Reklama

VIA LUCIS, czyli na „paschalnych dróżkach”

Krzyż - drzewo, „na którym zawisło Zbawienie świata”, zawsze prowadzi nas do światła. Tym światłem jest zmartwychwstanie Chrystusa - centralna tajemnica naszej wiary. Via Lucis (Droga Światła) to nabożeństwo, które pomaga głębiej przeżyć to misterium.

Dzwonią, ale gdzie?

Okres Wielkiego Postu obfituje w nabożeństwa i praktyki religijne. Wtedy chętnie bierzemy udział w Drodze Krzyżowej, „Gorzkich Żalach”, rekolekcjach wielkopostnych. Jednak wszystkie te nabożeństwa mają jeden cel: prowadzą nas ku owocniejszemu przeżyciu uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Św. Paweł podkreśla: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” (1 Kor 15, 24). Misterium paschalne, czyli tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa to centrum całego roku liturgicznego. Dlatego właśnie nasza radość paschalna to jedno wielkie święto, które trwa 50 dni - od Niedzieli Wielkanocnej aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Ale czy rzeczywiście wtedy cieszymy się, że Pan zmartwychwstał? Wydaje się, że z każdym dniem okresu wielkanocnego rezurekcyjne dzwony biją coraz ciszej… W maju skupiamy się już raczej nie na tajemnicy zmartwychwstania, ale na Pierwszej Komunii św. i nabożeństwie majowym. To także ważne wydarzenia, ale w mszalnej liturgii tych dni ciągle rozbrzmiewa wielkanocne „alleluja!”.

Wpatrywać się w Jezusa

Reklama

Radosne przesłanie liturgii wielkanocnej może przedłużyć nabożeństwo Drogi Paschalnej, zwanej także Drogą Światła (Via Lucis). Polega ono na przeżywaniu czternastu stacji - spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami (wzorowane jest na znanej nam dobrze Drodze Krzyżowej - Via Crucis).
To niezbyt popularne w Polsce nabożeństwo nie jest jednak zupełnie nowe. W Katakumbach św. Kaliksta w Rzymie znaleziono inskrypcję, która pochodzi z Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Koryntian - najstarsze pisane świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa (por. 1 Kor 15, 3-8). W latach 90. XX wieku o. Sabino Palumbieri, salezjanin rzymski, rozwinął myśl św. Pawła o spotkaniach Chrystusa Zmartwychwstałego z różnymi ludźmi i ułożył zestaw czternastu „stacji zmartwychwstania”. Te spotkania to pełna chrześcijańskiej nadziei kontynuacja Drogi Krzyżowej.
W historii znane są próby rozważania tajemnic chwalebnych przy stacjach bądź kaplicach, przedstawiających te wydarzenia. W siedemnastowiecznym modlitewniku z Góry Kalwarii pod Warszawą, zawierającym rozważania Męki Pańskiej, znajdujemy także modlitwy kontynuujące dróżki pasyjne, np. u grobu Zmartwychwstałego, spotkanie z Magdaleną, w drodze do Emaus. Budowano tam także specjalne kaplice: Wniebowstąpienia czy ukamienowania św. Szczepana (por. A. J. Frankiewic [Frankowicz], Jeruzalem Nowe we wsi z dawna nazwaney Gora, Warszawa 1680, s. 136-167).
Nabożeństwo Via Lucis zostało także umieszczone w oficjalnym modlitewniku Roku Jubileuszowego 2000 pt. „Pielgrzymi na modlitwie”. Potem Jan Paweł II w liście apostolskim „Novo millennio ineunte” zachęcał nas do trwania w klimacie Paschy: „Kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstały! [...] Właśnie w Chrystusa Zmartwychwstałego wpatruje się dzisiaj Kościół. Czyni to, idąc śladami Piotra... Czyni to, stając u boku Pawła...” (n. 28).

Zacznij od końca…

Ks. Jan Twardowski pisał w wierszu pt. „Od końca”: „Zacznij od Zmartwychwstania/ od pustego grobu/ od Matki Boskiej Radosnej/ wtedy nawet krzyż ucieszy/ jak perkoz dwuczuby na wiosnę/ (…) nie róbcie beksy ze mnie/ mówi Matka Boska/ to kiedyś teraz inaczej/ zacznij od pustego grobu/ od słońca/ ewangelie czyta się jak hebrajskie litery/ od końca”. Droga Światła także rozpoczyna się „od końca” - od pustego grobu, czyli tak naprawdę od początku.
Schemat Via Lucis, zamieszczony w modlitewniku na Rok Święty 2000, zawiera następujące stacje-spotkania: 1. Jezus tryumfuje nad śmiercią; 2. Niewiasty i uczniowie przy pustym grobie; 3. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii Magdalenie; 4. Zmartwychwstały ukazuje się uczniom idącym do Emaus; 5. Jezus objawia się przy łamaniu chleba; 6. Zmartwychwstały ukazuje się uczniom w wieczerniku; 7. Jezus przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów; 8. Zmartwychwstały umacnia wiarę Tomasza; 9. Jezus ukazuje się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim; 10. Zmartwychwstały powierza Piotrowi swój Kościół; 11. Rozesłanie uczniów; 12. Wniebowstąpienie; 13. Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego; 14. Zesłanie Ducha Świętego.
Nabożeństwo można przeprowadzić na wiele sposobów. Najlepiej w godzinach wieczornych, przy blasku świec - wtedy uczestnicy mogą lepiej zrozumieć, co oznacza niesione przez nich światło.
Tak było także podczas modlitwy Via Lucis w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku 24 kwietnia br., przygotowanej przez Koło Naukowe (nabożeństwo to po raz pierwszy zostało odprawione tutaj 9 maja 2006 r.). Klerycy zgromadzili się w seminaryjnym ogrodzie. Jeden z nich niósł na czele krzyż przyozdobiony czerwoną stułą. Niemal wszyscy mieli ze sobą świece lub pochodnie. Podczas przejść między poszczególnymi stacjami śpiewane były pieśni wielkanocne. Rozważania przy każdej z czternastu stacji pozwalały przypatrzeć się wierze, powołaniu i relacji z Bogiem. Noc, która przybliżała się, była rozjaśniona światłem Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Taka sceneria przemawiała do wszystkich. Droga, na której znajduje się krzyż i grób, droga śmierci i ciemności - woła o drogę życia i światła Pana Zmartwychwstałego.

Per crucem ad lucem

O Drodze Światła mówią także dokumenty Kościoła, np. opublikowane przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii” (2002). Czytamy w nim m.in.: „Przez metaforę drogi Via Lucis prowadzi nas od ukazania rzeczywistości cierpienia, które w planach Bożych nie jest czymś ostatecznym, do nadziei osiągnięcia prawdziwego przeznaczenia człowieka, którymi są wolność, radość i pokój”.
Nabożeństwo Drogi Światła (popularne np. we Włoszech) staje się znane także w wielu miejscach w Polsce. Ks. Kazimierz Wójtowicz, zmartwychwstaniec, opracował książeczkę na ten temat. Co tydzień, w sobotę, Droga Światła odprawiana jest w gdańskim sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Od trzech lat z Wawelu na Skałkę prowadzą ją krakowscy studenci.
Droga Światła - nabożeństwo paschalne Kościoła - pokazuje, czym rzeczywiście jest Kościół. W pierwszych wiekach chrześcijaństwo było nazywane „nową drogą”. Kościół wciąż pokazuję tę drogę spotkań Jezusa z Jego uczniami. On ciągle żyje i woła: „Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą”. I wielu poszło do Galilei, do źródła swojego powołania. Za Zmartwychwstałym poszli męczennicy II wojny światowej - płoccy biskupi bł. Antoni Julian Nowowiejski i bł. Leon Wetmański, podążyli święci: Stanisław Kostka, Siostra Faustyna. Dzisiaj ich naśladowcy także na serio traktują wezwanie Ducha Świętego. A pociąga ich stale blask Zmartwychwstałego. Przez krzyż do światła.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

ONZ/ Trump: musimy pociągnąć Chiny do odpowiedzialności za Covid-19

Musimy pociągnąć Chiny do odpowiedzialności za Covid-19 - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump podczas debaty generalnej 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

"W 75 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej i założeniu ONZ po raz kolejny prowadzimy wielką globalną walkę" - zaczął swoje odtworzone w siedzibie ONZ w Nowym Jorku nagranie Trump. Koronawirusa nazwał "niewidzialnym wrogiem" oraz "chińskim wirusem". Amerykański przywódca ocenił, że z powodu epidemii w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono "największą mobilizację od czasów II wojny światowej". Wskazał przy tym na masową produkcję respiratorów oraz to, że trzy potencjalne szczepionki na Covid-19 są w fazie testów klinicznych.

"Rozdysponujemy szczepionkę, pokonamy wirusa, zakończymy pandemię. Wejdziemy w nową erę bezprecedensowego bogactwa, współpracy i pokoju" - obiecał Trump.

"W dążeniu do tej jasnej przyszłości musimy pociągnąć do odpowiedzialności państwo, które wypuściło tę zarazę na świat - Chiny" - wezwał amerykański prezydent. Zarzucił przy tym władzom w Pekinie, że w pierwszych tygodniach epidemii nie zakazały ruchu lotniczego z Chin.

Ubiegający się w listopadzie o reelekcję amerykański prezydent ponowił także oskarżenia wobec Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). "Chiński rząd i WHO - która jest właściwie kontrolowana przez Chiny - fałszywie deklarowały, że nie ma dowodów na zakażanie się człowieka od człowieka" - powiedział. Potem - jak dodał - "fałszywie mówili, że ludzie bez symptomów nie zakażają".

W nieco ponad pięciominutowym przemówieniu Trump oskarżył Chiny o wyrzucanie "mlionów i milionów ton plastiku i śmieci do oceanów, nadmierne połowy ryby na akwenach innych państw, niszczenie wielu raf koralowych i emitowanie większej ilośći toksycznej rtęci do atmosfery od jakiegokolwiek innego państwa".

Prezydent USA stwierdził też, że Chiny emitują do atmosfery prawie dwukrotnie więcej dwutlenku węgla od Stanów Zjednoczonych.

W nagraniu Trump wezwał ONZ do skupienia się na "prawdziwych problemach świata". Wśród nich wymienił m.in. terroryzm, przemyt narkotyków, pracę przymusową i prześladowania na tle religijnym. "Ameryka zawsze będzie liderem w kwestii praw człowieka" - oświadczył. Zapewnił, że jego administracja opowiada się za "religijną wolnością, szansami dla kobiet, legalizacją homoseksualizmu, walką z przemytem ludzi i ochroną nienarodzonych dzieci".

Prezydent podkreślał, że Stanom Zjednocznym udało się "zrewitalizować NATO", wskazując że państwa Sojuszu zobowiązały się przeznaczać więcej pieniędzy na obronność. Chwalił również wycofanie się USA z układu nuklearnego z Iranem, "zrównanie z ziemią" Państwa Islamskiego (IS) oraz porozumienia pokojowe między Serbią i Kosową oraz Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA) i Bahrajnem.

W kontekście Bliskiego Wschodu Trump stwierdził, że "nigdy nie był bardziej optymistyczny co do przyszłości tego regionu". "Nie ma krwi w piasku - te dni, miejmy nadzieję, minęły" - oświadczył, podkreślając, że Stany Zjednoczone wycofują wojska z Afganistanu.

"Ameryka wypełnia swoje przeznaczenie bycia twórcą pokoju, ale to +pokój przez siłę+. Jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek, nasza broń jest tak zaawansowana jak nigdy (...) Modlę się do Boga, byśmy nigdy nie musieli jej użyć" - deklarował Trump.Swoje wystąpienie prezydent zakończył krytyką światowego systemu politycznego przed jego dojściem do władzy. "Przez dekady te same zmęczone głosy proponowały te same nietrafione pomysły, dążąc do globalnych ambicji kosztem swoich ludzi. Ale tylko jeśli troszczysz się o swoich obywateli, znajdziesz prawdziwą bazę do współpracy. Jako prezydent odrzucam nietrafione podejścia z przeszłości i stawiam Amerykę na pierwszym miejscu, tak jak wy powinniście stawiać swoje państwa na pierwszym miejscu" - stwierdził, zwracając się do władz państw członkowskich ONZ.

W poniedziałek w Nowym Jorku rozpoczęła się debata generalna podczas 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Ze względu na pandemię koronawirusa jest ona głównie wirtualna - wystąpienia prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych są odtwarzane z nagrań.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski (PAP)

mobr/ kar/

CZYTAJ DALEJ

Męskie wyprawy powołaniowe

2020-09-23 16:13

wsd

To jeden z elementów działań powołaniowych pod nazwą Dobre Rozeznanie Powołania.

Od wielu już lat prowadzone są różne działania skierowane do młodzieży męskiej, których celem jest pomoc w odkrywaniu w sobie głosu powołania do służby Bożej. Każdego roku organizowane są dwie tury rekolekcji dla maturzystów, w czasie ferii zimowych na kilka dni do seminarium przybywa młodzież na kilkudniowe rekolekcje. W czasie wakacji organizowany jest tygodniowy obóz powołaniowy. Niestety, w tym roku z powodu pandemii nie odbył się.

Jednak już w drugą sobotę października (10.10) rusza kolejna inicjatywa. Do czerwca, w jedną sobotę w miesiącu organizowane będą piesze wędrówki po naszych górach. Młodzież męska poznawać będzie nie tylko urokliwe zakątki Karkonoszy czy gór Izerskich, odkrywać będzie także w sobie głos powołania.

Trasa pierwszego wyjścia rozpocznie się na Rozdrożu Izerskim. Zbiórka będzie w Świeradowie, skąd uczestnicy zostaną przewiezieni do miejsca wymarszu. – Naszym celem jest Polana Izerska, Chatka Górzystów oraz kapliczka, gdzie czczona jest Matka Boża Izerska – mówi ojciej duchowny ks. Tomasz Metelica.

Szczegółowe informacje o tej inicjatywie na stronie internetowej oraz facebookowej legnickiego seminarium.


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję