzelskiego, wymaga dziś zdecydowanych reakcji. Nie uważam ich ścigania za przedawnione. Konstytucja stwierdza: …” bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw nieściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszenie do czasu ustania tych przyczyn”… (Art. 44 Konstytucji). Przyszedł czas, żeby te przyczyny usunąć.

PG: Całe swoje życie poświecił Pan walce o wolną Polskę. Jaka powinna być nasza droga na kolejne 50 lat?

PA: Zdecydowanie jesteśmy na pierwszej linii frontu w konfrontacji o kształt Polski, Europy i świata. Stan frustracji, spaczonej świadomości wielu ludzi, zwłaszcza młodzieży, wymaga bardziej zdecydowanego odwołania się do wspólnego mianownika: tożsamości bycia Polakiem, dowartościowania tej tożsamości i przywrócenie jej roli i rangi, a także większego zdecydowania, jednoznaczności i racjonalności w tej konfrontacji.

Jak to realizować? Przede wszystkim w zakresie edukacji, w zakresie wspierania samorządów, wspólnot, podmiotów społecznych, organizacji pozarządowych- Państwo powinno ukierunkować wsparcie na identyfikację z Polską, chrześcijańską tożsamością narodową, jako źródłem siły i mocy naszej egzystencji oraz przygotowanie do odparcia agresywnych zamachów zewnętrznych i wewnętrznych na naszą suwerenność. W aktualnych zmaganiach ustrojowych naszym celem musi być jednoznaczna batalia o Europę Jana Pawła II- Europę Christi.

Jesteśmy zobowiązani dzisiaj wspierać i finansowo, i organizacyjnie, i ideologicznie to, co jest naszym dorobkiem pokoleń. Wzorcem ustrojowym winna być, z zachowaniem historycznych proporcji, Konstytucja 3 Maja. To co służyło kiedyś narodowi szlacheckiemu, dzisiaj służy każdemu obywatelowi.

W zakresie przynależności do Unii Europejskiej definiujemy jednoznacznie pojęcie praworządności. Praworządność - to po prostu - przestrzeganie prawa. Pytanie: jakiego prawa? Czy prawa rozsianego jak stwardnienie rozsiane, sieciowego, czy hierarchicznego, od prawa naturalnego, przez konstytucje, aż do prawa stanowionego przez człowieka? A jeżeli jest hierarchiczne, to praworządność jest przestrzeganiem tego hierarchicznego systemu prawa: takiego, jak go stanowi demokratycznie naród polski, a nie narzuconego z zewnątrz, przemocą instytucjonalną organizacji międzynarodowych.

Nie wolno eliminować praworządności wewnętrznej przez nieograniczoną uznaniowość tego pojęcia przez zewnętrzne organizacje międzynarodowe, niezależnie czy to będzie komunistyczna międzynarodówka, czy europejska organizacja międzynarodowa, która też ma wymiar ograniczony i czasowy. Każda z tych międzynarodowych organizacji, pod warunkiem skutecznego funkcjonowania w przyszłości musi liczyć się (i takie są realia, i taka jest potrzeba) z praworządnością polegającą na przestrzeganiu hierarchicznego porządku prawnego państwa i narodu, który jest podmiotem decyzyjnym. Tylko w zakresie jego przyzwolenia może działać organizacja międzynarodowa.

Tak wygląda przyszłość. No i świadomość bycia Polakiem dzisiaj wydaje się też być pierwszym celem do spełnienia przez tych, którzy wychowują następne pokolenia. Można wyjechać z Polski, tam gdzie dozwala się zabójstwo człowieka w fazie prenatalnej dla poprawienia swojego dobrostanu. Ale nie w Polsce. Czas powiedzieć basta!

Dokończymy reformy prawa i sądownictwa, z penalizacją działań w godzących w niepodległość, suwerenność i samorządność Państwa i Narodu Polskiego. Ograniczymy legalność działalności podmiotów szkalujących Polskę i Polaków, godzących w naszą historyczną i aktualną chrześcijańską tożsamość. Włączymy kartę praw rodziny do obowiązującego powszechnie porządku prawnego.

CZYTAJ DALEJ

Adwentowy Budzik - #1

2020-11-29 06:00

ks. Łukasz Romańczuk

Codziennie o 6 rano na naszym kanale YouTube będą umieszczane filmiki, które będą duchowym przygotowaniem.

CZYTAJ DALEJ
NIE PRZEGAP
#NiezbednikAdwentowy

Reklama

Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję