Reklama

Dobrzy, szlachetni i ofiarni

Parafia św. Jana Chrzciciela w Szwelicach jest jedną ze starszych wspólnot naszej diecezji. Już w 1230 r. wieś należała do biskupstwa płockiego, zaś od 1402 r. istnieje tu parafia, powołana do życia przez bp. Jakuba z Korzkwi. 21 czerwca br. tę liczącą ponad 600 lat wspólnotę wizytował bp Roman Marcinkowski.

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Szwelicach

Patron parafii: św. Jan Chrzciciel
Kościół parafialny: pw. św. Wawrzyńca
Dekanat: makowski
Terytorium: Baraniec, Boby, Czarnostów, Czarnostów Polesie, Dzierżanowo, Głodowo, Głódki, Gościejewo, Krzemień, Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Szlasy Złotki, Szwelice, Wójty Trojany, Zakręt, Zelki Dąbrowe
Proboszcz: ks. Jan Lucjan Włoczewski
Katechetka: Danuta Rzewnicka
Organista: Zdzisław Dawid
Zakrystian: Stanisław Grzelecki
Grupy parafialne: Koła Żywego Różańca (11), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka, grupa charytatywna, rada parafialna i gospodarcza, asysta procesyjna, ministranci
Msze św. w niedzielę: 9, 11.30, 15

Charakterystyka wspólnoty

Charakter parafian szwelickich najlepiej oddaje wspaniały neoromański kościół, wybudowany staraniem ks. prał. Witolda Białego. Mimo że zbudowany z polnego kamienia, olśniewa surową szlachetnością. Tacy też są tutejsi parafianie: wyrośli z ciężkiej pracy, dobrzy, szlachetni i wierni Kościołowi.
Parafia jest terytorialnie bardzo rozległa: odległość między najdalszymi krańcami wynosi niemal 30 km! Wsie położone są na terenie kilku gmin, ich mieszkańcy często mają bliżej do innych parafii niż do swego kościoła. Bywa tak, że aby dostać się na Mszę św. do swojej parafii, muszą przejechać obok innej świątyni. Mimo to wybierają Eucharystię w swoim pięknym kościele, który z wielkim zapałem wznosili w latach 1957-61 i upiększali pod kierunkiem kolejnych proboszczów w następnych latach.
Parafia Szwelice wyróżnia się pod wieloma względami. Szczególnym rysem jej mieszkańców jest ofiarność. Wielokrotnie tutejsi parafianie wspierają różne inicjatywy diecezjalne i ogólnokościelne, zawstydzając efektami zbiórek dużo większe wspólnoty. Od wielu lat „oczkiem w głowie” duszpasterzy i parafian jest płockie seminarium - stąd bowiem pochodzi ks. kan. dr Romuald Jaworski, który w latach 1991-99 pełnił funkcję rektora WSD.

Duszpasterstwo

Czym byłaby parafia, gdyby nie jej żywa cząstka, którą stanowią wraz z duszpasterzem jej wierni? Choć ks. Jan Włoczewski jej proboszczem jest dopiero od roku, stara się jak najlepiej wypełniać swoją misję. „Pragnę pokazać oblicze Kościoła duchowego i materialnego. Pracując w parafii Szwelice i patrząc przez pryzmat niedzieli, dnia świątecznego i uczestniczenia we Mszach św. w naszej parafii, trzeba się naprawdę cieszyć” - podkreślał ksiądz proboszcz na początku sprawozdania wygłoszonego podczas Mszy św. ingresowej.
Powodem do radości jest też liczba przyjętych Komunii św. - ponad 30 tys. w ciągu roku. Parafianie licznie uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych, podobnie w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Różańca św., w nabożeństwach majowych i czerwcowych. Moc i siłę parafianie czerpią także z nabożeństw pierwszopiątkowych, z nabożeństw do Miłosierdzia Bożego i do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na Mszach św. w dni powszednie odprawianych o godz. 18 w okresie letnim, jesienią i zimą o godz. 7.30 przeważnie uczestniczą wierni zamawiający intencje mszalne. W niedziele Msze św. odprawiane są o godz. 9, 11.30 i 15. „W maju i czerwcu, kiedy odprawiam nabożeństwa w kościele, moi parafianie z dalszych wiosek modlą się przy figurach, oddając cześć Jezusowi i Maryi” - mówił ksiądz proboszcz.

Grupy parafialne

Reklama

W życie parafii chętnie angażują się świeccy parafianie. Poprzez przynależność do różnych grup czy stowarzyszeń parafialnych wspomagają księdza proboszcza w duszpasterskim trudzie.
W parafii istnieje 11 kółek różańcowych. Główną zelatorką jest Jadwiga Kaczmarska. Istnieją grupy modlitewne, ale są też osoby, które indywidualnie modlą się na różańcu, np. za kapłanów. Parafianie często odbywają pielgrzymki do miejsc szczególnego kultu Bożego miłosierdzia. „Braliśmy czynny udział w pielgrzymkach podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II. Byliśmy na Światowym Zjeździe Młodzieży na Jasnej Górze, byliśmy też na Kongresie Eucharystycznym. Wspieramy swoją modlitwą parafię przez bezpośrednie ofiarowanie Maryi naszych trudów. Od piątej pielgrzymki na Jasną Górę uczestniczymy w zjazdach pielgrzymkowych. To już nasza dziewiąta pielgrzymka do Częstochowy. Jest wśród nas grupka osób, które noszą szkaplerz. Modlimy się także za księży biskupów” - mówiła przedstawicielka kół.
Od roku 1990 w szwelickiej wspólnocie działa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Akcja Katolicka. Grupa nie jest zbyt liczna, ale zgrana i rodzinna. Organizują spotkania opłatkowe na Boże Narodzenie. Zapraszane są na nie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szwelicach, które wystawiają szopkę bożonarodzeniową. „Wspólnie śpiewamy kolędy, dzielimy się opłatkiem. Ostatnio mieliśmy też spotkanie w okresie Wielkiej Nocy” - podkreślił przedstawiciel grupy.
W trosce o człowieka najbardziej potrzebującego powstała w parafii grupa charytatywna. Członkowie uczestniczą w spotkaniach dekanalnych, które odbywają się w Pułtusku. Jej reprezentanci mówili: „Typujemy dzieci i pomagamy przy wyjeździe na kolonie letnie do Soczewki lub Popowa. Staramy się, aby były to dzieci z najbiedniejszych rodzin. Gdy zachodziła potrzeba, członkowie ze SRK i AK organizowali zbiórki ofiar. Parafia zawsze chętnie i hojnie włącza się we wszystkie zbiórki i akcje charytatywne”.
W każdej chwili, gdy zachodzi potrzeba, pomocni są strażacy. Pomagają nie tylko w określone święta, ale również w życiu codziennym wspólnoty parafialnej. „Tradycyjnie w okresie Triduum Paschalnego pełnimy straż przy grobie Pańskim. Bierzemy udział wraz z pocztami sztandarowymi w procesji rezurekcyjnej. Często bierzemy udział w uroczystościach religijnych na terenie naszej parafii. Uczestniczyliśmy także we Mszy św. w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu Piłsudskiego w Warszawie” - mówił przedstawiciel strażaków.
W kierowaniu parafią wspomaga księdza proboszcza rada parafialna i gospodarcza. „Staramy się pomagać księdzu proboszczowi w planowaniu zadań duszpasterskich. Wszelkie zamierzone prace omawiamy z naszym duszpasterzem na oddzielnych spotkaniach” - mówił członek rady.
Asystę parafialną tworzy grupaok. 40 osób. Członkowie asysty uczestniczą aktywnie w procesjach podczas uroczystości parafialnych, starając się nadać im właściwą oprawę.
Nieodłączną pomoc w posłudze przy ołtarzu pełnią ministranci. Brać ministrancką stanowi liczna, bo ok. 40-osobowa grupa chłopców w różnym wieku. Starają się czynnie uczestniczyć w pełnieniu posługi przy ołtarzu Pańskim.

Dokonania materialne

Od ostatniej wizytacji, jeszcze za duszpasterzowania poprzedniego proboszcza ks. kan. Józefa Filipowicza, położono chodnik procesyjny z kostki brukowej wokół kościoła, a także wyłożono część alejek na cmentarzu grzebalnym. Wykonane zostało także mieszkanie dla wikariusza w domu parafialnym.
W ciągu ostatniego roku, od kiedy proboszczem jest ks. Jan Włoczewski, dokonano kolejnych prac materialnych. Zakupiono nowy piec centralnego ogrzewania do plebanii, wykonano remont ogrodzenia przy kościele i cmentarzu, wyremontowano schody przy kościele i przygotowano je do pokrycia granitowego, przeprowadzono też poważny remont wnętrza plebanii (wymiana instalacji sanitarnych i zmiana wystroju wnętrza). Jak podkreślił ksiądz proboszcz, dzięki ofiarności i dobroci współpracujących z nim Wiesława, Kazimierza i Tadeusza Kordowskich wymieniono nagłośnienie w kościele. W kościele wymieniono też część żarówek na energooszczędne. W planach jest powiększenie cmentarza.
Parafia Szwelice jest w czołówce ofiarności na cele ogólnokościelne, diecezjalne i seminarium. Obok zbiórki pieniężnej parafianie przekazali na WSD 13, 5 tony zboża.

Przebieg wizytacji

Wizytacja kanoniczna w parafii Szwelice rozpoczęła się wspólną Eucharystią odprawioną w kościele parafialnym w intencji chorych i starszych.
Następnie Ksiądz Biskup wysłuchał pierwszej części sprawozdań z działalności grup parafialnych. W homilii Biskup Roman podkreślał, że w każdym człowieku, nawet w tym chorym, osłabionym, starym jest Bóg. Nie powinniśmy nigdy przechodzić obojętnie obok potrzebującego, każdy bowiem potrzebuje miłości i opieki tej drugiej osoby.
O godz. 17 rozpoczęła się uroczysta Msza św. ingresowa, w trakcie której Ksiądz Biskup wysłuchał sprawozdania z działalności pozostałych grup parafialnych oraz sprawozdania księdza proboszcza. Po homilii skierowanej do licznie zgromadzonych wiernych, zwłaszcza do młodzieży gimnazjalnej, Biskup Roman udzielił gimnazjalistom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Po wyjściu z świątyni, wspólnymi fotografiami upamiętniono spotkanie z Biskupem Romanem.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież skierował przesłanie do uczestników warszawskiego spotkania w sprawie ochrony małoletnich

2021-09-18 12:58

[ TEMATY ]

Franciszek

EVTNVatican screenshot

Do stawania się „pokornymi narzędziami Pana w służbie ofiarom wykorzystywania” zachęcił Ojciec Święty uczestników rozpoczynającego się jutro w Warszawie i spotkania zorganizowanego przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich i przez Konferencje Episkopatów Europy środkowej i wschodniej: na temat „Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją”.

Oto tekst papieskiego przesłania w tłumaczeniu na język polski:

CZYTAJ DALEJ

Zmiany kapłanów 2021 r.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Biskupi w swoich diecezjach kierują poszczególnych księży na nowe parafie.

CZYTAJ DALEJ

Nowe sanktuarium bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2021-09-18 20:40

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

Instytut Prymasowski

Jako prymas Polski przemierzał cały kraj, aby wzywać do jedności, do miłowania innych i przebaczenia - mówił abp Jan Pawłowski podczas uroczystości ustanowienia sanktuarium błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kobylance. Delegat papieski przewodniczył mszy świętej w kościele koło Stargardu.

Tu Prymas lubił zatrzymywać się podczas wizyt w Szczecinie i Stargardzie, przyjaźnił się też z pierwszym proboszczem i założycielem tej parafii ks. Piotrem Głogowskim. Od lat parafianie modlili się o beatyfikację Prymasa. Od 2017 roku po domach parafii pielgrzymował obraz Matki Bożej Częstochowskiej podarowany przez Prymasa. Wtedy też powstała myśl, żeby tu było sanktuarium.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję