Reklama

Jubileusz legnickiej „Budowlanki”

Z okazji 40-lecia Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy, 16 czerwca w katedrze legnickiej została odprawiona Msza św. w intencji absolwentów, uczniów, rodziców i pracowników Szkoły. Na Eucharystii, pod przewodnictwem ks. inf. Władysława Bochnaka, zgromadziła się społeczność lokalna miasta i władz oświatowych Legnicy oraz absolwenci, uczniowie, rodzice i pracownicy ZSB i Gimnazjum nr 3 w Legnicy, a także liczne grono przyjaciół legnickiej „Budowlanki”.

Niedziela legnicka 31/2007

W homilii ks. Władysław Bochnak pogratulował Dyrekcji Szkoły tak wielu, bo aż 11 tys. absolwentów - dobrze wykwalifikowanych pracowników przemysłu budowlanego, którzy pracują w różnych zawodach. - Praca „budowlańca” jest wykonywana w duchu ewangelicznej miłości do bliźniego, ponieważ jej efekt końcowy zawsze służy dobru wspólnemu - mówił Proboszcz legnickiej katedry. - A liczne i piękne budowle sakralne, które wznoszą księża wraz z „budowlańcami”, służą na chwałę Bożą wszystkim mieszkańcom danej społeczności.
Ksiądz Infułat przypomniał też, że mury Szkoły opuściło kilkunastu absolwentów, którzy zostali powołani do stanu duchownego. Ponadto w ZSB przez ostatnie lata pracowało na niwie katechizacji młodzieży kilkunastu księży i katechetów. Byli to m.in. ks. Piotr Nowosielski - obecnie redaktor odpowiedzialny „Niedzieli Legnickiej”, ks. Piotr Bojko - znany w Legnicy opiekun Harcerstwa RP oraz badacz Kresów polskich i dziejów stosunków polsko-litewskich w XX wieku, ks. Paweł Oskwarek - poeta i znakomity animator młodzieży, a także niezapomniany ks. Stanisław Kawzowicz - proboszcz parafii w Rzeszotarach pod Legnicą, ks. Paweł Mania - miłośnik historii i tradycji Polski, ks. Tomasz Biszko - obecnie wicedyrektor legnickiej Caritas, ks. Andrzej Ziombra - odpowiedzialny za pracę z młodzieżą w katedrze legnickiej i ks. Piotr Bizoń z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy. Ponadto przez kilka lat pracowała w ZSB w Legnicy s. Margarita Krzywańska, elżbietanka, która opiekuje się również młodzieżą w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy, oraz kilkoro katechetów (obecnie Sylwester Daniluk, który przygotowuje kandydatów do liturgicznej służby ołtarza).
W związku z jubileuszem ZSB w Legnicy warto podkreślić, iż ten 40-letni trud pedagogiczny, wychowawczy i zawodowy nauczycieli i pracowników Szkoły nie przyniósłby tak obfitych owoców w postaci kilku pokoleń absolwentów oraz wielu nagród i wyróżnień dla naszej Szkoły, gdyby nie życzliwość społeczności lokalnej oraz władz Urzędu Miasta Legnicy i władz regionu Dolnego Śląska, a także pomoc licznych przyjaciół, darczyńców, sponsorów oraz instytucji i firm współpracujących z ZSB w Legnicy, którym należą się gorące podziękowania. Dlatego wszystkim firmom budowlanych w Legnicy, w regionie Dolnego Śląska i w całym kraju, które wsparły „Budowlankę” przy organizacji jubileuszu (zob. najnowsza monografia poświęcona dorobkowi ZSB w Legnicy pt. „40 lat «Budowlanki»”) pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i szacunek oraz złożyć serdeczne podziękowania za współpracę. Ponadto szczere podziękowania kierujemy do takich instytucji, jak: Urząd Miasta Legnicy, Starostwo Powiatowe w Legnicy, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Muzeum Miedzi, Legnicka Biblioteka Publiczna, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II w Legnicy, Biblioteka Pedagogiczna, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Menedżerska, Politechnika Wrocławska, Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy, GrezoF s.c.. Towarzystwo Gospodarcze „Argus” w Legnicy, INYEST BANK, Meble Skórzane A and W LEDER, Firma Handlowa „PRZYSTASZ” Nexa Autocolor, Złotnik - Grawer Zenon Dolecki, Sklep Ogólnospożywczy Anna Hajnowska - „HORTEX”, Sklep Spożywczo - Przemysłowy „KRYSTYNA”, Pizzeria DaGrosso w Legnicy.
Szczere podziękowania składamy także legnickim mediom: Telewizji DAMI, Radiu Plus, „Niedzieli Legnickiej”, „Expressowi Legnickiemu”, „Gazecie Piastowskiej”, „Konkretom PL”, „Słowu Polskiemu-Gazecie Wrocławskiej”.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Amerykański teolog: „nasiona błędu” nosi nie Sobór, lecz błędne jego interpretacje

2020-08-07 18:34

[ TEMATY ]

Sobór Watykański II

teologia

teolog

Wikipedia

Sobór Watykański II

„Duch Święty nie może być niezgodny z samym sobą” – przypomina amerykański teolog z katolickiego Uniwersytetu Notre Dame w stanie Indiana John Cavadini, tłumacząc, dlaczego wiarę wyrażaną i wyjaśnianą przez sobory powszechne – często prowokujące w Kościele spory i konflikty – chroni Trzecia Osoba Boska. Specjalizujący się w intelektualnej historii chrześcijaństwa teolog, którego w 2009 roku do pracy w Międzynarodowej Komisji Teologicznej Kościoła powołał Benedykt XVI, zwrócił uwagę, że „wypowiedzi soboru powszechnego, które błędnie zinterpretowano, mogą być niezgodne z poprzednim nauczaniem Kościoła”.

Naukowiec zaznaczył, że dokumenty kościelne czasami wymagają doprecyzowania, ale konstatacja ta nie jest tożsama ze założeniem podzielanym przez niektórych współczesnych krytyków, że sobór powszechny może nauczać lub zawierać błędy dotyczące wiary katolickiej.

Teolog z Notre Dame w ten sposób odniósł się do zarzutów publicznie stawianych przez takie postaci jak były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych abp Carlo Viganò, który uznał, że podczas Soboru Watykańskiego II „wrogie siły” doprowadziły do „abdykacji Kościoła katolickiego” poprzez „niesamowite oszustwo”. „Błędy okresu posoborowego zostały zawarte jak w pigułce w dokumentach soborowych” – stwierdził hierarcha, oskarżając Sobór, a nie tylko jego skutki, o powielanie jawnego błędu.

Według abp Viganò, Sobór Watykański II katalizował ogromną, ale niewidoczną schizmę w Kościele, zapoczątkowując fałszywy Kościół, funkcjonujący obok prawdziwego Kościoła. W zeszłym miesiącu grupa katolików, w tym księża, osobistości medialne i niektórzy uczeni, podpisali list chwalący zaangażowanie byłego nuncjusza w sprawę, wskazując, że należy przedyskutować kwestię, czy można pogodzić Sobór Watykański II z Tradycją. „Ciągłość Soboru Watykańskiego II z Tradycją jest hipotezą, którą należy sprawdzić i przedyskutować, a nie traktować jako niepodważalną rzeczywistość” – podkreślono w oświadczeniu.

W odpowiedzi na zarzuty abp. Viganò, Cavadini przyznaje, że przychylnie odnosi się do zaniepokojenia katolików, „dotyczącego oczywistego zamieszania w dzisiejszym Kościele, osłabienia wiary eucharystycznej, banalizacji liturgii, mającej być dziedzictwem Soboru itp.”. „Czy jednak słuszne jest obwinianie Soboru, odrzucenie go jako pełnego błędów? Czy nie oznaczałoby to, że Duch Święty pozwolił Kościołowi popaść w ogromny błąd, dopuszczając, by pięciu papieży nauczało go entuzjastycznie przez ponad 50 lat?” – pyta Cavadini.

Zaznaczył, że wydaje się rzeczą podejrzaną, iż abp Viganò nie dostrzega nawet jednej dobrej rzeczy, będącej owocem Soboru Watykańskiego II. Przyznał, że soborowe reformy doprowadziły, szczególnie w USA do zbanalizowania liturgii, wypełnienia jej hymnami bez walorów estetycznych, zawierających błędy doktrynalne, zwłaszcza dotyczące Eucharystii. Zwrócił uwagę z drugiej strony, że sam przeżył w krajach afrykańskich wiele pięknych liturgii, które były owocem Soboru Watykańskiego II.

Teolog pochwalił również powszechne wezwanie do świętości zawarte w „Lumen gentium”, dokumencie Soboru Watykańskiego II. W tej Konstytucji dogmatycznej o Kościele przypomniano, że świętość, czyli bliskość z Bogiem, jest nie tylko domeną kapłanów i zakonników, ale wszystkich ludzi. „To jest coś, co wydawało mi się tak wzniosłe, kiedy po raz pierwszy przeczytałem go w wieku 19 lat, że pragnienie, by żyć zgodnie z tą wizją jest dziś wciąż równie mocne” – podkreśla teolog. Zaznaczył, iż w aspekcie wielu ważnych wypowiedzi teologicznych lub duszpasterskich Soboru, twierdzenie, że soborowe dokumenty noszą „nasiona” błędu teologicznego nie wytrzymuje krytyki.

„Czy Sobór Watykański II jest złym ziarnem? Czy też ziarno, o które tu chodzi, jest raczej efektem wykoślawianego wyboru teologów, by rozwinąć jeden wątek nauczania soborowego kosztem innych? Nie wspominając już o pasterzach, którzy tak priorytetowo traktują prawdziwe dobro, aby chrześcijańskie nauczanie było dostępne i zrozumiałe dla współczesnych ludzi, że bagatelizują jego wyjątkowość traktując jako żenująco przestarzałe?”
– pyta i apeluje, by katolicy, a zwłaszcza przywódcy kościelni, poważnie przeczytali dokumenty Soboru Watykańskiego II i postarali się włączyć je w swoje rozumienie Kościoła.

W komentarzach dla agencji CNA amerykański teolog zauważa, że także inne sobory w historii Kościoła były błędnie interpretowane i wzbudzały kontrowersje. Po niektórych, takich jak Sobór Chalcedoński (451 r.), kontrowersje trwały nawet przez długie wieki.

Wskazał także na przykład Soboru Nicejskiego z 325 roku, gdzie w toku dyskusji o Trójcy Świętej oświadczono, że Syn jest współistotny (homoousios) Ojcu. Cavadini przypomniał, że użytemu słowu sprzeciwiali się wówczas biskupi i teologowie, którzy zrównali wypowiedź soborową z sabelianizmem – potępioną przez Kościół herezją z III wieku. Dopiero po odróżnieniu hipostaz (osób) od ousia (substancji, istoty) dwuznaczności w tej sprawie ostatecznie wyjaśniono.

„Ale - warto podkreślić - nie był to błąd w samym nauczaniu, stanowczo nie! Jednak sam akt orzekania tworzy nową sytuację, która często wymaga dalszej interpretacji” – wyjaśnia teolog i tłumaczy, że użyte w Nicei „homoousios” było w tamtym czasie „skażonym słowem”.

„Czy nasi krytycy Soboru Watykańskiego II nie krzyczeliby w proteście, że to był błąd? Oni po prostu nie pamiętają, że nawet ten najsłynniejszy z soborów był na tyle odważny, że ryzykował użycie skażonego słowa w nowym znaczeniu, z nowym zamiarem” – stwierdza teolog i akcentuje, że w sprawach wiary „sobór powszechny jest chroniony od błędu”.

„To nie znaczy, że wszystko zostało wyrażone tak dobrze, jak mogło było być, ponieważ Duch Święty nie gwarantuje tego. To oznacza po prostu, że Kościół, w swoim autorytatywnym nauczaniu jest zachowany od jawnie błędnych deklaracji” – powtórzył Cavadini.

W historii Kościoła rzymskokatolickiego było 21 synodów powszechnych, nazywanych soborami: od Soboru Nicejskiego I (325 r.) po Sobór Watykański II (1962-1965).

CZYTAJ DALEJ

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowej listy leków refundowanych

2020-08-07 20:57

[ TEMATY ]

leki

Ministerstwo Zdrowia

refundowane

Adobe Stock

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek projekt nowej listy leków refundowanych, która miałaby obowiązywać od września. Po raz pierwszy znalazła się tam wstępna lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży.

Resort poinformował na swojej stronie internetowej, że czeka na ewentualne uwagi do czwartku 13 sierpnia do godz. 10.00.

Ministerstwo podkreśliło, że nadal trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem programów lekowych.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przekazał na Twitterze, że projekt zawiera leki zatwierdzone do refundacji, ale co do których trwają jeszcze ostateczne uzgodnienia co do kształtu i treści programów lekowych.

"Aby weszły na listę wszyscy uczestnicy danego programu muszą wyrazić zgodę na dopuszczenie nowych produktów do refundacji" – napisał.

Projekt – jak wskazało ministerstwo – zawiera też m.in. pierwszą listę leków dostępnych bezpłatnie dla kobiet w ciąży. Lista ta – jak zapewnia resort – będzie sukcesywnie weryfikowana i rozszerzana.

Projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 r. dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-wrzesnia-2020-r (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ joz/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję