Reklama

Inauguracja Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Diecezji Legnickiej

15 listopada 2008 r. o godz. 9 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej odbędzie się uroczysta inauguracja działalności w naszej diecezji Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Podczas Mszy św. pod przewodnictwem biskupa legnickiego Stefana Cichego zostaną wręczone książeczki członkowskie pierwszym w naszej diecezji członkom Dzieła.

Niedziela legnicka 45/2008

Monika Łukaszów: - Jak doszło do powstania Dzieła Biblijnego?

Ks. dr Sławomir Stasiak: - Wielokrotnie mówiliśmy na temat działań podejmowanych przez stowarzyszenie pod nazwą „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” założone przed kilku laty z inicjatywy biblistów polskich i ludzi zainteresowanych promowaniem szeroko pojętej kultury biblijnej. Oczywiście stowarzyszenie zostało ustanowione przez Konferencję Episkopatu Polski, ma zatwierdzony statut i od kilku lat działa również w naszej diecezji. Tym razem chcemy przeżyć uroczystą inaugurację działalności tego stowarzyszenia w naszej diecezji.

- Kto został zaproszony do grona Dzieła Biblijnego?

- Z urzędu członkami dzieła biblijnego stali się moderatorzy diecezjalni oraz ich zastępcy. W naszej diecezji to jestem ja i ks. dr Jan Klinkowski z ustanowienia księdza biskupa. Natomiast zaprosiliśmy również do członkostwa w dziele, zgodnie ze statutem stowarzyszenia, osoby, które odbyły formację biblijną w naszym studium biblijnym (pierwszą edycję zakończyliśmy w czerwcu tego roku) oraz absolwentów teologii, którzy wykazują żywe zainteresowanie, oraz podejmują działania w celu promowania szeroko pojętej kultury biblijnej.

- To znaczy, że ten, kto nie ukończył teologii czy nie skończył kursu, nie może należeć do Dzieła Biblijnego?

- Teoretycznie nie może, ale praktycznie po ostatnich ustaleniach w zarządzie Dzieła Biblijnego doszliśmy do wniosku, że bardzo pożyteczna rzeczą jest zaprosić również te osoby, które mimo nieposiadania tytułu magistra teologii czy nieukończonego kursu biblijnego są zainteresowane Biblią, czytają Biblię, propagują kulturę biblijną, są zainteresowane niesieniem Słowa Bożego innym. Te osoby również możemy zaprosić do członkostwa, ale musi się to stać bezpośrednio przez kontakt z księdzem moderatorem diecezjalnym i on osobiście ma prawo podjąć taką decyzję, oczywiście w uzgodnieniu z zarządem.

- Czemu w naszej diecezji ma służyć Dzieło Biblijne?

- Przede wszystkim niesieniu kultury biblijnej, propagowaniu kultury biblijnej i to jest podstawowy cel, dla którego działamy w diecezji. Propagowanie kultury biblijnej dokonuje się na różnych poziomach. Jeśli chodzi o poziom naukowy, to mamy zespół 5 biblistów w naszej diecezji, na całym Dolnym Śląsku naliczyłoby się nas już kilkunastu. Staramy się prowadzić prace naukowe nad studium biblijnym. Są również osoby, które propagują Biblię w działaniach duszpasterskich. Te osoby uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach małych grup, których tematem wiodącym jest Biblia czy też zakładają Kręgi Biblijne w swoich parafiach. Również podejmujemy na terenie całej diecezji różnego rodzaju inicjatywy, które mają zbliżyć ludzi do Słowa Bożego. I jedną z takich inicjatyw, która - jak się okazuje - świetnie się sprawdza, są weekendy biblijne dla lektorów. Ciągle przybywa nam nowych uczestników. Prawdopodobnie będziemy musieli zrobić dwie takie edycje, bo liczba uczestników zbliża się do 100, a chcielibyśmy uniknąć działań masowych.

- Na czym polegają spotkania członków Dzieła Biblijnego?

- W ramach Kręgów Biblijnych staramy się wchodzić w głębię treści słowa, przez które Pan Bóg do nas mówi, czyli odczytywać Biblię jako żywe Słowo Boga nie tyle jako dzieło literackie, które trzeba badać, studiować i rozbierać na części pierwsze. Chodzi zwłaszcza o to, by dostrzec, usłyszeć w tym słowie żywego Boga.

- Jak to jest z Biblią w życiu ludzi świeckich?

- Świeccy sięgają po Pismo Święte coraz częściej i właśnie to odczytujemy jako nasze zadanie, żeby ludziom, którzy chcą czytać Pismo Święte, którzy chcą usłyszeć głos żywego Boga w Piśmie Świętym, pomóc, pokazać im metody czytania, sposoby wsłuchiwania w to słowo. Podejmujemy też różne inne inicjatywy. W sferze projektu jest lectio divina cotygodniowe spotkania biblijne w naszym mieście. Również coraz więcej kręgów biblijnych jest zakładanych w poszczególnych parafiach. Kolejną inicjatywę proponujemy ludziom zainteresowanym Pismem Świętym w formie rekolekcji biblijnych zamkniętych. Więc tych inicjatyw pojawia się coraz więcej.

- Pismo Święte nie jest łatwą lekturą, jak poprawnie je czytać i rozumieć?

- Z pewnością nie jest to rzecz łatwa. Im dłużej się czyta, tym większą się ma świadomość, ile się jeszcze nie wie, ile się nie rozumie. Nie możemy jednak zapomnieć o tym, że nie jest to jedynie lektura trudnej księgi, trudnego opracowania. To jest ciągle i niezmiennie dziejące się słowo Boga w naszym życiu. Jeśli tak to będziemy rozumieli, to myślę, że nie będziemy mieli lęku i obawy przed czytaniem Słowa Bożego. A głód jest coraz większy, bo to widać po kontaktach z ludźmi jak bardzo pragną wyjaśniana Słowa Bożego.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podjąć posługę krzewienia szeroko pojętej kultury biblijnej do zgłaszania swojego akcesu do Stowarzyszenia. Można to uczynić:
- osobiście u moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego, ks. dr. Sławomira Stasiaka;
- drogą elektroniczną na adres moderatora diecezjalnego: gimel@poczta.onet.pl
Należy złożyć podanie zawierające:
* imię i nazwisko
* adres pocztowy i elektroniczny
* datę i miejsce urodzenia
* miejsce zamieszkania
* parafię
Należy podać również rok i miejsce ukończenia studiów teologicznych lub studium biblijnego. Po rozpatrzeniu prośby przez zarząd Dzieła Biblijnego osoba chętna zostanie zaproszona do członkostwa. Warto nadmienić, że zgodnie z 18 art. Statutu Stowarzyszenia członek zwyczajny ma obowiązek:
- aktywnie współpracować z moderatorem;
- troszczyć się o poziom swej formacji biblijnej, między innymi przez udział w kursach biblijnych organizowanych przez Stowarzyszenie;
- przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież mianował wiceregenta diecezji rzymskiej

2020-09-19 17:20

PAP

Papież Franciszek mianował wiceregenta diecezji rzymskiej. Będzie nim jej dotychczasowy biskup pomocniczy Giampiero Palmieri. Został on jednocześnie wyniesiony do godności arcybiskupa.

Wiceregent bezpośrednio wspomaga, a w razie potrzeby zastępuje papieskiego wikariusza diecezji rzymskiej (obecnie jest nim kard. Angelo De Donatis) w rządzeniu diecezją w imieniu papieża, który jest biskupem Rzymu. Ponieważ kardynał wikariusz faktycznie zarządza diecezją, wiceregent pełni przy nim funkcję analogiczną do wikariusza generalnego.

Urząd wiceregenta był nieobsadzony od 2017 roku, gdy pełniący tę funkcję abp Filippo Iannone został przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Wcześniej nie było wiceregenta w latach 2010-12. Z kolei w latach 1953-60 i 1969-72 diecezja rzymska miała po dwóch arcybiskupów wiceregentów.

CZYTAJ DALEJ

Cieszą się wyjątkowym skarbem

2020-09-20 19:49

Archiwum sanktuarium w Limanowej

- Naszym przykładem do naśladowania jest Maryja, Matka Jezusa , którą od czasów Soboru Watykańskiego II nazywamy wzorem pielgrzymującego Kościoła – powiedział w homilii biskup kielecki Jan Piotrowski w niedzielę 20 września, w czasie sumy odpustowej w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej.

Centralne uroczystości odpustowe zgromadziły, na placu przy bazylice, licznych czcicieli Pani Limanowskiej. - W roku setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, wielkiego naszego rodaka, gromadzimy się na uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Bolesnej, Pani Limanowskiej - powiedział kustosz sanktuarium ks. dr Wiesław Piotrowski, witając licznie przybyłych parafian, pielgrzymów i gości. Przypomniał związki Jana Pawła II z limanowskim wizerunkiem Maryi i zauważył: - W ten sposób Ojciec Święty zachęcił i nas, abyśmy w naszej pielgrzymce wiary zatrzymywali się tutaj przed cudowną figurą Matki Bożej, której tak wiele zawdzięczamy, która od lat opiekuje się nami, naszymi rodzinami, która prowadzi nas do swojego syna i uczy miłości do Boga i bliźniego.

Intencje

Ksiądz Wiesław Piotrowski przypomniał: - Przychodzimy do Maryi, aby podziękować za tegoroczne plony i całoroczną opiekę, za to, że strzeże nas przed chorobami i przede wszystkim przed złem moralnym. Prosimy ją, aby wstawiała się za nami, za naszymi rodzinami, aby otoczyła troską nasza kochaną ojczyznę i Kościół - naszą Matkę. To Maryi powierzamy to, co nosimy w naszych sercach. I każdy z nas pielgrzymuje tutaj, aby przed Maryją pomodlić się, może i wypłakać, a przede wszystkim dziękować za to wszystko, co od niej otrzymujemy.

Witając hierarchę, który przewodniczył sumie odpustowej, kustosz limanowskiego sanktuarium przypomniał, że bp Jan Piotrowski pochodzi z diecezji tarnowskiej, że jako proboszcz fary sądeckiej pielgrzymował do Limanowskiej Pani. Biskupa kieleckiego powitali także przedstawiciele parafii: - Witamy w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, która trzyma na kolanach umęczone ciało Chrystus. Wyrażamy ogromną radość z twojej obecności wśród nas, u stóp Limanowskiej Pani.

W wygłoszonej homilii bp Jan Piotrowski podzielił się m.in. refleksją o czasie. Nauczał: - Bóg jest ponad czasem i jest Panem czasu. Działa w swoim czasie łaski zwanej kairos. I dlatego każdy chrześcijanin winien widzieć swoje życie w perspektywie tego Bożego czasu. Przypominając rolę Maryi, biskup podkreślił: - To właśnie w tej pełni czasu znalazła swoje miejsce Maryja, dziewica z Nazaretu, która swoim „fiat” - tak niech mi się stanie według słowa twego, wpisała się w rzeczywistość odkupienia.

Apel

Biskup Piotrowski zwrócił też uwagę, że najpiękniejsze i największe zwycięstwa nad złem, jakie dokonały się w naszym świecie, nie zostały odniesione wojennym orężem czy wojskowa strategią, ale miłością. Przywołał przykłady św. Maksymiliana Kolbe, św. Jana Pawła II, sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i zamordowanego w Kongo kapłana diecezji tarnowskiej - ks. Jana Czuby. A odnosząc się do trwającej w Polsce dyskusji, przekonywał: - Wielkie zwycięstwo odniesie ten, który się ośmieli zwyciężyć polityczną pychę, broniąc ludzkiego życia, a nie życia zwierząt.

Nawiązując do dziejów limanowskiego sanktuarium, bp Jan podkreślił: - W długiej i ciekawej historii limanowskiej parafii zawsze było miejsce dla Maryi, Matki Jezusa Chrystusa. To sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, podniesione do godności sanktuarium diecezjalnego, cieszy się wyjątkowym skarbem. Jest nim czczona od wieków i ozdobiona koronami papieskimi rzeźba Matki Bożej Bolesnej, trzymająca na kolanach ciało ukrzyżowanego Jezus. Do tego miejsca od wieków podążają liczni pielgrzymi nie tylko z Beskidu Wyspowego, ale i z wielu stron Polski, aby modlić się do Bożej Rodzicielki, Bolesnej Matki naszego Pana i Odkupiciela, prosząc z wiarą i dziękując serdecznie za otrzymane obficie łaski. Biskup przypomniał słowa Jana Pawła II o roli Maryi w drodze do Jezusa.

- Niech zatem dla Jezusa, Bożego Syna znajdzie się miejsce w małżeństwach i rodzinach, w sercach dzieci, młodzieży, starszych, cierpiących i chorych – apelował bp Jan Piotrowski i zaznaczył, że nie można iść za Jezusem i kochać go prawdziwe bez Eucharystii i sakramentu pokuty, bez modlitwy i Słowa Bożego, a nade wszystko bez zachowania przykazania miłości Boga i bliźniego. A kończąc homilię, życzył powiedział: - Niech Matka boża Bolesna nigdy nie zapłacze nad wami, ale niech zawsze ociera wam łzy. Niech dzięki waszej wierności Chrystusowi i jego umiłowanej wspólnocie, jaką jest Kościół, jej bolesne serce napełnia się radością.

Zawierzenie i zaproszenie

Tradycyjnie już ks. Wiesław Piotrowski zawierzył Maryi, słowami modlitwy sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Kościół, naszą ojczyznę, rodziny i nas samych. Zaprosił także do udziału w trwającym w Limanowej Wielkim Odpuście, który w tym roku przebiega pod hasłem: „Maryjo, Matko Kościoła, wspieraj Ojczyznę, rodziny i nas samych!”. Szczegóły, dotyczące nabożeństw zaplanowanych na kolejne dni, można poznać na stronie internetowej parafii (www.bazylika-limanowa.pl/index.php/z-zycia-parafii/1825-szczegolowy-program-odpustu-2020r. ).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję