Reklama

Abp Gądecki: ochrona dzieci przed deprawacją możliwa dzięki zaangażowaniu ich rodziców w pracę szkoły

2019-08-31 14:05

msz / Poznań (KAI)

Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

„Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją jest możliwa tylko wtedy, gdy rodzice będą nie tylko korzystali ze swoich indywidualnych uprawnień, ale zaangażują się w prace rad rodziców, które mogą mieć duży wpływ na sytuację w szkole i zapobiegać demoralizacji ich dzieci” – mówił abp Stanisław Gądecki do katechetów z okazji Archidiecezjalnego Dnia Katechetycznego.

Doroczne spotkanie referentów, wizytatorów oraz katechetów świeckich i zakonnych odbyło się w największym w Poznaniu kościele pw. Nawiedzenia NMP. Głównym punktem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem metropolity poznańskiego.

W homilii przewodniczący KEP zwrócił uwagę na przełom, jaki obecnie dokonuje się w cywilizacji i kulturze w Polsce, i w którego kontekście ważna i trudna staje się posługa katechety.

Abp Gądecki zaznaczył, że w Polsce toczy się proces mający na celu wprowadzenie ideologii przeciwnej chrześcijaństwu. „Nie chodzi o to, aby wprowadzić jakieś zmiany, ale o to, by odwrócić do góry nogami cywilizację chrześcijańską” – stwierdził.

Reklama

Przewodniczący KEP zaznaczył, że Polska pozostaje ostatnią strażnicą trzymającą się wartości chrześcijańskich, ale „do Polski płyną ogromne środki finansowe, za pomocą których chce się wprowadzić ideologie przeciwne chrześcijaństwu”.

„Ideologia genederyzmu nie chce przyjąć do wiadomości, że jest ideologią, wywraca naturę ludzką i odwraca to wszystko, co wiąże się z chrześcijańską antropologią człowieka” – zaznaczył metropolita poznański. Podkreślił, że ten proces widoczny jest w wielu miastach i szkołach, które wprowadzają programy w dziedzinie edukacji seksualnej.

Przewodniczący KEP zaznaczył, że w tym kontekście należy podkreślać rolę i odpowiedzialność rodziców, ponieważ szkołą pełni tylko funkcję pomocniczą. Wskazał, że główna odpowiedzialność w kwestii wychowania dzieci należy do rodziców, gdyż dzieci nie są własnością państwa.

Metropolita poznański wskazał, że należy przypominać i podkreślać prawa rodziców w zakresie procesu wychowania.

„Świadomość praw rodziców oraz aktywne ich zaangażowanie w prace rad rodzicielskich są tym właściwsze, że w ostatnich miesiącach miały miejsce przypadki wprowadzania do szkół zajęć wbrew przepisom obowiązującego prawa, z powołaniem się na autorytet praw władz samorządowych jako organu prowadzącego” – zaznaczył metropolita poznański.

Przypomniał, że „edukacja i wychowanie, czyli kształtowanie postaw w polskim systemie prawnym traktowane są jako kompetencje rodziców, a rola szkół jest w tym względzie wyłącznie pomocnicza”. Zauważył, że konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Abp Gądecki zaznaczył, że na udział dziecka w zajęciach dodatkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Nie może mieć jednak charakteru ogólnego, ponieważ należy dokładnie zapoznać się z treściami, które mają być przekazywane podczas zajęć oraz poznać podmiot prowadzący zajęcia.

Przewodniczący KEP zauważył, że jeśli dojdzie do niepokojących sytuacji, rodzic powinien zawiadomić organ nadzoru pedagogicznego oraz organizacje zajmujące się ochroną praw rodziców np. Polskie Stowarzyszenie Rodzin.

„Wystawianie dziecka na demoralizujące treści może stanowić naruszanie dóbr osobistych jego rodziców, a w konsekwencji skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną. Rodzice mogą monitorować pracę szkoły i zapobiegać wprowadzaniu treści demoralizujących” – zaznaczył abp Gądecki.

Podkreślił, że przy KEP powstaje zespół, który ma opracować dokumenty dotyczące nauczania Kościoła w sprawie genderyzmu i LGBT.

Metropolita poznański zwrócił uwagę na skutki, jakie pociągnął za sobą strajk nauczycieli, który odbył się wiosną br. Zauważył, że katecheci doświadczyli zachodzących zmian w społeczeństwie podczas strajku nauczycieli, kiedy okazało się, że dobro dzieci nie jest dobrem dla wszystkich.

„Podczas egzaminów, zastępując innych, narazili się środowisku nauczycielskiemu, w które wcześniej byli wrośnięci. Dobro dziecka miało mniejsze znaczenie, okazało się, ile kosztuje postawa chrześcijańska” – podkreślił abp Gądecki.

Mszę św. poprzedziła medytacja wokół tematu Eucharystii, jako tajemnicy wiary, którą poprowadził ks. dr Artur Filipiak.

Dyrektor Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu przypomniał, że Eucharystia jest źródłem, z którego katecheci powinni czerpać, spotykając się z Jezusem, i prowadzić do Niego uczniów.

Zachęcił katechetów do szukania wspólnoty nie tylko między sobą, ale też do zachęcania do współpracy z ludźmi dobrej woli, przede wszystkim z rodzicami.

Tagi:
abp Stanisław Gądecki edukacja

Reklama

Wspólna konferencja Ministerstw Edukacji Polski i Litwy

2019-11-19 18:51

Departament Informacji i Promocji /Ministerstwo Edukacji Narodowej

W środę, 20 listopada br. o godz. 13:15 w gmachu MEN (al. Szucha 25, sala 305) Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz Minister Oświaty, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej Algirdas Monkevičius wygłoszą oświadczenia dla mediów.

©pressmaster – stock.adobe.com

Temat: Podpisanie „Deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w

Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Uwaga media:

 Obowiązują akredytacje prasowe, które przyjmowane są do środy, 20 listopada do godz.10:00 na adres e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Symbole i zwyczaje Adwentu

Małgorzata Zalewska
Edycja podlaska 49/2002

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

Bożena Sztajner

Wieniec adwentowy

W niektórych regionach naszego kraju przyjął się zwyczaj święcenia wieńca adwentowego. Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Następnie umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe. Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwentowych spotkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia.

Świeca roratnia

Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.
Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi, na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego rodu pochodziła Matka Boża.

Roraty

W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów.
Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je mówili: "Gotów jestem na sąd Boży". W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana.

Adwentowe zwyczaje

Z czasem Adwentu wiąże się szereg zwyczajów. W lubelskiem, na Mazowszu i Podlasiu praktykuje się po wsiach grę na ligawkach smętnych melodii przed wschodem słońca. Ten zwyczaj gry na ligawkach związany jest z Roratami. Gra przypomina ludziom koniec świata, obwieszcza rychłe przyjście Syna Bożego i głos trąby św. Michała na Sąd Pański. Zwyczaj gry na ligawkach jest dość rozpowszechniony na terenach nadbużańskim. W niektórych regionach grano na tym instrumencie przez cały Adwent, co też niektórzy nazywali "otrembywaniem Adwentu". Gdy instrument ten stawiano nad rzeką, stawem, lub przy studni, wówczas była najlepsza słyszalność.
Ponad dwudziestoletnią tradycję mają Konkursy Gry na Instrumentach Pasterskich (w tym także na ligawkach) organizowane w pierwszą niedzielę Adwentu w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W tym roku miała miejsce już XXII edycja tego konkursu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Archidiecezja szczecińsko-kamieńska podarowała szkołę i kościół dla Madagaskaru

2019-12-15 16:04

pk / Szczecin (KAI)

Już w październiku przyszłego roku ma być gotowy nowy kościół i szkoła w Misokitsy w diecezji Morondava na Madagaskarze. Ma to być dar archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej na 50-lecie powstania diecezji.

Paulina Fryszka
Te dzieci potrzebują naszej pomocy

Koszt budowy samego kościoła w stanie surowym to 15 tys. euro. Pieniądze na budowę były zbierane w kościołach diecezji od początku roku. Trwa zbiórka na koszty wyposażenia i na szkołę.

Szczecińska misja wróciła z Madagaskaru. Przedstawiciele Kościoła na Pomorzu Zachodnim zawieźli sprzęt medyczny, szkolny a także pieniądze na budowę szkoły i kościoła w Misokitsy.

Biskup Marie Fabien z diecezji Morondava na Madagaskarze dziękował za wsparcie. - Ta działalność misyjna to odpowiedź na wezwanie Franciszka, żeby wychodzić na obrzeża i nieść Dobrą Nowinę i pomoc tym ludziom – mówił biskup Marie Fabien z diecezji Morondava.

Ks. dr Paweł Płaczek, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, zapowiada, że to początek współpracy z ojcami oblatami, którzy już od 40 lat posługują wśród ubogich w Afryce. Dalej w planach jest adopcja na odległość, która pozwoli na utrzymanie i edukację dzieci w Misokitsy.

- Wzruszającym momentem było to, że zobaczyłem małe dzieci przy budowie szkoły. Pracuje cała wioska. Dzieci przerzucają cement, wożą cegły. Oni mówią, że budują dla siebie i czekają na tą szkołę. Daliśmy im nadzieję i perspektywę rozwoju. I to była potęga wiary, że widzą, że mogą zmienić przyszłość, a potem pomagać lokalnej społeczności – powiedział ks. dr Płaczek.

Dużą część społeczeństwa stanowią animiści, którzy wierzą w wierzenia swoich przodków, bóstwa przyrody. Niektórzy nigdy nie słyszeli o Jezusie.

Ludzie, którzy tam żyją, odwiedzają czarowników. - Znaczące rolę mają lokalni katechiści, którzy przyjęli chrzest i są po lekturze Ewangelii . Oni przedstawiają nową perspektywę. Jeśli nastąpi przełamanie guru, czyli szamana danej wioski i pozwoli dotrzeć do ludzi misjonarzowi, to dalej można ewangelizować – podkreśla ks. dr Płaczek.

W takich osadach Msza św. jest czasem raz na pół roku, ale codzienność to katechizacja.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem