Reklama

KUL wdzięczny za pontyfikat

Niedziela lubelska 45/2008

Na mapie obchodów 30. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II nie zabrakło Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Społeczność akademicka świętowała zarówno wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października), jak i rozpoczęcie pontyfikatu Jana Pawła II (22 października). Misterium, promocja książki, międzynarodowe sympozjum, koncert, projekcja filmu, prezentacja eksponatów upamiętniających związek Jana Pawła II z KUL, a nade wszystko modlitwa w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego, wypełniły czas uroczystości.

15-16 października

„Największym wyzwaniem, jakie pozostawił nam Jan Paweł II, jest świadectwo jego świętości” - mówił ks. prof. Andrzej Szostek MIC w czasie Mszy św. celebrowanej w intencji beatyfikacji Jana Pawła II w Kościele Akademickim KUL. Kierownik Katedry Etyki, w której przez wiele lat pracował Karol Wojtyła, podkreślając nietuzinkową osobowość Papieża, wskazał, że chociaż Ojciec Święty „nie szczędził czasu na modlitwę i nigdy się nie spieszył, zdążył bardzo wiele przeżyć, zrobić, przemodlić, podnieść, zbudować”. W czasie jego agonii, „po ludzku biorąc tak wyniszczającej, chciałoby się rzec, poniżającej, a przecież nigdy większym blaskiem nie świeciła jego wielkość, jego świętość, jego umiłowanie Boga i człowieka”. Wg etyka, kiedy modlimy się o jego beatyfikację, musimy uczyć się nowej obecności Papieża, bo „uczestniczymy w społeczności, która sięga aż po niebo, po świętych”. Były rektor KUL podkreślił, że „wspominanie Jana Pawła II może mieć różne wymiary, począwszy od sentymentalnego, który jest naturalny, ale nie można na nim poprzestać”, stąd trzeba sięgać do encyklik, listów apostolskich, które mają wartość ponadczasową. Tym bardziej, że „zbyt szybko o tych słowach żeśmy pozapominali, gdzieś się zagubiła atmosfera uniesienia, szlachetnej ofiarności, entuzjazmu, jaką nasze społeczeństwo kiedyś okazywało, inspirowane w znacznej mierze przez jego słowa, pasterskie wizyty w naszym kraju. Sięgać trzeba do tych słów, medytować nad nimi, przetrawiać je” - apelował. Kontynuacją liturgicznego wspomnienia Ojca Świętego był wieczorny Różaniec, procesja ze świecami przed pomnik na dziedzińcu uczelni i modlitwa studentów.
Rocznicę uczczono również inicjatywami kulturalnymi. Wiele refleksji wywołało misterium autorstwa Karola Wojtyły „Promieniowanie ojcostwa”, które łączyło inscenizację plastyczną Leszka Mądzika ze słuchowiskiem w adaptacji i reżyserii Marii Brzezińskiej. Udział w nim wzięli: T. Budzisz-Krzyżanowska, D. Segda i K. Wakuliński, muzykę przygotował R. Łuczkowski, natomiast wokalizy: I. Gostkowska-Kurczewska oraz B. Somerschaf. Istotnym akcentem obchodów był również koncert, w którym zaprezentowano utwory F. Chopina, D. Scarlattiego, J. Łuciuka i A. Nikodemowicza oraz promocja książki „Obecność. Karol Wojtyła - Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Dar i odpowiedzialność”. Publikacja przygotowana w Instytucie Jana Pawła II, a wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL, to zbiór wspomnień przyjaciół i uczniów Ojca Świętego, wydanych po śmierci Jana Pawła II. Jest to trzecie wydanie publikacji.

Reklama

22-23 października

„Nie lękajcie się! Chrystus wie, co jest w człowieku!”, to tytuł międzynarodowego sympozjum, jakim uczczona została w KUL 30. rocznica inauguracji pontyfikatu Papieża Polaka. W wykładach i dyskusjach uczestniczyli wybitni profesorowie z Polski, Włoch, USA i Niemiec, m.in.: ks. prof. A. Szostek MIC, ks. dr hab. A. Wierzbicki, ks. prof. G. Marengo, prof. A. Reimers, prof. J. Merecki SDS, prof. J. Gałkowski, dr Ch. Boehr, prof. H. Kasimow. „Kiedy dziś nawiązujemy do duchowego dziedzictwa, jakie zostawił Jan Paweł II, prośmy, abyśmy na naszym apostolskim szlaku nie zamartwiali się, że tylu wrogów walczy z Kościołem, że laicyzacja powiększa szeregi nowych pogan, bo tak łatwo wtedy o pesymizm albo nawet o pretensje do Pana Boga - mówił w czasie sympozjum abp Józef Życiński. - Tymczasem - trzeba dostrzegać wielkie Boże tajemnice, które zostały zawierzone naszemu pokoleniu. A my, w stylu Jana Pawła II, mamy ukazywać pozytywnie to, co istotne w Ewangelii”. Prof. Rocco Buttiglione, ukazując Jana Pawła II jako Papieża praw człowieka, podkreślił, że „przesłanie Papieża było szczególnie kierowane do młodych”. Zwłaszcza im ukazywał wartość i piękno małżeństwa i rodzicielstwa. Natomiast nt. miejsca solidarności w nauczaniu Jana Pawła II wypowiadał się o. dr Maciej Zięba OP. Prelegent podkreślał, że Papież Polak definiował solidarność jako „cnotę sprawiedliwości społecznej” i ściśle łączył ją z pojęciem dobra wspólnego. W systemie filozoficznym Jana Pawła II, „solidarność jest podstawową pozytywną formą uczestnictwa człowieka we wspólnocie. Wymaga to uznania istnienia szczególnej więzi kulturowej między ludźmi, którzy muszą podejmować wspólne decyzje, i zakłada taką antropologię, wedle której człowiek spełnia się poprzez związek z drugim, a nie przez odcięcie się od niego”. Sympozjum zorganizował Instytut Jana Pawła II KUL.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowenna do Ducha Świętego

[ TEMATY ]

nowenna

Duch Święty

Pio Si/pl.fotolia.com

Jak co roku w oczekiwaniu na to Święto Kościół katolicki będzie odprawiał nowennę do Ducha Świętego i tym samym trwał we wspólnej modlitwie, podobnie jak apostołowie, którzy modlili się jednomyślnie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając w Jerozolimie na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego.

Ponieważ nowenna do Ducha Świętego przypada w maju i czerwcu, dlatego łączy się ją z nabożeństwami majowymi czy też czerwcowymi w następujący sposób:

1. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu można zaśpiewać hymn: "O Stworzycielu, Duchu, przyjdź" lub sekwencję: "Przybądź, Duchu Święty" czy też inną pieśń do Ducha Świętego.

2. Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Na poszczególne dni nowenny:

Dzień pierwszy

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Dzień drugi

Pismo Święte poucza:

"Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).

Módlmy się:

Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Dzień trzeci

Pismo Święte poucza:

"Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" ( 1 Kor 12,13).

Módlmy się:

Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Dzień czwarty

Pismo Święte poucza:

"Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się:

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

Dzień piąty

Pismo Święte poucza:

"Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Dzień szósty

Pismo Święte poucza:

"Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Ga 5,16.22.25).

Módlmy się:

Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

Dzień siódmy

Pismo Święte poucza:

"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się:

Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

Dzień ósmy

Pismo Święte poucza:

"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2, 1 ).

Módlmy się:

Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Dzień dziewiąty

Pismo Święte poucza:

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się:

Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

4. Ojcze Nasz...

5. Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (lub do Serca Pana Jezusa)

7. Zakończenie nabożeństwa błogosławieństwem eucharystycznym.

CZYTAJ DALEJ

Mieć w sercu doskonałą Miłość

2020-05-28 21:26

Fot. Grzegorz Kryszczuk

Dziesięciu neoprezbiterów, którzy 23 maja przyjęli święcenia kapłańskie z rąk abp Józefa Kupnego, odprawiło Mszę Św. prymicyjną w kaplicy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Wrocławskiej.

Wspólnota kleryków pożegnała swoich starszych kolegów, którzy już za chwilę podejmą pracę duszpasterską w diecezji. Mszy św. przewodniczył ks. Marcin Józefczyk, który na wstępie przypomniał, że spotkanie odbywa się w czasie nowenny do Ducha Świętego, która jest głęboko wpisana w liturgię Kościoła. - Będziemy za chwilę prosić, aby On przemienił nas wewnętrznie swoimi darami i stworzył serce nowe – mówił neoprezbiter.


- Ilekroć czytam Ewangelię o powołaniu apostołów, nasuwa mi się pytanie dlaczego na tych prostych i niewykształconych ludziach Jezus zaczął budować swój Kościół? Przecież byli uczeni w piśmie, faryzeusze, kapłani starego testamentu. Bo według Ewangelii byli to ludzie zadufani w sobie, obłudni i zakłamani. Oni nie widzieli człowieka, ale tylko i wyłącznie literę prawa – mówił w homilii ks. Sylwester Łaska.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał ks. Kacper Radzki, rektor MWSD. - Drodzy neoprezbiterzy, cieszymy się waszą obecnością po tej stronie ołtarza i życzymy wam, abyście mieli w sercach doskonałą miłość. To spełnienie pragnień Chrystusa wyrażanych w budowaniu jedności zwłaszcza wśród tych, którzy decydują się iść Jego śladami, składając Jego ofiarę i użyczając Jemu samych siebie – życzył ks. Radzki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję