Reklama

Ukraińskie „Dzwoneczki” dzwoniły w naszej diecezji

Chór „Dzwoneczki” z Żytomierza gościł w naszej diecezji. Występy chóru spotkały się ze wspaniałym przyjęciem publiczności. Polacy na Ukrainie pamiętają o ojczyźnie i wierze swoich przodków, dlatego tu, w Polsce, nie możemy o nich zapomnieć i musimy ich wspierać.

Niedziela toruńska 42/2005

Z Jadwigą Poliszczuk, kierowniczką „Dzwoneczków”, rozmawia Aleksandra Wojdyło.

Aleksandra Wojdyło: - Kto należy do kierowanego przez Panią chóru?

Jadwiga Poliszczuk: - Jest to chór dziecięco-młodzieżowy, który działa przy parafii św. Zofii w Żytomierzu, na Ukrainie. Obecnie liczy ponad 30 osób; są to starsze dzieci i młodzież. Do Polski jednak nie wszyscy mogli przyjechać. Na organach przygrywa nam mój syn Bogdan, który jest również organistą w parafii w Żytomierzu. Ja jestem z wykształcenia muzykiem i nauczycielem. Od ponad 13 lat prowadzę chór przy naszej parafii.

- Dzieci bardzo ładnie mówią po polsku. Skąd bierze się ta znajomość języka polskiego?

- Żytomierz liczy ok. 300 tys. mieszkańców, z czego ponad 80 tys. deklaruje, że są Polakami. Żytomierz jest jednym z nielicznych miast na Ukrainie, w którym mieszka tak wielu Polaków. Dzięki temu można kultywować polskie tradycje narodowe, świąteczne i religijne. Dzieci i młodzież należące do chóru pochodzą z polskich rodzin lub rodzin ukraińskich, które mają polskie korzenie. Nie wszyscy potrafią mówić po polsku, jednak większość rozumie język polski. Podczas tego pobytu mogą doskonalić swoją znajomość języka oraz poznawać polską historię i tradycję. Niektórzy przyjechali do Polski po raz pierwszy. Część była tu już wcześniej, ale w części południowej.

- Kto przyczynił się do Waszego przyjazdu do Polski?

- Ks. Paweł Gonczaruk, dyrektor Caritas Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, bardzo nam pomaga. Obecny pobyt również jemu zawdzięczamy. To on, dzięki swoim przyjaciołom z Polski, zorganizował nam wyjazd, choć nie było to łatwe i do ostatnich dni nie byliśmy pewni, czy uda nam się zrealizować nasze zamierzenia.

- Pięknie się prezentujecie w Waszych strojach. Skąd pochodzą ich wzory?

- Szukałam w bibliotekach wzorów strojów okolic Żytomierza. Dotarłam do kilku opisów autentycznych strojów żytomierskich. Stąd takie wzory kwiatów i nasze barwy. Dzięki wsparciu finansowym wielu dobrych ludzi mogliśmy kupić materiały i uszyć stroje. Brakuje nam jeszcze odpowiedniego, jednakowego dla wszystkich obuwia.

- Podczas pobytu w naszej diecezji mieszkaliście u rodzin w parafii Górne Wymiary. Czym dla młodzieży jest kontakt z polskimi rodzinami?

- Dziękuję proboszczowi ks. Zbigniewowi Gańskiemu tak serdeczne przyjęcie naszego chóru. Rodziny tak życzliwe nas przyjęły i ugościły, że czuliśmy się jak w domu. Chętnie zapraszali nas też sąsiedzi i słuchali śpiewanych przez nas piosenek. Mile wspominamy biesiadę przy plebanii w Górnych Wymiarach, gdzie wszyscy wspólnie z rodzinami spędziliśmy jeden z ostatnich wieczorów. Niektórzy tak bardzo się zżyli, że trudno było wyjeżdżać. Chcielibyśmy jeszcze kiedyś tutaj powrócić.

- Jak przebiegało Wasze tournee, gdzie koncertowaliście i jakie miejsca odwiedziliście?

- Program tygodniowego pobytu w Polsce był bardzo bogaty. Występowaliśmy w kościołach w Chełmnie, w Unisławiu, w Grudziądzu - Mniszku, w Łasinie i, oczywiście, w Górnych Wymiarach. Byliśmy także w Sierakowicach na Kaszubach, w rodzinnej parafii ks. Gańskiego. Zwiedzaliśmy Kartuzy, Chełmno, Toruń. Dodatkową atrakcję stanowiły występy chóru podczas Święta Miodu w Chrystkowie k. Świecia.

- Toruńskie zabytki, m.in. katedra, zrobiły na młodzieży wielkie wrażenie. Co jeszcze zapamiętacie z tego miasta?

- Wielkim przeżyciem był dla nas pobyt w siedzibie Radia Maryja w Toruniu i możliwość zaśpiewania dla słuchaczy tego radia na całym świecie. W Toruniu odwiedziliśmy siedzibę Kurii i spotkaliśmy się z kanclerzem ks. kan. Andrzejem Nowickim. Równie serdecznie zostaliśmy przyjęci przez ks. kan. Daniela Adamowicza w siedzibie Toruńskiego Centrum Caritas.

- W ostatnim dniu chór uświetnił uroczystości dożynek diecezjalnych w Łasinie.

- Rzeczywiście. W tym dniu bardzo dużo śpiewaliśmy. U nas, na Ukrainie, jeszcze nie ma takiego święta jak dożynki. Po raz pierwszy mieliśmy okazję brać udział w dziękczynieniu Panu Bogu za chleb. Śpiewaliśmy podczas uroczystej Mszy św. Po niej wystąpiliśmy z koncertem pieśni religijnych w kościele. Był to dla nas zaszczyt śpiewać w obecności bp. Józefa Szamockiego. Po zakończeniu uroczystości w kościele zaśpiewaliśmy piosenki ludowe w języku polskim i w ukraińskim podczas festynu nad jeziorem. W Łasinie zostaliśmy wspaniale przyjęci i z serca dziękujemy tym, którzy wsparli nas i diecezjalny Caritas-Spes w Kamieńcu Podolskim, m.in. Piotrowi Jankowskiemu.

- Oczekując następnego pobytu „Dzwoneczków” w diecezji toruńskiej, dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów artystycznych.

- W imieniu swoim, członków chóru „Dzwoneczki” oraz w imieniu ks. Pawła Gonczaruka pragnę podziękować raz jeszcze wszystkim ludziom szlachetnego serca za miłe przyjęcie nas w Polsce, wsparcie duchowe i finansowe, a wszystkim księżom proboszczom za umożliwienie nam koncertowania na terenie ich parafii.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dziś święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

2020-09-29 09:04

[ TEMATY ]

archaniołowie

W końcu września obchodzimy święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Dzień im poświęcony – 29 września – istnieje w naszym kościelnym kalendarzu dopiero od 1969 r. – od czasów reformy liturgicznej. Papież Bonifacy I w V w. poświęcił św. Michałowi bazylikę w Rzymie i nakazał corocznie, właśnie 29 września, obchodzić rocznicę tego faktu.

Do czasów wspomnianej reformy obchodzono ich święta osobno: św. Gabriela 24 marca, a św. Rafała 24 października. Po reformie wspominamy ich już razem.

Imię Michał, wzięte z hebrajskiego, znaczy „Któż jak Bóg”. Św. Michał w Piśmie Świętym wymieniany jest pięć razy. W najbardziej wymowny sposób czyni to autor ostatniej księgi Pisma Świętego, czyli Apokalipsy – św. Jan Apostoł.

Imię Gabriel znaczy: „Mąż Boży”. Z tym imieniem spotykamy się w Starym Testamencie w księdze proroka Daniela, a Ewangelista Łukasz opisuje najpiękniejszą misję, jaką spełnił św. Gabriel – zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie narodzenia Pana Jezusa – Syna Bożego, oraz zwiastowanie Zachariaszowi w świątyni w Jerozolimie narodzenia syna – św. Jana Chrzciciela.

Hebrajskie imię Rafał znaczy: „Bóg uleczył”. Jest ono związane z biblijną opowieścią o Tobiaszu. W tej opowieści św. Rafał mówi sam o sobie: „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański”.

Kim są Archaniołowie?

Św. Grzegorz Wielki w swoich homiliach określił to w taki sposób: „Powiedzieliśmy, iż jest dziewięć chórów anielskich, a mianowicie wiemy z Pisma Świętego, iż są aniołowie, archaniołowie, moce, potęgi, księstwa, panowania, trony, cherubini i serafini” (za: Grzegorz Wielki, „Homilie na Ewangelie”, Warszawa 1970). Najwięcej o tych duchach niebieskich pisał św. Tomasz z Akwinu, zwany często Doktorem Anielskim. Warto poczytać jego „Sumę teologiczną” w części poświęconej istotom niebieskim.

Niestety dzisiejsza moda na różne „aniołki” zbanalizowała naszą relację do nich i choć modlitwa „Aniele, stróżu mój” jest często pierwszą modlitwą, jakiej się uczymy na pamięć, to im jesteśmy starsi, tym szybciej zapominamy o tej „dziecięcej” wierze. Tymczasem aniołowie, a więc i archaniołowie istnieją i wciąż są posłańcami Boga wobec ludzi. Na szczęście ich istnienie nie jest zależne od naszej wiary.

Warto pamiętać o tych istotach w naszych codziennych modlitwach i prosić ich o wstawiennictwo w różnych intencjach. Bardzo możliwe, że popularność imion: Michał i Rafał świadczy o naszej mniej lub bardziej świadomej tęsknocie za nimi.

Święci Archaniołowie są dziś szczególnie potrzebni Kościołowi. Czy dzisiejsza „nowoczesna” kultura nie propaguje postawy przeciwnej do hasła „któż jak Bóg”? Czy „mąż Boży” nie jest synonimem staromodnego konserwatysty w opozycji do nowoczesnego liberała? „Bóg uzdrawia” to także zaprzeczenie dzisiejszej mentalności. Przecież to nauka uzdrawia, nasze zdrowie jest w naszych rękach – „cudowne uzdrowienia” nie istnieją wcale, a w najlepszym przypadku są naturalne, tyle że z „nieznanych przyczyn”.

Wśród różnych stowarzyszeń i zgromadzeń poświęconych właśnie archaniołom, chyba najbardziej znani są michalici – Zgromadzenie św. Michała Archanioła (CSMA), wspólnota kapłanów i braci zakonnych założona na początku XX wieku przez bł. księdza Bronisława Markiewicza. Patronem Zgromadzenia jest św. Michał Archanioł. Przypomnijmy, że właśnie michalitą był zmarły tragicznie w 2001 r. bp Jan Chrapek organizator ostatnich podróży św. Jana Pawła II do Polski. Jest też żeńska gałąź tego zgromadzenia – siostry michalitki (CSSMA).

Święci Archaniołowie Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami!

CZYTAJ DALEJ

Projekt: Prezes UOKiK będzie mógł blokować strony internetowe

2020-09-29 20:25

[ TEMATY ]

internet

UOKiK

Adobe stock

Prezes UOKiK będzie mógł blokować strony internetowe oraz decydować o zakupie towarów do testów - to niektóre nowe uprawnienia, których nadanie zaproponowano w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jaki we wtorek trafił do konsultacji.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu i Ocenie Skutków Regulacji projektu, jego celem jest dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenie CPC w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.

"Celem projektu jest uzupełnienie kompetencji w zakresie ochrony konsumentów, o kompetencje przewidziane rozporządzeniem CPC. Co do zasady, rozporządzenia UE, nie podlegają transpozycji ponieważ obowiązują bezpośrednio, w tym jednak przypadku konieczne jest wskazanie organu uprawnionego oraz nadanie mu uprawnień, o których mowa w rozporządzeniu, w przypadku gdy takimi uprawnieniami nie dysponuje" - wyjaśniono.

Zgodnie z projektem część z uprawnień przewidzianych w rozporządzeniu CPC będzie realizowana samodzielnie przez Prezesa UOKiK, a inne będą wykonywane przy współpracy innych organów, w drodze wystąpienia o pomoc do właściwych organów. Podkreślono, że zaangażowanie innych organów konieczne będzie tylko w przypadkach najbardziej złożonych stanów faktycznych.

W projekcie założono, że Prezes UOKiK będzie mógł usuwać treści lub ograniczać dostępu do interfejsu internetowego (tzw. blokowanie stron www). Ponadto w przypadku podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, kontrolujący uzyskają uprawnienie do "dokonywania zakupów towarów lub usług, w razie potrzeby, z możliwością przedstawienia się jako inna osoba/ukrycia tożsamości w celu ich przetestowania".

Przewidziano ponadto, że niektóre kompetencje Prezes będzie realizował zwracając się o pomoc do innych organów. Wymieniono tu "uprawnienie do dokonywania zakupów towarów lub usług, w razie potrzeby, z możliwością przedstawienia się jako inna osoba/ukrycia tożsamości w celu ich przetestowania – pomoc Policji w przypadkach związanych z ryzykiem zagrożenia życia lub zdrowia kontrolującego albo ujawnienia jego tożsamości".

Do szefa ABW Prezes UOKiK będzie mógł się zwrócić o sporządzenie i wydanie dokumentów, bądź środków identyfikacji elektronicznej, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących kontrolującego. Chodzi o uzyskanie tzw. fałszywej tożsamości.

Ponadto Prezes UOKiK będzie mógł się zwrócić o pomoc do Policji w przypadku realizacji "uprawnienia do przeszukania w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub postępowania klauzulowego".

Zmiany maja wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu, który dotyczy rejestru blokowanych domen - ten ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ drag/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję