Reklama

Jasna Góra

Ks. Skubiś do Akcji Katolickiej: nie wolno poprzestać na deklaracjach

[ TEMATY ]

pielgrzymka

Akcja Katolicka

Ks. Mariusz Frukacz

Pod hasłem „Być solą ziemi” – Akcja Katolicka w służbie apostolstwu już po raz osiemnasty 14 i 15 czerwca do Częstochowy i na Jasną Górę pielgrzymowali członkowie Akcji Katolickiej z całej Polski. W pielgrzymce wzięli udział również przedstawiciele Akcji Katolickiej z Wielkiej Brytanii i ze Lwowa na Ukrainie.

Pielgrzymka rozpoczęła się 14 czerwca konferencją w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Podczas konferencji o dokumencie Episkopatu Polski „O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek" mówił ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, natomiast o wyzwania dla polskiego laikatu w kontekście sekularyzacji powiedział ks. dr Andrzej Jędrzejewski, asystent kościelny AK Diecezji Radomskiej.

Reklama

„Członkowie Akcji Katolickiej muszą coraz bardziej zaangażować się w sprawy społeczne. Nie wolno bać się obecności w sprawach politycznych, bo tu chodzi o dobro człowieka i o dobro wspólne” - mówił 14 czerwca ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny „Niedzieli” do członków Akcji Katolickiej z całej Polski podczas konferencji na rozpoczęcie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

Ks. Skubiś, przybliżając dokument Episkopatu Polski „O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek”, podkreślił, że jest on „wyzwaniem dla Akcji Katolickiej w Polsce”. - Niech głos Episkopatu znajdzie oddźwięk w życiu naszego narodu i państwa. Niech katolicy zrzeszeni w katolickich organizacjach, zwłaszcza w Akcji Katolickiej, odnajdą swoje miejsce w życiu publicznym - mówił ks. Skubiś.

„Dokument ten, dotyczący początków życia każdej osoby ludzkiej, będzie stanowił zachętę dla polskich katolików, by wraz ze studium etyki dotyczącej poczętego życia podjęli również mocne kroki w kierunku ożywienia katolickiego spojrzenia na życie rodzinne, społeczne, kulturalne, polityczne. Trzeba odnowić politykę w duchu katolickiej nauki społecznej. Jako katolicy musimy mocno stanąć do boju, oświeceni nauczaniem Kościoła, i bronić opcji Chrystusowej w życiu publicznym" - kontynuował ks. Skubiś.

Reklama

Redaktor naczelny „Niedzieli” obok podstawowych zagadnień bioetycznych, kwestii obrony życia ludzkiego, godności małżeństwa i rodziny zwrócił również uwagę na problem handlu w niedzielę i zaangażowania katolików w życiu społecznym i politycznym. - Przecież katolik ma przed sobą Dekalog. Zauważmy jednak, że poszukujemy odpowiedzi na pytanie: Dlaczego mamy prawo żądać, by markety były zamknięte w niedzielę? Posługujemy się bardzo słusznymi racjami socjologicznymi, bo ważną jest rzeczą, żeby rodzina była razem. Pracujący, dość, że obsługują kasach w marketach i to za małe pieniądze, to nie mają możliwości spędzenia czasu z rodziną. Te argumenty mają charakter bardzo ważki, gdy chodzi o uzasadnienie wolnych niedziel - mówił redaktor naczelny „Niedzieli”.

Wiele uwagi ks. Skubiś poświęcił sprawie wychowania. - Kwestia wychowania dziecka to nie tylko aspekt prawa państwowego. Katolik ma religijny obowiązek wychowania swojego dziecka, gdyż fakt, że poczyna się ono w rodzinie to z jednej strony zobowiązuje do urodzenia, a z drugiej do wychowania w duchu chrześcijańskim - podkreślił ks. Skubiś.

Redaktor naczelny „Niedzieli” odniósł się również do sprawy wprowadzania wychowania seksualnego w szkole. - Dzisiaj coraz częściej rodzice dowiadują o wprowadzeniu wychowania seksualnego w szkole i nie zdają sobie sprawy, na czym ono polega. Są dyspozycje, które bardzo daleko idą w kwestii wychowania seksualnego i wielu nauczycieli podejmują tematy, z którymi rodzice się nie zgadzają. Dopiero, gdy zorientują się, nawet przez przypadek, o dziwnych rzeczach mających miejsce w szkole, wtedy reagują. A przecież na sposób stały rodzice powinni interesować się sprawami szkolnymi, jak przebiegają lekcje, np. wychowawcze, ponieważ niektórzy nauczyciele mogą ostro wkraczać w niektóre tematy wbrew wychowawczej woli rodziców - mówił ks. Skubiś.

„Trzeba o tym rozmawiać dzisiaj, kiedy lansuje się pójście 6-latka do szkoły. Wpływ szkoły na dziecko może być bardzo znaczący, zwłaszcza, gdy jest ono małe. Zauważmy tendencje wspomnianego już wychowania seksualnego dzieci w wieku 4. lat, o którym mówi się na wysokich szczeblach ministerialnych" - kontynuował ks. Skubiś.

Prelegent zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą ideologia i filozofia gender, która jest „absolutnie ateistyczna, bardzo groźna i napastliwa”. - Może być groźniejsza niż była kiedyś rewolucja kulturalna w Chinach, bardziej niebezpieczna niż opcje, które wypowiedziały się w ustawach i prawach nazistowskich w obozach koncentracyjnych czy innych działaniach, jak np. ateistycznych w Rosji bolszewickiej - zaznaczył prelegent.

„Dzisiaj filozofia genderowska działa w warunkach pokojowych, ale stosuje bardzo silne naciski, posiada niezwykle fundusze, i tzw. moce przerobowe. Wpływa na całe narody i jest uderzeniem w cywilizację chrześcijańską, uderzeniem w Boży porządek i Boże prawa, uderzenie w Pismo Święte” - kontynuował ks. Skubiś.

Zdaniem redaktora naczelnego „Niedzieli”, „ewidentnym wyrazem ataku ze strony ideologii gender jest sprawa małżeństw - związków partnerskich”. - To sprawa zupełnego zaprzeczenia prawom biologii. W niektórych krajach wprowadza się sposób wychowania dzieci w ujęciu jednoosobowym - nie uznawać chłopca czy dziewczynki, bo oni dopiero później będą decydować o swojej płci. Obecnie zaskakuje decyzja prezydenta Francji, zagorzałego ateisty, który chce zniszczyć pojęcie ojca i matki, a w dokumentach ma powstać nowe sformułowanie: rodzic. Zobaczmy, do czego prowadzi mentalnośc genderowska - mówił ks. Skubiś.

„Dlatego nie możemy dzisiaj stać obojętnie. Katolicy, chrześcijanie muszą występować w obronie rzeczy podstawowych, w obronie nie tylko wiary, ale całej kultury chrześcijańskiej, w obronie myślenia chrześcijańskiego. Jeżeli ktoś chce zniszczyć pojęcie ojca i matki, mężczyzny i kobiety, powiedzieć, że np. urodziłeś się chłopcem czy dziewczynką, ale potem sam rozstrzygniesz, kim chcesz być - to jest zagrożenie porządku biologicznego i moralnego, tego wszystkiego, czym żyje ludzkość” - mówił redaktor naczelny „Niedzieli”.

Prelegent zaapelował do członków Akcji Katolickiej by bardziej zaangażowali się w sprawy społeczne i „nie bali się podejmować kwestie polityczne”. - Konieczne jest zaangażowanie w czynną obronę ludzkiego życia od chwili poczęcia. W szerszym społecznym i politycznym wymiarze należy zadbać o nie dyskryminowanie rodzin i politykę prorodzinną, otoczenie szczególną troską rodzin wielodzietnych - zaapelował ks. Skubiś.

Na zakończenie przypomniał, że „nie wolno poprzestać na deklaracjach”. - Zaangażowanie polityczne katolików świeckich powinno zaowocować dobrym prawem; dobrze wybrani przedstawiciele do Parlamentu powinni zabezpieczać życie ludzkie, w tym swoich obywateli. Polscy katolicy powinni zaangażować się w życie polityczne, zdecydowanie rozpoznać katolicką naukę społeczną, nauczanie moralne Kościoła, zwrócić uwagę na uczciwość całości życia państwowego, gospodarczego. Nie wolno dopuszczać do kierowania krajem ludzi nieuczciwych, nieodpowiedzialnych, którzy nie respektują przykazań Bożych i nie dają dobrego przykładu życia osobistego, rodzinnego i obywatelskiego - podsumował ks. Skubiś.

Również podczas konferencji o wyzwania dla polskiego laikatu w kontekście sekularyzacji powiedział ks. dr Andrzej Jędrzejewski, asystent kościelny AK Diecezji Radomskiej. Omawiając zagadnienie sekularyzacji, zwrócił uwagę na problem nowej religijności. - Ludzie bardzo często dzisiaj nie czują się podporządkowani doktrynie kościelnej. Bardzo często nowe ruchy religijne jawią się jako alternatywne wobec tego co naucza Kościół - mówił ks. Jędrzejewski,

Prelegent zwrócił uwagę na problem selektywności w podejściu do religii - Traktuje się religię jak towar w supermarkecie- kontynuował ks. Jędrzejewski.

15 czerwca pielgrzymka rozpoczęła się spotkaniem w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Podczas, którego ks. prał. Stanisław Gębka proboszcz parafii katedralnej, odczytał przesłanie abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, do uczestników pielgrzymki, w którym metropolita częstochowski podziewał za „podjęcie w tegorocznej pielgrzymce oraz w diecezjach modlitw ekspiacyjnych, związanych z profanacją wizerunku Czarnej Madonny, jaka miała miejsce 9 grudnia 2012 r. w Jasnogórskim Sanktuarium”.

Metropolita częstochowski podkreślił, że hasło tegorocznej pielgrzymki Akcji Katolickiej „utwierdza wszystkich członków Akcji Katolickiej w przekonaniu, że zarówno Kościół w Polsce, jego Pasterze, jak i wierni, żyją nieustannie świadomością tego faktu, że nigdy w Kościele nie może zabraknąć apostolstwa świeckich”. - Nie można głosić Jezusa bez konkretnego świadectwa życia - napisał abp Depo, przypominając słowa papieża Franciszka.

O inicjatywach AK powiedziała Halina Szydełko, prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Zwróciła szczególną uwagę na kampanie „Niedziela bez handlu”. - Kiedyś walczyliśmy o wolne soboty, a dziś musimy walczyć o wolne niedziele - mówił Halina Szydełko.

Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej zwróciła uwagę, że „jest to walka o możliwość wyboru dla tych, którzy tego wyboru nie mają”.

O potrzebie większego zaangażowania katolików świeckich w życiu społecznym powiedział również bp Mariusz Leszczyński, asystent Krajowy AK. - W przestrzeni życia społecznego szczególną rolę odgrywa Akcja Katolicka. Bardzo potrzebne jest dzisiaj odważne świadectwo wiary i zaangażowania dla dobra człowieka - mówił bp Leszczyński.

Podczas spotkania w archikatedrze nastąpiło również wręczenie medali „Za dzieło apostolstwa”, który otrzymał m.in. bp Mariusz Leszczyński.

„Nasza pielgrzymka jest dość wyjątkową, bowiem chcemy przeprosić Matkę Bożą za akt wandalizmu, który się dokonał na Jasnej Górze. Czujemy, że należy dokonać takiej ekspiacji za ten akt. Im większa liczba uczestników, tym większa możliwość modlitwy i zadośćuczynienia za czyn, którego dopuścił się człowiek, notabene oczyszczony ostatnio z zarzutów” - podkreślił w rozmowie z „Niedzielą” Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Uczestnicy pielgrzymki przeszli z archikatedry na Jasną Górę gdzie XVIII Pielgrzymkę Akcji Katolickiej zakończyła Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z kazaniem bp. Ignacego Deca.

2013-06-15 13:49

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Prawie 1800 osób pielgrzymuje pieszo do Łagiewnik

[ TEMATY ]

pielgrzymka

Łagiewniki

B. M. Sztajner/Niedziela

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego otwarte są wszystkie możliwe zdroje łask. Warto zrobić krok wiary i przekroczyć bramy miłosierdzia

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego otwarte są wszystkie możliwe zdroje łask. Warto zrobić krok wiary i przekroczyć bramy miłosierdzia

Kapłan ze specjalną monstrancją z Jezusem eucharystycznym, adorowanym w drodze przez pielgrzymów – tak wyglądało czoło pieszej pielgrzymki, która 30 kwietnia wyruszyła z hałcnowskiego sanktuarium w Bielsku-Białej do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. Tegoroczna pielgrzymka – pod hasłem nawiązującym do słów z Dzienniczka s. Faustyny „Ona da ci moc” (Dz. 1489) – organizowana jest po raz siódmy. Tematem rozważań w drodze jest Eucharystia.

Podczas Mszy św. polowej przy hałcnowskiej bazylice bp Roman Pindel zaapelował w homilii, by powracać do fundamentalnych pytań o wartość życia, „które zostało ocalone przez Jezusa umierającego na krzyżu”. Trawestując słowa znanego filmowego bohatera, szeregowca Ryana, który chciał wiedzieć, czy zasłużył na to, co go spotkało, duchowny podkreślił, jak wielkim darem jest miłość Boga, dająca życie wieczne.

CZYTAJ DALEJ

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które zawsze starałem się przekazać moim śpiewem

2021-09-21 11:16

[ TEMATY ]

Fatima

Materiał prasowy

Światowej sławy tenor Andrea Bocelli użyczył swojego głosu w najnowszej produkcji opowiadającej o objawieniach maryjnych w Fatimie. Premierową pieśń „Gratia Plena” można usłyszeć na zakończeniu filmu pt. „Fatima”, który trafi do kin w całej Polsce już 1 października.

„Nie pierwszy raz współpracuję przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu. Jednak ten projekt jest inny, ponieważ film jest bliski memu sercu i zawiera przesłanie, które zawsze starałem się przekazać moim śpiewem. Odwiedziłem to święte miejsce tylko raz, ale wywarło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ znałem historię zdarzeń z Fatimy jeszcze z czasów dzieciństwa. Znowu się tam znalazłem tym razem śpiewając, co było dużym przeżyciem. Musimy zdać sobie sprawę, że Matka Boża przychodzi nam z pomocą. Jest przy nas, ukazuje się i przekazuje wiadomości, które powinniśmy wziąć sobie do serca” - mówił Andrea Boccelli podczas pracy nad utworem.

CZYTAJ DALEJ

Prezydent RP spotkał się z ocalałym z Holokaustu Edwardem Mosbergiem

2021-09-23 19:09

[ TEMATY ]

prezydent

Andrzej Duda

Holokaust

PAP

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się z ocalałym z Holocaustu Edwardem Mosbergiem w Nowym Jorku

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się z ocalałym z Holocaustu Edwardem Mosbergiem w Nowym Jorku

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się w Nowym Jorku z ocalałym z Holokaustu Edwardem Mosbergiem. To jeden z punktów podróży prezydenta związanej z 76. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Urodzony w Krakowie Mosberg był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych w Płaszowie i Mauthausen. W momencie wybuchu II wojny światowej miał 13 lat. Większość jego najbliższych została zgładzona w Holokauście. W 1951 r. wraz z narzeczoną przybył do Nowego Jorku; obecnie mieszka w New Jersey. Jego imię nosi odznaczenie, przyznawane przez Fundację From The Depths, za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Edward Mosberg został odznaczony przez tę fundację za "budowanie dialogu w duchu pamięci o Holocauście".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję