Reklama

Dni Długoszowskie w Kłobucku

Już po raz 4. obchodzono w Kłobucku Dni Długoszowskie. Jest to ciesząca się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem inicjatywa Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” i Zespołu Szkół im. Jana Długosza w Kłobucku. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr hab. Franciszek Ziejka, wojewoda śląski - Lechosław Jarzębski oraz Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Dni Długoszowskie mają na celu popularyzację, nie tylko wśród społeczności regionu, osoby oraz dokonań jednego z wielkich Polaków, dziejopisarza i wieloletniego proboszcza parafii pw. św. Marcina w Kłobucku - ks. Jana Długosza. Pokłosiem ubiegłorocznych Dni jest m.in. wydanie trzeciego numeru „Zeszytów Długoszowskich”, cennej publikacji zawierającej wykłady z sesji poświęconej Kronikarzowi.
Podsumowując tegoroczne obchody prezes Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” Andrzej Sękiewicz, powiedział: „IV Dni Długoszowskie, których pomysłodawcą jest prof. Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, trwały najdłużej z dotychczas organizowanych. Pierwsze uroczystości obejmowały tylko 2 dni, drugie i trzecie rozciągnęliśmy do «Długoszowego tygodnia», tegoroczne Dni zostały jeszcze wydłużone, aby uczcić 5. rocznicę nadania szkole imienia ks. Jana Długosza.
Dni tradycyjnie już rozpoczęła 18 września Msza św. sprawowana w języku łacińskim przez proboszcza parafii pw. św. Marcina ks. kan. Kazimierza Troczyńskiego.
Obchody miały zróżnicowany charakter, przebiegały bowiem pod znakiem imprez kulturalnych, sportowych i naukowych. Warto podkreślić, że bieg szlakiem Jana Długosza «Wieniawa» przerósł nasze oczekiwania, startowało w nim bowiem blisko 300 uczestników z całej Polski. Po raz 13. odbył się rajd rowerowy szlakiem ks. Jana Długosza do Brzeźnicy - miejsca urodzin ks. Jana. W zorganizowanym po raz 4. konkursie historycznym wiedzy o Janie Długoszu i Uniwersytecie Jagiellońskim pod hasłem Jan Długosz i jego czasy ok. 10 szkół z Kłobucka i Częstochowy wystawiło swoich zawodników. Dni zakończyły 28 października warsztaty nad komentarzem krytycznym do redakcji Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, pod kierunkiem kierownika Katedry Historii Powszechnej Średniowiecza Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr. hab. Krzysztofa Baczkowskiego”.
Uroczysta sesja naukowa (22 września) w kłobuckim Domu Kultury poświęcona Janowi Długoszowi i jego czasom stanowiła niejako kulminacyjny moment w bogatym programie Dni. Wykłady uniwersyteckie rozpoczął bp Tadeusz Pieronek (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) prelekcją Wychowanie młodzieży w teorii i praktyce Jana Długosza i Jana Pawła II. Prelegent uskazał podobieństwo między ks. Janem Długoszem a żyjącym 6 wieków później Janem Pawłem II. Ksiądz Biskup podkreślił, że to, co stanowi wspólny mianownik w metodzie wychowawczej Długosza i Papieża to czerpanie z siebie i dawanie innym.
Prof. Stanisław Szczur z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w wykładzie pt. Jan Długosz - wizje początków Kościoła w Polsce komentował fragmenty prac historycznych, w których Kronikarz bezpośrednio lub pośrednio zajmuje się historią chrześcijaństwa do lat dwudziestych XII w. Profesor zaznaczył, że: „Długosz przeniósł w wiek X wszystko to, co go otaczało, tworząc własną idealną wizję początków organizacji kościelnej. Był to wyraz jego życzeń, jak być powinno, a także czytelny komunikat, że w historii jego autorstwa należałoby szukać sposobów rozwiązywania współczesnych mu problemów. Temu podporządkował wizję początków Kościoła w Polsce”.
Ks. prof. dr hab. Jan Związek, pochodzący z ziemi kłobuckiej (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie) w wykładzie nt. Dzieła Jana Długosza na terenie obecnej diecezji częstochowskiej sięgnął do prehistorii tych ziem oraz ukazał osobę ks. Długosza. Wskazując na spuściznę Kronikarza w Kłobucku podał dzieła, w których opisał pracę duszpasterską w parafii św. Marcina. Są to m.in: Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae oraz Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, w którym szczegółowo opisuje uposażenie parafii. Prelegent podkreślał, „że po 15 latach proboszczowania w Kłobucku ks. Długosz pamiętał o swojej parafii, czego wyrazem jest darowizna - ornat gotycki w kolorze czerwonym, ozdobiony perłami i haftami oraz kielich z herbem «Wieniawa». Przedmioty te stanowią zabytki sztuki sakralnej, a były darowane ok. 1466 r. Ostatnim wyrazem pamięci ks. Długosza o parafii kłobuckiej, już nominata arcybiskupstwa lwowskiego, było przysłanie murarzy, którzy podjęli prace budowlane przy kościele”.
Prof. dr hab. Zenon Piech (Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) w wykładzie pt. Symbole Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasach Jana Długosza, powiedział m.in: „Omawiając różne aspekty działalności ks. Jana Długosza natrafiamy na jego kontakty z Uniwersytetem. Długosz był uczniem Uniwersytetu w latach 1428-31, przyjął pracę u kard. Zbigniewa Oleśnickiego, realizując testament Kardynała doprowadził do końca realizację bursy jerozolimskiej, sam był fundatorem 2 burs dla Uniwersytetu, dla ubogich i prawników. (…) Symbole Uniwersytetu w czasach Jana Długosza to świat m.in. średniowiecznej heraldyki. Zespół najstarszych symboli Uniwersytetu tworzą cztery składniki: pieczęcie, herb, insygnia władzy rektorskiej - berła rektorskie, oraz postać św. Stanisława patrona Uniwersytetu”.
W ramach Dni uroczyście obchodzono również przypadający 14 października jubileusz 5-lecia nadania Zespołowi Szkół nr 2 w Kłobucku imienia ks. Jana Długosza. W kościele pw. św. Marcina uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Nowak, który w wygłoszonej homilii podkreślił ogromną rolę kulturotwórczą organizowanych w Kłobucku Dni Długoszowskich. Wskazał również na osobę Patrona i jego rolę, jaką odegrał w tym mieście oraz wyraził nadzieję na powstanie muzeum, poświęconego wielkiemu Kronikarzowi Polski.
Jubileuszowe obchody dopełniło w Zespole Szkół odsłonięcie i poświęcenie przez abp. Stanisława Nowaka popiersia ks. Jana Długosza, które zostało wykonane przez rzeźbiarza Tomasza Wacha, z drewna orzechowego oraz prelekcja ojca chrzestnego Stowarzyszenia „Wieniawa” - prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby nt. Losy Krakowa po II wojnie światowej. Obchodom IV Dni Długoszowskich towarzyszyły ponadto imprezy m.in.: pokazy bractw rycerskich, koncert zespołu „Wawele”, koncert zespołu Tadeusza Nalepy, wycieczka szkolna śladami Jana Długosza do Kotliny Kłodzkiej i Pragi, warsztaty aktorskie w ramach Wszechnicy Długoszowskiej, pod kierunkiem Ewy Kutyni - aktorki Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.
Owocem tegorocznych Dni będzie wydany już wkrótce kolejny „Zeszyt Długoszowski” oraz dalsze starania o powstanie muzeum ks. Jana Długosza w Kłobucku. Pragnieniem prof. Chwalby jest, by było ono interaktywne.
Organizatorom gratulujemy inicjatywy i życzymy realizacji pomysłów, z niecierpliwością oczekując na V Dni.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

2021-09-22 15:06

[ TEMATY ]

Matka Boża

profanacja

Uczestnik demonstracji publicznie znieważył przedmiot czci religijnej poprzez przedstawienie go w sposób posiadający wyraźne konotacje seksualne. Mężczyzna miał na sobie koszulkę z obustronnym nadrukiem przedstawiającym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z bananem umieszczonym w ustach. Dodatkowo, wizerunek zestawiony był z logotypem ruchu LGBT.

Prawnicy Ordo Iuris reprezentują w tym postępowaniu oskarżycieli posiłkowych – byłą radną Annę Kołakowską oraz pedagoga i muzyka dr. Andrzeja Kołakowskiego. Zdaniem Instytutu, ocena wspomnianych czynów jest jednoznaczna - podlegają one odpowiedzialności karnej. W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wolność słowa wiąże się z odpowiedzialnością, także z poszanowaniem wolności wyznania. Z uwagi na pojawiających się naśladowców, kolejne akty profanacji czy inne przejawy dyskryminacji oraz szydzenia z katolików, podjęcie adekwatnej reakcji karnej jest niezbędne.

CZYTAJ DALEJ

Ksiądz, powstaniec, patriota. Powieszony przez Niemców na swojej własnej stule

W ciągu 63 dni Powstania Warszawskiego oprócz wielu żołnierzy i ludności cywilnej, wzięli w nim udział również duchowni, którzy stale towarzyszyli walczącym.

Zajmowali się organizowaniem Eucharystii i wspólnych modlitw, udzielali sakramentów, towarzyszyli poległym na ostatniej drodze, a niejednokrotnie oddawali własne życie w walce o wolność Ojczyzny.

CZYTAJ DALEJ

Powstaną pierwsze reaktory nuklearne w Polsce

2021-09-23 18:25

[ TEMATY ]

KGHM

NuScale

reaktor jądrowy

KGHM

KGHM wybuduje pierwsze w Polsce małe reaktory nuklearne (SMR). Dzięki nowoczesnej technologii już w 2029 roku ma być produkowana czysta i efektywna kosztowo energia.

KGHM – polski gigant miedziowy i NuScale Power – amerykański lider wśród producentów reaktorów w technologii SMR i PBE Molecule podpisali wspólne zobowiązanie do rozwoju technologii SMR. W ramach przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie nuklearnych źródeł energii, podpisało porozumienie z producentem reaktorów w technologii SMR. Zgodnie z zawartym zobowiązaniem NuScale wesprze KGHM we wdrożeniu technologii SMR zastępującej dotychczasowe źródła energii oparte na węglu. – Zmiany klimatyczne wymagają od nas zdecydowanych działań. Już dziś odczuwamy wynikające z tego koszty, także te finansowe, związane m.in. ze wzrostem cen energii. Budowa małych reaktorów nuklearnych do 2030 roku to konkretna deklaracja i element naszej transformacji energetycznej. Jesteśmy krajowymi pionierami, bo przewidujemy, że pierwsza z naszych elektrowni nuklearnych zacznie pracować już w 2029 roku – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Technologia SMR nie tylko pomoże nam dbać o środowisko ale również znacząco obniży koszty prowadzenia biznesu. To jedno z zapowiadanych ostatnio działań rozwojowych spółki, planujemy komercyjnie produkować energię, by wesprzeć zieloną transformację Polski i obniżyć koszty zwykłym gospodarstwom domowym – dodał Chludziński.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję