Reklama

KSM w Hajnówce

Chcemy ukazywać innym możliwość normalnego życia

Niedziela podlaska 1/2002

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży sięga swymi korzeniami czasów zaborów. W okresie zniewolenia trzeba było zespolić młode siły do walki o polskość. Każdy z zaborców pragnął wprowadzić swoje zwyczaje, kulturę, a nawet język. Katolickie środowiska powołały wtedy do życia Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (SMP). Pierwsze tego typu wspólnoty powstały w Poznaniu. Zasłynęły one jako grupy odważnie broniące młodzież przed germanizacją. SMP stało się zaczynem katolickich stowarzyszeń społecznych dla młodzieży, które powstawały w wyzwolonej Polsce. Następnie stowarzyszenie przekształciło się w dwa odrębne stowarzyszenia przeznaczone dla dziewcząt i chłopców - KSMŻ i KSMM. Z tych czasów pochodzi godło KSM-u, które łączy w sobie symbol chrześcijaństwa - krzyż i symbol polskości - białego orła. Krzyż wpisany w postać orła miał odtąd wyrażać główne cele stowarzyszenia, czyli obronę wiary katolickiej i polskości.

29 stycznia 1934 r. Rada Ministrów II Rzeczypospolitej w specjalnym rozporządzeniu o stowarzyszeniach oficjalnie zatwierdziła działalność organizacji tworzących podstawowe środowiska Akcji Katolickiej: Katolickie Stowarzyszenie Mężów, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej.

Działanie tych stowarzyszeń w okresie międzywojennym było imponujące. Powstawały one w każdej diecezji i niemal w każdej parafii, zrzeszając olbrzymie grupy młodych. W czasie II wojny światowej KSMM zasiliło szeregi AK. Po wojnie znów wznowiło swoją działalność w diecezji krakowskiej i poznańskiej. Niestety, nie doszło do wznowienia KSMŻ, a w jego miejsce powołano Żywy Różaniec Dziewcząt (ŻRD). W tym krótkim okresie powojennej działalności KSMM kadrę instruktorską szkolił w diecezji krakowskiej młody ks. Karol Wojtyła, obecny Ojciec Święty. ŻRD i KSMM zaprzestało swojej działalności 7 lutego 1953 r. w związku z represjami władz komunistycznych skierowanymi przeciwko wszelkiej działalności katolickich stowarzyszeń społecznych.

KSM należy do organizacji społecznych zaangażowanych w uświęcenie środowiska, w którym żyją, pracują, odpoczywają młodzi ludzie. Praca w Stowarzyszeniu wyznaczana przez konkretne cele i zasady, jest prowadzona według pewnych wypróbowanych metod.

Służba Bogu i ojczyźnie dokonuje się poprzez praktykowanie trzech wielkich wartości: cnoty, nauki i pracy. Ważnym elementem metody pracy KSM jest osobiste życie duchowe, jakie powinien prowadzić każdy KSM-owicz. Przynależność do Stowarzyszenia nie zwalnia nikogo z osobistej modlitwy, uczestnictwa w Eucharystii - głębokiego życia duchowego. Wzmacnia to jedność i świętość całej wspólnoty.

KSM-owicz musi nauczyć się widzieć potrzeby swojego środowiska, parafii, szkoły, osiedla. To, co zobaczy musi umieć oceniać w świetle Ewangelii i nauczania Kościoła, no i konsekwentnie podjąć takie działania, aby zło zwalczać dobrem i wzmocnić to, co jest pozytywne (metoda: widzieć-ocenić-działać). W swojej pracy podejmuje wszelkie inicjatywy służące obronie wartości chrześcijańskich, ludzkich i narodowych we wszystkich dziedzinach życia. Obszar kultury jest wielkim wyzwaniem dla młodych. Tworzenie przez KSM alternatywnej kultury młodych katolików jest jednym z ważniejszych działań.

Każdy młody człowiek, który pragnie związać swoją drogę życia i wiary w Boga z przynależnością do KSM powinien poznać i stosować w działaniu dziesięć zasad:

1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku: podstawą naszego życia i działania jest miłość do Boga. Jest On naszą Drogą i Prawdą.

2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.

3. Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce: pełny rozwój osiąga człowiek za ceną intelektualnej pracy, silnej woli i wrażliwości serca na potrzeby innych.

4. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty: dla KSM-owicza przykładem heroicznej walki o obronę czystości jest patronka stowarzyszenia bł. Karolina Kózkówna.

5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.

6. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim: grzeczność, uprzejmość i życzliwość charakteryzuje dojrzałego człowieka, który nie ma rozchwianej osobowości i który potrafi zapanować nad swoimi emocjami.

7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny: we wspólnocie każdy ma swoje obowiązki, ma swoich przełożonych, których poleceń powinien słuchać i być zawsze do dyspozycji.

8. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny: Katolik to człowiek wielkiego ducha, ale również sprawnego ciała.

9. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobra szanuj: Kościół, Ojczyzna potrzebują dobrych gospodarzy, którzy nie zmarnują ich dorobku - wykorzystają i rozwiną.

10. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie: być rozsądnie wiernym swoim przekonaniom to dowód wyjątkowej dojrzałości człowieka.

16 października 1999 r. to data założenia KSM przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce przez ks. Mariusza Zabielskiego, który był z nami przez dwa lata. Następnie naszym opiekunem został ks. Andrzej Lubowicki. Widząc problemy i potrzeby młodzieży z Hajnówki, my, jako młodzież zrzeszona w KSM, chcemy wychodzić im naprzeciw, a przez to szukać różnych możliwości do rozwoju i działania. Poprzez różnego rodzaju inicjatywy kulturalne i gospodarcze chcemy ukazywać innym możliwość normalnego życia.

Prowadzimy małą działalność gospodarczą w szkole Zespołu Szkół Zawodowych "Sklepik szkolny", "Xero". Uzyskane dochody przeznaczamy na różnego rodzaju akcje charytatywne oraz na szkolenia i rekolekcje. Na tle szkoły i parafii ciągle pragniemy się rozwijać dla dobra ogółu.

Działalność w KSM-ie daje nam możliwość poznawania i kontaktowania się z innymi ludźmi, rozmawiania o ich problemach i życiu codziennym. KSM pozwala nam rozwijać się duchowo poprzez piątkowe spotkania modlitewno-ewangelizacyjne, na których spotykamy się z młodzieżą z Ruchu Światło-Życie, a także z inną młodzieżą, by być razem na modlitwie. Jest to dla nas okazja do spojrzenia w swoje wnętrze.

W dniach 21-27 października 2001 r. członkowie hajnowskiego KSM: Rafał Siwek, Jarosław Stokowski, Paulina Ordyńska, Agnieszka Sawko, Katarzyna Nos, Monika Cieślik, Sławomir Cieślik, Kamil Chraniuk, Łukasz Sidorski, Marcin Smosna i Dorota Orzechowska wzięli udział w Statutowym Szkoleniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Białym Dunajcu. Całości warsztatów przewodniczył opiekun - ks. Andrzej Lubowicki. Celem tego szkolenia było przeanalizowanie programu działalności KSM, a zarazem zintegrowanie całej grupy w dobrze działającą wspólnotę, czemu służyły codzienne wyprawy górskie. Program całego szkolenia każdego dnia był podobny, z tym, że inne miejsca były odwiedzane. Rano, ok. godz. 5.00 - pobudka, śniadanie, wyprawa w góry, podczas której miały miejsce różnego rodzaju rozmowy o problemach młodzieży. Po powrocie ok. godz.17.30 - wspólny różaniec, a po nim Msza św. z kazaniem. Następnie kolacja, a po niej dyskusje nad programem KSM-u, szukanie sposobów i możliwości do działalności dla dzisiejszej młodzieży.

Szkolenie, wyprawy górskie pozwoliły nam lepiej się poznać. " Poznaliśmy wartość drugiego człowieka, ponieważ w tle niebezpieczeństw ujawniają się wszystkie słabości i zalety charakteru każdego z nas" - mówi Jarek - prezes oddziału KSM. "Dzięki wyprawom w góry poznałam wartość życia. Często człowiek nie docenia tego, co ma, dopóki tego nie straci. Wyjazd był dla mnie szkołą życia" - stwierdziła Agnieszka. Zdaniem Pauliny powstała między nami więź, która nawet po zejściu z gór powinna przetrwać w życiu codziennym.

Po tym Statutowym Szkoleniu, w którym wzięła udział większość członków hajnowskiego KSM-u jako Opiekun tej wspólnoty widzę dalszą perspektywę działania, gdyż wiem, że już teraz jesteśmy wspólnotą dobrze zorganizowaną, a przy tym dobrze się znającą. Wspólny trud, jakim były wędrówki górskie poparte modlitwą, pozwalają spojrzeć na drugiego człowieka jak na brata. Potwierdzeniem naszego zorganizowania jest to, że zaraz po powrocie ze szkolenia cała grupa zaangażowała się w remont i udoskonalanie działalności szkolnego sklepiku. Nie znaczy to, że już jest wszystko idealnie. Cały czas trzeba pracować nad sobą i całą grupą, a przy tym starać się szukać nowych sposobów do działania. W Hajnówce tyle jest problemów młodzieżowych: chociażby brak dostatecznego życia kulturalnego, problemy patologii rodzinnej związane z alkoholem, nieraz nawet z narkotykami, życie bez Boga i miłości dla drugiego człowieka. To są problemy, które potrzebują rozwiązania, modlitwy, a przede wszystkim zainteresowania się nimi.

W zeszłym roku hajnowski KSM wziął udział w I Szkoleniu Statutowym KSM w Białce Tatrzańskiej. Szkolenie to obejmowało problematykę społeczną, m.in. prowadzenie działalności gospodarczej i kulturalnej, problematykę przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi.

By nie poprzestać tylko na formowaniu młodzieży zrzeszonej w KSM wspomagaliśmy organizowanie w dniach 23-25 listopada 2001 r. " Rekolekcji ewangelizacyjnych" dla katolickiej młodzieży z Hajnówki w Hermanówce.

Celem tych rekolekcji było budowanie i rozwijanie duchowości młodzieży ukierunkowanej na Ewangelię. W rekolekcjach wzięło udział 47 osób ze wspólnot: Ruchu Światło-Życie, KSM oraz młodzież niezrzeszona w żadnych ruchach kościelnych. Poprzez te rekolekcje młodzież mogła poznać wartość Ewangelii, życia społecznego i kulturalnego. Na tych rekolekcjach szczególną uwagę zwrócono na wartość abstynencji, nawiązywania kontaktów i trzeźwego stylu życia. Całość prowadziła wspólnota "Kairos" z Białegostoku pod przewodnictwem ks. Zbyszka Snarskiego.

Poprzez ten artykuł chcemy podzielić się z innymi tym, czym żyjemy, a zarazem czekamy na różne pomysły i sposoby rozwiązywania problemów współczesnej młodzieży.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zmarł ks. prof. Jan Krucina

2020-09-25 13:29

Fot. Niedziela

W wieku 92 lat zmarł dzisiaj ks. prof. dr hab. Jan Krucina. Był jednym z najbliższych współpracowników kard. Bolesława Kominka.

Jan Krucina urodził się 14 X 1928 r. w Karwinie-Darkowie na Zaolziu w Czechosłowacji. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1959 r. we Wrocławiu. Studia specjalistyczne z zakresu filozofii praktycznej odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1959-1963, wieńcząc je w roku 1965 doktoratem z filozofii na podstawie pracy: "Dobro wspólne jako zasada społeczna".

W latach 1965-1979 prowadził zajęcia zlecone na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Od roku 1965 prowadzi zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W latach 1968-1988 był prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W roku akademickim 1966/67 odbył podróż naukową, odwiedzając ośrodki uniwersyteckie w Austrii, Rzymie, Mediolanie, Strasburgu, Lowanium i Paryżu. 7 grudnia 1972 r. otrzymał na KUL-u stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: "Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie".

Od roku 1973 był profesorem nadzwyczajnym, a od 1993 - profesorem zwyczajnym. Pełnił funkcję redaktora naczelnego rocznika Colloquium Salutis i dyrektora Wydawnictwa Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. Niezwykle ważnym wydarzeniem za jego kadencji rektorskiej było przeprowadzenie na Fakultecie pierwszego kolokwium habilitacyjnego. Ponadto, za czasów jego rektorowania Papieski Wydział umocnił swoją pozycję w gronie wyższych uczelni katolickich w Polsce, a także stał się partnerem dla wyższych uczelni miasta Wrocławia.

W 2002 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim I Klasy Odznaki Honorowej za Zasługi dla Republiki Austrii.

za: www.pwt.wroc.pl/wikipedia

CZYTAJ DALEJ

Zagra pierwszy organista katedry oliwskiej

2020-09-25 22:52

plakat organizatorów

We wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła oraz patronki misji, 1 października, krakowscy Karmelici Bosi zapraszają na uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem bp. Jana Zająca. Eucharystia rozpocznie się o godz. 18.00, a po jej zakończeniu wybrzmi koncert misyjny.

Jest to kolejne wydarzenie z cyklu „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową”. Jak informuje Tomasz Soczek, organista i pomysłodawca cyklicznych spotkań z muzyką, tym razem wystąpi słynny polski organista, prof. Roman Perucki z Gdańska, pierwszy organista katedry oliwskiej. Zaznacza: „Karmelitańskie organy rozebrzmią niewątpliwie w pełnej krasie, ponieważ artysta zaprezentuje szereg słynnych wirtuozowskich utworów, a wśród nich: Preludium i fugę potrójną Es-dur Jana Sebastiana Bacha, toccatę Tu es Petra Henri Muleta, czy Carillon de Westminster Louisa Vierne’a. W programie pojawi się też akcent stricte krakowski – Preludia maryjne Juliusza Łuciuka.”.

Wstęp na koncert tradycyjnie wolny, a bezpośrednio po nim - jak zawsze odbędzie się spotkanie z zaproszonym artystą w Sali św. Anny. Patronat honorowy nad „Karmelitańskimi Spotkaniami z Muzyką Organową” objął abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. „Niedziela Małopolska” sprawuje patronat medialny nad wydarzeniem. Tegoroczny cykl finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego jako zadanie realizowane w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiej Województwa Małopolskiego.

„Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową” to druga edycja całorocznego cyklu koncertów odbywający się w kościele oo. Karmelitów Bosych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18. Kolejne wydarzenia muzyczne nawiązują treścią do porządku roku liturgicznego i przypadających w terminach koncertów uroczystości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję