Reklama

Na szlaku „Eutrapelii”

Ewa Sęk i Alicja Szewczyk
Edycja sandomierska 22/2010

Kapituła Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” odwiedziła kolejne szkoły, których prace zostaną podsumowane podczas pófinałów i finału w Stalowej Woli

Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

14 maja gościliśmy w Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli, która po raz XIII czynnie uczestniczy w Festiwalu. Prezentacja pt. „Mój Chrystus połamany” została przygotowana przez Martę Tracz, Dorotę Wdowiak i Renatę Pokorę we współpracy z ks. Grzegorzem. Młodzież w spektaklu pokazała, że to Chrystus realizuje Dzieło Boże i opowiada historię Zbawienia naszymi rękoma. Spektakl kończą słowa Chrystusa: „To Wy jesteście Biblią i Dobrą Nowiną, zapisaną w słowach i czynach, niesioną w przyszłość ze światłem Mojej miłości”. Kapituła podziękowała dyrektorowi Pawłowi Ciołkoszowi za kontynuację wieloletniej tradycji szerzenia kultury polskiej poprzez stały udział w Festiwalu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście prezentację festiwalową rozpoczął Mszą św. sprawowaną przez ks. Rafała Auguścika w intencji biskupa seniora Wacława Świerzawskiego w dniu urodzin. Po Mszy św. Kapituła udała się do Czcigodnego Jubilata i złożyła życzenia i kwiaty. Następnie w sali gimnastycznej wraz z młodzieżą, nauczycielami przeżyła program artystyczny pt. „Zaniósł na Krzyż nasze grzechy”. Młodzi artyści przypomnieli, że w naszej życiowej wędrówce są zawsze dwa ślady - Boga i człowieka. Jeżeli jest tylko jeden, to Bóg dźwiga nas wraz z naszym bagażem grzechów. Swoją obecnością tradycyjnie zaszczycił burmistrz Gminy Zawichost Andrzej Wzorek i wiceburmistrz Robert Dziuba. Z młodzieżą pracował ks. Rafał Auguścik we współpracy z nauczycielami. Dyrektor Anna Żak gratulując wykonawcom wzruszającego programu, podziękowała twórcom Festiwalu.

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu

13 maja na szlak Festiwalu zawitało II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. Spektakl został przygotowany przez młodzież pod kierunkiem ks. Mariusza Bajaka. Główna bohaterka odnalazła swoją wartość, przekonała się, jak wielkim cudem jest Boże Miłosierdzie i zrozumiała też, jak dobrze dotknąć dobra i rozsiewać dobro. Całość spektaklu przeplatana była odpowiednio dobranymi tekstami piosenek w przepięknym wykonaniu grupy śpiewającej. Kapituła Festiwalu wyraziła wdzięczność ks. Mariuszowi Bajakowi za przygotowaną ucztę duchową i niespodziankę, jaką był urodzinowy tort głównej bohaterki spektaklu. Wicedyrektor Grażyna Strojewska-Hegdaj podziękowała młodzieży za godne reprezentowanie szkoły.

Reklama

Zespół Szkół im. St. Staszica w Tarnobrzegu

Zespół Szkół im. St. Staszica w Tarnobrzegu 13 maja zaprosił Kapitułę do przeżywania programu poetycko-wokalnego, opartego na homilii Jana Pawła II i poezji ks. Twardowskiego, przygotowanego według koncepcji Marii Pietrow. Spotkanie rozpoczął hymn „Z dawna Polski Tyś Królową” podkreślający znaczenie Maryi w historii naszej Ojczyzny. Dziewczęta przytaczając wątki poetyckie, zastanawiały się nad znaczeniem miłości w życiu człowieka, przywołując postać Jana Pawła II, którego kochały ludzie różnych narodów i wyznań. Narodowi polskiemu zostawił przesłanie, aby pielęgnował najwyższe wartości, a wtedy nie zatraci własnej tożsamości. Dyrektor Teresa Żyguła swoją postawą daje prawdziwe świadectwo wiary swoim wychowankom i zagrzewa ich do pracy w Festiwalu.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

12 maja Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zaprezentowało program artystyczny pod kierunkiem Wacława Kędziora i Alicji Świder. Kapitułę Festiwalu przywitała dyrektor Grażyna Habiger-Pipska. W auli młodzież obejrzała prezentację, przybliżającą znaczenie Miłosierdzia Bożego w życiu każdego człowieka. W drugiej części twórcy programu przywołali wspomnienia o Katyniu 40’, określając tamte wydarzenia zbrodnią ludobójstwa. Efekt odbioru programu został podkreślony przez wymowną scenografię, bogatą w symbole tożsamości narodowej. Wszystkim biorącym udział sprawiła radość obecność kolegi Mateusza, który był świadectwem dotknięcia Bożego Miłosierdzia.

I LO „Collegium Gostomianum”

11 maja w Domu Katolickim w Sandomierzu młodzież z drugiej klasy I LO „Collegium Gostomianum” zaprezentowała spektakl teatralny „Zagadnienie śmierci jako temat tabu współczesnego świata...”. Program powstał według scenariusza ks. Wojciecha Zasady, zrealizowany we współpracy z Małgorzatą Proć. Kapituła podziękowała dyrektorowi Krzysztofowi Zielińskiemu za stworzenie warunków do prezentacji tak bogatego poznawczo i emocjonalnie spektaklu teatralnego. Dodatkowe uznanie Kapituła skierowała do autora scenariusza, wychowawczyni, a także do samej młodzieży, która po zakończeniu prezentacji w spotkaniu dyskusyjnym ukazała swoje własne rozumienie najważniejszych wartości. Znajomość historii Polski i poszanowanie dziedzictwa narodowego, jaką wykazali się młodzi rozmówcy, napawa optymistycznym spojrzeniem na młode pokolenie Polaków.

Zespół Szkół nr 2 w Opatowie

Po raz XIII Zespół Szkół nr 2 w Opatowie zaprosił Kapitułę Festiwalu w progi swojej szkoły. Tam młodzież przygotowała program artystyczny pod opieką Małgorzaty Grządziel, według scenariusza jednej z uczennic klasy II, na podstawie tematu: „Ułuda budowania szczęścia bez Boga...”. Przeżywaliśmy historię Marysi - dziewczyny wychowywanej przez zapracowanego ojca, rozgoryczonej i zawiedzionej swoim życiem. Miała ona pretensje do Jezusa Miłosiernego, spoglądającego z pamiątkowego obrazka, który otrzymała od babci, zadając pytanie: dlaczego nie było Go wtedy, kiedy był jej potrzebny? Na szczególne wyrazy podziękowanie zasługuje grupa artystów za podzielenie się podczas spotkania po prezentacji własnymi refleksjami. Wyrazy wdzięczności skierowane zostały też do Małgorzaty Grządziel, która od początku Eutrapelii z wielką żarliwością wprowadza wychowanków na drogę poszukiwania Jezusa i ukazywania Jego obecności poprzez formy artystyczne.

Liceum Ogólnokształcące w Grębowie

10 maja LO w Grębowie zadebiutowało w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” pantomimą według Tryptyku o Miłosierdziu Boga przygotowanym przez młodzież pod kierunkiem ks. Krystiana Lubińskiego. Młodzież pokazała, że musimy mieć nastrojoną duszę, by odczytać właściwe dźwięki dobra i piękna, a tym samym przeciwstawić się złu. Walka Chrystusa z Szatanem toczy się nawet o jednego człowieka, który ma szansę na poprawę i nawrócenie, musi tylko podjąć właściwą decyzję, komu chce służyć. Ozdobą prezentacji była grupa śpiewająca przygotowana przez Piotra Jajko. Kapitułę gościnnie podjęła Alicja Kubiak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Grębowie.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli

Kapituła „Eutrapelii” 10 maja zagościła w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli, gdzie powitał ją dyrektor Tomasz Orzeł. W sali gimnastycznej ozdobionej bogatą scenografią uczestniczyliśmy w programie modlitewno-refleksyjnym, skupiającym się na rozpoznaniu prawdy, uwielbieniu Boga oraz myśli - jak podążać do Ojca, który jest w Niebie, na podstawie „Dzienniczka Św. Siostry Faustyny” i wzoru bł. Michała Sopoćko. Twórcy programu snuli refleksje na temat zbawczej roli Boga, prosili o mądrość w podejmowaniu decyzji, w utwierdzaniu w tym co dobre, umiejętności bycia pobożnym i kierowaniu się w życiu miłością. Program powstał pod kierunkiem i inspiracją ks. Augustyna Łyko.

Zespół Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym

7 maja Kapituła Festiwalu została zaproszona w progi Zespołu Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym przez dyrektor Annę Durlej na debiut prezentacji festiwalowej pt. „Wierni Miłości - Świadek Miłości Bożej Jan Paweł II”. Członkowie Kapituły wyrazili wdzięczność Pani Dyrektor za stworzenie klimatu sprzyjającego twórczemu rozwojowi swoich uczniów, a ks. Maciejowi Gubernatowi za inicjowanie i przygotowanie artystyczne młodzieży. Zwrócili także uwagę na piękne otoczenie szkoły i dbałość o jej wizerunek.

Teatr „Gong” z Zespołu Szkół w Tarnobrzegu-Miechocinie

5 maja w „Eutrapelii” Teatr „Gong” z Zespołu Szkół w Tarnobrzegu-Miechocinie zaprezentował program pt. „Trzeba dobrym być jak chleb”. Młodzież przybliżyła biografię św. Brata Alberta w słowie i prezentacji multimedialnej. Kapituła podziękowała dyrektor Wilhelminie Kropornickiej i komendantowi Ochotniczego Hufca Pracy Jerzemu Buczkowi za otoczenie opieką i stworzenie warunków do prezentacji, a Kazimierzowi Wiszniewskiemu, znanemu powszechnie bliskiemu młodzieży wychowawcy wielu pokoleń, za przygotowanie młodzieży.

Benedykt XVI zaproponował kard. Bergoglio ważne stanowisko. Jednak on odmówił

2019-07-22 15:03

pb (KAI/cruxnow.com) / Watykan

Amerykański portal katolicki Crux twierdzi, że po swym wyborze w 2005 r. papież Benedykt XVI zaproponował ówczesnemu arcybiskupowi Buenos Aires kard. Jorge Mario Bergoglio stanowisko sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Jednak przyszły papież Franciszek odmówił. Według tej informacji Benedykt XVI chciał, aby kard. Bergoglio pomógł mu w oczyszczeniu kurii rzymskiej.

Grzegorz Gałązka

Crux powołuje się na znajomego Franciszka z czasów, gdy był arcybiskupem Buenos Aires. Ks. Fernando Miguens, były rektor seminarium duchownego w San Miguel na przedmieściach stolicy Argentyny przypomina, że już „Paweł VI bardzo cierpiał z powodu zepsucia w Stolicy Apostolskiej”. - Wiem, że Jana Paweł II także bardzo cierpiał z tego powodu, ale postanowił, że jego priorytetem będzie misja. Biedny Benedykt [XVI] próbował stawić temu czoła i aby to zrobić, zaproponował Bergoglio, że mianuje go sekretarzem stanu, ale Jorge mu odmówił - twierdzi duchowny.

Według portalu pogłoska o oferowaniu kard. Bergoglio stanowiska sekretarza stanu pojawia się po raz pierwszy. Jednak - jak przypomina watykańska korespondentka Cruxa, Inés San Martín - już „pod koniec pontyfikatu Jana Pawła II mówiło się, że argentyński kardynał mógłby otrzymać wysokie stanowisko w Watykanie”. Weteran włoskich watykanistów Sandro Magister pisał 2002 r., że po jego zaangażowaniu w prace zgromadzenia Synodu Biskupów w 2001 r. niektórzy dostojnicy kościelni chcieli powołania kard. Bergoglio do pracy w Rzymie, na co on sam miał wówczas odpowiedzieć: „Umarłbym w kurii”.

Mimo odmowy, zdaniem źródeł portalu Crux, relacje Benedykta XVI z kard. Bergoglio miały charakter osobisty i naznaczone były głębokim szacunkiem. Niewymieniony z nazwiska były współpracownik kardynała twierdzi, że kiedykolwiek Bergoglio jechał do Rzymu, „mógł pójść do papieża niemal bez proszenia o audiencję”. Obydwaj mieli też „regularnie, czasem nawet raz w miesiącu”, rozmawiać przez telefon.

Brytyjski pisarz Austen Ivereigh, autor m.in. książki „Prorok. Biografia Franciszka, papieża radykalnego”, powiedział portalowi Crux, że „kard. Bergoglio miał w Rzymie reputację krzyżowca walczącego z zepsuciem i papież Benedykt bardzo wysoko go cenił, dlatego pomysł poproszenia go o to, by był sekretarzem stanu wydaje się prawdopodobny”. A jeśli tak było, to „Bergoglio bardzo mądrze zrobił, że tę propozycję odrzucił”, gdyż „bez autorytetu papieskiego stojącego za oczyszczającą reformą, nie można jej dokonać”.

Crux uważa za „dobrze udokumentowany” fakt to, że kard. Bergoglio był kandydatem na papieża już w 2005 r., lecz tym, którzy proponowali jego kandydaturę miał powiedzieć, by popierali kard. Ratzingera.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W Łodzi powstanie szkoła katechistów

2019-07-23 17:30

mip (KAI) / Łódź

W Łodzi powstanie szkoła liderów wspólnot parafialnych. Podczas trzech semestrów archidiecezja przygotuje osoby świeckie wspierające duszpasterzy przy formacji sakramentalnej wiernych. Zapisy ruszą 1 sierpnia.

Magdalena Kucova/fotolia.com

Szkoła Katechistów jest owocem trwającego od roku IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Ten trzy semestralny kurs teologii praktycznej ma pomóc wybranym ludziom świeckim – liderom grup parafialnych – jeszcze mocniej i bardziej kompetentnie zaangażować się w działalność w parafii.

- Szkoła dla katechistów to szkoła dla liderów, którzy będą mogli prowadzić zajęcia w małych grupach czy to dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, czy dla rodziców, zwłaszcza dzieci pierwszokomunijnych – tłumaczy metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

Hierarcha przypomina, że szkoła katechistów musi mieć trzy wymiary. – Pierwszy to wiedza teologiczna. Nie chodzi nam o studia magisterskie, ale o zdobycie przez przyszłego katechistę takich kompetencji, by mógł sam odpowiedzieć na wiele pytań, a jeśli nie będzie znał na nie odpowiedzi, by wiedział gdzie odesłać zainteresowanego. Po drugie, chodzi o nabycie umiejętności pracy w małej grupie, a więc nauka zarządzania i kierowania małą grupą, małym zespołem. Natomiast trzecim wymiarem jest własna formacja duchowa – żeby taki człowiek żył wiarą i Kościołem, a nie tylko potrafił o tym mówić – wskazuje łódzki pasterz.

Tok studiów w Szkole przewiduje zajęcia z zakresu Pisma Świętego, teologii dogmatycznej, duchowości, liturgiki, katechetyki, historii Kościoła, a także ma wzmocnić naturalne zdolności w budowaniu kontaktów międzyosobowych i w pracy z grupą. - Chcemy potraktować priorytetowo kształtowanie umiejętności praktycznych przyszłych katechistów: ich rozwój duchowy, bogactwo modlitwy Pismem Świętym, wtajemniczenie w przeżywanie liturgii, budowanie żywej relacji z Bogiem i z Kościołem - podkreślają organizatorzy studium.

Po ukończeniu Szkoły i zdaniu wymaganych egzaminów absolwent uzyska od arcybiskupa misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w parafiach archidiecezji łódzkiej.

Do Szkoły mogą zapisać się osoby w wieku od 18 do 60 lat, skierowane przez swoich księży proboszczów. Nie muszą one posiadać wykształcenia teologicznego. Ważne, żeby ukończyły katechizację w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej

Rekrutacji do udziału w kursie dokonać można będzie w sekretariacie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej od 1 sierpnia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem