Reklama

Na szlaku „Eutrapelii”

Ewa Sęk i Alicja Szewczyk
Edycja sandomierska 22/2010

Kapituła Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” odwiedziła kolejne szkoły, których prace zostaną podsumowane podczas pófinałów i finału w Stalowej Woli

Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

14 maja gościliśmy w Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli, która po raz XIII czynnie uczestniczy w Festiwalu. Prezentacja pt. „Mój Chrystus połamany” została przygotowana przez Martę Tracz, Dorotę Wdowiak i Renatę Pokorę we współpracy z ks. Grzegorzem. Młodzież w spektaklu pokazała, że to Chrystus realizuje Dzieło Boże i opowiada historię Zbawienia naszymi rękoma. Spektakl kończą słowa Chrystusa: „To Wy jesteście Biblią i Dobrą Nowiną, zapisaną w słowach i czynach, niesioną w przyszłość ze światłem Mojej miłości”. Kapituła podziękowała dyrektorowi Pawłowi Ciołkoszowi za kontynuację wieloletniej tradycji szerzenia kultury polskiej poprzez stały udział w Festiwalu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście prezentację festiwalową rozpoczął Mszą św. sprawowaną przez ks. Rafała Auguścika w intencji biskupa seniora Wacława Świerzawskiego w dniu urodzin. Po Mszy św. Kapituła udała się do Czcigodnego Jubilata i złożyła życzenia i kwiaty. Następnie w sali gimnastycznej wraz z młodzieżą, nauczycielami przeżyła program artystyczny pt. „Zaniósł na Krzyż nasze grzechy”. Młodzi artyści przypomnieli, że w naszej życiowej wędrówce są zawsze dwa ślady - Boga i człowieka. Jeżeli jest tylko jeden, to Bóg dźwiga nas wraz z naszym bagażem grzechów. Swoją obecnością tradycyjnie zaszczycił burmistrz Gminy Zawichost Andrzej Wzorek i wiceburmistrz Robert Dziuba. Z młodzieżą pracował ks. Rafał Auguścik we współpracy z nauczycielami. Dyrektor Anna Żak gratulując wykonawcom wzruszającego programu, podziękowała twórcom Festiwalu.

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu

13 maja na szlak Festiwalu zawitało II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. Spektakl został przygotowany przez młodzież pod kierunkiem ks. Mariusza Bajaka. Główna bohaterka odnalazła swoją wartość, przekonała się, jak wielkim cudem jest Boże Miłosierdzie i zrozumiała też, jak dobrze dotknąć dobra i rozsiewać dobro. Całość spektaklu przeplatana była odpowiednio dobranymi tekstami piosenek w przepięknym wykonaniu grupy śpiewającej. Kapituła Festiwalu wyraziła wdzięczność ks. Mariuszowi Bajakowi za przygotowaną ucztę duchową i niespodziankę, jaką był urodzinowy tort głównej bohaterki spektaklu. Wicedyrektor Grażyna Strojewska-Hegdaj podziękowała młodzieży za godne reprezentowanie szkoły.

Reklama

Zespół Szkół im. St. Staszica w Tarnobrzegu

Zespół Szkół im. St. Staszica w Tarnobrzegu 13 maja zaprosił Kapitułę do przeżywania programu poetycko-wokalnego, opartego na homilii Jana Pawła II i poezji ks. Twardowskiego, przygotowanego według koncepcji Marii Pietrow. Spotkanie rozpoczął hymn „Z dawna Polski Tyś Królową” podkreślający znaczenie Maryi w historii naszej Ojczyzny. Dziewczęta przytaczając wątki poetyckie, zastanawiały się nad znaczeniem miłości w życiu człowieka, przywołując postać Jana Pawła II, którego kochały ludzie różnych narodów i wyznań. Narodowi polskiemu zostawił przesłanie, aby pielęgnował najwyższe wartości, a wtedy nie zatraci własnej tożsamości. Dyrektor Teresa Żyguła swoją postawą daje prawdziwe świadectwo wiary swoim wychowankom i zagrzewa ich do pracy w Festiwalu.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

12 maja Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zaprezentowało program artystyczny pod kierunkiem Wacława Kędziora i Alicji Świder. Kapitułę Festiwalu przywitała dyrektor Grażyna Habiger-Pipska. W auli młodzież obejrzała prezentację, przybliżającą znaczenie Miłosierdzia Bożego w życiu każdego człowieka. W drugiej części twórcy programu przywołali wspomnienia o Katyniu 40’, określając tamte wydarzenia zbrodnią ludobójstwa. Efekt odbioru programu został podkreślony przez wymowną scenografię, bogatą w symbole tożsamości narodowej. Wszystkim biorącym udział sprawiła radość obecność kolegi Mateusza, który był świadectwem dotknięcia Bożego Miłosierdzia.

I LO „Collegium Gostomianum”

11 maja w Domu Katolickim w Sandomierzu młodzież z drugiej klasy I LO „Collegium Gostomianum” zaprezentowała spektakl teatralny „Zagadnienie śmierci jako temat tabu współczesnego świata...”. Program powstał według scenariusza ks. Wojciecha Zasady, zrealizowany we współpracy z Małgorzatą Proć. Kapituła podziękowała dyrektorowi Krzysztofowi Zielińskiemu za stworzenie warunków do prezentacji tak bogatego poznawczo i emocjonalnie spektaklu teatralnego. Dodatkowe uznanie Kapituła skierowała do autora scenariusza, wychowawczyni, a także do samej młodzieży, która po zakończeniu prezentacji w spotkaniu dyskusyjnym ukazała swoje własne rozumienie najważniejszych wartości. Znajomość historii Polski i poszanowanie dziedzictwa narodowego, jaką wykazali się młodzi rozmówcy, napawa optymistycznym spojrzeniem na młode pokolenie Polaków.

Zespół Szkół nr 2 w Opatowie

Po raz XIII Zespół Szkół nr 2 w Opatowie zaprosił Kapitułę Festiwalu w progi swojej szkoły. Tam młodzież przygotowała program artystyczny pod opieką Małgorzaty Grządziel, według scenariusza jednej z uczennic klasy II, na podstawie tematu: „Ułuda budowania szczęścia bez Boga...”. Przeżywaliśmy historię Marysi - dziewczyny wychowywanej przez zapracowanego ojca, rozgoryczonej i zawiedzionej swoim życiem. Miała ona pretensje do Jezusa Miłosiernego, spoglądającego z pamiątkowego obrazka, który otrzymała od babci, zadając pytanie: dlaczego nie było Go wtedy, kiedy był jej potrzebny? Na szczególne wyrazy podziękowanie zasługuje grupa artystów za podzielenie się podczas spotkania po prezentacji własnymi refleksjami. Wyrazy wdzięczności skierowane zostały też do Małgorzaty Grządziel, która od początku Eutrapelii z wielką żarliwością wprowadza wychowanków na drogę poszukiwania Jezusa i ukazywania Jego obecności poprzez formy artystyczne.

Liceum Ogólnokształcące w Grębowie

10 maja LO w Grębowie zadebiutowało w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” pantomimą według Tryptyku o Miłosierdziu Boga przygotowanym przez młodzież pod kierunkiem ks. Krystiana Lubińskiego. Młodzież pokazała, że musimy mieć nastrojoną duszę, by odczytać właściwe dźwięki dobra i piękna, a tym samym przeciwstawić się złu. Walka Chrystusa z Szatanem toczy się nawet o jednego człowieka, który ma szansę na poprawę i nawrócenie, musi tylko podjąć właściwą decyzję, komu chce służyć. Ozdobą prezentacji była grupa śpiewająca przygotowana przez Piotra Jajko. Kapitułę gościnnie podjęła Alicja Kubiak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Grębowie.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli

Kapituła „Eutrapelii” 10 maja zagościła w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli, gdzie powitał ją dyrektor Tomasz Orzeł. W sali gimnastycznej ozdobionej bogatą scenografią uczestniczyliśmy w programie modlitewno-refleksyjnym, skupiającym się na rozpoznaniu prawdy, uwielbieniu Boga oraz myśli - jak podążać do Ojca, który jest w Niebie, na podstawie „Dzienniczka Św. Siostry Faustyny” i wzoru bł. Michała Sopoćko. Twórcy programu snuli refleksje na temat zbawczej roli Boga, prosili o mądrość w podejmowaniu decyzji, w utwierdzaniu w tym co dobre, umiejętności bycia pobożnym i kierowaniu się w życiu miłością. Program powstał pod kierunkiem i inspiracją ks. Augustyna Łyko.

Zespół Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym

7 maja Kapituła Festiwalu została zaproszona w progi Zespołu Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym przez dyrektor Annę Durlej na debiut prezentacji festiwalowej pt. „Wierni Miłości - Świadek Miłości Bożej Jan Paweł II”. Członkowie Kapituły wyrazili wdzięczność Pani Dyrektor za stworzenie klimatu sprzyjającego twórczemu rozwojowi swoich uczniów, a ks. Maciejowi Gubernatowi za inicjowanie i przygotowanie artystyczne młodzieży. Zwrócili także uwagę na piękne otoczenie szkoły i dbałość o jej wizerunek.

Teatr „Gong” z Zespołu Szkół w Tarnobrzegu-Miechocinie

5 maja w „Eutrapelii” Teatr „Gong” z Zespołu Szkół w Tarnobrzegu-Miechocinie zaprezentował program pt. „Trzeba dobrym być jak chleb”. Młodzież przybliżyła biografię św. Brata Alberta w słowie i prezentacji multimedialnej. Kapituła podziękowała dyrektor Wilhelminie Kropornickiej i komendantowi Ochotniczego Hufca Pracy Jerzemu Buczkowi za otoczenie opieką i stworzenie warunków do prezentacji, a Kazimierzowi Wiszniewskiemu, znanemu powszechnie bliskiemu młodzieży wychowawcy wielu pokoleń, za przygotowanie młodzieży.

Ona by tak chciała służyć ze mną - ministranci stworzyli muzyczny hit!

2019-12-09 09:40

Red.

“Ona by tak chciała służyć ze mną” to pierwsza amatorska superprodukcja Ministranckiej Wytwórni Muzycznej - która od wczoraj podbija Internet! Zrealizowana została na terenie parafii pw. św. Szczepana w Katowicach - Bogucicach i parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrówce Małej.

youtube.com

Utwór w jeden dzień zdobył 120 tyś wyświetleń na serwisie Youtube. Jak piszą sami twórcy ministranckiego hitu: Nasza parodia została stworzona w celach humorystycznych przez prawdziwych ministrantów, a nie jakichś podrabiańców i nie ma na celu nikogo obrazić.

Ministranci stworzonym hitem ukazują, że nie wstydzą się wiary i służby liturgicznej. W humorystyczny sposób dają piękne świadectwo radosnego życia w Kościele.

Utwór "Ona by tak chciała służyć ze mną" spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem słuchaczy, poniżej zamieszczamy kilka ciekawych komentarzy:

- Chciałbym to oficjalnie ustanowić hymnem Ministrantów

- chłopaki mam nadzieje ze to dopiero poczatek i jeszcze cos nagracie!

- A jednak ktoś mnie jeszcze zaskoczył XD

- Nooo takie "Ona by tak chciała" to ja rozumiem. Po prostu rewelacja! Świetna robota kochani gratulacje!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Nycz powołał komitet do spraw przygotowania uroczystości beatyfikacyjnych kard. Wyszyńskiego

2019-12-11 19:45

archidiecezja warszawska / Warszawa (KAI)

Metropolia warszawski powołał komitet organizacyjny beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca 2020 roku na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Członkowie poszczególnych komisji oraz sekcji odebrali 11 grudnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich nominacje z rąk kard. Nycza. Całość przygotowań będzie koordynował bp Rafał Markowski.

BOŻENA SZTAJNER

W skład komitetu powołanego przez metropolitę warszawskiego weszli księża i świeccy - w sumie 86 osób, z którymi współpracować będą także obecni podczas uroczystości przedstawiciele władz państwowych i władz Warszawy, a także wojska i policji. - Wszyscy powinni się włączyć w tę beatyfikację, która ma, oprócz ściśle religijnego i kościelnego charakteru, również wymiar narodowo-państwowy - podkreślił kard. Kazimierz Nycz.

Komitet zajmie się przygotowaniem uroczystości na pl. Piłsudskiego, procesją z relikwiami do Świątyni Opatrzności Bożej oraz zorganizowaniem - kilka tygodni przed beatyfikacją - koncertu poświęconego kard. Stefanowi Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II z okazji setnej roczny urodzin Papieża Polaka. - Nie możemy zapomnieć o tym jubileuszu, koncentrując się na beatyfikacji, dlatego postanowiliśmy oba te wydarzenia połączyć - podkreślił metropolita warszawski.

Całość przygotowań do beatyfikacji będzie koordynował bp Rafał Markowski. Komitet składa się z następujących komisji i sekcji, których przewodniczącymi zostali:

- komisja teologiczno-historyczna - bp Piotr Jarecki - komisja artystyczna - bp Michał Janocha - komisja liturgiczna - ks. Bartosz Szoplik - komisja muzyczna - ks. Piotr Markisz - komisja przygotowująca uroczystości na pl. Piłsudskiego - ks. Sławomir Nowakowski - sekcja porządkowa - ks. Marek Mętrak - sekcja rezerwacji i kart wstępu - ks. Łukasz Przybylski - sekcja ds. parkingów - ks. Marcin Szczerbiński - sekcja ds. opieki medycznej - ks. Władysław Duda - komisja przygotowująca procesję do Świątyni Opatrzności Bożej - ks. Tadeusz Aleksandrowicz - komisja ds. relikwii - ks. Janusz Bodzon - komisja medialna - ks. Przemysław Śliwiński - komisja obsługi biskupów i gości - ks. Matteo Campagnaro - komisja finansowo-sponsoringowa -ks. Marian Raciński

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem