Reklama

Naszą misją jest promocja dobra!


Edycja szczecińsko-kamieńska 12/2007

Media stały się nieodłączną rzeczywistością naszego życia. Prasa, radio, telewizja, Internet to najpopularniejsze wymiary przekazu myśli, informacji i społecznej komunikacji. Warto, więc przyglądać się ich kondycji i zadawać pytania o ich prawidłowy kształt. Dobrą okazją ku temu jest powołanie nowego dyrektora ośrodka regionalnego Telewizji Polskiej w Szczecinie Piotra Lichoty, z którym przeprowadziliśmy rozmowę.

Ks. Robert Gołębiowski: - Media, a w szczególności telewizja publiczna ma zapisane w swej naturze posłannictwa misyjność przekazu. Na czym polega meritum tego terminu i czy w warunkach tylko oddziału regionalnego jest to możliwe do spełnienia?

Piotr Lichota: - Telewizja powinna być blisko ludzkich problemów, spraw, które nurtują jego życie. Krótko mówiąc, ma to być medium dla ludzi i o ludziach. Jak sama nazwa wskazuje, telewizja jest publiczna, a nie polityczna. W tym mieści się nasza misyjność, która zakłada docieranie do człowieka z szerokim spektrum wartości oddziaływujących na jego mentalność, system wartości, wybory sumienia i konkretne zachowania. To zadanie wypełnia przekaz ogólnopolski, ale cieszę się, że w warunkach, gdy telewizja regionalna, mająca tylko 3 godziny własnego programu, potrafi w jakimś stopniu sprostać swemu powołaniu. Myślę, że widzowie doceniają to, że emitujemy chociażby cykl interwencyjny, który tworzą sygnały od osób, które zawiodły się na wszystkich instytucjach i w telewizji widzą ostatnią deskę ratunku. Ilość pozytywnie załatwionych problemów naprawdę cieszy. Bolał także fakt, że nie było dotąd audycji dla ludzi starszych. Obecnie jest już nadawany program, który wychodzi naprzeciw potrzebom tej części społeczeństwa. Ważne miejsce na antenie zajmuje także program o ludziach niepełnosprawnych. Jest też poradnik dla rodziców przybliżający całokształt spraw wychowawczych. Oczywiście, najważniejszą rolę spełnia Kronika, która jest zawsze magazynem publicystyczno-informacyjnym, streszczającym w całości to, co najistotniejszego zdarzyło się każdego dnia w naszym województwie.

- Na twórców telewizyjnych spada ogromna odpowiedzialność za wyrażane poglądy. Mogą one wnieść wiele dobra, ale mogą przyczynić się także do wytworzenia negatywnej atmosfery. Mówi się dużo o Kodeksie Etyki Dziennikarskiej. Czy w ogóle możemy mówić jeszcze o etosie pracy dziennikarskiej?

- Każdy dziennikarz jest człowiekiem niezależnym, a więc ma swoje poglądy, dlatego uważam, że nigdy nie będzie tzw. obiektywnego dziennikarstwa. Możemy i musimy mówić o rzetelności dziennikarskiej, która powinna towarzyszyć zawsze jego pracy. Wysłuchuje jednej, jak i drugiej strony po to, by wybrać z nich sprawy najbardziej istotne. Jednak nie ma to nic wspólnego z obiektywizmem jego pracy, bo zawsze istnieje możliwość dodania swoistej puenty, która często nie odda w pełni przedstawianej rzeczywistości. Prawdą jest, że obecne czasy domagają się powrotu do etosu swej pracy, by nade wszystko promować dobro.

- Swoje należne miejsce w programie telewizyjnym znajdują sprawy wiary. Funkcjonują redakcje katolickie przy ośrodkach TV. Jak odbierane są te programy przez widzów w naszej archidiecezji?

- Skoro jak zawsze mówimy, że ponad 90% Polaków jest ochrzczonych i w jakimś sensie utożsamia się z chrześcijaństwem, to dziwnym byłby fakt, gdyby takich programów nie było. Niosą one ze sobą niezaprzeczalny walor formacyjny, ewangelizacyjny i ludzki. Naszym naczelnym programem jest znana od lat „Arka”, redagowana przez Annę Świtalską. Ideą i siłą tej pozycji jest jej regionalność, czyli to, że przedstawia aktualne wydarzenia z życia archidiecezji, ukazuje cenne inicjatywy, pokazuje ludzi, którzy swym świadectwem życia stanowią doskonały przykład do godnego ich naśladowania. Dużym osiągnięciem jest rozpoczęcie od niedawna nadawania także programu redagowanego przez wchodzącą w skład metropolii diecezję koszalińsko-kołobrzeską pod nazwą „Koszalińska Barka”. Boleję, że ze względów finansowych nie stać nas na razie na większą produkcję innego rodzaju programów katolickich tak jak czyni to antena ogólnopolska.

- Jeśli już dotknęliśmy spraw wiary, to nieco prowokacyjnie spytam, czy nie płacenie obowiązkowego abonamentu telewizyjno-radiowego może być rozważane w sferze grzechu?

- Nie mogę odbierać kompetencji duchownym i nie mnie oceniać moralne aspekty tego tematu tak mocno dyskutowanego w Polsce. Powiem inaczej. Jeśli rzeczywiście telewizja ma być publiczna i działania podejmowane przez nią mają oddawać przyjazne społeczne zapotrzebowanie na tzw. telewizję ludzką różniącą się od komercyjnych chociażby odwrotem od brutalizmu i przemocy, to myślę, że to także zobowiązuje odbiorcę do uczciwych zasad wzajemnego traktowania. Wszystko kosztuje, a jeśli mamy iść za pojęciem misyjności programów to sfera ekonomiczna działania telewizji, niestety, opiera się na tym wymiarze i dlatego tak ważnym staje się sumienne traktowanie opłat abonamentowych.

- A jakie osobiste „marzenia”, co do funkcjonowania ośrodka szczecińskiej telewizji ma jej nowy dyrektor?

- Przede wszystkim chciałbym, aby szczecińskie akcenty bardziej zafunkcjonowały na antenie krajowej. Przez kilkanaście lat nie wywalczyliśmy np. obecności w całej Polsce „Magazynu Morskiego”. Mając taki potencjał w postaci morskiego charakteru województwa, stoczni, nie potrafiliśmy przełożyć tego na większe zainteresowanie tą problematyką w kraju. To trzeba koniecznie nadrobić. Jest moim cichym marzeniem stworzenie dobrego jakościowo programu transgranicznego. Nie chciałbym jednak, by dotykał on tylko oficjalnych kontaktów politycznych czy gospodarczych polsko-niemieckich, ale by wykraczał szeroko poza ramy euroregionu, dostrzegając innych partnerów, jak np. Szwecję. Widziałbym ten program jako ukazanie tej najprostszej międzyludzkiej współpracy, która przynosi najwięcej korzyści, tworząc trwałe przyjaźnie i doświadczenia. Nadrzędnym także działaniem będzie przystosowanie ośrodka szczecińskiego do następujących zmian w kanale informacyjnym. Chcemy, więc zmienić dotychczasową mentalność na rzecz dyspozycyjności dziennikarzy wobec nowych wyzwań, które niesie ze sobą codzienność.

Reklama

Prawo do życia zamiast prawa do aborcji

2019-10-22 19:46

Informacja prasowa

To kolejna próba uznania aborcji za prawo człowieka i narzucenia państwom przymusu wprowadzenia edukacji seksualnej. Dojdzie do niej w listopadzie podczas szczytu ONZ w Nairobi. Organizatorzy wydarzenia nie dopuścili do udziału w nim niemal żadnej organizacji stającej w obronie życia i rodziny. Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do premiera rządu RP z apelem o wyrażenie sprzeciwu wobec tego typu działań godzących w podstawy ustrojowe Polski i prawo międzynarodowe.

Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu, jego organizatorzy opublikowali wnioski, które mają być uchwalone w Nairobi. Władze ONZ oczekują, że państwa zagwarantują wszystkim dostęp do możliwości „bezpiecznego” uśmiercania nienarodzonych dzieci. Zgodnie z prawdopodobnymi postanowieniami szczytu, do szkół ma być także wprowadzona obowiązkowa edukacja seksualna. Organizatorzy wydarzenia zamierzają także ograniczyć prawa rodziców w odniesieniu do wpływu na decyzje dotyczące zdrowia ich nastoletnich dzieci w zakresie seksualności. Dokument, który ma być uchwalony na koniec szczytu przewiduje też, że pomoc rozwojowa dla biedniejszych krajów będzie uzależniona od ich aktywnego poparcia dla ideologii gender.

Podpisz petycję

Ordo Iuris zwraca się z prośbą do polskiego premiera o sprzeciwienie się tego typu postanowieniom. Instytut apeluje, aby rząd RP przypomniał Sekretarzowi Generalnemu ONZ, że w prawie międzynarodowym nie istnieje konstrukcja „prawa do aborcji”, a traktaty międzynarodowe i ustawodawstwo większości krajów w różnym stopniu chronią życie dzieci zarówno przed, jak i po ich urodzeniu.

„Jesteśmy świadkami bezprecedensowej próby narzucenia społeczności międzynarodowej nieuprawnionego i zideologizowanego języka dotyczącego aborcji, edukacji seksualnej czy ludzkiej płciowości. Liczymy na odważny i stanowczy głos Polski, która nie tylko powinna sprzeciwić się postanowieniom szczytu w Nairobi, ale także jasno przypomnieć, że nie istnieje coś takiego, jak „prawo do aborcji” na gruncie prawa międzynarodowego i to do rodziców należy wychowywanie własnych dzieci” – zaznacza Karolina Pawłowska z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Łódź: Abp Ryś spotkał się z klerykami roku propedeutycznego

2019-10-23 17:45

Ks. Paweł Kłys

- Ten rok, który przeżywacie jest z definicji rokiem bardziej brania niż dawania! O to idzie w roku propedeutycznym, żebyście mogli więcej przyjmować niż dawać. Egzaminów - minimum, rozliczeń - niewiele, macie taki czas, którego może wam wielu zazdrościć. Macie czas, aby być w kaplicy, być na medytacji, poznawać Kościół, w którym chcecie służyć jako kapłani. Przyjmujcie ile się da! – mówił abp Ryś do kleryków roku propedeutycznego Archidiecezji Łódzkiej.

Ks. Paweł Kłys

Jest już tradycją, że w pierwszych dniach nowego roku akademickiego Metropolita Łódzki odwiedza kleryków, którzy w tym roku wstąpili do Wyższego Seminarium Duchownego. Od ubiegłego roku pierwszy rok formacji odbywa się poza gmachem seminaryjnym, a dokładniej przy parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Łasku - Kolumnie. To tutaj ci, którzy wybrali drogę powołania odbywają swój rok wprowadzający – rok propedeutyczny.

Spotkanie metropolity łódzkiego z klerykami rozpoczęło się od porannej Mszy świętej w czasie której – w słowie skierowanym do alumnów łódzki pasterz powiedział między innymi – jak was Pan Bóg poprowadzi do kapłaństwa – na co wszyscy mamy nadzieję – to będziecie niewolnikami, ustanowionymi nad rodziną Pana. Jest bardzo niedobrze, jak to się księżom pomyli – jak księża stają się rodziną Pana, która jest nad niewolnikami. Jest odwrotnie! Ci, którzy są w Kościele – nasi siostry i bracia – są rodziną Pana. Każdy ochrzczony należy do rodziny Pana, a my jesteśmy niewolnikami do obsługi rodziny. To nas ustawia w takiej funkcji, która się nazywa kapłaństwo służebne. – podkreślił celebrans.

Po liturgii ksiądz arcybiskup spotkał się na wspólnym śniadaniu z alumnami i przełożonymi roku propedeutycznego.

- Ten rok jest dla mnie czasem, kiedy mogę sprawdzić jak wygląda codzienny rytm seminarium. Zaletą tego roku jest to, że jesteśmy w małej grupie, w innym miejscu, gdzie możemy tworzyć fajną wspólnotę. Tutaj mogę poznawać kolegów i z nimi spędzać czas. – mówi kl. Mateusz Zientalak.

- W czasie tego roku skupiamy się na najważniejszych rzeczach jakimi są: modlitwa, praca i nauka. Formujemy się poprzez wspólne przygotowywanie posiłków, wspólną pracę czy grę w piłkę. Jest to czas na to, by nasze racje były zacieśnione poprzez wspólną integrację. – dodaje Michał Kunikowski.

Rok propedeutyczny został wprowadzony przez arcybiskupa łódzkiego w 2018 roku. Uzasadniając wprowadzenie dodatkowego roku formacji w Seminarium Duchownym łódzki pasterz wskazał na to, że - do seminarium przychodzą ludzie, którzy niekoniecznie są zewangelizowani, a przed sobą mają jeszcze odkrycie tego, kim jest Jezus Chrystus jako żyjący i zmartwychwstały Pan. Przed sobą mają najistotniejsze doświadczenie wiary. Oczywiście mają niejednokrotnie bardzo duże doświadczenie wiedzy religijnej, bo chodzili na lekcję religii, byli ministrantami. Mają doświadczenie kościoła, ale to nie jest tożsame z odkryciem Jezusa jako żyjącego Pana. Dlatego też pierwszym celem roku propedeutycznego jest cel ściśle ewangelizacyjny. To poprowadzenie kandydatów do kapłaństwa do prawdziwej wiary. To się musi przełożyć na spotkanie z Chrystusem – z Jego Słowem. – zauważa metropolita łódzki.

W przeżywaniu wiary, nauce modlitwy i refleksji na swoim wnętrzem pomaga klerykom Ojciec Duchowny, który nie tylko prowadzi wykłady, ale jest także kierownikiem duchowym dla przyszłych kapłanów.

Na roku propedeutycznym jest 10 alumnów oraz dwóch wychowawców – ks. dr hab. Janusz Lewandowicz oraz ks. mgr Bartłomiej Franczak.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem