Reklama

Dobrze przygotować się, znaczy godnie przeżyć Święty Czas Nawiedzenia

Niedziela sandomierska 37/2008

Ks. Krzysztof Sudoł: - 5 czerwca br. ks. kan. dr Jacek Beksiński został mianowany wikariuszem biskupim do spraw przygotowania i przebiegu Misji Nawiedzenia oraz koordynacji czasu obecności Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia w diecezji sandomierskiej. Od czasu decyzji Biskupa Ordynariusza długoletni ojciec duchowny WSD w Sandomierzu mierzy każdy dzień intensywnymi pracami przygotowawczymi do dobrego przeżywania spotkania z Matką.

Ks. dr Jacek Beksiński: - „Słodkim utrudzeniem” można nazwać ten ważny dla całej diecezji czas, w którego przygotowanie wpisałem moją posługę, bo przecież dzieci dla Matki potrafią bardzo wiele i chcą bardzo dużo. Maryjny rys pobożności diecezji sandomierskiej, uwidoczniony choćby w licznych sanktuariach, w posłudze bp. Piotra Gołębiowskiego - sługi Bożego, którego chciałbym tutaj przywołać - zobowiązuje nas, aby ten święty rok przeżyć jak najowocniej, przyjąć Matkę Bożą jak najgodniej, no i co najważniejsze - żeby owoce czasu Nawiedzenia przemieniły nas, wzmocniły wiarę, rozpaliły na nowo miłość, umocniły nadzieję.

- Jako koordynator wszelkich działań czasu Nawiedzenia i przygotowań do niego na poziomie diecezji, dekanatów i parafii organizował Ojciec spotkania z księżmi, które ustaliły pewien „schemat”, porządek przebiegu całego dnia Nawiedzenia w parafii.

- Czytelny i powtarzający się układ, tworzący pewien schemat to przede wszystkim okazja do dobrego indywidualnego przeżycia spotkania z Matką - to było głównym celem ustalenia rytuału, jaki w końcu miał też i miejsce podczas Roku Fatimskiego, gdy gościliśmy w naszej diecezji Maryję w znaku figury fatimskiej. Wprowadziliśmy albo w pewnym sensie powtórzyliśmy pewien wspólny dla każdej parafii schemat, obejmujący powitanie śpiewem „O, Maryjo, witam Cię”, ustawienie Obrazu, okadzenie Obrazu Nawiedzenia, następnie śpiew Akatystu. Po tym odśpiewana zostaje Ewangelia św. Łukasza - fragment o Nawiedzeniu Elżbiety, w czasie którego wszyscy śpiewają maryjny hymn „Magnifika”, a obecny ksiądz biskup dokonuje uroczystego błogosławieństwa Ewangeliarzem, po czym ksiądz dziekan danego dekanatu odczytuje list Ojca Świętego. Proboszcz z poprzedniej parafii, która żegna Matkę Bożą, wraz z delegacją składa kwiaty, podchodzi do biskupa i biskup zdejmuje z niego stułę przechodnią, nakładając ją na proboszcza witającego Matkę Bożą w swojej parafii. To dość czytelny i ważny znak, w którym dokonuje się przekazanie troski o Obraz Nawiedzenia. Powitanie proboszcza, rodziców, dzieci, młodzieży przeplatane jest krótkim śpiewem, a po powitaniu ma miejsce uroczysta Msza św. Po niej, do godziny 21 czuwanie grup modlitewnych, o 21 Apel Jasnogórski, prowadzony przez ojców paulinów, a po nim czuwanie młodzieży. O godz. 23 wprowadziliśmy modlitwę dziękczynną za wiarę przodków i o północy Pasterka Maryjna ze szczególną intencją modlitewną o powołania - tę Mszę św. prowadzą księża rodacy, pochodzący z danej parafii lub kapłani posługujący wcześniej w tej wspólnocie. Po Pasterce, do rana, ma miejsce czuwanie z możliwością osobistej modlitwy do Matki Bożej, potem Godzinki, Msze św. i o godz. 15 centralna Msza św. Dzień Nawiedzenia w parafii kończy się o 21 Apelem dziękczynnym.

- Całe bogactwo przeżyć tego ważnego dnia w parafialnych wspólnotach wyrasta jednak z wcześniejszego przygotowania.

- Już od dość długiego czasu diecezja przygotowuje się do spotkania z Matką Bożą - wystarczy wspomnieć tylko codzienną modlitwę różańcową, o którą Ksiądz Biskup Ordynariusz prosił wszystkie parafie. Ale takim bezpośrednim czasem przygotowania stają się parafialne misje maryjne, odbywające się w parafiach tydzień przed przyjściem Matki Bożej do danej parafii. Na spotkaniu misjonarzy, jakie miało miejsce pod koniec sierpnia, ustalone zostało, że misje będą koncentrować się wokół wezwania „Witaj Królowo, Matko i Nadziejo nasza”, dlatego schemat misyjnych dni, pełnych pięciu dni, można zaprezentować następująco: pierwszy dzień porusza się wokół zagadnień związanych z powołaniem człowieka, temat Ojczyzny, wiary, rodziny, sakramentalności małżeństwa - „Witaj Królowo”. Dzień drugi - „Witaj Matko” - skupia się wokół obrony życia poczętego - nadmienię, że nadchodzący rok duszpasterski 2009 jako hasło będzie miał „Brońmy życie” - stąd na nowo podjąć należy tematykę środków wczesnoporonnych, relacji rodzice - dzieci. Dzień trzeci misje przed Nawiedzeniem poświęcają osobom starszym i chorym, akcentując jednocześnie jedność w rodzinie, godność człowieka, ważny temat wspólnej modlitwy w rodzinach. Czwartego dnia należy wyakcentować temat wspólnoty Kościoła, miejsca i ważności Eucharystii, Słowa Bożego w życiu wierzących - jest to także dzień książki religijnej, do której warto zachęcać. Piąty misyjny dzień, niezwykle istotny, przybliżać ma tajemnicę pojednania - Matka Boża Matka Pojednania - „Witaj Nadziejo Nasza”, to dzień refleksji nad sakramentem spowiedzi św. Ustaliliśmy, że w czasie trwania misji powinny być dwa dni spowiedzi, tak aby stworzyć warunki i możliwość spotkania dla każdego z miłosiernym i przebaczającym Ojcem. Zaapelowałem o pomoc w pomiędzy dekanatami w spowiedziach i podkreślałbym, aby w czasie Apeli Jasnogórskich, jakie odbywać się będą podczas misji, była zawsze okazja do spowiedzi.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Prymas Polak: Jutro o 21:37 będę modlił się o miłosierdzie Boże w czasie pandemii i zapalę święcę w oknie

2020-04-01 14:27

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

prymas Polski

episkopat.pl

Abp Wojciech Polak poparł apel kard. Stanisława Dziwisza, byśmy 2 kwietnia - w godzinie odchodzenia Jana Pawła II do domu Ojca - dokonali aktu zawierzenia Bożemu miłosierdziu, błagając by ustała pandemia koronawirusa. A jako znak duchowej wspólnoty możemy zapalić świecę w oknie.

Abp Polak wyjaśnia, że co prawda od momentu ogłoszenia Jana Pawła II błogosławionym, dniem liturgicznych obchodów św. Jana Pawła II jest 22 października, to jednak warto, abyśmy jutro, z okazji 15. rocznicy jego śmierci, także zjednoczyli się w modlitwie.

- W czasie epidemii, w czasie tak trudnej izolacji kiedy przeżywamy lęk i cierpienie, powrót do momentu odchodzenia Jana Pawła II do domu Ojca niech będzie okazją do zjednoczenia w modlitwie, by zawierzyć Bożemu miłosierdziu Polskę i świat - wyjaśnia Prymas Polski. Dodaje, że wówczas wszyscy fizycznie i duchowo byliśmy razem na placach i ulicach, natomiast dziś możemy ten dzień przeżyć we wspólnocie duchowej, zwłaszcza o 21. 37 w godzinie Jego odchodzenia”.

W ślad za apelem kardynała Dziwisza, Prymas proponuje, byśmy jutro naszą modlitwą uczynili akt zawierzenia, który Jan Paweł II wypowiedział w Sanktuarium w Łagiewnikach zawierzając świat Bożemu Miłosierdziu, łącząc go z błaganiem o miłosierdzie - dla nas i świata całego - w czasie pandemii.

- Tego zawierzenia nam potrzeba, zwłaszcza dzisiaj – wyjaśnia Prymas, dodając, że dzień odchodzenia św. Jana Pawła II do domu Ojca może być drogowskazem, by po raz kolejny zawierzyć świat miłosierdziu Boga. Nie tylko wzorem św. Jana Pawła II, ale także idąc śladami papieża Franciszka, który mówi, że imieniem Bożym jest właśnie miłosierdzie.

Abp Polak deklaruje, że jutro o 21.37 zapali święcę w swym oknie i odmówi akt zawierzenia Bożemu miłosierdziu. Zachęca do tego nas wszystkich.

***

Kard. Stanisław Dziwisz zaapelował, by w najbliższy czwartek, 2 kwietnia, o 21.37 zjednoczyć się we wspólnej modlitwie za wstawiennictwem Jana Pawła II i prosić o ustanie pandemii koronawirusa, prosząc też o zapalenie świec w naszych oknach na znak modlitewnej wspólnoty. Były sekretarz Jana Pawła II proponuje, by odmówić wtedy Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, który sam niedawno złożył w łagiewnickim sanktuarium:

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.

CZYTAJ DALEJ

Dziś zaczynają się rekolekcje on line dla przedsiębiorców

2020-04-03 09:40

[ TEMATY ]

rekolekcje

przedsiębiorca

Przedsiębiorczość

freelyphotos.com

Rekolekcje dla przedsiębiorców transmitowane przez Internet odbędą się od 3 do 5 kwietnia. - Można się spodziewać dużej dawki tradycyjnej pobożności i wieści z pierwszego frontu walki z koronawirusem, bo nasz rekolekcjonista nadawał będzie z północnych Włoch - zapowiada Maciej Gnyszka, organizator.

- Rekolekcje są dla wszystkich, którzy czują się przedsiębiorczy. Zapraszamy nie tylko przedsiębiorczych przedsiębiorców (co oczywiste), ale także przedsiębiorczych pracowników. Można się spodziewać niebanalnych myśli, inspiracji duchowością kolbiańską, dużej dawki tradycyjnej pobożności i wieści z pierwszego frontu walki z koronawirusem, bo nasz rekolekcjonista nadawał będzie z północnych Włoch - mówi KAI Maciej Gnyszka, organizator rekolekcji, założyciel i Prezes Towarzystw Biznesowych SA.

Rekolekcje wygłosi ks. Tomasz Jochemczyk - Polak będący proboszczem w północnych Włoszech. Niedawno po sieci krążył film, na którym ukazano jego samotną procesję z Najświętszym Sakramentem - kapłan przemierzał parafię, śpiewając na cały głos dawne pieśni.

W dniach 3-5 kwietnia przewidziano pięć nauk rekolekcyjnych, dwie Msze i wspólną modlitwę Anioł Pański. Wszystko transmitowane będzie on line. Pierwsza nauka wygłoszona będzie już dziś o 20:00. "To będzie wyjątkowy czas na rozwój duchowy i inspirację" - zapewniają organizatorzy.

Więcej informacji znaleźć można podlinkiem: https://www.maxretreat.com/online?fbclid=IwAR1WevJmhUZzsJnL0ix6gY9_CJskzFe3pBq716RQeqPZRCJyo5p_2iGz1Go

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję