Reklama

O dziedzictwie cystersów

Dwudniowa konferencja naukowa (23-24 września br.) z udziałem wielu znakomitych znawców przedmiotu dodała splendoru okrągłej cysterskiej rocznicy - 60-lecia ich powrotu do Jędrzejowa.

Międzynarodową konferencję pod hasłem Cystersi - Jędrzejów - Ziemia Jędrzejowska. Wspólne dziedzictwo w Archiopactwie Cysterskim w Jędrzejowie zorganizowali: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie, Urząd Miejski w Jędrzejowie, Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe.
Cystersi byli w Jędrzejowie obecni od XII w. W latach 1140-49 Gryfici ufundowali w Jędrzejowie (Brzeźnicy) kościół i klasztor cystersów. Pierwsza świątynia była konsekrowana w 1166 r. lub 1167 r. Obecny kościół został wzniesiony na początku XIII w., konsekrowany w 1210 r., kilkakrotnie przebudowywany i przekształcany.
Zmienne były koleje opactwa, aż do kasaty zaborców w 1819 r. W 1855 r. zmarł ostatni cysters w klasztorze jędrzejowskim. Obiekt na krótko przejęli reformaci. Celem stopniowego reaktywowania wspólnoty utworzono filię jędrzejowskiego kościoła Świętej Trójcy, potem - po bezprecedensowych staraniach okolicznej ludności - samodzielną parafię diecezjalną pw. bł. Wincentego Kadłubka (1913 r.). Ostatni z proboszczów diecezjalnych ks. Stanisław Marchewka (wielki czciciel bł. Wincentego) przygotował grunt pod ponowne przejęcie parafii (oraz klasztoru i towarzyszących mu obiektów) przez cystersów. Nastąpiło to w 1945 r.
- Zorganizowanie konferencji naukowej miało na celu przypomnienie 60. rocznicy powrotu cystersów do Jędrzejowa - mówi opat Edward Stradomski. - Dodatkowym akcentem jest oddanie do użytku dużej auli im. Jana Pawła II (160 m2) oraz koncert z udziałem K. Pendereckiego, a także zainteresowanie konferencją ze strony szkół. Ojciec Opat uważa, że cysterski duch jest dobrze zakorzeniony w Jędrzejowie - promieniuje przez podejmowane w opactwie inicjatywy kulturalne i naukowe, ma wpływ na powołania w regionie. Obecnie cała wspólnota liczy 22 osoby, dwóch ojców przebywa w Norwegii, jest trzech nowicjuszy.
Obrady w ramach konferencji zostały pogrupowane w trzy sesje. Pierwsza dotyczyła obecności cystersów w Europie w dobie średniowiecza. Sesję poprzedziło otwarcie i poświęcenie Auli im. Jana Pawła II przez Opata. Referaty wygłosili goście z Krakowa, Londynu, słowackiej Levočy. Dotyczyły one m.in. cystersów na Spiszu i w Jędrzejowie, ich działalności w opactwach angielskich i słowackich. Referaty wygłosili: Stanisław A. Sroka (Kraków), Herman Bregier (Grodno - Kraków), Maciej Zdanek (Kraków), Richard Denyer (Londyn), Gabriel Lukáč (Levoča), David Williams (Londyn).
Wokół powrotu cystersów do Jędrzejowa po 1945 r. koncentrowała się druga część obrad. Podjęto następujące tematy: Radziwiłłowie w Nagłowicach i Oksie; Dobra wodzisławskie w latach 1918-45; Jędrzejów i powiat jędrzejowski po II wojnie światowej - postulaty badawcze; Cystersi jędrzejowscy po 1945 - tradycja klasztoru i parafii; Bł. Wincenty Kadłubek i cystersi w szkolnych podręcznikach historii. Referaty wygłosili: M. Piszczek i K. Ślusarek z Krakowa oraz reprezentujący środowisko jędrzejowskie M. Nowak, W. Zwierzchowski i S. Osowski.
Archeologii i architekturze klasztorów cysterskich poświęcony był drugi dzień konferencji. Owoce swojej pracy badawczej przedstawili m.in.
Z. Świechowski (Warszawa), B. Kwiatkowska-Kropka (Kraków), Cz. Hadamik (Kielce). Zaproponowano ciekawą problematykę, w tym m. in.: Świątynie małopolskich opactw cysterskich bezpośredniej obediencji morimondzkiej - perspektywy badawcze; Domniemane ślady benedyktyńskie w Tyńcu; Wyposażenie barokowe kościoła cystersów w Jędrzejowie; Problematyka skrzydeł zachodnich w klasztorach cysterskich w Małopolsce; Problemy siedziby kasztelanii małogoskiej w świetle badań archeologicznych.
S. Osowski, nauczyciel historii i jeden z prelegentów, świadomie zdecydował się na temat obecności bł. Kadłubka i cystersów w szkolnych podręcznikach, począwszy od tych dla szkół podstawowych do ponadgimnazjalnych. Chodziło o to, aby wykazać, na ile efekty tych prac naukowych przekładają się na edukację, a zatem są obecne w dzisiejszej rzeczywistości. S. Osowski podkreśla, że jest to zagadnienie dość mocno uwzględnione w nauczaniu historii, aczkolwiek ukazane w różnych kontekstach, w zależności od tego, jaką formułę wybrał autor podręcznika. Referatom pierwszego dnia sesji przysłuchiwała się także jędrzejowska młodzież, a sam cysterski jubileusz jest łączony z koncertem Krzysztofa Pendereckiego (dyrygent) i Roberta Grudnia (organy) oraz Chóru Polskiego Radia w Krakowie, który odbył się 3 października br. w klasztorze Ojców Cystersów - na finał XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.
Referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną wydane w formie publikacji.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Bp Marek Mendyk – wracam do mojej Galilei

2020-03-31 12:59

[ TEMATY ]

bp Marek Mendyk

Monika Łukaszów

Biskup Marek Mendyk

Pierwsze słowa bp Marka Mendyka po ogłoszeniu nominacji. - To nowe powołanie to powrót do początków, do mojej Galilei.

W rozmowie z Radiem Watykańskim bp Marek Mendyk mówi o myślach towarzyszących mu w przyjęciu papieskiej nominacji.

- Nominacja Ojca Świętego przywołuje we mnie pewną refleksję. Powołanie na biskupa świdnickiego to przede wszystkim przywołanie tych momentów mojego życia, które odnoszą się do początków, także początków powołania, mojej życiowej Galilei. Na terenie diecezji świdnickiej znajduje się bowiem nie tylko mój rodzinny dom, ale też takie miejsca, gdzie odkrywałem swoje powołanie. Mogę powiedzieć, że właściwie wracam do początków mojego życiowego powołania, pierwszego też nawrócenia i pierwszej miłości w relacji z Panem Jezusem – podkreślił bp Marek Mendyk.

- Jest to też przywołanie pierwszych wątpliwości czy nawet obaw, może oporów, które na etapie odkrywania powołania się pojawiały. Ale też tam zdecydowałem się odważnie zostawić wszystko i pójść za Jezusem. W klimacie zbliżających się świąt paschalnych i tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezusa jak gdyby po raz kolejny wraca wielkanocne wezwanie, aby teraz powrócić do swej Galilei. Ale już z nową wiarą, z odnowioną relacją z Jezusem, w przekonaniu, w wierze i świadomości, że On już tam podąża przede mną i że już tam na mnie czeka - dodał nowy Biskup Świdnicki.

CZYTAJ DALEJ

W najbliższą niedzielę 35. Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach całego świata – jak będzie wyglądał w Polsce?

2020-03-31 19:04

[ TEMATY ]

młodzi

Światowe Dni Młodzieży

Adobe.Stock.pl

To będzie przedziwny i zarazem piękny Światowy Dzień Młodzieży i aż trudno uwierzyć, jak „prorocze” w kontekście tego, co teraz przeżywamy, okazało się papieskie orędzie przygotowane na ten dzień – mówi w rozmowie z KAI ks. Emil Parafiniuk. Wyjaśnia, w jaki sposób obchody 35. ŚDM będą wyglądały w polskich diecezjach w czasie pandemii koronawirusa.

Zgodnie z decyzją papieża Jana Pawła II z grudnia 1985 r., Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym są obchodzone w kościele na całym świecie w Niedzielę Palmową. Tegoroczne obchody, z powodu pandemii koronawirusa, zostały w wielu diecezjach świata przełożone lub odwołane. Decyzje w tej sprawie musieli podjąć także diecezjalni duszpasterze młodzieży w polskich diecezjach. Jak wyjaśnia dyrektor KBO ŚDM ks. Emil Parafiniuk, część diecezji zdecydowała się przenieść obchody w przestrzeń wirtualną, niektóre przełożyły datę na późniejsze miesiące tego roku, w oczekiwaniu zakończenie zagrożenia epidemiologicznego.

- Młodzi ludzie i duszpasterze wykazują w tych dniach wielką kreatywność. Część biskupów będzie w Niedzielę Palmową sprawować Msze św. w intencji młodzieży, transmitowane online, będą organizowane spotkania wirtualne, łącznie grupami dzielenia, jedna z diecezji przygotowała też na piątek przed Niedzielą Palmową Drogę Krzyżową z rozważaniami w oparciu o papieskie orędzie na 35. ŚDM. Także w piątek zostanie opublikowana Droga Krzyżowa autorstwa bp. Marka Solarczyka, także inspirowana tym orędziem – wylicza ks. Parafiniuk. Jak podkreśla, inicjatyw online jest bardzo dużo i do biura przy Konferencji Episkopatu Polski wciąż spływają informacje o kolejnych. Zostaną one zebrane i opublikowane na stronie internetowej, poświęconej przygotowaniom do ŚDM w Lizbonie, która w nowej odsłonie zostanie zaprezentowana w najbliższy piątek.

- Ta strona, pod adresem lizbona2022.pl będzie informowała o przygotowaniach do najbliższych Światowych Dni Młodzieży, a także zbierze archiwum dotyczące poprzednich spotkań – wyjaśnia, dodając, że ważną rolę w przygotowaniach do ŚDM w Lizbonie będą odgrywały także media społecznościowe, m.in. Facebook, gdzie będą funkcjonowały trzy oficjalne grupy: dla organizatorów grup, wolontariuszy i diecezjalnych duszpasterzy młodzieży. Z kolei na stronie internetowej znajdzie się m.in. interaktywna mapa diecezjalnych i zakonnych centrów ŚDM, oraz grup, które już teraz tworzą się z myślą o udziale w spotkaniu młodych w Lizbonie.

- Natomiast najbliższa niedziela, to będzie przedziwny i zarazem piękny Światowy Dzień Młodzieży i aż trudno uwierzyć, jak „prorocze” w kontekście tego, co teraz przeżywamy, okazało się papieskie orędzie przygotowane na ten dzień. Papież dzieli swój tekst na następujące punkty: zobaczyć cierpienie i śmierć, ulitować się, przystąpić i „dotknąć”, „młodzieńcze, tobie mówię wstań” i nowe życie jako „zmartwychwstałych”. Przecież to jest to, co w tej chwili przeżywamy! Wpatrując się w rozważany przez papieża fragment Ewangelii o młodzieńcu z Nain, możemy zobaczyć także obraz współczesnego świata, w którym do młodych ludzi Jezus podchodzi ze słowami: „Tobie mówię, wstań” po to, aby na nowo, od nowego punktu rozpocząć życie. Ciekawe jest też to, jak wiele miejsca Ojciec Święta poświęca komunikacji elektronicznej, mówiąc, że często jest ona łącznością, ale nie komunikacją. Dziś widzimy, jak bardzo te narzędzia, przez trwającą pandemię, stały się dla nas drogą komunikacji. Transmitujemy Eucharystie, nabożeństwa, zamieszczamy rozważania, organizujemy spotkania grup parafialnych – to jest odpowiedź na to, o co prosił papież Franciszek.

Najbliższy 35. Światowy Dzień Młodzieży powinien odbyć się w Niedzielę Palmową 5 kwietnia pod hasłem: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (por. Łk 7, 14). Decyzja o jego organizacji lub przełożeniu pozostaje w gestii diecezji na całym świecie.

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję