Reklama

Caritas pomaga niepełnoprawnym

Caritas Diecezji Legnickiej 1 października 2006 r. włączyła się w program pomocy osobom niepełnosprawnym, który prowadziła Caritas Polska we współpracy z 44 ośrodkami diecezjalnymi na terenie całego kraju, w ramach projektu „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”.

Niedziela legnicka 29/2008

W ośrodku Caritas w Legnicy przez okres 21 miesięcy osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogły uzyskać szeroką pomoc w przezwyciężeniu wewnętrznych barier spowodowanych niepełnosprawnością, które uniemożliwiały im pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Formą realizacji projektu były dziesięciodniowe warsztaty całodobowe i warsztaty dzienne, których celem była aktywizacja i realna ocena możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych, wskazanie uczestnikom możliwości podjęcia pracy oraz kształtowanie postawy otwartości i aktywności wśród osób niepełnosprawnych. Organizacją i prowadzeniem warsztatów w poszczególnych biurach zajmował się zespół, który składał się z wykwalifikowanej kadry: koordynatora, pedagoga, doradcy zawodowego i psychologa. Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy zdobywali umiejętności z zakresu metod poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, bycia aktywnym, poznania siebie, myślenia pozytywnego, radzenia sobie ze stresem oraz asertywności. Wszystko odbywało się w twórczej, ciepłej i serdecznej atmosferze, która sprzyjała integracji każdej grupy.
Zajęcia miały charakter grupowy i indywidualny, a ich ogromnym plusem była możliwość indywidualnego kontaktu prowadzących zajęcia z każdym uczestnikiem warsztatów.

Dla kogo warsztaty?

Reklama

Naszymi beneficjentami były osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Były wśród nich osoby niepełnosprawne ruchowo (poruszające się na wózkach oraz o kulach - w tym w stanach po amputacji kończyn oraz z postępującym zanikiem mięśni), z porażeniem mózgowym, z chorobami somatycznymi, wodogłowiem oraz niedosłuchem, często z towarzyszącymi schorzeniami neurologicznymi (epilepsja, w tym grand male). Podczas zajęć spotkaliśmy młodą osobę z porażeniem mózgowym, z którą porozumiewaliśmy się jedynie Metodą Blissa. Były także osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobami psychicznymi, osoby niedowidzące, jak również osoby niesłyszące. W ich przypadku w prowadzeniu zajęć pomagali tłumacze języka migowego, którzy przekazywali uczestnikom za pomocą języka migowego informacje merytoryczne z wykładów psychologa i doradcy zawodowego.
Wykształcenie uczestników projektu kształtowało się pomiędzy podstawowym specjalnym, specjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym, technicznym i ogólnokształcącym z zakończoną maturą. Jednak zdarzały się również osoby bez żadnego wykształcenia. Dwie osoby są obecnie w trakcie przygotowywania się do matury, a jedna osoba, po ukończeniu warsztatów, złożyła dokumenty na studia wyższe.
Łącznie podczas 21 miesięcy trwania projektu odbyły się 42 dziesięciodniowe spotkania warsztatowe (w tym 13 cykli całodobowych). Beneficjentami było 211 osób niepełnosprawnych, w tym 102 kobiety i 109 mężczyzn, z ok. 30 miejscowości diecezji legnickiej - m.in. z Legnicy, Chojnowa, Polkowic, Lubina, Bolesławca, Nowej Wsi Lubińskiej, z Leśnej i okolic, z Łazisk k. Bolesławca, Lubania, Lwówka, Gryfowa Śl., Tomaszowa Bolesławieckiego, Jawora, Prochowic, Lubkowa, Ścinawy, Chobieni, Świecia, Kościelnika, Grzymalina, Radłówki, Niedźwiedzic, Grzybowa, Rzeszotar, Przemkowa, Piotrowic, Świeradowa Zdroju, Grobli, Krzywej. Uczestnikami warsztatów były osoby niepełnosprawne zarówno z warsztatów terapii zajęciowej (z Lubania, Lwówka Śl., Legnicy, Lubina, Polkowic, Chojnowa, Jawora), Domu Dziennego Pobytu w Piotrowicach, jak i osoby niezrzeszone, które trafiały do nas z domów rodzinnych, dzięki kontaktom z naszymi absolwentami i wolontariuszami, jak również poprzez Polski Związek Głuchych O/Dolnośląski w Legnicy (łącznie 17 osób niesłyszących i niedosłyszących) oraz poprzez akcje promocyjne.

Wyjazdy i atrakcje

Podczas warsztatów nie tylko realizowano założenia programowe. Beneficjenci aktywnie uczestniczyli w zajęciach, w których ważnym punktem były wizyty w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jeleniej Górze, zakładach pracy chronionej oraz innych firmach i instytucjach. Ponadto uczestnicy odwiedzali urzędy pracy, brali udział w konferencji poświęconej pracy osób niepełnosprawnych.
W czasie wolnym po zajęciach organizowane były wyjazdy i atrakcje. Byliśmy m.in. na zamku w Bolkowie, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, w Sanktuarium w Legnickim Polu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również ćwiczenia na siłowni, wyjścia na koncerty (m.in. koncert muzyki symfonicznej w dniu św. Cecylii w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy, spotkanie z liderem zespołu „Mocni w Duchu”).
W Wielki Piątek 2007 r., jak i 2008 r., w parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie beneficjenci wraz z prowadzącymi zajęcia w Legnicy oraz wolontariuszami uczestniczyli w Integracyjnej Drodze Krzyżowej dla środowisk osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Przewodniczył jej Biskup Stefan Regmunt, Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych.
Uczestnicy oraz wolontariusze mieli szansę spotkania podczas VIII Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej do sanktuarium Matki Bożej w Krzeszowie, która odbyła się 1 września, gromadząc ponad 4000 pielgrzymów. Tam też odbyła się kolejna akcja promocyjna projektu „Indywidualne ścieżki…”, a wrześniowa grupa uczestników warsztatów w Legnicy zwiększyła się o gości z Francji: niepełnosprawną Marie Claire, jej mamę Annie, tłumaczkę siostrę Dorotę, które na zajęcia przyprowadził ks. bp Stefan Regmunt. Wzięli oni udział w integracyjnych zajęciach grupowych z psychologiem. Ich obecność stała się również bodźcem do zorganizowania spotkania uczestników 21, 22 i 23 warsztatu, naszych francuskich przyjaciół, wolontariuszy z młodzieżowego wolontariatu diecezji legnickiej z Lubina, jakie odbyło się 7 września w Legnicy. Centrum tego spotkania stanowiła integracyjna Msza św. pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta.
27 listopada 2007 r. w ośrodku w Legnicy odbyło się andrzejkowe spotkanie dla dotychczasowych 140 uczestników projektu „Indywidualne ścieżki…” realizowanego przez Caritas Diecezji Legnickiej. Rozpoczęto je Mszą św. w intencjach beneficjentów programu, pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta, przy udziale ks. dyrektora Caritas Czesława Włodarczyka. Obecny był także ks. wicedyrektor Caritas Tomasz Biszko - koordynator projektu. W spotkaniu uczestniczyła cała kadra prowadząca zajęcia warsztatowe oraz wolontariusze i tłumacz języka migowego, którzy przybyli z osobami niesłyszącymi. Po wspólnej Eucharystii w Sali Wielofunkcyjnej św. Tadeusza Apostoła w Legnicy odbyła się zabawa integracyjna, połączona z licznymi niespodziankami, nagrodami i upominkami oraz ciepłym posiłkiem i słodkim poczęstunkiem.
Podczas grudniowych warsztatów beneficjenci byli obdarzani mikołajkowymi podarunkami. Wszyscy dotychczasowi uczestnicy zajęć otrzymali życzenia świąteczne oraz zaproszenia na organizowany przez Biskupa Stefana Regmunta Integracyjny Bal Sylwestrowy dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół oraz na Spotkanie Opłatkowe, w których wspólnie uczestniczyliśmy.

Spotkania z biskupem

Biskup Regmunt kilkakrotnie niezapowiedzianie odwiedzał uczestników „Ścieżek”, potwierdzając swoim świadectwem słowa Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do niepełnosprawnych: „Zajmijcie miejsce w sercu Kościoła”. 6 stycznia uczestniczyliśmy w organizowanym w katedrze legnickiej pożegnaniu bp. Stefana Regmunta, który odchodził do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a 12 stycznia w Legnicy odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół zorganizowane przez Biskupa Regmunta, w którym też uczestniczyli nasi beneficjenci.
Grupom uczestników zorganizowano m.in. wycieczkę do Sanktuarium św. Jadwigi w Legnickim Polu, zwiedzanie zabytków Legnicy. Grupy miały możliwość, w czasie wolnym od zajęć, korzystania z siłowni, jak i ze sprzętu rehabilitacyjnego. Niezapomnianym przeżyciem dla uczestników programu był wyjazd do Warszawy i możliwość uczestniczenia w konferencji podsumowującej projekt.
Dbałość o pełną ciepła atmosferę, wzajemną życzliwość i zaufanie przenikała nasze grupowe spotkania, co sprzyjało prawdziwej integracji grupy, tworzeniu się więzi. Te wspólne, bardzo pracowite 10 dni każdej grupie mijało bardzo szybko. „Żal odjeżdżać” - napisał słowami Ojca Świętego Jana Pawła II jeden z uczestników, Adrian z Lubkowa.
Projekt 188 został zakończony 30 czerwca 2008 r. Efekty twarde projektu zostały zrealizowane. 31 osób niepełnosprawnych uczestniczących w programie w ośrodku w Legnicy po jego zakończeniu znalazło pracę, a 54 osoby zostały wolontariuszami.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Prymas Polski o uchodźcach: cierpienie tych ludzi jest naszym cierpieniem

2021-09-26 20:49

[ TEMATY ]

uchodźcy

vaticannews.va

„Cierpienie tych ludzi jest naszym cierpieniem. To, że są tak brutalnie wykorzystywani w walce politycznej, nie zwalnia nas i nigdy nie może nas zwolnić z myślenia o nich jako o naszych braciach” - mówił w niedzielę abp Wojciech Polak, nawiązując do sytuacji na naszej wschodniej granicy.

W obchodzony po raz 107. Dzień Migranta i Uchodźcy metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Floriana w Chodzieży. Rozpoczynając liturgię nawiązał do odbywających się pod raz siódmy w Polsce modlitw za uchodźców, przypominając za papieżem Franciszkiem, że trzeba się wreszcie uwolnić od myślenia w kategoriach: przyjaciel-wróg, my-oni, moje-twoje.

CZYTAJ DALEJ

Abp Ryś do kleryków: wspólnota prezbiterium to nie jest mafia

2021-09-26 19:57

[ TEMATY ]

klerycy

abp Grzegorz Ryś

ks. Paweł Kłys

Z jednej strony mamy człowieka, który do nas nie należy, a wnosi w nasze życie moc Jezusa i moc Ducha Świętego, z drugiej strony możemy być w najbliższych relacjach z kimś, kto dla nas jest jak ręka i nie potrafimy żyć bez niego, a ciągnie nas w grzech. Wspólnota prezbiterium to nie jest mafia. Jak staje się takim układem to jest szkodliwa i dla nas, i dla ludzi, którym mamy posługiwać – mówił abp Grzegorz Ryś. Sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przyjęło dziś popołudniu w katedrze łódzkiej szatę duchowną.

Były to pierwsze obłóczyny kursu, który przeszedł formację rozpoczynającą się od roku propedeutycznego, tym samym klerycy mają już za sobą trzy lata formacji seminaryjnej. Eucharystii, w której uczestniczyli rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi wraz z wychowawcami oraz rodzina i najbliżsi kleryków, przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki.

CZYTAJ DALEJ

Proces beatyfikacyjny nysanki Franciszki Werner - edykt biskupa opolskiego

2021-09-27 13:08

Diecezja Opolska

Franciszka Werner (1817-1885)

Franciszka Werner (1817-1885)

Bp Andrzej Czaja wydał w poniedziałek 27 września wydał edykt w związku z procesem beatyfikacyjnym Franciszki Werner, nyskiej elżbietanki, drugiej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Zwraca się w nim do osób posiadających jakiekolwiek dokumenty i pamiątki w tej sprawie o ich przekazanie do opolskiej kurii. Biskupi na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wyrazili pozytywną opinię co do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.

- 27 lutego 2020 roku postulator s. M. Margarita Cebula CSSE zwróciła się do mnie z prośbą o przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego Siostry Franciszki Werner, współzałożycielki i drugiej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety – napisał w dokumencie biskup Andrzej Czaja.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję