Reklama

Kościół sosnowiecki ma nową parafię!

Od dawna diecezja sosnowiecka nie przeżywała wydarzenia związanego z tworzeniem nowej wspólnoty parafialnej. W niedzielę 2 października wierni zgromadzeni w skromnej kaplicy, utworzonej z hali dawnego zakładu obuwniczego „Chełmek”, byli świadkami erygowania nowej rodziny parafialnej na osiedlu Górki Małobądzkie w Będzinie. Był to zarazem pierwszy odpust w historii nowo powstałej placówki, która jako jedyna w diecezji nosi wezwanie św. s. Faustyny. Mszę św. w intencji parafian odprawił i homilię wygłosił pasterz Kościoła sosnowieckiego bp Adam Śmigielski SDB.

W duszpasterskiej trosce

Podczas Eucharystii odpustowej Ordynariusz sosnowiecki poświęcił tymczasową kaplicę, która dla mieszkańców tej części miasta stanowić będzie miejsce liturgicznych zgromadzeń. Mszę św. pięknym śpiewem ubogacał chór z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Będzinie. Podczas Eucharystii kanclerz kurii diecezjalnej ks. prał. dr Czesław Tomczyk odczytał dekret erygowania parafii św. s. Faustyny. Czytamy w nim m.in.: „W duszpasterskiej trosce o dobro duchowe wiernych osiedla Górki Małobądzkie w Będzinie, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej Biskup Ordynariusz erygował nową parafię. W skład tej wspólnoty weszły następujące ulice: Brzozowa, Dębowa, Jaworowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa. Olszynowa, Sierż. Załogi i Wierzbowa. Funkcję tymczasowego kościoła parafialnego pełni kaplica przy ul. Piłsudskiego 83 w Będzinie. Troska o wybudowaniu kościoła i plebanii spoczywa na nowej parafii. Uposażenie proboszcza stanowić będą ofiary za posługi duszpasterskie. Parafia należy do dekanatu Trójcy Przenajświętszej w Będzinie”.

Nasz cel - to nowa świątynia

Nominację na urząd proboszcza otrzymał dotychczasowy wikariusz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Będzinie ks. Antoni Kazior. Nowy duszpasterz, do czasu uzyskania mieszkania na terenie nowej parafii, będzie mieszkał na plebanii św. Jadwigi Śląskiej. Jednym z pierwszych zadań ks. Antoniego jest urządzenie kancelarii parafialnej oraz założenie ksiąg parafialnych. Ks. Proboszcz wyraził swoją wdzięczność Ordynariuszowi sosnowieckiemu za zaufanie i nominację na urząd proboszcza. „Nasz cel, to nowa świątynia na osiedlu Górki Małobądzkie. Sądzę, że kult św. s. Faustyny i Bożego Miłosierdzia będzie z tego miejsca rozszerzał się na całą diecezję. W dniu pierwszego odpustu parafialnego wysławiamy Go i dziękujemy Mu za wielkie dzieła, jakich dokonał i dokonuje wciąż w duszach ludzkich, które dzięki świadectwu i orędownictwu św. s. Faustyny odkrywają nieskończone głębie Bożego Miłosierdzia. Misja s. Faustyny trwa i przynosi zadziwiające owoce. Dzisiaj jest wielki lęk o przyszłość, gdzież więc, jeśli nie w Bożym Miłosierdziu znajdzie świat ocalenie i światło nadziei?” - powiedział ks. proboszcz Antoni Kazior.

Reklama

By nie wygasł zapał

Słowa wdzięczności popłynęły pod adresem dziekana, ks. kan. Mieczysława Miarki. „Gdyby nie jego wielka życzliwość i oddanie Bożej sprawie nie byłoby możliwe sprawowanie dzisiejszej Liturgii. Większość liturgicznych przedmiotów pochodzi właśnie z parafii Księdza Dziekana. Dziękuję także Księdzu Proboszczowi z parafii Serca Pana Jezusa za 2 nowe ornaty, ambonkę oraz głośniki, ks. proboszczowi z Błędowa Bronisławowi Waksmundzkiemu oraz jego życzliwym parafianom za nową monstrancję, także naszym anonimowym parafianom za kielich i patenę” - mówił ks. Antoni Kazior.
Bp Adam Śmigielski SDB podkreślił wielki zapał ks. Kaziora: „Od pierwszej chwili bardzo energicznie zajął się organizacją nowej wspólnoty. Mam nadzieję, że jego zapał nie zgaśnie. Życzę wiele optymizmu i realizmu na czas budowy”. Na zakończenie uroczystości odpustowej przedstawiciele nowej wspólnoty wyrazili radość z decyzji Biskupa Ordynariusza i nadzieję, że uda się stworzyć prawdziwy Kościół Boży. Wierni mogli także ucałować relikwie św. s. Faustyny oraz wpisać się do Księgi Pamiątkowej. Śpiew Boże, coś Polskę zakończył pierwszą w dziejach parafii św. s. Faustyny Eucharystię odpustową.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W jaki sposób możemy uzyskać odpuszczenie grzechów poza spowiedzią (analiza)

2020-03-29 12:14

[ TEMATY ]

spowiedź

żal doskonały

O. Waldemar Gonczaruk CSsr

- Kościół wskazuje sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się – pisze w swej analizie ks. dr hab. Jacek Kempa z Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

A oto treść analizy:

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”.

Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Nauka ta opiera się na orzeczeniu Soboru Trydenckiego, który w nauce o sakramencie pokuty uczy o skrusze, czyli o żalu doskonałym: „…chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu” (rozdz. 4). Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody.

Przy przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej uwagę ku przyszłej spowiedzi, należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje grzechy i pragnąca spowiedzi już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi, czyli otrzymuje łaskę uświęcającą. Może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób sakramentalny lub duchowy).

Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada przypomnieć, że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację wszystkich pozostałych warunków: rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni nie wiąże się w tym przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika, to można zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w gestii osoby jednającej się z Bogiem.

ks. dr hab. Jacek Kempa

CZYTAJ DALEJ

Po kwarantannie

2020-03-31 13:15

[ TEMATY ]

Tarnów

archiwum parafii

Zgodnie z państwowym rozporządzeniem kapłani posługujący w sanktuarium Matki Bożej Okulickiej przebywali na kwarantannie, po wielkopostnym spotkaniu, gdy okazało się, że jeden z księży uczestniczących spotkaniu jest zarażony koronawirusem.

W sobotę, 28 marca czas kwarantanny się zakończył. Kustosz okulickiego sanktuarium, ks. Roman Majoch, napisał do swych parafian:

Drodzy Parafianie i Pielgrzymi!

Wczoraj zakończyła się kwarantanna kapłanów parafii Okulice, jak i kapłanów całego naszego dekanatu. Była ona konieczna, gdyż 14 marca spotkaliśmy się tradycyjnie na comiesięcznym kapłańskim dniu skupienia, które jako ojciec duchowny dekanatu Uście Solne zobowiązany jestem każdorazowo prowadzić. Spotkaliśmy się jako kapłani dekanatu w Kościele na wiekopostnej kapłańskiej Drodze Krzyżowej. Modlitwę tą ofiarowaliśmy za siebie i za nasze wspólnoty parafialne. Będąc bowiem Waszymi kapłanami, zawsze pamiętamy o każdym z Was w modlitwie. W nabożeństwie tym uczestniczył również śp. ks. Roman Kopacz, nasz kolega – dobry i pobożny kapłan. Dla Niego była to ostatnia w naszej wspólnocie Droga Krzyżowa. Ostatnia nasza wspólnotowa, kapłańska modlitwa. Dziś polecamy Go Chrystusowi Zmartwychwstałemu.

Minęła nasza kwarantanna. Dziś dziękujemy Jezusowi i Pani Okulickiej za ten czas – czas naszego oczekiwania, ale i czas naszej szczególnej za nas i za Was modlitwy. Ten czas niepewności spędziliśmy bowiem nade wszystko na modlitwie za Was, za naszych parafian i przybywających do Okulic pielgrzymów – wierząc, że również i Wy byliście blisko nas w modlitwie. Dziękujemy wszystkim tym, którzy otoczyli nas życzliwością i wsparciem. Chrystus Pan niech będzie dla Was nagrodą i pociechą we wszelkich trudnościach. Nasz Pan uczy: cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich – Mnieście uczynili (Mt 25,40). Dziękujemy zatem wszystkim życzliwym. Niech Pan odpłaci Wam stokrotnie za wszelkie dobre słowo, za Waszą modlitwę.

Od jutra naszą modlitwę będziemy mogli czynić już przed obliczem naszej Okulickiej Pani. Modlitwę za Was wszystkich – tych którzy są blisko nas i dobrego Boga, ale i za tych, którym wciąż trudno być dobrymi dla Boga i bliźniego. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli w modlitwie spotykać się wspólnie w naszej parafialnej świątyni. Teraz jednak trzeba, byście trwali na modlitwie w waszych domach, w waszych wspólnotach rodzinnych. Przeżywamy prawdziwie szczególny Wielki Post. Czas który domaga się od nas uczciwości, wiary, pobożności i posłuszeństwa tym, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Niech nie brakuje w naszych domach modlitwy. Niech wspiera nas Okulicka Pani. Bądźmy ostrożni i odpowiedzialni za siebie i za innych ludzi. Dzielmy się dobrem. Bądźmy dla siebie dobrzy i życzliwi.

Szczęść Boże!

Z modlitwą ks. Roman Majoch

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję