Reklama

Wiadomości

Marcin Romanowski: Ideolodzy LGBT chcą wyhodować nowego człowieka w izolacji od Boga

Jedna z organizacji LGBT w opisie swojej organizacji pisze, że chciałaby stworzyć świat bez opresji, w którym każdy człowiek jest pełnoprawnym podmiotem życia społecznego. Tymczasem jednym z haseł paryskiego marszu równości było: „Nie jesteśmy tutaj, aby się podobać. Jesteśmy po to, aby zniszczyć społeczeństwo”. Pan z kolei wystąpił w obronie zwolnionego pracownika Ikei, który jawnie odwoływał się w krytyce LGBT do wartości chrześcijańskich. Czy nie jest to wizja totalitarnego „Nowego Wspaniałego Świata”?

To nawiązanie do utopijnej powieści Aldousa Huxleya niemalże realizuje się na naszych oczach. Przypomnę, że powieściowa idealna Republika oferowała wspólność wedle zasady „każdy jest dla każdego”. Identyczność upodobań i poglądów oraz stabilność wypływająca z zachowania wspólności i identyczności, osiąganą ustawiczną kontrolą tępiąc zachowania odbiegające od ustalonych norm. Pałką politycznej poprawności jesteśmy coraz mocniej waleni po głowach, w których wciąż kiełkują się myśli odwołujące się do tradycyjnych wartości.

Podstawową funkcją społeczeństwa i głównym powodem, dla którego ludzie organizują się w grupy społeczne jest potrzeba bezpieczeństwa. Często nieuświadomione, ukryte pod płaszczem odruchów dążenie do bliskości, nawiązywania relacji, wywodzi się z naszego pierwotnego lęku przed światem. Jednak każda poprawnie funkcjonująca struktura społeczna musi charakteryzować się posiadaniem trwałego kośćca etycznego, systemu wartości.

Papież Benedykt XVI zwracał uwagę, że wolność polityczna nie może istnieć bez etycznych wartości wspólnotowych, takich jak sprawiedliwość czy odpowiedzialność. Obserwujemy w ostatnim czasie próbę odwrócenia świata wartości, wypchnięcia wartości chrześcijańskich, które zbudowały naszą kulturę na margines i próbę budowania nowych wartości w oparciu o preferencje seksualne czy uwarunkowania rasowe. Innymi słowy zaczynamy stawiać świat na głowie.

Reklama

„Wartość” jest ogólnym terminem, którego desygnatami są różnorodne wartości szczegółowe, określane takimi nazwami, jak: „dobro”, „prawda”, „piękno”. Tymczasem odnoszenie się w pierwszej kolejności do rasy czy preferencji seksualnych sprowadza dyskusje o wartościach z poziomu filozofii na poziom biologii.

Świat wartości dziecka tworzą dorośli, którzy funkcjonują wokół niego. Zatem w przestrzeni aksjologicznej małego dziecka poszukiwać należy świata wartości dorosłych, którzy funkcjonują w świecie doświadczanym przez niego codziennie. Tymczasem ideolodzy LGBT chcą by to dzieci oderwały się od świata wartości i np. określały swoją płeć w kontrze do swoich rodziców, którzy już ją określili nadając im chociażby imiona. Czym to grozi?

W świecie życia małego dziecka znaczący dorośli budują świat wartości, który z czasem stanie się światem wartości samego dziecka. Ideolodzy LGBT nie chcą by dzieci same określały swój świat wartości, ale chcą wyeliminować rodziców z wpływu na jego kształtowanie. Mówiąc językiem utopistów, hodują nowego człowieka, na modłę bolszewików, którzy chcieli stworzyć homo sovieticus, czyli człowiek podporządkowanego kolektywowi i temu co kolektyw uzna za normę.

U podstaw sporu o wartości każdorazowo leży koncepcja człowieka, wyprowadzona z określonego paradygmatu antropologicznego. W świetle antropologii filozoficznej człowiek jest tym, który poszukuje samego siebie, szuka wokół siebie innych, a także szuka i buduje relacje z Absolutem. Komuniści Absolut chcieli zastąpić Kolektywem. Tym samym, podobnie jak dziś, chcieli budować świat bez Boga.

E. Husserl podkreślał, że świat, otaczający człowieka pojmowany przez niego subiektywnie, jako świat realny, składa się z życia codziennego, codziennych doznań i działań jednostki, ale także świata marzeń sennych, fantazji czy doznań religijnych. Lewaccy ideolodzy, kontynuujący dzieło marksistów, chcą dziś zredukować świat człowieka do potrzeb fizjologicznych i konsumpcyjnych nazywając to wolnością.

Czy można zatem stwierdzić, że jest to program zniszczenia człowieka, doprowadzenia go do stanu prymitywizmu, dzikości, po to, by zniszczyć religię, kulturę, wszystko to, co nas uczłowiecza, uwzniośla?

Zgadzam się. Odwołam się przy tym do diagnozy ks. bp Ignacego Deca, który mówi, że walka z dobrem i prawdą nie ustała. Szatan nie wyjechał na urlop. Wcielił się w nowych ludzi, którzy pod pozorem wzniosłych haseł chcą budować nowy świat, którzy obrali sobie za cel zdechrystianizować nasz świat.

Nowa aksjologia postmodernistyczna odchodzi od obiektywnych kategorii prawdy, dobra, piękna. Marksistowską walkę klas zastępuje walka płci. Wypiera się z nauki etykę, czego przykładem jest atak na tych, którzy podpisali Deklarację Wiary i opowiedzieli się za respektowaniem w posłudze lekarskiej klauzuli sumienia. W prawie z kolei kwestionuje się istnienie prawa naturalnego i zastępuje się go pozytywizmem prawnym z tezą o prymacie prawa stanowionego przed prawem Bożym.

Papież Benedykt XVI zwraca uwagę na to, że wszelka władza, która nie respektuje prawa Bożego, staje się wcześniej czy później bandą złoczyńców. Organizacje LGBT zawłaszczają coraz szersze obszary naszego życia społecznego. Chcą decydować o tym, co ma się dziać w różnych obszarach naszego życia. Na Zachodzie w karcie narodzin dziecka wpisuje się „Rodzic 1” i „Rodzic 2” zamiast mama i tata. Ta unifikacja w nazewnictwie, zrównanie płci, ras to rzeczywistość żywo przypominająca totalitaryzm nakreślony ręką pisarzy zaniepokojonych o naszą przyszłość, na których twórczość wpłynęło doświadczenie komunizmu.

Marcin Romanowski jest doktorem nauk prawnych, w latach 2016-2019 był dyrektorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Cyberbezpieczeństwa oraz ds. Funduszu Sprawiedliwości (2018-2019), ekspertem tzw. komisji w sprawie Rywina (2003-2004) i współautorem raportu przygotowanego przez tę komisję, a w latach 2005-2007 oraz 2015-2019 doradcą Ministra Sprawiedliwości. W najbliższych wyborach stratuje z miejsca nr 7 na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu chełmsko-zamojskim (obejmującym powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski oraz miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Zamość).

2019-10-07 11:23

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Słowacja: wiec przeciwko ratyfikacji konwencji stambulskiej, która zdaniem uczestników zagraża rodzinie

2020-02-16 10:05

[ TEMATY ]

rodzina

Słowacja

LGBT

©Studio Romantic – stock.adobe.com

Kilkuset Słowaków wyraziło sprzeciw wobec rozpowszechnianiu ideologii LGBT zawartego, ich zdaniem, w konwencji stambulskiej podczas pokojowego wiecu przed pałacem prezydenckim w Bratysławie. Wcześniej uczestnicy wydarzenia, wśród których byli studenci oraz osoby starsze, odmówili Różaniec na stołecznym Placu Wolności.

Szacuje się, że trzygodzinny wiec przyciągnął od 500 do 700 osób z całej Słowacji. Wyrazili oni zażądanie, by słowacki rząd jednoznacznie zadeklarował, że nie ratyfikuje tzw. konwencji stambulskiej. Przeciwnicy tego dokumentu, określający go jako ideologiczny, uważają, że osłabia on definicję małżeństwa, czyli związku mężczyzny i kobiety.

Słowacki parlament w marcu 2019 r. zagłosował przeciwko ratyfikacji konwencji, co spotkało się ze słowami zadowolenia ze strony biskupów katolickich. Podnoszono wówczas, że konwencja stambulska, która oficjalnie ma być bronią w zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, jest niezgodna ze słowacką konstytucją, ponieważ pozwala na wprowadzenie małżeństw osób tej samej płci. W listopadzie ub. roku Słowacja powtórzyła swe negatywne stanowisko przed Radą Europy.

Wiec, na którym odśpiewano m.in. pieśni katolickie, zorganizowała „Słowacka Konwencja na rzecz Rodziny” (Slovenský dohovor za rodinu), znana z wcześniejszych prorodzinnych gestów poparcia i akcji modlitewnych na terenie całej Słowacji.

Grupa ta rozpowszechniła petycję przeciwko konwencji stambulskiej. Zdaniem przedstawicieli grupy, europejska umowa osłabia definicję tradycyjnego małżeństwa. Przypominają oni, że rodzina jest podstawową jednostką społeczeństwa, a rodzice mają prawo wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi.

Jak zauważył w rozmowie z LifeSiteNews uczestnik wiecu Matúš Belák, opór Słowacji wobec ideologii LGBT nie jest tak silny jak Polski czy Węgier. „Chociaż 70 proc. Słowaków to katolicy, tylko około 15 proc. z nich to osoby praktykujące” – wyjaśnił i zaznaczył, że o losach konwencji stambulskiej zdecyduje nowy parlament, którego przedstawicieli wyłonią wybory 29 lutego br. Belák jest przekonany, że Słowacja „powoli budzi się z głębokiego snu”. Na 23 lutego br. zapowiedziano tymczasem kolejne duże wydarzenie –„Różaniec dla Słowacji”. Udział w nim może wziąć kilka tysięcy osób – szacują organizatorzy.

Konwencja stambulska została zawarta w 2011 r. Formalnie dotyczy ona zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet, w rzeczywistości jednak zawarto w niej zapisy zobowiązujące do przyjęcia niektórych postulatów ideologii gender. Wprowadza na przykład nowe definicje płci, otwierając tym samym przestrzeń prawną dla bezpodstawnych roszczeń środowisk LGBT.

Konwencję stambulską przyjęło 36 krajów, ale ratyfikowało tylko 16.

CZYTAJ DALEJ

Włochy: koronka do Ducha Świętego w intencji ochrony przed koronawirusem

2020-02-25 18:57

[ TEMATY ]

modlitwa

Włochy

koronawirus

stock.adobe.com

Ruch Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech rozpoczyna w czwartek narodową kampanię modlitewną w intencji ochrony przed rozprzestrzeniającym się koronawirusem Covid-2019.

Liderzy Odnowy Charyzmatycznej zachęcają wszystkich wiernych do tego, by, począwszy od pierwszego czwartku w Wielkim Poście, każdego wieczoru między godz. 19.00 a 23.00 gromadzili się w swoich domach na modlitwie koronką do Ducha Świętego. To odpowiedź wspólnoty na prośbę włoskiego episkopatu o modlitwę w obliczu rosnącej liczby przypadków zarażenia koronawirusem Covid-19.

"Jako symbol łączności w modlitwie, zapraszamy do tego, by na czas modlitwy zapalić światło i ustawić je w pobliżu okna, na balkonie lub przed domem" - zachęca lider włoskiego ruchu Odnowy w Duchu Świętym, Salvatore Martinez.

Według danych z popołudnia 25 lutego, we Włoszech zanotowano 283 przypadki zarażenia koronawirusem Covid-19, w tym 7 przypadków śmiertelnych. Na całym świecie zarażonych wirusem jest już ponad 80 tys. osób.

CZYTAJ DALEJ

Dar Papieża Franciszka dla Jasnej Góry

2020-02-27 17:06

[ TEMATY ]

Częstochowa

Jasna Góra

papież Franciszek

odpust zupełny

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Jasna Góra otrzymała od Papieża Franciszka przywilej odpustu zupełnego „in perpetuo”. Oznacza to, że sanktuarium ma od teraz ten przywilej na zawsze, a nie wyłącznie w czasie konkretnych rocznic i jubileuszy.

To odpowiedź Stolicy Apostolskiej na prośbę paulinów, którzy skierowali ją ze względu na pobożność wiernych i ze względu na dobro duchowe milionów pielgrzymów przybywających do częstochowskiego klasztoru.

Uzyskiwanie odpustów w sanktuariach to przywilej wielu miejsc na świecie, otrzymywany przy okazji rocznic i jubileuszy. Odpust zaś dany przez Stolicę Apostolską na sposób stały, czyli bez konieczności ponawiania, to już wyróżnienie szczególne: „Niniejszy dokument jest ważny «in perpetuo» czyli ma wieczystą moc bez potrzeby wysyłania jakiegokolwiek pisma apostolskiego w postaci breve pomimo jakichkolwiek przeciwności” – mówił przekazując specjalną bullę ks. prał. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej.

O. Arnold Chrapkowski generał zakonu paulinów wyjaśnił, że otrzymanie odpustu czyli darowania kary doczesnej za grzechy, to zachęta do korzystania z wielkiego bogactwa Kościoła: „Nie chodzi o miejsce, jako zbiór budynków, przestrzeń, ale chodzi przede wszystkim o tych wiernych, którzy na tym szczególnym miejscu za pośrednictwem Bożej Matki zanoszą swe modlitwy do Boga, jest to przede wszystkim troska o ducha każdego, który tu przybywa”.

Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami, ale należy też: nawiedzić Jasną Górę lub w wyjątkowych sytuacjach np. choroby, pomodlić się przed Obrazem Maryi Jasnogórskiej, zanieść wezwanie o wierność Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu oraz o nowe powołania kapłańskie i w obronie rodziny.

Generał paulinów podkreśla, że jest to również wyjątkowy dar Papieża Franciszka dla zakonników jako docenienie ich posługi, zwłaszcza w konfesjonale, ale i zachęta do jeszcze większej hojności w dostępie do mocy Bożego Miłosierdzia.

CZYTAJ DALEJ
Projekt Niedzieli na Wielki Post
#ODKUPIENI

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję