Reklama

Kościół

O. J. Stefanów: Czym powinna być Niedziela Słowa Bożego

- Papież nie ustanowił Niedzieli Biblijnej, lecz Niedzielę Słowa Bożego. Nie chodzi tylko o czytanie Biblii, ale o wsłuchiwanie się w Boga mówiącego do nas poprzez dzieło stworzenia, poprzez księgi Pisma Świętego i we wspólnocie Kościoła - mówi o. Jan Stefanów SVD, sekretarz generalny Katolickiej Federacji Biblijnej . W rozmowie z KAI polski werbista wobec słabej znajomości Pisma św. wśród katolików zachęca m. in., aby za przykładem Ameryki Łacińskiej tworzyć przy konferencjach biskupich Departamenty Animacji Biblijnej.

[ TEMATY ]

Słowo Boże

Bożena Sztajner/Niedziela

Krzysztof Tomasik (KAI): Dlaczego papież ustanowił Niedzielę Słowa Bożego?

O. Jan Stefanów SVD: Sam Papież Franciszek, w swoim liście "Aperuit Illis" mówi, że ustanowienie Niedzieli Słowa Bożego jest odpowiedzią na wiele próśb, które skierował dobiegł Lud Boży. I zaraz też dodaje, że ma ona służyć 'celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego". W grudniu 2016 roku kardynał Luis Antonio Tagle, przewodniczący Katolickiej Federacji Biblijnej, zgodnie z jednomyślnie podjętą decyzją Zarządu Federacji, złożył na ręce Ojca Świętego prośbę o ogłoszenie roku kościelnego 2019/2020 Rokiem Słowa Bożego. Prośba ta motywowana była faktem, że w 2019 r. Katolicka Federacja Biblijna świętowała 50-lecie istnienia a w roku 2020 przypada 1600 rocznica śmierci świętego Hieronima, wielkiego miłośnika Słowa Bożego, który dokonał tłumaczenia Pisma Świętego na język łaciński, którym posługiwał się vulgus, prosty lud. Stąd też nazwa tego tłumaczenia: Wulgata. Według relacji kard. Tagle papieżowi bardzo spodobała się idea Roku Słowa Bożego. Jednak w oficjalnej odpowiedzi, która dostaliśmy z Watykanu po ponad roku, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella, który podpisał się pod tym dokumentem, komunikował nam, że ostatecznie nie uznano za stosowne promulgować Roku Słowa Bożego, by nie ingerować zbytnio w plany duszpasterskie Konferencji Episkopatów.
Ostatecznie ogłosiliśmy Rok Słowa Bożego w ramach Katolickiej Federacji Biblijnej dla wszystkich instytucji w niej zrzeszonych. Ale widać, że ziarno przez nas zasiane wydało owoc, gdyż najpierw, na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia, w liście "Misericordia et misera" papież Franciszek sugerował, by jedna niedziela w roku poświęcona była Słowu Bożemu, by ostatecznie 30 września, we wspomnienie św. Hieronima ustanowić dla całego Kościoła trzecią niedzielę zwykłą każdego roku jako Niedzielę Słowa Bożego.

- Jak powinniśmy obchodzić Niedzielą Słowa Bożego?

- Papież Franciszek zachęca by przeżywać tę niedzielę jako dzień uroczysty i przywołuje takie święto Słowa Bożego opisane w ósmym rozdziale Księgi Nehemiasza. Osobiście porównuję tę Niedzielę Słowa Bożego do święta Bożego Ciała - codziennie uobecniamy Chrystusa w chlebie Eucharystycznym na naszych ołtarzach, ale raz w roku, w święto Bożego Ciała uroczyście świętujemy obecność Boga w Eucharystii. Podobnie ma się rzecz ze Słowem Bożym. Sobór Watykański II w konstytucji o Bożym objawieniu przypomina nam, że "Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza w Liturgii św. nie przestaje brać i podawać wiernym chleb żywota tak ze stołu słowa Bożego, jak i Ciała Chrystusowego". Dlatego też papież Franciszek wielokrotnie podkreśla rolę homilii, jako bardzo konkretnej formy głoszenia słowa Bożego. Na Niedzielę Słowa Bożego poleca także praktyki "Lectio divina", jako modlitewnego wsłuchania się w Słowo Boże. Warto podkreślić tutaj pewien niuans, który nie powinien nam umknąć. Papież nie ustanowił Niedzieli Biblijnej, lecz Niedzielę Słowa Bożego. Niby jest to samo, ale nie całkiem. W adhortacji "Verbum Domini", w jej numerze siódmym, papież Benedykt XVI przypomina nam, że "wiara chrześcijańska nie jest « religią Księgi »: chrześcijaństwo jest «religią „słowa” Bożego», nie «słowa spisanego i milczącego, ale Słowa Wcielonego i żywego»" (VD 7). Nie chodzi więc tylko o czytanie Biblii, ale o wsłuchiwanie się w Boga mówiącego do nas poprzez dzieło stworzenia, poprzez księgi Pisma Świętego i we wspólnocie Kościoła. Wszelkie więc inicjatywy, które pomogą nam pogłębić nasz kontakt ze Słowem Bożym są w tę Niedzielę Słowa Bożego jak najbardziej wskazane.

- Biblia jest najbardziej rozpowszechnioną książką na świecie, ale pewnie także najbardziej zakurzoną, gdyż nie bierzemy jej do ręki. Zdecydowana większość chrześcijan nie zna Pisma Św. i jedyną okazją do poznania go jest słuchanie czytań w czasie niedzielnych Mszy lub przy innych tego typu okazjach. Co zrobić, aby tak nie było?

- To stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe w kontekście wiernych Kościoła katolickiego w Europie. Przed laty przeprowadzono takie badanie wśród praktykujących katolików w Hiszpanii, Francji i we Włoszech - zapytano ich czy mają kontakt ze Słowem Bożym poza liturgią niedzielną. Pozytywnie odpowiedziało zaledwie 6 procent. Chciałbym się mylić, ale obawiam się, że w Polsce ten odsetek jest jeszcze mniejszy. Ale sprawa ma się już zupełnie inaczej kiedy przeniesiemy się do tzw. Kościołów misyjnych, gdzie Biblia, Słowo Boże, jest zasadniczym elementem duchowości i praktyki duszpasterskiej w Kościele. Skąd się to bierze? Otóż stąd, że w takiej na przykład Ameryce Łacińskiej, każda Konferencja Episkopatu ma swojej strukturze Departament Animacji Biblijnej, podkreślę każda diecezja ma swój Departament Animacji Biblijnej!
Organizowane są tygodnie i miesiące biblijne na szczeblu krajowym i diecezjalnym. Organizowane są różnego rodzaju kursy biblijne i kursy dla animatorów biblijnych dla parafii - w sposób strukturalny, planowany i skoordynowany. Natomiast w Europie... W Europie, z tego co mi wiadomo, Konferencja Episkopatu w Hiszpanii jako pierwsza, i do tej pory jedyna, w ramach Departamentu Katechetycznego powołała do życia Komisję do spraw Animacji Biblijnej. W krajach niemieckojęzycznych, a także w Słowacji, Czechach, Chorwacji, Słowenii i od kilkunastu lat także w Polsce istnieją tzw. Dzieła Biblijne. Są to jednak stowarzyszenia nie wpisane bezpośrednio w strukturę i plany duszpasterskie opracowywane na szczeblu Konferencji Episkopatu. Owocem takiego stanu rzeczy jest sytuacja w pytaniu, które mi pan zadał.

- Czy i jak Słowo Boże powinno być w centrum życia każdego chrześcijanina? Nie tylko znać, ale też żyć Słowem Bożym... Jak?

- Znane jest powiedzenie św. Hieronima, że "nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". Pięknie ujął to papież Benedykt XVI we wspomnianym już wcześniej dokumencie "Verbum Domini": "Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Mówi o tym Konstytucja dogmatyczna "Dei verbum", stwierdzając, że niewidzialny Bóg «w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół i przestaje z nimi, aby zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty z sobą»". Papież przypomina nam sakramentalny charakter Słowa Bożego - prowadzi nas ono do pogłębionej, sakramentalnej relacji z Bogiem.

- Na ile Słowo Boże wzywa do ewangelizacji?

- Odpowiedź na to pytanie musiałaby być bardzo obszerna. Odsyłam do swojego artykułu na ten temat pt. «Missio Dei - biblijne podstawy misji Kościoła», który jest dostępny pod adresem: https://www.zotero.org/stefjan. Ale by odpowiedzieć krótko, użyję słów papieża Franciszka z "Evangelii Gaudium": "Nie tylko homilia powinna się karmić Słowem Bożym. Cała ewangelizacja opiera się na nim – przez słuchanie go, rozważanie, przeżywanie, celebrowanie i świadczenie o nim. Pismo Święte jest źródłem ewangelizacji. Dlatego trzeba stale formować się do słuchania Słowa. Kościół nie ewangelizuje, jeśli nie pozwala się nieustannie ewangelizować. Jest rzeczą nieodzowną, aby Słowo Boże «stawało się coraz bardziej sercem wszelkiej działalności kościelnej»" (EG 174).

- Niedziela Słowa Bożego ma też głęboki wymiar ekumeniczny i międzyreliginy, staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Jak najlepiej realizować to zadanie?

- Gdy przygotowywaliśmy koncepcję Niedzieli Słowa Bożego w ramach komisji pod kierownictwem abp Fisichelli rozważaliśmy różne daty jej obchodzenia i w końcu wybrano trzecią niedzielę zwykłą, która akurat zbiega się z obchodami Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Papież Franciszek w swoim liście mocno podkreśla wymiar ekumeniczny i międzyreligijny pisząc: "Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwałej i autentycznej jedności”.
Biblia ma kluczowy wymiar dla ekumenizmu. Często powtarzam, że kiedyś Biblia nas podzieliła a teraz jest płaszczyzną spotkania. Bardzo dobrze to ilustruje spotkanie w Limie, na które zostałem zaproszony jako sekretarz katolickiej Federacji przez protestanckie Zjednoczone Towarzystwa Biblijne, gdzie rozmawiamy na temat naszej współpracy. Jest czymś opatrznościowym, że Niedziela Słowa Bożego zbiega się z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan.

- Głoszeniem Słowa Bożego jest także homilia i kazanie. Czy ma Ojciec receptę na dobrą homilię, czy kazanie? Nie rozciągać ponad miarę przemądrzałych homilii lub przywoływać nieodpowiednich argumentów itp.

- Przyznam szczerze, że z tym rozróżnieniem pomiędzy homilią i kazaniem nie spotkałem się nigdzie poza Polską. Osobiście też tego rozróżnienia nie uznaję, bo nie wyobrażam sobie jak można cokolwiek mówić do wiernych w liturgii Słowa do tego Słowa w ogóle nie nawiązując. Papież Franciszek powraca do tematu homilii w sposób niemal obsesyjny. Poświęcił mu cały rozdział "Ewangelii Gaudium". Trudno ująć to lepiej i dosadniej. Najlepsza homilia to ta, która wypływa z osobistego spotkania ze Słowem Bożym. Przykładów mamy mnóstwo w Piśmie Świętym. Przytoczę ten z Ewangelii św. Jana: „To, co było od początku, co usłyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, a co dotyczy Słowa Życia – bo Życie zostało objawione i widzieliśmy Je, i świadczymy o Nim, i głosimy wam Życie wieczne, które było zwrócone ku Ojcu, a nam zostało objawione – to, co widzieliśmy i słyszeliśmy, głosimy również wam, abyście i wy trwali we wspólnocie z nami. My zaś trwamy we wspólnocie z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem” (1 J 1,1-3).

- Jest Ojciec sekretarzem szacownej mającej już ponad 50 lat Katolickiej Federacji Biblijnej. Jakie cele stawia sobie obecnie Federacja?

- Katolicka Federacja Biblijna, która powołana została do istnienia przez Papieża Pawła VI 16 kwietnia 1969 roku, zrzesza obecnie ponad 350 instytucji katolickich z całego świata: 103 konferencje episkopatu i 249 tzw. członków zrzeszonych, czyli różnego rodzaju innych instytucji katolickich - diecezji, zgromadzeń zakonnych, uczelni akademickich, centrów biblijnych. Głównym celem Federacji, ujętym w Statutach, jest "promować i rozwijać duszpasterstwo biblijne w taki sposób, aby Słowo Boże obecne w Piśmie Świętym stało się dynamicznym źródłem inspiracji wszystkich dziedzin życia i misji Kościoła w dzisiejszym świecie, zgodnie z wytycznymi w Konstytucji dogmatycznej Soboru Watykańskiego II o objawieniu Bożym "Dei Verbum" oraz w posynodalnej adhortacji apostolskiej "Verbum Domini", jak również w dokumentach Papieskiej Komisji Biblijnej, we współpracy z biskupami i Konferencjami Biskupów. "W praktyce te cele są dwa: koordynacja i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zrzeszonymi w Federacji, czemu służą zebrania plenarne organizowane co 6 lat i coroczne zebrania regionalne, i promowanie duszpasterstwa biblijnego rozumianego jako animacja biblijna całego duszpasterstwa. Wszystkich którzy chcą dowiedzieć się więcej o Katolickiej Federacji Biblijnej zapraszam na naszą stronę internetową http://c-b-f.org i na nasz fanpage na Facebooku.
Rozmawiał Krzysztof Tomasik

2020-01-23 09:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Najbliższa niedziela po raz pierwszy Niedzielą Słowa Bożego

[ TEMATY ]

Słowo Boże

Niedziela Słowa Bożego

Dario Acosta/Deutsche Grammophon

Najbliższa niedziela, 26 stycznia, obchodzona będzie z inicjatywy papieża Franciszka, jako Niedziela Słowa Bożego. Z tej okazji Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II przygotowało specjalne materiały do celebracji, modlitwy i katechezy. Materiały dostępne są na stronie biblista.pl.

W odpowiedzi na oczekiwania duszpasterzy Dzieło Biblijne przygotowało na Niedzielę Słowa Bożego w roku 2020 (Rok A) materiały pomocnicze do celebracji, modlitwy i katechezy. W następnych latach będą one dołączane (na zasadzie antycypacji) do zeszytu z materiałami na Tydzień Biblijny. Na proponowane materiały składają się: Komentarze liturgiczne, szkic homilii, modlitwa wiernych oraz Lectio divina odczytywanego w kościołach podczas niedzielnej Eucharystii fragmentu Ewangelii według św. Mateusza. Może ona stanowić dobry punkt wyjścia dla katechez.

Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym w ogłoszonym 30 września 2019 r. Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis”. Jak zaznaczył Franciszek, ma się ona przyczynić „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła. W tym roku, po raz pierwszy, Niedziela Słowa Bożego przypada 26 stycznia.

W swoim liście Franciszek zachęca, by tego dnia dokonywać uroczystej intronizacji Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, aby podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana.

Proponuje biskupom, aby w tę Niedzielę udzielać urzędu lektoratu lub też powierzać podobną mu posługę, aby przywołać ważność głoszenia Słowa Bożego w liturgii. Również „proboszczowie będą mogli znaleźć odpowiednią formę ku temu, by wręczyć Biblię lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym, ze szczególnym odniesieniem do jej formy zwanej lectio divina” – dodaje papież.

Zwraca uwagę, że Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. "Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności” – czytamy w dokumencie Ojca Świętego.

Ojciec Święty wskazuje, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Należy ona przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie, jednoczącym wiernych i sprawiającym, że stają się jednym ludem.

Franciszek podkreśla odpowiedzialność biskupów za wyjaśnianie i pomoc wszystkim w zrozumieniu Pisma Świętego. Następnie wskazuje na znaczenie homilii i apeluje do kapłanów, by poświęcili odpowiednio dużo czasu na jej przygotowanie.

„Od nas, kaznodziejów, oczekuje się raczej, że będziemy się starać nie rozciągać ponad miarę przemądrzałych homilii lub poruszać nieodpowiednich argumentów” pisze. Podkreśla, że konieczne jest, aby także katecheci odnawiali się poprzez bliskość i studiowanie Pisma Świętego.

Papież podkreśla, że Chrystus jest pierwszym egzegetą Pisma Świętego i wskazuje na ścisłe powiązanie Biblii z wiarą, Eucharystią i sakramentami. „Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących” – stwierdza Ojciec Święty.

Franciszek zaznacza też rolę Ducha Świętego. „Bez Jego działania ryzyko zamknięcia się w obrębie samego tekstu pisanego byłoby zawsze wysokie, ułatwiając w ten sposób jego interpretację fundamentalistyczną, od której musimy się trzymać z dala, aby nie zdradzić natchnionego, dynamicznego i duchowego charakteru, jaki posiada Święty Tekst” - pisze. Zachęca też, by „nie przyzwyczajać się do Słowa Bożego, ale karmić się Nim, by coraz głębiej odkrywać i przeżywać naszą relację z Bogiem i braćmi”. Papież podkreśla też rolę Pisma Świętego jako inspiracji uczynków miłosierdzia. Wskazuje na Matkę Bożą jako wzór odczytywania i życia Słowem Bożym.

Na zakończenie Ojciec Święty zachęca: „ Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego, jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: «Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić» (Pwt 30, 14)”.

CZYTAJ DALEJ

Miesięczne nabożeństwo ku czci św. Józefa

2020-02-27 15:31

[ TEMATY ]

nowenna

nowenna pompejańska

nowenna do św. Józefa

marzec

źródło: http://nowenny.pl/miesiac-ku-czci-sw-jozefa

Miesięczne nabożeństwo wg Bartola Longo, autora nowenny pompejańskiej. Jak mówiła św. Teresa: „Nie pamiętam, bym kiedykolwiek prosiła św. Józefa o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył”. Przez cały marzec będziesz otrzymywać nabożeństwo w formie audycji na youtube.

Zapraszamy do dołączenia do miesięcznego, internetowego nabożeństwa ku czci świętego Józefa! Odbędzie się ono w marcu, miesiącu poświęconym przez Leona XIII właśnie świętemu Józefowi.

Autorem jest bł. Bartolo Longo, autor nowenny pompejańskiej i gorliwy czciciel św. Józefa. Pod wpływem niezwykłego cudu, jaki miał miejsce w sanktuarium w Pompejach, zbudował ołtarz ku jego czci i napisał specjalne, miesięczne nabożeństwo. Każdy dzień nabożeństwa to krótka lektura duchowa, modlitwa i zadanie, ktore pogłębią Twoją więź ze św. Józefem.

Podejmij wyzwanie, prosząc o łaski dla siebie i bliskich

Teraz i ty możesz dołączyć do wspólnej modlitwy! Poświęć mniej niż kwadrans dziennie, a przekonasz się o niezwykłości św. Józefa i jego wielkiej mocy, jako naszego orędownika w niebie.

Jak dołączyć?

Całe nabożeństwo będzie dostępne bezpłatnie na Youtube w marcu. Aby otrzymywać każdego dnia kolejne nagrania do odsłuchania, wybierz jedną z możliwości:

1. Powiadomienia na e-mail

To najprostsza metoda: zapisz się na stronie http://nowenny.pl/miesiac-ku-czci-sw-jozefa – a dzięki temu otrzymasz kolejne dni nabożeństwa bezpośrednio na swój adres e-mail!

2. Korzystasz z Youtube? Włącz subskrypcję!

Na naszym kanale youtubowym dostępna jestplaylista

Kliknij „Subskrybuj”, a wtedy otrzymasz powiadomienia przez kolejne dni modlitwy.

3. Masz konto na Facebooku?

Dołącz do wydarzenia na naszym profilu: Zobacz i kliknij „Wezmę udział”.

Ważne!

• Pamiętaj, że nasze nabożeństwo trwa tylko w marcu – miesiącu św. Józefa. Aby nie przegapić, dołącz najpóźniej w ostatnim dniu lutego.

• Zaproś do nabożeństwa inne osoby, przesyłając dalej wiadomość o tej inicjatywie.

• Każdy dzień nabożeństwa na Youtube i Facebooku możesz udostępniać dalej swoim znajomym. Niech jak najwięcej osób przekona się o mocy św. Józefa.

CZYTAJ DALEJ

Katowice: abp Skworc przewodniczył Mszy w 33. rocznicę śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

2020-02-28 10:18

[ TEMATY ]

abp Wiktor Skworc

Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Metropolita katowicki w 33. rocznicę śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego odprawił Mszę św. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Homilię wygłosił biskup pomocniczy Grzegorz Olszowski. W katedrze zgromadzili się oazowicze różnych stanów z różnych stron archidiecezji katowickiej.

W homilii bp Grzegorz Olszowski mówił o tym, że odnaleźć krzyż to największa łaska. Zacytował słowa sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego: "Zrozumiałem głębiej, że jedyna rzecz, której nie mogę posiadać dla siebie, to cierpienie, krzyż! Dlatego jest ono błogosławione. Krzyż można znieść tylko wtedy, gdy można cierpienie zaakceptować pozytywnie, napełnić miłością. Tak jak cierpiał Jezus! A to musi być dane! To jest największa łaska!".

Nawiązał do tego, że wczoraj rozpoczął się okres Wielkiego Postu. - Jest to czas, w którym, jak to napisał papież Franciszek w swoim Orędziu na ten Wielki Post, każdy z nas ma spojrzeć na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa i pozwalać się zbawiać zawsze na nowo. Jest to czas, w którym każdy z nas ma kontemplować Jego krew, przelaną z wielkiej miłości do człowieka. Kontemplować i dać się przez nią oczyścić - przypomniał bp Olszowski.

Przywołał pierwsze czytanie z liturgii dnia: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. (…) kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo”. Komentując je mówił, że "prostota tego wyboru polega na zachowaniu bardzo jednoznacznej postawy. I choć wydaje się, że ma być to jednoznaczność wobec życia, dla nas - chrześcijan - jest to w rzeczywistości jednoznaczność wobec osoby Jezusa Chrystusa" - wyjaśniał kaznodzieja.

- Włączając kogoś w grono błogosławionych Kościół potwierdza, iż człowiek ten za życia praktykował cnoty chrześcijańskie w stopniu heroicznym - przypomniał bp Olszowski. Nawiązał do tego, że ks. Blachnicki wiele mówił i pisał o krzyżu, powtarzając, że "przyjąć krzyż jest łaską".

„Znaleźć krzyż to łaska największa, to znaleźć drogę pewną, bezpieczną, spokojną i skuteczną. Chrystus nie chce nas odkupić bez nas, lecz powołuje nas do niesienia krzyża z sobą” - cytował założyciela oazy. Podał też trzy sposoby księdza Franciszka Blachnickiego na przyjęcie krzyża. Są to: po pierwsze - znosić swoją nędzę, po drugie - zabić w sobie starego człowieka, i po trzecie - uczestniczyć w krzyżu Chrystusa.

Mówił, że ks. Blachnicki stworzył "swoistą pedagogię krzyża, według której należy postępować, aby krzyż stał się rzeczywistością w codziennym życiu chrześcijańskim".

- Ta nauka ks. Franciszka o tajemnicy krzyża ma ogromną wartość, gdyż nie jest tylko teorią, ale wiąże się z doświadczeniem krzyża, szczególnie w ostatnim okresie jego życia - pokreślił kaznodzieja.

Bp Grzegorz Olszowski przywołał ostatni zapis sługi Bożego w pamiętniku na cztery miesiące przed śmiercią w Carlsbergu przy Kreuzweg 28: „Łaska ostateczna, największa w życiu – to przyjęcie cierpienia i śmierci w postawie współofiarowania. Ale to musi poprzedzić poznanie jak jestem umiłowany i żal za grzechy w obliczu Miłości” (21.10.1986).

- Ks. Franciszek Blachnicki uczy nas tracić życie dla Jezusa, cierpieć dla Jezusa, ofiarować siebie Jezusowi. Po co? Po to, by ostatecznie cały świat mógł uwierzyć - mówił w homilii. - Taka jest logika krzyża. Taka jest logika miłości. Tylko cierpienie przeżywane z Jezusem, osobisty krzyż łączony z Jego krzyżem, prowadzi do oczyszczenia. Ofiara złożona z miłości rodzi życie. Choć pozornie chodzi o śmierć - dodawał biskup. Taki jest testament czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który mówi nam, że "znaleźć krzyż to największa łaska" - dodał.

Eucharystię w katowickiej katedrze sprawowano w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Na liturgii zgromadzili się członkowie Ruchu Światło-Życie różnych stanów i w różnym wieku - przedstawiciele gałęzi rodzinnej Ruchu, czyli Domowego Kościoła, a także młodzież oazowa i członkowie Wspólnot Dorosłych Ruchu. Obecni byli animatorzy i moderatorzy Ruchu w diecezji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję