Reklama

„Biskup jest szczególnym świadkiem wiary w swojej diecezji”

Podczas niedawnej wizyty w Rzymie bp Ignacy Dec wręczył Benedyktowi XVI swoją książkę - jako przypomnienie wydarzenia sprzed pięciu lat, kiedy to kard. Josef Ratzinger otrzymał doktorat honoris causa...

Niedziela dolnośląska 42/2005

Z pierwszym biskupem diecezji świdnickiej Ignacym Decem rozmawia Marek Zygmunt

Marek Zygmunt: - Przez osiem dni września w Watykanie przebywali księża biskupi z całego świata, podniesieni do tej godności na przestrzeni ostatniego roku. Ksiądz Biskup był jednym z czterech polskich hierarchów uczestniczących w tym spotkaniu. Jakim zagadnieniom było ono poświęcone?

Bp Ignacy Dec: - We wrześniu 2004 r. niestety nie mogłem uczestniczyć w tym dorocznym spotkaniu, dlatego udałem się w tym roku. Odbyło się ono w dniach 13-21 września br. w Centrum Studiów Teologicznych Księży Legionistów w Rzymie. Obradom przewodniczył kard. Giovanni Battista Re, prefekt Kongregacji Biskupów. Wzięło w nim udział 112 biskupów z całego świata. Tematyka dwudziestu wykładów dotyczyła całokształtu biskupiej posługi, począwszy od spraw duchowych, życia wewnętrznego, liturgicznego, a skończywszy na materialnych i ekonomicznych. Chodziło o właściwe ukierunkowanie nas, orientację i styl posługi w Kościele.

- Czy to oznacza, że te zagadnienia nie były wcześniej biskupom znane?

- Oczywiście, że nie, ale po prostu trzeba je było przypomnieć i jakoś ujednolicić w wymiarze całego Kościoła. W trakcie wykładów uświadomiono nam, że biskup jest szczególnym świadkiem wiary. Mówił o tym kard. Tarcisio Bertone z Genui. Ideał biskupa według św. Augustyna ukazał kard. Giacono Biffi. Wiele uwagi poświęcono ukazaniu potrójnych zadań biskupa: jako nauczyciela wiary, szafarza Bożych Łask w sprawowaniu liturgii, zwłaszcza Eucharystii oraz jako pasterza, kierującego z miłością swoją diecezją. Była mowa w wykładach o biskupie jako ojcu, bracie i przyjacielu. Sprawy te poruszano w kontekście stosunku biskupa do kleryków, do kapłanów i do laikatu, życia parafialnego i diecezjalnego. Dotknięto także sprawy powołań kapłańskich, formacji alumnów, sprawy misji, ekumenizmu, nauki społecznej Kościoła.
W prezentacji zagadnień znalazły się również problemy małżeństwa i rodziny, kultury, inkulturacji, bioetyki i mediów.
Bardzo ciekawe były dyskusje, wymiana doświadczeń między biskupami. Przy okazji dowiedzieliśmy się o problemach, bolączkach, którymi żyją biskupi Ameryki Łacińskiej czy Azji. Oprócz dyskusji plenarnych były także dyskusje w grupach językowych „Circoli Minori”. W ostatnim dniu zorganizowano spotkania w trzech grupach kontynentalnych: Ameryka Łacińska, USA, Kanada, Australia, Filipiny oraz Europa. W grupie europejskiej dyskutowano o dialogu między kulturami i religiami. Wiele uwagi poświęcono dialogowi chrześcijańsko-islamskiemu i chrześcijańsko-żydowskiemu.
Ogólnie mówiąc owe spotkania dyskusyjne były bardzo pożyteczne.

- Czy podczas spotkania zajmowano się tylko sprawami natury teologicznej?

- Spotkanie miało bogatszy charakter. Oprócz rozważań ściśle teologiczno-pastoralnych wiele czasu poświęciliśmy wspólnej modlitwie. Codziennie w godzinach rannych sprawowana była Eucharystia w języku łacińskim, połączona ze śpiewem Jutrzni. Przewodniczyli znani kardynałowie z Kurii Rzymskiej. Oni też głosili homilie. Po południu zaczynaliśmy codziennie nasze wspólne zajęcia od śpiewu Nieszporów. W niedzielę 18 września odbyliśmy pielgrzymkę do grobu św. Piotra Apostoła. Tego dnia w bazylice watykańskiej, pod przewodnictwem kard. Re celebrowaliśmy Mszę św. i wysłuchaliśmy jego homilii. Po Mszy św. udaliśmy się do grobu św. Piotra i do grobów ostatnich papieży: Jana Pawła II, Jana Pawła I i Pawła VI. Następnie zwiedziliśmy odnowioną Kaplicę Sykstyńską. Pielgrzymka do grobu św. Piotra przypomniała nam, że nasze posługiwanie biskupie powinno być ściśle złączone z posługą następcy św. Piotra w Rzymie.

- Czy w czasie swojego pobytu w Watykanie spotkaliście się także z Ojcem Świętym Benedyktem XVI?

- Owszem tak. To był punkt kulminacyjny naszego pobytu w Wiecznym Mieście. Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął nas na specjalnej audiencji w Gastel Gandolfo 19 września. Audiencja trwała ponad godzinę. W swoim wystąpieniu Benedykt XVI zwrócił uwagę na potrzebę czuwania nad trzodą, nad Kościołami lokalnymi w łączności z Piotrem naszych czasów. Podkreślał potrzebę życia wewnętrznego biskupa, konieczność pielęgnowania przyjaźni z Chrystusem. Przestrzegał przed zbytnim aktywizmem. Działalność apostolska każdego biskupa winna wyrastać z życia wewnętrznego, z modlitewnej kontemplacji. Wspomniał też Papież o potrzebie wyrzeczenia, cierpienia i niesienia krzyża. W takim kontekście przypomniał sylwetkę swego poprzednika Papieża Jana Pawła II. To właśnie ten Papież stał się wielki i znany w świecie przez głębokie życie wewnętrzne.

- Czy miał Ksiądz Biskup okazję do osobistej rozmowy z Benedyktem XVI?

- Po oficjalnym przemówieniu Papieża, każdy z obecnych na audiencji biskupów mógł podejść do Ojca Świętego. Każdy z nas przedstawiał się; wypowiadał imię i nazwisko i nazwę diecezji, w której pracuje. Wykorzystałem tę szczególną okazję, by wręczyć Ojcu Świętemu książkę dokumentującą doktorat honoris causa kard. Józefa Ratzingera obecnego Papieża, jaki otrzymał w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu 27 października 2000 r. Byłem wtedy rektorem Fakultetu i promotorem tego doktoratu. Dziś mam świadomość, jakiego wtedy doznałem wyróżnienia. Ojciec Święty uśmiechnął się i powiedział, że pamięta dobrze to wydarzenie. Jeszcze raz podziękował za nie i za wręczoną książkę. Pełen radości poprosiłem o pasterskie błogosławieństwo dla naszej młodej diecezji świdnickiej. Benedykt XVI uczynił znak krzyża i powiedział, że z serca błogosławi.

- Dziękuję serdecznie Księdzu Biskupowi za rozmowę.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Prymas Polski wydał szczegółowe rozporządzenie ws. celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu

2020-03-30 15:41

[ TEMATY ]

Wielki Post

Wielki Tydzień

Episkopat.pl

Triduum Paschalne bez „ciemnicy”, grobów pańskich, święcenia pokarmów w kościołach oraz z błogosławieństwem parafii Najświętszym Sakramentem po liturgii paschalnej lub rezurekcji. Prymas Polski abp Wojciech Polak wydał specjalne rozporządzenie dotyczące celebrowania liturgii w Wielkim Tygodniu i w Niedzielę Wielkanocną.

Publikujemy pełny tekst rozporządzenia metropolity gnieźnieńskiego abp. Wojciecha Polaka wydanego dnia 30 marca br.

Mając na uwadze dokumenty Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca 2020 roku oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 roku przekazuję Rozporządzenie szczegółowe dotyczące celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego.

I. Uczestniczenie w liturgii

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych nadal obowiązuje prawo na podstawie którego w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę. Przypominam, że Msze Święte mają być sprawowane bez udziału innych wiernych, a jedynie z uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy Świętej. W Liturgii Wielkiego Piątku niech uczestniczą przedstawiciele grup parafialnych (maksymalnie 5 osób).

Przypominam o udzielonej przeze mnie dyspensie wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej od uczestnictwa w Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych.

W Wielkim Tygodniu i podczas Triduum Paschalnego zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin zaplanowanych w parafii celebracji. Należy powiadomić parafian o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo w modlitwę w swoich domach, korzystając również z organizowanych transmisji. Dostępna będzie również transmisja z Katedry Gnieźnieńskiej na stronie internetowej naszej archidiecezji (Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i Liturgia na cześć Męki Pańskiej w Wielki Piątek o godz. 18.00, Wigilia Paschalna o godz. 20.00, Msza w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego godz. 10.00).

Gorąco zachęcam do jedności w modlitwie i do przeżywania w duchowej łączności liturgii tych dni. W Wielki Piątek zachęcam do adoracji Krzyża w domach.

Liturgie Triduum Paschalnego mogą być sprawowane wyłącznie w kościołach parafialnych. Wyrażam zgodę, aby liturgie te mogły być sprawowane również w kaplicach domów zakonnych, Seminarium Duchownego, jednak bez udziału wiernych przychodzących z zewnątrz. W ciągu dnia kościoły winny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

II. Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej i Wielki Tydzień

Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski. Przypominam, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku). Dlatego proszę, aby wierni wzięli pod uwagę możliwości parafii oraz zdrowie szafarzy sakramentu pokuty i roztropnie zaplanowali przystępowanie do spowiedzi i jeśli to możliwe przystąpili do niej w czasie późniejszym.

Korzystajmy z daru odpustów. Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 20 marca 2020 roku).

III. Wielki Czwartek

Z powodu zaistniałej sytuacji Msza Krzyżma będzie celebrowana w późniejszym terminie. Tym niemniej zachęcam kapłanów do modlitwy za siebie nawzajem i do prywatnego odnowienia przyrzeczeń kapłańskich.

Proszę nadal korzystać ze świętych Olejów pobłogosławionych przed rokiem. Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościoła w Wielki Czwartek nie wolno odprawiać Mszy Świętych bez udziału ludu. Na mocy Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 roku, w tym roku kapłani mają wyjątkowo możliwość odprawiania Mszy Świętej w odpowiednim miejscu, bez udziału ludu.

IV. Triduum Paschalne

Msza Wieczerzy Pańskiej

Obmycie stóp, które jest już opcjonalne, należy pominąć. Na zakończenie Mszy Świętej należy również pominąć procesję, natomiast Najświętszy Sakrament należy przechować w tabernakulum.

W związku z powyższym należy konsekrować dodatkową hostię (do wystawienia w monstrancji), a podczas śpiewu Baranku Boży należy przynieść cyborium z tabernakulum. Po Komunii należy pozostawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu (umieszczając konsekrowaną hostię w cyborium).

Po modlitwie po Komunii kapłan klęka przed ołtarzem. Wszyscy śpiewają hymn „Sław, języku, tajemnicę”. Po zakończeniu śpiewu kapłan otrzymuje welon i zanosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Następnie w ciszy udaje się do zakrystii. W tym roku nie przygotowuje się Ciemnicy.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej

W modlitwie powszechnej, jako przedostatnie wezwanie, proszę zawrzeć intencję za znajdujących się w sytuacji zagrożenia, chorych i zmarłych (zob. Załącznik 1).

Należy zastosować pierwszą formę ukazania Krzyża przewidzianą przez Mszał Rzymski. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa. Wszyscy obecni niech adorują Krzyż, trzymany przez celebransa, przez dłuższą chwilę klęcząc i śpiewając jedną z pieśni zaproponowanych w Mszale Rzymskim.

Po Komunii należy pozostawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu. Po modlitwie po Komunii kapłan klęka przed ołtarzem. Wszyscy śpiewają Suplikacje. Po zakończeniu śpiewu kapłan odmawia modlitwę „Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie”. Następnie otrzymuje welon i zanosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Po krótkiej adoracji w ciszy udaje się do zakrystii.

W tym roku nie przygotowuje się Grobów Pańskich. Z uwagi na możliwość jedynie indywidualnego nawiedzenia kościoła i osobistej adoracji nie wystawia się Najświętszego Sakramentu w monstrancji.

Wielka Sobota

Nie wolno organizować tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast niego proszę, aby wierni przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uczestniczyli w uroczystym błogosławieństwie, które niech poprowadzi ojciec rodziny lub inna osoba (zob. Załącznik 2).

Duszpasterzy proszę o umieszczenie tekstu błogosławieństwa na stronach internetowych parafialnych lub ewentualne powielenie go i wyłożenie w kościołach.

Wigilia Paschalna w Wielką Noc – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Liturgia światła – należy opuścić przygotowanie i rozpalenie ogniska. Kapłan stojąc przed ołtarzem rozpoczyna liturgię jak zwykle. Poświęca ogień palącego się np. znicza, przygotowuje paschał i zapala go mówiąc „Niech światło Chrystusa…” Opuszcza się procesję. Po wypowiedzeniu powyższych słów zapala się wszystkie światła w kościele, a paschał umieszcza się na świeczniku. Następnie ma miejsce śpiew orędzia wielkanocnego.

Liturgia słowa – Należy odczytać dwa lub trzy czytania ze Starego Testamentu. Nie można opuścić czytania z 14. rozdziału Księgi Wyjścia (3. Czytanie). Dalej odczytuje się Epistołę oraz Ewangelię.

Liturgia chrzcielna – w tej części Wigilii Paschalnej należy dokonać tylko Odnowienia przyrzeczeń chrztu (Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna p. 46) bez pokropienia.

Zakończenie – gdy nie ma Rezurekcji, w tych nadzwyczajnych okolicznościach należy dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu, odśpiewać hymn „Ciebie Boga, wysławiamy”. Po zakończonym śpiewie kapłan winien odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski (Wigilia Paschalna p. 62) i pobłogosławić, a następnie wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół i pobłogosławić parafię.

Rezurekcja - Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Tam, gdzie odprawia się Rezurekcję, należy na rozpoczęcie wykonać uroczysty śpiew na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego i dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu na ołtarzu. Po chwili adoracji w ciszy należy zaśpiewać „Wesoły nam dzień” lub „Chrystusa zmartwychwstan jest”, a następnie „Przed tak wielkim Sakramentem”. Po zakończonym śpiewie kapłan winien odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski (Procesja rezurekcyjna rano p. 70) i pobłogosławić, a następnie wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół i pobłogosławić parafię.

Następnie celebrans z miejsca przewodniczenia, opuściwszy akt pokuty, wprowadza wiernych w liturgię (Mszał Rzymski, Procesja rezurekcyjna rano p. 72), po czym ma miejsce śpiew hymnu „Chwała na wysokości Bogu”. Hymn „Ciebie Boga, wysławiamy” należy zaśpiewać po Komunii.

Choć w tym roku będziemy przeżywali Pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w sposób tak niezwykle ograniczony, to jednak głęboko wierzę, że będzie to dla nas wszystkich święty czas. Kiedy kobiety przyszły do grobu po szabacie i zastały go pustym, były zaniepokojone i pełne obaw, dopóki nie usłyszały słów aniołów. My już wiemy, że pusty grób nie jest powodem do lęku, lecz znakiem Zmartwychwstania Pańskiego. Niech zatem nie smuci nas owa ograniczoność w celebracji liturgii, a słowa naszego Pana – gdzie dwaj albo trzej zbierają się w imię moje, tam jestem pośród nich (por. Mt 18, 20) – niech w tym szczególnym czasie napełniają nasze serca otuchą i nadzieją.

Postanowienia Rozporządzeń z dnia 19 i 25 marca 2020 roku zostają utrzymane w mocy, o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Rozporządzenia.

† Wojciech Polak Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski

CZYTAJ DALEJ

Małopolska oczekuje, że św. Jan Paweł II wkrótce zostanie patronem regionu

2020-04-03 13:34

Archiwum „Aspektów”

– Czekamy na decyzję administracji watykańskiej, w nadziei, że będzie ona pozytywna – mówi Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski przypominając w dniu 15. rocznicy śmierci papieża Polaka oczekiwanie, że św. Jan Paweł II wkrótce zostanie patronem regionu.

W maju ubiegłego roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia papieża Jana Pawła II patronem Małopolski. – Uzyskaliśmy już pozytywną opinię abp. Marka Jędraszewskiego oraz Konferencji Episkopatu Polski. W tej chwili czekamy na decyzję administracji watykańskiej, w nadziei, że będzie ona pozytywna – mówi Marszałek Województwa Małopolskiego.

Witold Kozłowski przypomina, że Karol Wojtyła z Małopolską jest związany przez swoje rodzinne Wadowice, ukochany Kraków czy wiele innych miejsc bliskich jego sercu w całym regionie. Okazją do wspomnień jest 15. rocznica śmierci świętego Małopolanina

– 15 lat temu Polska zatrzymała się na moment, wszyscy byliśmy skoncentrowani na oddaniu hołdu wielkiemu Polakowi. To ważne, abyśmy i teraz – w tym szczególnym czasie – nie zapominali o nauczaniu papieża Polaka, o jego wielkim duchowym dziedzictwie – podkreśla Witold Kozłowski. – Ten rok to również wielkie zobowiązanie, byśmy umieli wykorzystać depozyt jego wiary i osobowości dla budowania lepszego jutra, bowiem już niedługo będziemy przeżywać 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II – dodaje marszałek.

– Przeżył życie nie marnując ani chwili. Wypełnił je myślą, słowem i czynem. Trudno jest napisać biografię człowieka, którego dokonaniami można obdzielić tak wiele osób. Wielki człowiek, Małopolanin, Piotr naszych czasów, autorytet moralny dla ludzi różnych wyznań, kultur i pokoleń – wspomina marszałek Witold Kozłowski.

Samorząd województwa małopolskiego od lat wspólnie z Archidiecezją Krakowską oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, a w 2009 r. powołał Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jako samorządową instytucję kultury.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję