Reklama

Ożywiać, rozpalać, jednoczyć

Atmosfera wizytacji kanonicznej w Oleśnikach, którą przeprowadził bp Mieczysław Cisło w niedzielę, 24 sierpnia, korespondowała z wytycznymi bp. Stefana Wyszyńskiego, spisanymi pod tytułem „Przed wizytacją kanoniczną Biskupa”. Czytamy tam: „Usilny nacisk należy położyć na duchowy i religijny charakter wizytacji kanonicznej, by w trosce «około bardzo wiela» w zewnętrznej wystawności i popisie, nie zagubić istotnego celu pasterskiego nawiedzenia”.
Parafia, żyjąca atmosferą srebrnego jubileuszu, zgromadziła na uroczystościach odpustowych ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, połączonych z wizytacją i dożynkami, rzeszę parafian oraz gości. W progu kościoła Księdza Biskupa witali Teresa i Julian Musiej, rodzice Tomasza, alumna lubelskiego seminarium. Kleryk Tomasz jest autorem wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, zdobiącego fronton kościoła. Nowy obraz poświęcił bp Cisło. Biskupowi towarzyszyli alumni Błażej Woszczek z Parafianki i Kamil Zaborek z Częstoborowic, pełniący na co dzień funkcje prezesa i wiceprezesa Bractwa św. Floriana, które działa na terenie seminarium. Wśród gości obecni byli przedstawiciele Legionu Maryi. Maryjne pieśni w ich wykonaniu słychać było jeszcze długo po zakończeniu głównej Mszy św.
Na spotkanie Pasterza wyszli przedstawiciele Oleśnik - dyrektor szkoły Bernarda Grochecka i Krzysztof Paluch, Aleksandra Mrugała i Karol Staniak oraz najmłodsi - Patrycja Burak i Grzegorz Adamiak. Podczas pierwszej Mszy św. grupa młodzieży przyjęła sakrament bierzmowania, aby wzorem Apostołów głosić wiarę w Chrystusa wszędzie tam, gdzie przyjdzie im żyć. Przygotowując się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, młodzież brała udział w katechezach oraz przystępowała do comiesięcznej spowiedzi, a także pomagała w przygotowaniu liturgii. W darach ołtarza młodzi zanieśli m.in. świecę, lampkę oliwną, gałązkę palmową i symboliczną tablicę z Dekalogiem.
Podczas uroczystej Sumy proboszcz ks. kan. Jerzy Wesołowski podsumował pięcioletni okres pracy w parafii. Krótko przedstawił parafię, jej dzieje, wspominał o materialnych inwestycjach ostatnich lat i nakreślił obraz życia religijnego. Parafia została erygowana 3 października 1983 r. Wcześniej wierni z Oleśnik modlili się w Trawnikach i Fajsławicach. We wnętrzu świątyni zwraca uwagę tablica poświęcona wikariuszowi generalnemu biskupa lubelskiego śp. ks. prał. dr. Mieczysławowi Bochyńskiemu, rodakowi z Oleśnik, który przyczynił się do powstania parafii. Na początku wspólnota liczyła 1820 osób, obecnie zaledwie 885. Rodziny zajmują się tu rolnictwem, uprawą ziół, zbóż i hodowlą zwierząt. Część osób pracuje w Lublinie, Chełmie, Świdniku i Łęcznej. Około połowa mieszkańców tej jednolitej wyznaniowo wspólnoty uczestniczy w niedzielnych Mszach św. Wierni zamawiają intencje mszalne, uczestniczą w nabożeństwach. Parafia rozwija się duchowo. Założono tu 5 kół Żywego Różańca, Legion Maryi, są ministranci i schola. Z parafii wywodzą się 2 siostry zakonne, 2 kapłanów, brat zakonny i obecnie kształcący się w seminarium alumn Tomasz. W ostatnich latach dają się zauważyć znaczne zmiany w materialnym obrazie parafii. Otoczenie kościoła zachęca do uczestnictwa w nabożeństwach i oczyszczania duszy. W 2005 r. zbudowano zajmujący ok. 1200 m kw. parking asfaltowy, udało się wymienić wszystkie okna plebanii i kupić piece CO. W 2006 r. powstał parking przyplebanijny, wymieniono rynny, wyremontowano ogrodzenie kościoła, plebanii i cmentarza. W kolejnym - zabezpieczono dolną część świątyni przed wilgocią, pomalowano dach. W roku bieżącym wyremontowano fronton kościoła i drzwi; przed kościołem położono nową kostkę, a nowe dywany wewnątrz. Po niedzielnej uroczystości, zakończonej procesją eucharystyczną, Ksiądz Proboszcz dziękował zarówno gościom, jak i tym, którzy przyczyniają się na co dzień do tego, że parafia pięknieje: biskupowi, dziekanowi ks. kan. P. Stańczakowi, księżom, parafianom, OSP, służbie liturgicznej, organiście, rodzicom młodzieży bierzmowanej oraz Annie i Bogdanowi Gładyszom za kwiaty i kostkę na schody.
Parafianie z Oleśnik nie zapominają, że ich ciągłym zadaniem jest praca nad ożywianiem wiary. Choć są ludźmi żyjącymi spokojnie i bez rozgłosu, jak mówili przy powitaniu Księdza Biskupa, starają się stać na straży przykazań, chrześcijańskich wartości i przyrzeczeń, które ujął w Ślubach Jasnogórskich kard. Stefan Wyszyński.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Brak możliwości przyjęcia Komunii Św. nie przerywa praktyki pierwszych piątków miesiąca

2020-04-02 12:13

[ TEMATY ]

spowiedź

Bożena Sztajner/Niedziela

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc – czytamy w komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu nt. praktyki pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii.

Komisja zwraca uwagę na to, że w okresie epidemii dostęp do sakramentów spowiedzi i komunii świętej jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. „Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie” – czytamy w komunikacie Komisji, podpisanym przez jej przewodniczącego bp. Adama Bałabucha.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych Komisja Episkopatu przypomina kilka zasad. Po pierwsze: „prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie”, a obecne ograniczenia w stanie epidemii są taką przeszkodą. Po drugie: „w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe”.

W związku z tym Komisja Episkopatu podkreśla: „Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc”.

„Zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1452)” – czytamy w komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

BP KEP

Publikujemy pełną treść komunikatu:

KOMUNIKAT

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca

w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

- prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński "Notitiae" 37 (2001) 190-194).

- w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe (Święta Kongregacja Soboru, "Tricenario Gregoriano". Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 (AAS 59 (1967), s. 229-230.])

- dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

- zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia) (por. Breviarium Fidei (2002), nr 296), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1452).

Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego

i Dyscypliny Sakramentów KEP

Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

Rzecznik KEP: akcja #Palma - stwórzmy wirtualną procesję

Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik zaprasza do publikowania w mediach społecznościowych zdjęć naszych palm wielkanocnych z hasztagiem #Palma. W tym roku epidemia uniemożliwia nam udział w procesjach, które w Niedzielę Palmową odbywały się w parafiach, ale możemy stworzyć ich wirtualną formę.

W informacji przekazanej PAP, rzecznik Episkopatu Polski podkreślił, że w obecnej trudnej sytuacji rola mediów społecznościowych w komunikacji nabiera jeszcze większego znaczenia.

"Rygory sanitarne znacznie ograniczają możliwość udziału w mszach św. i nabożeństwach w kościołach. Natomiast można powiedzieć, że dzięki nowym technologiom, to Kościół przychodzi do naszych domów. Oczywiście nic nie zastąpi bezpośredniego udziału w liturgii i korzystania z sakramentów, ale w sytuacji epidemii musimy szukać dostępnych rozwiązań. Dlatego zachęcam do udziału w akcji z hasztagiem #Palma” – zaapelował ks. Rytel-Andrianik.

Dodał, że zamieszczając zdjęcia palm wielkanocnych w mediach społecznościowych, dzielimy się z innymi tym, jak przeżywamy Niedzielę Palmową. "Stwórzmy wirtualną procesję z palmami i pewien rodzaj wspólnoty internetowej, wspierając się wzajemnie w tym czasie, a szczególnie osoby starsze, samotne, w kwarantannie i izolacji. Niech palma będzie w naszych domach znakiem modlitwy i nadziei” – powiedział rzecznik KEP.

Poinformował, że w Wielkim Tygodniu zaplanowane są kolejne akcje w mediach społecznościowych: #MojKrzyz i #Swieconka. "W Wielki Piątek będziemy publikowali zdjęcia krzyży z hasztagiem #MojKrzyz, które mamy w domach, tak, by także w ten sposób oddawać im cześć i adorować. W Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną zachęcamy do umieszczania zdjęć koszyczków wielkanocnych, które przygotujemy z hasztagiem #Swieconka” – podkreśli ks. Rytel-Andrianik. (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz

skz/ dki/

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję