Reklama

Z wizytą w parafii

Na Mariackiej

18 września bp Roman Marcinkowski wizytował parafię pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Parafia należy do najmłodszych w diecezji - istnieje od 1987 r.

Niedziela płocka 42/2005

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

Patron parafii: Matka Boża Królowa Polski
Tytuł kościoła: Kościół parafialny pw. Ducha Świętego
Dekanat: mławski
Miejscowości: Mława (część), Borowe, Lewiczyn, Łomia, Łomia Leśniczówka
Proboszcz: ks. kan. Wiesław Gutowski
Wikariusze: ks. Rafał Michalak, ks. Grzegorz Ślesicki, ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Katecheci: s. Faustyna Ordak, ks. Roman Jankowski, ks. Sebastian Krupniewski, Mirosława Dusza, Alicja Epa, Katarzyna Jurkiewicz, Iwona Kupniewska, Grażyna Nagucka, Anna Podowska, Wioletta Walczak-Sych, Anna Więckowska, Małgorzata Wiśniewska, Beata Wójciak, Mariusz Dziubiński, Mariusz Olszak,
Organista: Benedykt Piechocki
Zakrystianka: s. Romana Józefowicz
W parafii działają: rada parafialna, asysta procesyjna, grupy modlitewne, dorośli pełniący posługi liturgiczne, parafialny zespół charytatywny, Akcja Katolicka, Ruch Światło-Życie i Oaza Rodzin, chór parafialny, apostolat „Margaretka”, duchowa adopcja dziecka poczętego, biblioteka parafialna, rodzina misyjna, Wspólnota Mariacka, nadzwyczajni szafarze Eucharystii, Wspólnota Ewangelizacyjna „Woda Żywa”, ministranci, lektorzy, schola dziecięca, ZHR, zuchy.
Kaplica: w Lewiczynie (szkoła)
Domy zakonne na terenie parafii: dom Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Msze św. w niedzielę: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00, w kaplicy w Lewiczynie raz w miesiącu o 14.00

Charakterystyka parafii i duszpasterstwo

Jak poinformował Księdza Biskupa w swoim obszernym sprawozdaniu proboszcz, ks. kan. Wiesław Gutowski, na terenie parafii mieszka 2 850 rodzin katolickich. W niedzielnej Eucharystii bierze udział około 44% ze zobowiązanych do udziału. W zależności od okresu liturgicznego przed wieczorową Eucharystią odprawiane są nabożeństwa okresowe. W środy przed Mszą św. o godz. 18.00 jest Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od 2001 r. Droga krzyżowa i Różaniec odprawiane są również dla dzieci. W pierwsze czwartki miesiąca jest Godzina święta, w pierwsze piątki - adoracja Najświętszego Sakramentu. W pierwsze soboty adoracja trwa do godz. 21.00 i kończy się Nieszporami i Apelem Jasnogórskim. Przez 4 dni w tygodniu przed wieczorną Eucharystią trwa godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Katechizacją objęte są: 3 przedszkola, 2 szkoły podstawowe, gimnazjum, 3 zespoły szkół, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Na terenie parafii są też szkoły katolickie: podstawowa, gimnazjum i liceum. Uczy się w nich 230 osób. W ostatnim roku powstała grupa 13 dorosłych animatorów, prowadzących małe grupy kandydatów do bierzmowania.
Wzmocnieniem wiary parafian jest udział w Pieszej Pielgrzymce z Mławy lub z Płocka na Jasną Górę. Organizowane są również pielgrzymki autokarowe do sanktuariów maryjnych. Młodzież wyjeżdża na spotkania do Lednicy i na Europejskie Spotkania Młodych, bierze też udział w pielgrzymce do Rostkowa. Ważnym wydarzeniem jest odpust ku czci Matki Bożej Królowej Polski i związany z nim „Mariacki Festyn Rodzinny”. Parafia angażuje się również w organizację wydarzeń ogólnomławskich.
Od kwietnia 2004 r. wydawana jest parafialna Gazeta Mariacka (ukazało się 5 numerów), rozprowadzane są też inne tytuły prasy katolickiej. Od 5 lat na wizytę duszpasterską przygotowywany jest dla każdej rodziny specjalny Informator Parafialny, zaś od Bożego Narodzenia 2004 r. parafia dysponuje stroną internetową: www.mariacka20.pl (już w czasie wizytacyjnej niedzieli można było się na niej zapoznać m.in. ze sprawozdaniem Proboszcza i relacjami z pracy grup parafialnych).

Grupy parafialne

Wizytówką parafii jest pokaźna liczba działających w niej grup. Ministrantów jest 43. Służbę przy ołtarzu pełnią w ciągu całego tygodnia, a formację pogłębiają podczas spotkań co 2 tygodnie. Najmłodsi parafianie z artystycznym zacięciem odnajdują swoje miejsce w 29-osobowej scholi, istniejącej od powstania parafii, a od niedawna towarzyszy jej sekcja dęta flażoletów. Dziś scholę prowadzi ks. Zbigniew Paweł Maciejewski. Przy parafii działają także Gromady Zuchowe: „Zielone słoneczka” - dla dziewcząt, i „Nocne elfy” - dla chłopców. Blisko trzydzieścioro zuchów uczestniczy w stałych spotkaniach formacyjnych, zabawach, wycieczkach krajoznawczych, koloniach i biwakach.
Do grup młodzieżowych w parafii Matki Bożej Królowej Polski należy Ruch Światło-Życie, ZHR oraz lektorzy. 9 lektorów kolejno codziennie czyta słowo Boże na Mszach św. Swój warsztat doskonalą na regularnych spotkaniach formacyjnych. Od ponad 15 lat działa w parafii Ruch Światło-Życie. Dziś gromadzi 15 osób, skupionych w dwóch grupach. Moderatorem jest ks. Maciejewski. Długą historią może także poszczycić się Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, zainicjowany przed 11 laty przez ówczesnego proboszcza ks. H. Lewandowskiego. Harcerze włączają się w życie religijne parafii i życie społeczne miasta, starają się także pielęgnować wartości patriotyczne. Ich kapelanem jest ks. Grzegorz Ślesicki.
Koło Akcji Katolickiej to jedna z grup, do której należą dorośli parafianie. Działające od 1996 r. koło liczy sobie dziś 9 członków. Co roku organizują drogę krzyżową ulicami miasta, a w dzień odpustu parafialnego loterię fantową. To właśnie Akcja była inicjatorem powstania biblioteki parafialnej, której księgozbiór liczy obecnie 4 tys. tytułów. Oprócz książek dostępne są także kasety video.
Do asysty procesyjnej należy 50 dorosłych parafian, a także grupa dziewcząt sypiących kwiaty. Do uświetniania liturgii przyczynia się zaś 23-osobowy chór mieszany, który istnieje w parafii od 14 lat. Kieruje nim organista Benedykt Piechocki. Chór, mający w repertuarze 90 pieśni, występował także w innych miastach, a na swoim koncie ma wyróżnienia i nagrody na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Ciechanowie.
W parafii co roku od 30 do 50 osób włącza się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, modląc się przez 9 miesięcy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Modlitwa to także charyzmat 4 kolejnych grup: Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, Rycerstwa Niepokalanej, kół Żywego Różańca, oraz Apostolatu „Margaretka”. Do Rycerstwa należy 140 mieszkańców parafii. W ciągu roku jego członkowie odprawiają 9 nowenn. W szerzeniu kultu Niepokalanej wspomagają ich zelatorki 6 kół różańcowych. Apostolat „Margaretka” podejmuje zaś codzienną modlitwę za konkretnych kapłanów.
Od 9 lat działa w parafii Oaza Rodzin, którą stanowi jeden krąg, złożony z 5 rodzin. Duchowemu wzrostowi oazowiczów służyć mają comiesięczne spotkania modlitewno-formacyjne oraz rekolekcje wakacyjne.
Parafialny zespół charytatywny z niewielką przerwą istnieje od 1993 r. Organizuje on zbiórki pieniędzy i darów materialnych, a jego członkowie włączają się także w akcje, organizowane przez Caritas.
Nie tylko dzieci i młodzież są zaangażowane w służbę ołtarza: prawie 80 osób dorosłych również angażuje się w oprawę liturgii. Szczególną posługę pełni dwóch nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii: Zbigniew Kowalski i Tadeusz Turowski.
Materialną stroną parafii zajmuje się Rada Parafialna, w której skład wchodzi Komitet Budowy Kościoła. Skupia ona przedstawicieli ulic, wiosek i bloków z obszaru parafii, oraz fachowców w pracach remontowo-budowlanych.
W działalność ekumeniczno-misyjną angażuje się 12-osobowa Rodzina Misyjna bł. Bolesławy Lament. Jej członkowie modlą się za misjonarzy i misjonarki, a także organizują spotkania z nimi, aby lepiej poznać warunki pracy na misjach i związane z tym potrzeby.
Działania na płaszczyźnie charytatywnej, społecznej i kulturalnej w oparciu o wartości chrześcijańskie, prowadzi Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”. Jedną z jego inicjatyw jest poradnia rodzinna, w której wykwalifikowani wolontariusze udzielają pomocy w różnorodnych problemach.
Charyzmat modlitewno-ewangelizacyjny posiada wspólnota „Woda Żywa”, której celem jest promowanie wiary chrześcijańskiej we współczesnym świecie poprzez formację, rekolekcje, kursy, współpracę z innymi stowarzyszeniami i wspólnotami, zarówno katolickimi, jak i innych Kościołów chrześcijańskich.

Reklama

Dokonania materialne

Ważnym dokonaniem było dokończenie budowy kościoła parafialnego i jego konsekracja 8 października 2000 r. Przygotowanie do budowy rozpoczął pierwszy proboszcz parafii ks. prał. Stanisław Welenc, kontynuowali zaś kolejni proboszczowie: ks. Janusz Cegłowski i ks. Ireneusz Żurawski, jednak budowę rozpoczął dopiero ks. kan. Henryk Lewandowski. Owocem jego posługi i zaangażowania parafian było zbudowanie i urządzenie wnętrza kościoła oraz jego otoczenia.
Przed konsekracją wyposażono kościół w ławki i meble w prezbiterium, zamontowano dzwony elektroniczne, wykonano instalację wody deszczowej, uporządkowano teren wokół kościoła i urządzono zieleń, położono polbruk i wykonano alejki, parking, oświetlenie i odwodnienie terenu, zaimpregnowano mury kościoła. Wykonano też prace adaptacyjne w dawnej kaplicy a także wymieniono okna na plebanii.
Po konsekracji kontynuowano rozpoczęte prace budowlane i remontowe w kościele oraz w domu parafialnym. Wykonano resztę oświetlenia, parkan, ławki, uregulowano kwestie prawne działek.
Na kościele wykonano obróbki blacharskie, zamontowano płotki przeciwlawinowe. Założono nowe nagłośnienie do kościoła oraz dla scholi. Zamontowano jedenastogłosowe organy piszczałkowe, rozpoczęto ich remont i rozbudowę. Wymieniono żarówki na energooszczędne i założono reflektory oświetlające obraz Matki Bożej, ambonę i pulpit. Poświęcono ofiarowany parafii obraz Jezusa Miłosiernego, a przed kościołem - figurę Matki Bożej Niepokalanej, dar jednej z parafianek. Zakupiono sprzęt liturgiczny i wyposażenie, m.in.: 25 ornatów, kapę, welon eucharystyczny, alby, komże, stuły, obrusy ołtarzowe, naczynia liturgiczne, 3 komplety lekcjonarzy, 2 mszały. Ostatnim nabytkiem są 4 nowe konfesjonały, które zostały poświęcone podczas wizytacji. Mieszkańcy Lewiczyna wyremontowali sami salę, gdzie jest odprawiana Msza św.
W domu parafialnym wykonano podłączenie do instalacji deszczowej, sukcesywnie wymieniano część okien, zaadaptowano bądź odnowiono pomieszczenia na spotkania dla grup, w bibliotece parafialnej zrobiono łazienkę. Wykonano nową instalację domofonową. Prawie wszystkie pomieszczenia w domu parafialnym pomalowano. Zrobiono nową klatkę schodową. Na zlecenie Caritas wykonano kotłownię olejową i prowadzono prace porządkowe przy Stacji Opieki. Na plebanii przeprowadzono remont kuchni, pokoju stołowego i gościnnego.
W zamierzeniach są dalsze prace przy remoncie i rozbudowie organów (docelowo mają posiadać 22 głosy), wykonanie nowych ławek do kaplicy i na chór, wentylacji, obłożenie warstwą klinkieru ściany na zachodnim szczycie kościoła, dalsze prace przy adaptacji pomieszczeń dla potrzeb grup parafialnych. Modernizacji wymaga instalacja grzewcza w domu parafialnym, sam zaś dom należy ocieplić i pomalować oraz wymienić pozostałe okna. Remontu wymaga również kancelaria parafialna.

Przebieg wizytacji

Wizytacja rozpoczęła się od spotkania Księdza Biskupa z młodzieżą zaangażowaną w działalność grup (sprawozdania złożyli lektorzy, przedstawiciele ZHR i oazowicze), następnie o godz. 10.30 rozpoczęła się Msza św. z udziałem dzieci, przed którą mówili o swej działalności przedstawiciele grup, gromadzących najmłodszych parafian.
Przedstawiciele grup, skupiających dorosłych parafian złożyli sprawozdania przed Mszą ingresową o godz. 12.00. „To, co dzisiaj usłyszałem - powiedział w kazaniu Ksiądz Biskup - to było jedno wielkie przesłanie, jakie tutejsi parafianie do mniej dzisiaj kierowali. Przesłanie, w którym wyrazili troskę o swoją więź z Panem Bogiem, o to, by ich wiara była żywa; o to, by ta wspólnota była nieustannie dynamizowana, by była żywą cząstką Kościoła.
W tę parafię wpisuje się nieustannie wielu ludzi, którzy nie tylko przychodzą, by brać od innych, ale by ją współtworzyć. Im zależy na dobru parafii. Każda grupa pokazuje, co może z siebie dać, by ubogacić tę parafię, by być bardziej podatnym narzędziem Jezusa”.
Po południu Ksiądz Biskup spotkał się z siostrami ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny w ich domu zakonnym, następnie z katechetami i dyrektorami szkół. W programie wizytacji znalazła się także Msza św. z udziałem chorych, starszych i niepełnosprawnych parafian.

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Indie: Małpy ukradły próbki krwi chorych na Covid-19

2020-05-29 18:22

[ TEMATY ]

Indie

COVID‑19

małpy

Wikipedia

Na północy Indii grupa małp zaatakowała laboranta przenoszącego próbki krwi pacjentów chorych na Covid-19, wyrwała mu je i uciekła - poinformowały w piątek lokalne władze.

Do zdarzenia doszło w tym tygodniu na terenie państwowej uczelni medycznej w mieście Meerut w stanie Uttar Pradeś, 460 km na północ od stolicy regionu.

"Małpy uciekły z próbkami krwi czterech chorych na Covid-19 pacjentów, którzy są przez nas leczeni (...) musieliśmy pobrać im krew jeszcze raz"
- powiedział dyrektor uczelni dr S.K. Garg agencji Reutera.

Władze nie są pewne, czy małpy rozlały zakażoną krew, ale mieszkańcy terenów w pobliżu szpitala obawiają się rozprzestrzenienia się wirusa, jeśli zwierzęta przeniosły krew na tereny zamieszkane przez ludzi.

Według Garga nie jest jasne, czy małpy mogą zainfekować się SARS-CoV-2 przez kontakt z zakażoną krwią. "Nie znaleziono na to żadnych dowodów" - zaznaczył.

W Indiach małpy coraz częściej pojawiają się w miejscach zamieszkiwanych przez ludzi, zakłócając ich życie, a nawet ich atakując - opisuje agencja, przytaczając opinie ekologów twierdzących, że główną tego przyczyną jest niszczenie środowiska naturalnego, przez co poszukujące jedzenia dzikie zwierzęta przenoszą się na tereny zagospodarowane przez ludzi.

CZYTAJ DALEJ

O. Michał Legan nowym rzecznikiem prasowym Jasnej Góry

2020-05-30 18:48

[ TEMATY ]

Jasna Góra

rzecznik

o. Michał Legan

źródło: BPJG

o. Michał Legan

O. Michał Legan 29 maja został nowym rzecznikiem prasowym Jasnej Góry. Na stanowisku zastąpił o. Sebastiana Mateckiego, który funkcję tę pełnił przez ostatnie 4 lata.

Jest teologiem pastoralnym, wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ukończył studia filmoznawcze i dziennikarskie, współpracował z Telewizją Kraków w redakcji programów katolickich.

Jest duszpasterzem, rekolekcjonistą, vlogerem: od 2011 roku autorem codziennego video-komentarza do Ewangelii „Kilka słów o Słowie” (do końca roku 2018 ok. 3000 filmów, ok. 2 miliony wyświetleń, aktualnie ok. 5000 wyświetleń dziennie).

Swój codzienny video-komentarz prowadzi poprzez stronę internetową: 'Kilka słów o słowie' i swój kanał na You Tube.

W obszarze jego zainteresowań naukowych główne miejsce zajmuje teologia filmu, teologia mediów i teologia kultury.

O. Michał Legan wstąpił do Zakonu św. Pawła I Pustelnika w sierpniu 2004 roku. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 2005 r., a śluby wieczyste 2 lutego 2009 r. na Jasnej Górze. Diakonat przyjął 8 maja 2009 r. w Krakowie na Skałce z rąk bpa Jana Zająca, a następnie podjął pracę parafialną i katechetyczną w paulińskiej parafii we Włodawie. Świecenia kapłańskie przyjął 29 maja 2010 r. na Jasnej Górze z rąk abpa Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego. Następnie pracował duszpastersko w paulińskiej parafii Prima Porta w Rzymie. Aktualnie posługuje na Jasnej Górze. W 2015 roku papież Franciszek mianował go Misjonarzem Miłosierdzia.

Wcześniej ukończył:

- studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakończone w 2003 r. pracą magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Stachówny. Temat pracy: Misterium tremendum, misterium fascinosum. Bohaterowie w poszukiwaniu sacrum w filmach „Andriej Rublow” Andrieja Tarkowskiego, „Dziennik wiejskiego proboszcza” Roberta Bressona i „Uczta Babette” Gabriela Axela.

- studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone w 2004 r. pracą magisterską napisaną pod kierunkiem ks. prof. PAT dra hab. Andrzeja Baczyńskiego. Temat pracy: Rola obrazu w przekazie treści religijnych. Studium filmoznawczo-pastoralne.

- licencjat teologiczny na Wydziale Teologicznym PAT otrzymany w 2008 roku na podstawie ww. pracy magisterskiej.

- doktorat z teologii pastoralnej na podstawie dysertacji p.t.: Koncepcja teodramatu w myśli teologicznej Hansa Ursa von Balthasara i twórczości filmowej Andrieja Tarkowskiego.

O. Michał Legan w dniu dzisiejszym obchodzi również jubileusz 10-lecia święceń kapłańskich.

O. Sebastianowi Mateckiemu, dotychczasowemu rzecznikowi prasowemu Jasnej Góry dziękujemy za 4 lata owocnej pracy w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję