Reklama

VIII Dzień Papieski i 30. rocznica wyboru Papieża Jana Pawła II w diecezji drohiczyńskiej

Prostyń

Dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra jest obchodzony w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II jako święto szkoły. Nie odbywają się wtedy zajęcia lekcyjne, ale uczniowie uczestniczą w tym dniu w niezwykle wartościowej lekcji patriotyczno-religijnej. Czwartkowy dzień 16 października rozpoczął się uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym w Prostyni, celebrowaną przez proboszcza ks. Krzysztofa Maksimiuka. W kazaniu Ksiądz Proboszcz wspominał wieczór pamiętnego 1978 r., kiedy to niespodziewanie nasz rodak stał się Janem Pawłem II. Jaka wtedy panowała radość! Choć od tego wydarzenia minęło już 30 lat, to tamto „Habemus papam” ciągle brzmi. W dalszej części przytaczał fakty z życia Papieża. Przypomniał słowa kard. Ratzingera o tym, że Papież patrzy teraz na wszystkich z okna domu Ojca. Jan Paweł II odszedł w opinii świętości. Santo subito! Przynależność do szkoły mającej takiego Patrona zobowiązuje do bezwzględnego przestrzegania zasad moralnych i śmiałego występowania przeciw złu.
Po Eucharystii uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście ustawili się w kolumnie marszowej i prowadzeni przez sztandar szkoły dotarli do pomnika Patrona. Tam odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów. Teksty wierszy i prozy mówiące o Janie Pawle II, splecione z pieśnią „Abba Ojcze”, stanowiły poetycką ciągłość homilii Księdza Proboszcza. Następnie reprezentanci poszczególnych klas złożyli przed pomnikiem kwiaty i zapalili znicze. Piękny biało-żółty wieniec złożyli także przedstawiciele władz gminy Małkinia Górna.
Święto Szkoły w Prostyni to także uroczystość ślubowania klas I szkoły podstawowej i gimnazjum. W obecności całej szkoły i gości, wskazując na sztandar z wizerunkiem Jana Pawła II, młodzi ludzie ślubowali być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swej klasy i szkoły oraz kochać Ojczyznę i dla niej pracować w dorosłym życiu.

Ewa Jakubik

Ciechanowiec

Niedziela, 14 października 2001 r. - wtedy to pierwszy raz obchodzono Dzień Papieski na pamiątkę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. O samym przebiegu obchodów napisano już wiele. Niewątpliwie wspominano o wymiarze duchowym, intelektualnym, artystycznym i charytatywnym, jednak jak to wszystko ma się do rzeczywistości?
Sobota, 2 kwietnia 2005 r. - wtedy do domu Ojca odszedł Wielki Polak. Nie trzeba przypominać, jak wielkie poruszenie wśród młodzieży spowodowała śmierć Jana Pawła II. Były wielkie hasła o pokoleniu JP2, zmianie postępowania, kroczeniu ścieżkami Papieża. Wystarczy obejrzeć relacje telewizyjne z tamtych dni, by ujrzeć tłumy młodych osób na Placu św. Piotra w Rzymie modlących się za Ojca Świętego. Ile rozmodlonych twarzy, wylanych łez, wzniosłych słów… Cóż z tego wszystkiego zostało nam dziś? Gdzie podziało się pokolenie JP2?
Niedziela, 12 października 2008 r. - Dzień Papieski. Ciechanowiec, kościół pw. Świętej Trójcy. Skończyła się Msza św. wieczorna. Wierni pozostali, choć powoli gasły światła. Widać tylko obraz projektora, który ukazywał płonącą świecę oraz napis: „VIII Dzień Papieski - 12 października 2008 r. Jan Paweł II - wychowawca młodych”. Ciszę przerwał monolog zbłąkanej dziewczyny, poszukującej w swym życiu wsparcia, miłości i zrozumienia. Poruszające jest to, z jakim smutkiem mówiła o poszukiwaniu sensu życia. Gdy opowiadała o swoich przeżyciach - o wykorzystywaniu jej przez chłopaka, wciągnięciu do sekty, braku oparcia w rodzinie - mogliśmy zauważyć, że to, o czym mówi, wcale nie jest zmyśloną bajeczką, irracjonalną historią, lecz obrazem problemów, z którymi borykają się młodzi. Nagle pojawiła się osoba w białej szacie, próbująca pomóc zagubionej owieczce. Tłumacząca jej, że sens istnienia to nie tylko ból i cierpienie, lecz także miłość i wiara. Zapadła cisza. Po chwili usłyszeliśmy słowa Jana Pawła II. Jego nauczanie skierowane było także, a czasem może i przede wszystkim, do młodzieży. Treść jego encyklik, słowa licznych kazań to źródło nauczania, jak żyć, czym żyć, komu ufać i w kim pokładać nadzieję. Tych paru trafnych słów pocieszenia, chwilki czasu poświęconego na rozmowę, okazania zainteresowania drugiej osobie - tego potrzebują młodzi ludzie, którzy często gubią się na ścieżkach życia. I to właśnie dawał nam Ojciec Święty.

Tomasz Reczko

Knychówek

Reklama

16 października 1978 r. został wybrany na Stolicę Piotrową dzisiejszy sługa Boży Karol Wojtyła. W tym roku przeżywamy 30. rocznicę tego wydarzenia. Z tej to okazji mieszkańcy parafii Knychówek zgromadzili się w godzinach popołudniowych w miejscowej świątyni na uroczystej, dziękczynno-błagalnej Mszy św., celebrowanej przez ks. prał. Mieczysława Onyśka i wikarego ks. Antoniego Klukowskiego. Dziękowaliśmy Panu Bogu za dar osoby Jana Pawła II, jego naukę i przykład życia, jaki nam pozostawił. Prosiliśmy Boga o to, aby jak najszybciej Papież Polak został wyniesiony na ołtarze.
Na Mszę św. licznie przybyły dzieci wraz z rodzicami oraz miejscowymi nauczycielami. Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Bartkowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przypominający sylwetkę i fragmenty homilii Jana Pawła II. Nauczyciele zaś wzięli udział w liturgii.
Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przykościelnym. Procesjonalnie udaliśmy się pod krzyż papieski, przy którym odmówiliśmy Różaniec. Tradycyjnie też odśpiewaliśmy „Barkę”, ulubioną pieśń Jana Pawła II.
Na zakończenie rocznicowej uroczystości Ksiądz Proboszcz podziękował nauczycielom, którzy brali udział w oprawie Mszy św., za dawanie świadectwa młodzieży swoją postawą i zaangażowaniem w życie religijne parafii i diecezji.

Agata Chruściel

Łochów

20 października o godz. 17 w MiGOK w Łochowie odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Wspomnienia o Janie Pawle II”. Organizatorkami uroczystej akademii były Beata Załecka, dyrektor Publicznej Biblioteki w Łochowie, oraz Jolanta Prochacka, nauczyciel, opiekun Koła Teatralnego przy Publicznym Gimnazjum w Łochowie.
- Cieszy fakt, że w naszym mieście organizowane są takie spotkania. I ta młodzież... - zamyśla się jedna z pań, która, jak sama podkreśla, z wielką przyjemnością obejrzała przedstawienie. - Ojciec Święty mówił: „Szukałem Was”, teraz oni przyszli do niego. Młodzi, zdolni, pełni wiary, talentu i miłości.
„Wspomnienia o Janie Pawle II” stały się okazją do głębokich przemyśleń na temat obecności Papieża Polaka w naszym życiu, w naszych sercach. Nieprzeciętny talent młodzieży oraz wzruszenie panujące na widowni stworzyły wyjątkową atmosferę wieczoru.

Katarzyna Szkarpetowska

Sarnaki

W kościele parafialnym w Sarnakach w VIII Dzień Papieski w południe po wspólnie odmówionym Różańcu została odprawiona Msza św., a następnie młodzież gimnazjalna pod kierunkiem ks. Grzegorza Wierzbickiego zaprezentowała program artystyczny na cześć Jana Pawła II. W swoim wystąpieniu młodzież pokazała osamotnienie młodego człowieka we współczesnej rodzinie. Inscenizacja przyciągała uwagę, muzyka potęgowała nastrój - myślę, że każdy z widzów został skłoniony do refleksji nad własnym życiem.
Zaraz potem zainteresowani udali się do szkoły, gdzie odbył się I Diecezjalny Turniej Szachowy V Edycji Diecezjalnej Ligi Szachowej, a równolegle I Parafialno-Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej. W godzinach wieczornych parafianie powtórnie zgromadzili się w świątyni, by pomodlić się w intencjach Ojca Świętego i odmówić Różaniec, a na zakończenie wziąć udział w Apelu Jasnogórskim.
Rozgrywający się w godzinach popołudniowych turniej szachowy zgromadził w miejscowej szkole liczną rzeszę sympatyków tej coraz popularniejszej na naszym terenie dyscypliny sportu. Najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy z Sarnak: ponad 20 osób na 43 grających. Były też reprezentowane następujące miejscowości: Perlejewo, Łochów, Siemiatycze, Mińsk Mazowiecki, Węgrów, Łomazy oraz sąsiednie Chłopków i Serpelice. Zarówno w klasyfikacji indywidualnej, jak i zespołowej zwyciężyły Sarnaki.
Dodatkowym aspektem Dnia Papieskiego był udział uczniów naszej szkoły w podsumowaniu diecezjalnego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnego „Ojcze Święty, kochamy Ciebie”, co miało miejsce w Drohiczynie. Komisja konkursowa zakwalifikowała do druku 59 prac literackich spośród nadesłanych 211. Autorem jednego z listów do Jana Pawła II zamieszczonych w okolicznościowo wydanej książce jest Wojciech Oreszczuk, obecnie uczeń klasy I gimnazjum w Sarnakach. Poza tym z naszej szkoły wyróżniono jeszcze prace trzech chłopców: Cezarego Kłykocińskiego, Oktawiana Lewandowskiego i Szymona Sołtana. Wszyscy oni pracowali pod opieką polonistki Ireny Paździor.
16 października, dokładnie w 30 lat po pamiętnym wyborze Karola Wojtyły na Papieża, z pewnością w każdej polskiej szkole odbywały się okolicznościowe uroczystości. Tak było również w szkołach naszej parafii. W Zespole Szkół w Sarnakach uczniowie klasy VI przedstawili montaż o pontyfikacie Jana Pawła II, gdzie obok treści poważnych przekazali dawkę humoru - anegdotki z życia Papieża. Słowo było uzupełniane projekcją zdjęć nawiązujących w swej treści do spotkań Papieża z młodzieżą. Nie zabrakło słynnej „Barki” w wykonaniu scholi. Następnie młodzi artyści z gimnazjum powtórzyli swój niedzielny spektakl o uwikłaniu i zagubieniu współczesnego człowieka. Największe wrażenie na szkolnej widowni wywarła scena kończąca przedstawienie, pełna ekspresji, dramatyczna, ale z optymistycznym zakończeniem. Na koniec usłyszeliśmy śpiewaną wersję wieszczego utworu Juliusza Słowackiego „Słowiański Papież”.
Uczniowie szkół podstawowych w Hołowczycach i w Lipnie, należących do parafii w Sarnakach, również uczcili pamięć o Wielkim Rodaku w rocznicę jego wyboru. Były okolicznościowe akademie, wspomnienia o Janie Pawle II jako wielkim nauczycielu, wspólnie śpiewano „Barkę”, dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki. W klasach i na korytarzach każdej ze szkół pojawiły się gazetki i plakaty poświęcone Ojcu Świętemu.

Agata Wasilewska

Hajnówka

Reklama

Obchody Dnia Papieskiego w Polsce, wpisując się w kalendarz pięknych tradycji naszego narodu i Kościoła, stanowią dla nas swoistego rodzaju święto. Każdego roku w październiku wspominamy historyczny moment wyboru na Stolicę św. Piotra w Rzymie największego z rodu Polaków - Jana Pawła II, który w tajemnicy świętych obcowania jest ciągle wśród nas obecny. Kierowani potrzebą serca wchodzimy w misterium jego życia i nauczania - zgłębiamy bogactwo niezwykłego pontyfikatu. Sprzyjają temu tematycznie określone hasła Dni Papieskich, których celem jest kształtowanie naszej wrażliwości na poszczególne aspekty nauczania i pasterzowania Papieża Polaka. Myśl przewodnia tegorocznego Dnia Papieskiego „Jan Paweł II - wychowawca młodych” zainspirowała młodzież naszego miasta do przedstawienia widowiska pt. „Światowe dni młodzieży z Janem Pawłem II”. Prezentacja odbyła się 19 października w Hajnowskim Domu Kultury. Centralną postacią przedstawienia był Papież Jan Paweł II, który inspirował młodzież do refleksji nad całokształtem człowieczeństwa, wskazując na Jezusa i Maryję jako przewodników duchowego rozwoju opartego na wierze, nadziei i miłości. Zgromadzona w HDK społeczność naszego miasta wysoko oceniła tę prezentację. Konkluzję stanowi pytanie: Czy młodzi będą gotowi do obrony fundamentalnych wartości wobec każdego, kto domagać się będzie od nich uzasadnienia nadziei, która w nich jest? Jan Paweł II liczył na ich młodzieńczą wspaniałomyślność, twierdząc, iż oni są nadzieją świata i wiosną Kościoła. W nurt młodzieńczej wspaniałomyślności wpisuje się już na tym etapie udział uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w szkolnym konkursie na temat: „Różaniec w nauczaniu Jana Pawła II”. W finale konkursu uczestnikom przyznano dyplomy za osiągnięcie poszczególnych miejsc oraz wpisano pochwały do dziennika szkolnego. Ma to również odniesienie do uczennic współtworzących misterium papieskie. Takiego zaangażowania i aktywności potrzeba nam coraz więcej i częściej, abyśmy wspólnie dawali świadectwo nadziei, która w nas jest.

S. Faustyna Dorota Ordak oraz uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

Jabłonna Lacka

W obchody VIII Dnia Papieskiego czynnie włączyli się uczniowie z gminy Jabłonna Lacka. Kwesta na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” odbyła się przy wszystkich kościołach w gminie. Po Mszy św. ok. godz. 17 w jabłońskim kościele nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu poetycko-plastycznego: „Jan Paweł II - wychowawca młodych”. Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Tokarska - zastępca wójta, ks. Jerzy Cudny - proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Krzysztof Kotowicz - dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonnie Lackiej i Daniela Romańczuk - przewodnicząca Koła Caritas wyłoniła zwycięzców obydwu konkursów. Po uroczystym wręczeniu nagród wystąpiły przedszkolaki i uczniowie ze szkół z terenu gminy. Pod pomnikiem Jana Pawła II posłuchać można było scholi „Kaprysy” ze Skrzeszewa. Obchody Dnia Papieskiego zakończyły się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.37. Gminne obchody VIII Dnia Papieskiego zorganizowali: ks. Robert Nowaszewski, Urszula Wałachowska i Agnieszka Ratyńska z Zespołu Szkół w Jabłonnie Lackiej.

Anna Woźniak

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Narodziny Głosu Nienarodzonych

Dzwony zawsze w historii i tradycji biły na trwogę. Grały larum. Ten dzwon ma poruszać sumienia.

Aby skutecznie obronić życie dzieci nienarodzonych, potrzebne są: wiara, że tylko Bóg jest Panem życia i śmierci; wiedza, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia; prawe sumienie, które zna i respektuje piąte przykazanie Boże: „Nie zabijaj!”. Potrzebny jest także symbol, który będzie przypominał, że życie ludzkie jest święte i będzie budził nas z letargu czy zobojętnienia. Takim symbolem ma być dzwon „Głos Nienarodzonych”, którego uroczyste „narodziny” – czyli spust rozgrzanego do temp. 1200°C brązu do wcześniej przygotowanej i umieszczonej w ziemi formy – miały miejsce 26 sierpnia w znanej nie tylko w Polsce Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: prof. Bogdan Chazan – prezes Fundacji „Życiu Tak” im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Bogdan Romaniuk – wiceprezes fundacji i inicjator dzieła; ks. Lucjan Szumierz – proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, która będzie głównym miejscem pobytu dzwonu; Piotr Pilch – wicemarszałek woj. podkarpackiego; Krzysztof Kuźniewski – główny donator; Krzysztof Zuba – delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce; Jacek Kotula – działacz pro-life, organizator Marszu dla Życia i Rodziny w Rzeszowie.

Po wystygnięciu, co zajmie ok. 2 tyg., dzwon (o średnicy 118 cm, ważący 970 kg) zostanie poddany dalszej obróbce. Na zewnętrznej ścianie u dołu i u góry ozdobiony będzie ornamentami w kształcie łańcuchów kodów genetycznych ojca i matki; między nimi umieszczone zostaną takie elementy, jak: nazwa dzwonu, odlew USG dziecka poczętego, odlew tablic symbolizujących Dekalog. Na pierwszej z nich umieszczone będą słowa Jezusa: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo”, na drugiej piąte przykazanie: „Nie zabijaj!”, a także słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki: „Życie dziecka zaczyna się pod sercem matki”.

Fundacja „Życiu

Tak” – wsparta prośbą biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby – wystąpiła do papieża Franciszka, aby to on dokonał na placu św. Piotra pierwszego, symbolicznego uderzenia w dzwon. Jego przeznaczeniem będzie udział w Marszach za Życiem w całej Polsce. Pierwszy taki marsz z towarzyszeniem dzwonu jest przewidziany w październiku w Warszawie.

– Ten dzwon ma poruszać sumienia. Pomysł jego odlania powstał na początku tego roku, gdy przeczytałem informację, że rocznie 42 mln dzieci na świecie jest zabijanych w wyniku aborcji – powiedział Bogdan Romaniuk. Profesor Chazan uzasadniał z kolei: „Dzwony zawsze w historii i tradycji biły na trwogę. Grały larum. (...) Dźwięk tego dzwonu będzie potęgował prośby nienarodzonych dzieci: darujcie nam życie, nie zabijajcie nas. A drugi aspekt wiąże się z wezwaniem do modlitwy. Powinniśmy się modlić za nienarodzone dzieci. Za rodziców, którzy rozważają możliwość zabicia nienarodzonego dziecka, aby nie robili tego. Za lekarzy, aby wreszcie uznali, że zabicie nienarodzonego dziecka jest sprzeczne z ich etosem zawodowym, (...) za organizatorów opieki medycznej, aby nie narażali personelu medycznego na łamanie sumień oraz za rządzących, aby jeszcze bardziej chronili nienarodzone życie”.

CZYTAJ DALEJ

Zakończyła się kolejna tura rozmów liderów PiS ws. przyszłości Zjednoczonej Prawicy

2020-09-24 20:34

[ TEMATY ]

polityka

Adobe.Stock.pl

W czwartek po godz. 20 zakończyło się kolejne posiedzenie kierownictwa PiS w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy.

Dotyczyło ono oceny osiągniętego porozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy. Istotą tego porozumienia jest wola wspólnej i solidarnej pracy dla Polski - poinformowała w czwartek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

W spotkaniu, które trwało ok. 3 godzin, uczestniczyli prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier minister kultury Piotr Gliński, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wiceprezesi PiS Adam Lipiński oraz Antoni Macierewicz, b. marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Wiceminister obrony Marcin Ociepa z Porozumienia poinformował w czwartek w RMF FM, że członkowie Zjednoczonej Prawicy umówili się, żeby kontynuować rozmowy koalicyjne w piątek. (PAP)

ipa/ brw/ par/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję