Reklama

U Czerwińskiej Pani

Czerwińsk n. Wisłą znany jest każdemu miłośnikowi sztuki, a to dzięki pięknej romańskiej świątyni, jednej z nielicznych takich budowli w Polsce. Kościół ten, wraz z sąsiednimi budynkami klasztornymi, jest dziś sercem parafii, nad którą duszpasterską pieczę od 1923 r. sprawują księża salezjanie. 20 maja z życiem tej wspólnoty zapoznał się bp Piotr Libera

Niedziela płocka 29/2008

Z dziejów parafii i kościoła

Losy tego miejsca od początku związane były z działalnością zakonów, które kolejno znajdowały tu swoją siedzibę. Według zachowanej tradycji w II połowie XI wieku król Bolesław II Szczodry (Śmiały) oraz ówczesny biskup płocki Marek ufundowali w Czerwińsku klasztor, gdzie przebywali benedyktyni. Jednak początki samej świątyni wiążą się z osobą bp. Aleksandra z Malonne; to właśnie z jego fundacji w początkach XII wieku powstaje katedra w Płocku i również czerwiński kościół. Za jego rządów miejsce benedyktynów zajęli tam kanonicy regularni. Opactwo rozwijało się dzięki przychylności kolejnych książąt: Kazimierza i jego syna Konrada. W XIII wieku klasztor ten posiadał w swoich dobrach kilka kościołów parafialnych.
Kanonicy regularni przebywali w Czerwińsku do 1819 r., kiedy to zostali stamtąd usunięci. Opactwo zostało powierzone siostrom norbertankom z Płocka, które przebywały w nim do 1902 r. W tym okresie kościołem zarządzali sekularyzowani zakonnicy, a następnie księża diecezjalni. Wreszcie w 1923 r. abp Antoni Julian Nowowiejski powierzył klasztor i kościół w Czerwińsku zgromadzeniu księży salezjanów.
Ważną datą dla czerwińskiego ośrodka duszpasterskiego i jego wspólnoty był rok 1967, w którym kościół został wyniesiony do godności bazyliki mniejszej; w trzy lata później, we wrześniu, odbyła się koronacja słynącego łaskami obrazu Matki Bożej, znajdującego się w siedemnastowiecznym ołtarzu głównym bazyliki. Świątynia w Czerwińsku, o której stan troszczą się księża salezjanie, wciąż zachwyca masywną, romańską bryłą, barokowym ołtarzem z obrazem Maryi ozdobionym srebrną sukienką, pięknymi 6 ołtarzami bocznymi i malowidłami ściennymi.

Duszpasterstwo

Reklama

Parafia Czerwińsk, podobnie jak inne parafie dekanatu wyszogrodzkiego, ma charakter głównie rolniczy, chociaż pewna grupa tutejszych mieszkańców znajduje zatrudnienie w pobliskich miastach. Niestety - jak zauważył podczas swego sprawozdania proboszcz, ks. Edmund Modzelewski SDB - liczba mieszkańców maleje. Jedną z przyczyn tego jest wyjazd młodych ludzi do miast za pracą albo do szkół; kolejną - większa liczba zgonów niż urodzeń (dla przykładu w tym roku było 13 chrztów, zaś pogrzebów - 31). Obecnie parafia liczy 3900 wiernych.
Jak podkreślał ks. Modzelewski, pobożność parafian nie jest zbyt duża. Zaledwie 1/3 stara się gorliwie wypełniać swoje obowiązki chrześcijańskie, systematycznie uczestnicząc we Mszach św. niedzielnych i świątecznych, czynnie angażując się w uroczystości kościelne a także regularnie korzystając z sakramentów świętych. Na taki stan rzeczy składa się wiele powodów. Jednym z nich jest niekorzystne położenie kościoła, bowiem niektórych parafian od świątyni parafialnej dzieli odległość nawet 10 km. Dodatkowe utrudnienia stwarzają niekiedy warunki atmosferyczne, które wpływają na jakość dróg. Najgorzej jest wiosną i jesienią, kiedy rozmokłe drogi są trudne do pokonania. Niektórzy z parafian nie uczestniczą w nabożeństwach ze względu na starszy wiek czy chorobę. Jeśli zabraknie pomocy najbliższych, sami nie dają rady. Dodatkowo w pewnych okresach roku nasilenie prac gospodarczych jest większe, zwłaszcza w maju i czerwcu - to również jest powodem ich nieobecności. „Jest część parafian, u których poprzestawiała się hierarchia wartości, którzy nie chcą pamiętać o Panu Bogu, lub przypominają sobie o Nim tylko w duże święta, którzy niestety nie są życzliwi dla Kościoła i dla duchowieństwa” - ubolewał duszpasterz.
Mimo tych niepokojących spostrzeżeń i przykrych doświadczeń, są też takie, które przynoszą dobre owoce. Ks. Modzelewski z optymizmem mówił o podtrzymywanych tradycjach i zwyczajach w czerwińskiej wspólnocie. Są nimi m.in.: nabożeństwa okresowe w poszczególnych miejscowościach, organizowane okazjonalne Msze św., zaś w wigilię uroczystości Wniebowzięcia NMP wierni uczestniczą w wieczornej procesji różańcowej. Długą tradycją cieszą się organizowane od wielu lat we wszystkie środy w roku nowenny do NMP Wspomożycielki Wiernych. W ciągu ostatnich dwóch lat przybywają na nie wierni również z Warszawy i okolic. Wychodząc naprzeciw potrzebom duchowym pielgrzymów, od pięciu lat w każdą pierwszą sobotę organizowane są „wieczerniki modlitewne”, które gromadzą coraz więcej wiernych.
Na terenie parafii znajdują się trzy szkoły: podstawowa i gimnazjum oraz liceum. Katechizacja dzieci i młodzieży przebiega bez zakłóceń; również współpraca ze szkołami układa się dobrze. O pogłębianie wiedzy religijnej troszczy się 4 katechetów: 2 księży i 2 katechetki. Cieszy również fakt - podkreślał kapłan - że w parafii rodzą się powołania kapłańskie; z pewnością wstawiennictwo modlitewne Sióstr Służek odgrywa tutaj znaczącą rolę. We wrześniu ub. r. parafia przeżywała nawiedzenie relikwii św. Dominika Savio. Dużym zainteresowaniem cieszą się w czerwińskiej wspólnocie organizowane Dominikalia dla ministrantów oraz spotkania ku czci św. Stanisława Kostki, w Rostkowie. „W naszym domu zakonnym od pięciu lat funkcjonuje ośrodek młodzieżowy »Emaus«. Jego działalność obejmuje m.in. animację wydarzeń młodzieżowych salezjańskiej inspektorii św. Stanisława Kostki” - opowiadał ks. Modzelewski.
Organizowane są skupienia weekendowe dla młodzieży i studentów oraz dni skupienia dla młodych osób pragnących rozeznać swoje życiowe powołanie. Ponadto odbywają się skupienia modlitewne oparte na lectio divina i kierownictwie duchowym oraz skupienia adwentowe i wielkopostne. Rekolekcje dla maturzystów, obozy zimowe i wakacyjne - to ciekawa propozycja dla młodzieży. Działalność „Emaus” obejmuje również animację liturgicznej służby ołtarza, a także kursy lektorskie; ponadto ośrodek organizuje Dzień Otwartych Drzwi w seminarium, poprzez co animuje działalność powołaniową na poszczególnych placówkach inspektorii. „Ośrodek dysponując zapleczem logistycznym, staje się miejscem, gdzie młodzież może znaleźć sposobność do refleksji, modlitwy, pomocy duchowej i wychowawczej. Rocznie w akcjach organizowanych przez ośrodek do Czerwińska przybywa ponad dwa tysiące młodych ludzi” - podkreślał z dumą Proboszcz.
Trzon parafii tworzą także działające na jej terenie grupy i stowarzyszenia parafialne. To dzięki ich zaangażowaniu i współpracy życie duchowe parafii nabiera siły. Żywym organizmem parafialnej wspólnoty są ministranci. Ich formacja duchowa dokonuje się w małych grupach i kształtuje ich osobowość. Życie parafialne oparte jest w swej strukturze organizacyjnej o radę parafialną, radę duszpasterską i radę oratorium, składającą się z osób dorosłych i młodzieży. To ich głos doradczy i chęć pracy na rzecz innych przyczynia się do realizacji wielu zadań w parafii. Modlitwą wyprasza łaski dla parafii 11 kół żywego różańca, ważną rolę ogrywa również istniejące oratorium, w którym prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych: jest zatem grupa biblijna, charytatywna, teatralna; prowadzona jest także nauka gry na instrumentach (pianino, gitara) oraz lekcje języków francuskiego i włoskiego. Ponad 2 lata temu przy oratorium została otwarta świetlica opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii. Swój współudział ma tutaj gmina w Czerwińsku. Ponadto w ciągu roku szkolnego organizowane są różne spotkania okolicznościowe.

Dokonania materialne

W okresie od ostatniej wizytacji spora część prac została wykonana jeszcze za poprzedniego proboszcza, ks. Jerzego Gabrycha SDB. W kościele zamontowano nowe oświetlenie ołtarza głównego i zainstalowano alarm oraz dodatkowo sygnalizację pożarową; w budynku przyklasztornym zrobiono elewację. W tym czasie również została oddana do użytku kaplica przedpogrzebowa wyposażona w podwójną chłodnię. Ponadto pewne prace przeprowadzono na cmentarzu grzebalnym; zbudowano śmietnik, wyłożono część alejek kostką i ogrodzono cmentarz od strony południowej.
Ostatnie dwa lata, w których pieczę duszpasterską nad parafią sprawował już obecny proboszcz, przyniosły także szereg istotnych zmian w obrębie kościoła i budynków parafialnych. W krakowskiej pracowni konserwatorskiej odnowiony został przykrywający cudowny wizerunek Maryi w ołtarzu głównym obraz - zasuwa „Matka Boża otoczona Aniołami i klęczący ks. Bosko”; założono także nowy mechanizm napędu obrazu i zakupiono dwie kolumny wraz z mikserem do odtwarzania fanfar (jest to melodia pieśni „Czerwińska Pani”, autorstwa ks. Zbigniewa Malinowskiego SDB). Na dzwonnicy św. Rafała założono dwie nowe lampy i kratę kutą zabezpieczającą. Na cmentarzu przeprowadzono także wycinkę drzew, stanowiących zagrożenie dla wizytujących go. W ostatnich miesiącach wyremontowano wnętrze budynku parafialnego (wymieniono część okien, założono instalację sanitarną i wyremontowano łazienki). Od grudnia funkcjonuje system bezpieczeństwa pożarowego; z tym, że jak zaznaczył Ksiądz Proboszcz, trzeba uporać się jeszcze z podłączeniem sygnalizacji w klasztorze. Przez cały ubiegły rok spłacane były urządzenia na wieży kościoła, które przekazują sygnał do Straży Pożarnej w Płońsku.
Ponadto odnowiono część paramentów liturgicznych: kielich papieski przekazany salezjanom do Czerwińska w 1984 r., dwie puszki pozłacane, w tym jedna z 1724 r., oraz cztery kielichy do odprawiania Mszy św. W tym czasie parafia została zaopatrzona w sześć nowych ornatów, kilka stuł, alb i komży.
Ks. Modzelewski przedstawił też ogólnie planowane przedsięwzięcia, dla których już pozyskał część środków finansowych od Marszałka Województwa Mazowieckiego, konserwatora zabytków w Ciechanowie i Starostwa Powiatowego w Płońsku. Parafię czeka w najbliższym czasie konserwacja cudownego obrazu Matki Bożej Czerwińskiej, malowanie kościoła i konserwacja głównego ołtarza.

Przebieg wizytacji

Program całodziennej wizyty Biskupa Piotra w czerwińskiej wspólnocie rozpoczął się od wspólnego śniadania z rodzicami kapłanów i kleryków pochodzących z Czerwińska. Następnie miało miejsce spotkanie z uczniami i gronem pedagogicznym Gimnazjum i Liceum, potem zaś Ksiądz Biskup odwiedził chorą parafiankę. O godz. 11.15 miało miejsce spotkanie z członkami Rady Parafialnej oraz z katechetami. Po południu Ksiądz Biskup modlił się na cmentarzu parafialnym w intencji pochowanych tam zmarłych. W godzinę Miłosierdzia Bożego Biskup Piotr nawiedził dom Zgromadzenia Sióstr Służek.
O godz. 16 Pasterz Kościoła płockiego spotkał się z dziećmi pierwszokomunijnymi, które z racji białego tygodnia stawiły się w komplecie w świątyni. Ksiądz Biskup przewodniczył w ich intencji nabożeństwu majowemu, zaś utrwaleniem tego spotkania była pamiątkowa fotografia. Godzinę później rozpoczęła się Msza ingresowa, przebiegająca w dość nietypowych warunkach: z powodu awarii kościół na pewien czas pozbawiony został prądu i jego wnętrze pogrążyło się w półmroku. Nie zakłóciło to jednak przebiegu liturgii, podczas której Biskup Piotr udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej.

Parafia pw. Zwiastowania NMP w Czerwińsku

Patron parafii: Maryja w tajemnicy Zwiastowania
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP
Kaplica: Czerwińsk, Nowicjat Księży Salezjanów, pw. Matki Bożej Miłosierdzia
Dekanat: wyszogrodzki
Miejscowości: Boguszyn Nowy, Boguszyn Stary, Bolino, Chmielewo, Garwolewo, Gawarzec Dolny, Gawarzec Górny, Janikowo, Komsin, Parlin, Praga, Sielec, Stobiecin, Wilkowuje, Wilkówiec, Wola, Zarębin, Zdziarka
Proboszcz parafii: ks. mgr Edmund Modzelewski SDB
Katecheci: Teresa Pietrzak, Urszula Fabisiak, ks. Artur Rogowski SDB, ks. Janusz Niksa SDB
W parafii działają: Koła Żywego Różańca, ministranci, rada parafialna, rada duszpasterska, Oratorium im. Jana Pawła II, salezjański ośrodek młodzieżowo-powołaniowy „Emaus”
Na terenie parafii: dwa domy zakonne Sióstr Służek NMP Niepokalanej
Msze św. w niedzielę: 7; 8.30; 10; 11.30; 17

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież kontynuuje dialog z francuskimi biskupami

2021-09-24 19:18

[ TEMATY ]

Francja

biskupi

papież Franciszek

Vatican News

Papież nie chce brutalnego zaprzestania odprawiania Eucharystii według dawnego Mszału. On pragnie, by wierni, którzy są przywiązani do przedsoborowej liturgii, nie tylko w niej uczestniczyli, lecz mieli też kapelanów, którzy ich będą prowadzić, pomogą zrozumieć wiarę i żyć w duchu Soboru Watykańskiego II – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Denis Jachiet po audiencji, na której Franciszek przyjął drugą grupę francuskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina.

Jak zwykle, spotkanie z Papieżem miało charakter rozmowy. Tym razem trwała ona dwie i pół godziny. Jednym z głównych tematów było niedawne motu proprio, którym Franciszek ograniczył możliwość sprawowania Eucharystii według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Papież wyjaśnił francuskim biskupom motywy swej decyzji. Zapewnił, że chodzi mu jedynie o jedność Kościoła. W rozmowie z biskupami Franciszek okazał się o wiele mniej rygorystyczny niż ogłoszony przez niego dokument. Zgodził się na przykład, by w archidiecezji paryskiej w tej samej parafii ten sam proboszcz sprawował liturgie zarówno według dawnego rytu, jak i nowego – powiedział bp Jachiet, dodając, że Papież zdaje się w tej sprawie na biskupów.

CZYTAJ DALEJ

Papież przyjął na audiencji dwóch Polaków-nuncjuszy

Ojciec Święty przyjął dziś na poszczególnych audiencjach kilku biskupów w tym dwóch Polaków-nuncjuszy: arcybiskupa Waldemara Stanisława Sommertaga, nuncjusza apostolskiego w Nikaragui oraz arcybiskupa Andrzeja Józwowicza, nuncjusza apostolskiego w Iranie – poinformowało watykańskie Biuro Prasowe.

Ponadto Ojciec Święty przyjął także arcybiskupa archidiecezji Matki Bożej w Moskwie Paolo Pezzi FSCB oraz nuncjusza apostolskiego w Demokratycznej Republice Konga, arcybiskupa Ettore Balestrero. Tradycyjnie watykańskie Biuro Prasowe nie informuje o poruszanych w tych rozmowach tematach.

CZYTAJ DALEJ

Pielgrzymi na trasie z Ośna Lubuskiego do Górzycy

2021-09-25 10:21

Karolina Krasowska

Pielgrzymi na trasie do Górzycy

Pielgrzymi na trasie do Górzycy

Z kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim po raz czwarty wyruszyła Diecezjalna Pielgrzymka Pokutna z Ośna Lubuskiego do Górzycy.

- Chcemy wynagradzać za wszelkie zniewagi wobec Matki Najświętszej, wobec Kościoła i wobec wiary, ale też niesiemy swoje własne, osobiste sprawy, które chcemy zanieść Matce Bożej i tam prosić o Jej wstawiennictwo - mówi ks. Piotra Grabowski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję