Reklama

Dolnośląskie szlaki maryjne

Kościół uczy nas, że najlepszą i najbezpieczniejszą drogą do Jezusa jest Maryja. Idąc po Jej śladach zawierzenia i modlitwy nie tylko spotykamy Chrystusa, ale mamy szansę nosić Go w sercu, rodzić dla innych, wzrastać w codzienności i wreszcie przejść Drogę Krzyżową zakończoną nie śmiercią, ale przecież zmartwychwstaniem. Maryja, Matka Boga chce być z nami. Stąd objawienia, stąd tyle cudów. Czcimy Jej wizerunki, figury i oblicza namalowane na deskach. Maj to szczególny czas na wchodzienie w Jej ślady, a Dolny Śląsk nie skąpi miejsc, w których Ona króluje i chce nas gościć.

„Tutaj, w tym sanktuarium proście, abyście byli mocni, abyście byli świadkami i głosicielami Ewangelii. Najpierw we własnej rodzinie -wobec swoich dzieci, wnuków, sąsiadów, tych wszystkich, z którymi będziecie się spotykać. Abyście własnym życiem i postawą głosili Chrystusa, Syna Maryi. A Ona niech tej pracy ewangelizacyjnej patronuje.
Abp Marian Gołębiewski w sanktuarium NMP Matki Nowej Ewangelizacji w Sobótce 5 czerwca 2006r.

Dolnośląska Strażniczka Wiary Sanktuarium Międzydiecezjalne

Bardo Śląskie: Kult Matki Bożej w Bardzie Śląskim datuje się od XIII w. Jest to miejsce pielgrzymek z Polski, Moraw, Czech i Niemiec. Dziś figura Dolnośląskiej Strażniczki Wiary, zwana też Królową Rodzin, znajduje się w bazylice pw. Nawiedzenia NMP, nad tabernakulum. Kard. Bolesław Kominek koronował figurę koronami papieskimi.
Msze św. niedzielne: 7.00, 9.00, 11.00, 12.30

Matka Języka Polskiego

Henryków: Henryków słynie ze średniowiecznego opactwa cystersów i związanej z nim Księgi henrykowskiej. W barokowym wnętrzu bazyliki, obok obrazów Michała Willmanna, w bocznym ołtarzu, znajduje się figura Matki Bożej z Dzieciątkiem (zwana też Matką Bożą Królową Świata), której kult istniał tu już w XIV w. W 1952 r., decyzją wikariusza archidiecezji wrocławskiej ks. Kazimierza Lagosza, opat Benedykt ukoronował ją koronami biskupimi. Obecnie nazywana jest Matką Języka Polskiego.

Matka Boska Bolesna

Reklama

Łozina: Po II wojnie światowej do Łoziny przybyli mieszkańcy zabużańskiej wsi Tuligłowy, (dawne woj. lwowskie). Przywieźli ze sobą słynący łaskami wizerunek Matki Boskiej Bolesnej. Podczas napadów banderowskich nie został tam spalony ani jeden dom, nie zginął ani jeden człowiek. Ludność przyjęła to jako wyjątkową opiekę Matki Bożej. W 1948 r. obraz umieszczono w głównym ołtarzu przejętego od protestantów i odbudowanego kościoła, nadając mu imię Matki Bożej Bolesnej. W 2000 r. kard. H. Gulbinowicz ustanowił tu lokalne sanktuarium, nadając obrazowi tytuł „Uzdrowienie Chorych”. Msze św. niedzielne o godz. 8.30 i 11.30. Ks. Stanisław Babicz zaprasza do Łoziny w dni odpustu 15 sierpnia i na Matki Bożej Bolesnej (w tym roku 16 września), na Msze św. o 13.00. Ponadto w każdą 3 niedzielę miesiąca o godz. 11.00 odprawiana jest tu nowenna do Matki Bożej Bolesnej.

Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia

Oława: Pochodzenie cudownego obrazu sięga czasów napadów tatarskich. Zabrany z Kijowszczyzny obraz przewieziono do Witkowa Nowego (arch. lwowska). W 1944 r. kościół w Witkowie spłonął, obraz w cudowny sposób ocalał. Do Oławy przywieziono go w maju 1945 r. Ks. Tadeusz Pilawski umieścił go w kościele i od tej chwili świątynia nosi Jej wezwanie. 21 listopada 2000 r. kard. H. Gulbinowicz ustanowił tu sanktuarium, a 29 maja 2003 r. koronował obraz.
Ks. proboszcz Andrzej Szafulski zaprasza w każdy wtorek o 18.00 na modlitwę nowenną do Matki Bożej, a w każdą sobotę o godz. 12.00 na Mszę św. przed cudownym obrazem. Codziennie o godz. 15.00 modlą się członkowie Bractwa Dobrej Śmierci. Niedzielne Msze św.: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 19.00.

Najświętsza Maria Panna Otyńska

Ligota Książęca: Sanktuarium Maryjne w Ligocie Książęcej jest miejscem kultu obrazu Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, namalowanego przez Kazimierza Ładońskiego w 1718 r. Przedstawia on Trójcę Świętą, koronującą Maryję unoszącą się nad kulą ziemską, księżycem i gwiazdami. Z obrazem wiąże się historia tułaczki z Kresów Wschodnich. W 1945 r. do Ligoty przybyli mieszkańcy Otyni (20 km na południe od Tłumacza, Ukraina), przywożąc ze sobą większość wyposażenia swojego kościoła. Do wywozu przygotowano ołtarz główny, ołtarze boczne, chrzcielnicę, ambonę, organy, obrazy drogi krzyżowej, chorągwie kościelne, naczynia i szaty liturgiczne, a nawet żyrandol. Repatrianci zrobili duże paki, do których zmieściły się wszystkie te przedmioty. Na dworcu każdy dostał skrzynkę i udawał, że wywozi ją jako własny bagaż. Kiedy przyjechali do Ligoty przechowywali paczki u siebie i oddali dopiero w 1956 r., kiedy wybudowali w Ligocie kościół. Wśród przywiezionego wyposażenia znalazł się otoczony kultem obraz.

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej

Reklama

Nowolesie: Po II wojnie światowej do Nowolesia przybyli Polacy z Łoszniowa, Trembowli i Komarna, przywożąc obraz Matki Bożej Różańcowej z kościoła w Komarnie. 8 grudnia 1957 r. kard. Bolesław Kominek intronizował obraz w Nowolesiu. 10 lat temu, 10 października 1997 r. kard. H. Gulbinowicz ustanowił tu sanktuarium.
Ks. Stanisław Włodarski zaprasza na obchody 10-lecia sanktuarium w październiku br. W każdą środę odprawiana jest tu nowenna do Matki Różańcowej, a od 13 maja do października w każdą niedzielę o godz. 16.00 odprawiane są nabożeństwa fatimskie - różaniec z procesją. Msze św. w niedziele o godz. 8.00 i 10.00.

Diecezjalne Sanktuarium Matki Nowej Ewangelizacji

Sobótka: To najmłodsze sanktuarium w archidiecezji wrocławskiej ustanowione przez abp. Mariana Gołębiewskiego 5 czerwca 2006 r. w kościele pomocniczym pw. św. Anny w Sobótce. Od tego dnia służy ono jako Diecezjalne Sanktuarium Maryjne. Swoje święto patronalne obchodzi w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.

Kaplica Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca

Sulistrowiczki: Kaplica wykonana z drewna świerkowego, więźba dachowa w kształcie gwiazdy siedmioramiennej oraz sklepienie nawiązują do siedmiu darów Ducha Świętego. Wystrój Kaplicy nawiązuje do wierzeń naszych słowiańskich przodków. Ołtarz podtrzymywany jest przez dwa kultowe niedźwiedzie wykonane z miejscowego granitu i nawiązuje do kultu żyjących tu plemion pogańskich. Na zewnątrz, przed kościołem znajduje się figurka Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca.
Msze Święte w niedziele i święta: godz. 12 i 19, w sobotę: godz. 19

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

Święta Katarzyna: Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Świętej Katarzynie ustanowiono 16 października 1999 r. Obraz przywiózł z Kresów Wschodnich, z miasta Dolina, ks. Józef Garbicz w 1945 r. Umieszczono go w głównym ołtarzu 26 sierpnia 1956 r., w tym samym dniu i o zbliżonej godzinie, gdy na Jasnej Górze zawierzano kraj Maryi, przy nieobecnym Prymasie Tysiąclecia, uwięzionym wówczas w Komańczy.
W każdą 1 sobotę miesiąca, o godz. 10.00 rozpoczyna się tu różaniec fatimski z procesją, a o 11.00 Msza św. W każdą 3 niedzielę miesiąca o godz. 12.00 odprawiana jest Msza św. w intencji pielgrzymów.

Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej

Wrocław, kościół pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku: Nazywana jest Matką Bożą Zwycięską, Hetmańską, Mariampolską. Właścicielem obrazu był hetman koronny Stanisław Jan Jabłonowski, który zabierał go na wyprawy wojenne. W 1737 r. komisja kościelna zaliczyła obraz do cudownych wizerunków maryjnych. Plany koronacji obrazu przekreśliła II wojna światowa. Po wojnie ostatni proboszcz Mariampola ks. Mikołaj Witkowski przywiózł obraz na Ziemie Odzyskane, najpierw do Głubczyc, później do Wrocławia.
2 września 1965 r. wizerunek Zwycięskiej Pani intronizował kard. B. Kominek w obecności Prymasa Tysiąclecia w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku. Obraz w procesji niósł wówczas abp Karol Wojtyła, a kard. Kominek w tym dniu zawierzył Matce Zwycięskiej całą archidiecezję wrocławską. 10 września 1989 r. obraz koronowali kard. J. Glemp, fard. Fr. Macharski i kard. H. Gubinowicz.

Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej

Wrocław, kościół pw. Opieki Św. Józefa, ul. Ołbińska: W ustanowionym w 2002 r. sanktuarium znajduje się wierna kopia obrazu wileńskiej Matki Bożej z Ostrej Bramy.
Przed Uroczystością Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca) - od 7 do 15 lipca o godz. 18.00 odprawiana jest nowenna. Przed uroczystością Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej (16 listopada) - triduum.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia z Hodowicy, Patronki młodych małżeństw

Wrocław, kościół pw. św. Augustyna, ul. Sudecka: Obraz jest kopią figurki Maryi z Dzieciątkiem z okolic Ołomuńca. Jedna z kopii znalazła się w 1798 r. w rodzinie katolickiej gospodarza z parafii Hodowica k. Lwowa. W 1839 r. córka właściciela obrazu wyszła za mąż za Jędrzeja Rączkowskiego i zabrała go ze sobą jako pamiątkę. Po latach obraz sczerniał, ale 25 stycznia 1852 r. zajaśniał żywymi barwami. Obraz umieszczono w kościele parafialnym 30 czerwca 1852 r. O łaskach świadczyły 124 srebrne wota i 100 zapisów w aktach. Po wojnie ostatni proboszcz z Hodowicy zabrał cudowny obraz. W 1956 r. na stolicy arcybiskupiej we Wrocławiu zasiadł abp Bolesław Kominek, członkiem Kapituły mianowany został ks. Oberc, a proboszczem parafii św. Augustyna o. Hieronim Warachim. Ci dwaj ostatni gorąco pragnęli, aby obraz, ukrywany w Jaworzynie Śląskiej, a następnie w prywatnej kaplicy abp. Kominka, znalazł się pod opieką franciszkanów. 12 lutego 1960 r. abp Kominek przekazał obraz kapucynom, a 20 lipca 1960 r. ustanowił sanktuarium maryjne.
Codziennie o 6.15 sprawowana jest Msza św. przed obrazem, a w każdą sobotę o 18.30 nabożeństwo ku czci Pani Hodowickiej, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań, po nim Msza św. w tych intencjach.

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Małżeństwa i Rodzin

Wrocław, kościół pw. św. Karola Boromeusza, ul. Krucza: Znajdujący się w tym sanktuarium obraz Matki Bożej Łaskawej, Opiekunki Małżeństw i Rodzin, czczony był od dawna na Wschodzie, a później w bazylice krakowskiej. Odprawiane są tutaj codziennie Msze św. z prośbami i podziękowaniami Matce Bożej.
11 września 1993 r. legat Jana Pawła II ukoronował obraz Łaskawej Madonny koronami papieskimi. Ponieważ koronacja miała miejsce w Roku Rodziny, biskupi dodali tytuł Opiekunki Małżeństwa i Rodzin.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Wrocław, kościół pw. św. Klemensa Dworzaka, al. Pracy: Namalowany w Rzymie ok. 1570r. obraz Matki Bożej Pocieszenia przekazano jezuitom we Lwowie. Przed nim modlili się Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz, Stefan Czarnecki. W 1656 r. Król Jan Kazimierz ślubował, że wraz z całym narodem czcić będzie Najświętszą Marię Pannę jako Królową Korony Polskiej. Po ślubach orszak królewski przeszedł do kaplicy z obrazem, i przed nim legat papieski dodał po raz pierwszy do Litanii Loretańskiej wezwanie: Matko Boska Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. 28 maja 1905 r. ukoronowano obraz. W 1947 r. przywieziony do Wrocławia.
Szczególny kult Matki Boskiej Pocieszenia zaznaczył się po 14 grudnia 1981 r., kiedy rodziny zamawiały Msze św. przed jej cudownym wizerunkiem w intencji ojczyzny i internowanych. Tak rozwinął się kult Madonny jako patronki ludzi pracy i „Solidarności”.
W każdy wtorek o godz. 18.00 wierni modlą się przed obrazem.

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej

Wrocław, kościół pw. św. Wojciecha, plac Dominikański: Obraz Matki Bożej Różańcowej przywieziono w 1957 r. do Wrocławia z Krakowa, wcześniej był w Podkamieniu na Podolu, gdzie cieszył się dużym kultem. Papież Benedykt XIII wydał zgodę na uroczystą koronację obrazu 15 sierpnia 1727 r.

Sanktuarium Matki Bożej Adorującej

Wrocław, katedra, Ostrów Tumski: Podczas swojej II wizyty we Wrocławiu Ojciec Święty Jan Paweł II osobiście poświęcił i nałożył korony na słynący łaskami obraz Najświętszej Maryi Panny Matki Adorującej, czczonej w bocznej kaplicy wrocławskiej katedry. Wg przekazów obraz ten miał podarować Janowi Sobieskiemu papież Innocenty XI po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem.

Zebrała Lilianna Sicińska

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Specjalny serwis "Niedzieli" o Prymasie Wyszyńskim na 120. rocznicę urodzin

2021-08-03 09:42

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

Red.

Redakcja Internetowa Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z okazji 120. rocznicy urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego, który już 12 września zostanie oficjalnie ogłoszony błogosławionym, uruchomiła specjalny serwis tematyczny przybliżający postać i duchowość Prymasa.

Redaktorzy Niedzieli zadbali o to, aby wśród różnorodnych działów tematycznych multimedialnego serwisu znalazły się tematy bliskie współczesnemu człowiekowi.

CZYTAJ DALEJ

Nieznane fakty z udziału ks. Wyszyńskiego w Powstaniu Warszawskim

2021-07-31 21:32

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

Powstanie Warszawskie

Archiwum Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

Ks. Stefan Wyszyński asystuje przy operacjach w szpitalu polowym, przenosi rannych na własnych barkach, pierze bandaże, udziela sakramentów rannym powstańcom, prowadzi prowizoryczne pogrzeby poległych - to mało znane obrazy z życia przyszłego kardynała i Prymasa Tysiąclecia. Podczas Powstania Warszawskiego ks. Wyszyński był kapelanem w okręgu wojskowym AK Żoliborz-Kampinos.

Z chwilą wybuchu Powstania Warszawskiego ks. Stefan Wyszyński pracował jako kapelan zakładu dla niewidomych w podwarszawskich Laskach. Jednocześnie był kapelanem miejscowych oddziałów powstańczych pod pseudonimem Radwan III i m.in. współtworzył szpital dla powstańców w Laskach. Podobno powierzono mu także opiekę nad termometrem, które to urządzenie pewnego razu zgubił. Pomogła dopiero interwencja św. Antoniego – termometr znalazł się w ulubionych kwiatach ks. Stefana, czyli nasturcjach.

CZYTAJ DALEJ

Łódź: Ojczyzna była dla Nich najważniejsza

2021-08-03 15:39

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

ks. Roman Piwowarczyk

„ Walczyliśmy o wolność, niepodległość i suwerenność Polski. Ojczyzna była dla nas najważniejsza - powiedział Jan Pietrzak w komentarzach do wykonywanych 1 sierpnia piosenek. I mówił w imieniu obrońców Ojczyzny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję