Reklama

Św. Stanisław Biskup Męczennik - patron parafii konkatedralnej w Lubaczowie

Adam Łazar
Edycja zamojsko-lubaczowska 22/2010

Dzień 8 maja br. był dniem odpustu w Lubaczowie z racji uroczystości patrona konkatedralnej parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
„Święty Stanisławie, patronie nasz, opiekunie całej Ojczyzny, opiekunie naszej parafii, módl się za nami” - tą pieśnią na wejście rozpoczęła się odpustowa Suma koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa pomocniczego metropolii przemyskiej Adama Szala. Słowa powitania wygłosił Pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp Wacław Depo: „Dziękujemy Panu Bogu za potężny patronat tego miejsca - Matki Bożej Łaskawej, Królowej naszego Narodu, której papieski odpust odbył się wczoraj, i dziś św. Stanisława Biskupa i Męczennika, którego kult - po św. Wojciechu - legł u podstaw wiary chrześcijańskiej w Polsce. W tej wspólnotowej modlitwie wiązać będziemy sprawy nieba ze sprawami ziemi” - powiedział m.in.
Bp Adam Szal w homilii przypomniał podstawowe fakty z życia św. Stanisława. Święty urodził się ok. 1030 r. w Szczepanowie k. Bochni. Rodzice pragnęli dla swojego długo oczekiwanego i wymodlonego syna sławy i wybrali imię Stanisław. Dar ten, od Boga otrzymany, Bogu poświęcić postanowili. W tym kierunku poszło jego wykształcenie, najpierw w kraju, później za granicą. W 1060 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa krakowskiego Lamberta, a po jego śmierci, 12 lat później, objął krakowską stolicę biskupią. W 1076 r. królem został Bolesław Szczodry. Początkowo dbał o dobro Kościoła, potem zaczął siebie stawiać w centrum życia, ponad prawem. Gubiła go pycha. Biskup Stanisław miał odwagę powiedzieć mu, że jego metody postępowania są niewłaściwe, jego życie osobiste pozostawia wiele do życzenia. Zagroził królowi konsekwencjami wynikającymi z prawa kościelnego. Król nazwał go zdrajcą dlatego, że nie był lojalny wobec monarchy. Za odwagę, gorliwe spełnianie urzędu dobrego pasterza diecezji krakowskiej, został w 1079 r. zamordowany podczas odprawiania Mszy św. w kościele na Skałce. Jego klęska zamieniła się w zwycięstwo. Przy grobie bp. Stanisława ludzie nawracali się, zaczęły się dziać cuda. Już w 9 lat po śmierci, doczesne szczątki zostały w 1088 r. uroczyście przeniesione do katedry na Wawelu. Ten świadek wiary, męczennik został 17 września 1253 r. w bazylice św. Franciszka z Asyżu przez papieża Innocentego IV ogłoszony świętym.
W dalszej części homilii Biskup zauważył, że prześladowania chrześcijan trwają nadal. Św. Stanisław jest dla nas wzorem do naśladowania. Daje nam przykład jak pielęgnować naszą wiarę, jak ułożyć sobie życie, by było zgodne z wiarą. Ten Święty uczy nas umiejętności upominania drugiego człowieka z miłością. Grzeszymy pychą mówiąc, że nikt nie ma prawa zwracać nam uwagi, napominać, rozkazywać. Brakuje nam pokory w przyjmowaniu uwag od przyjaciół, przyznawania racji innym. Warto innych posłuchać, jeśli robimy źle, zmienić swoje postępowanie. Św. Stanisław zachęca nas do tego, by w praktykowaniu wiary być odważnym. Nie wolno zajmować grzesznej postawy, bać się publicznie opowiedzieć za Chrystusem. Nie powinniśmy bać się opinii, tego, co inni powiedzą.
Czytania mszalne i modlitwę wiernych przygotowała młodzież lubaczowskich szkół. Jej reprezentanci z kwiatami w rękach podziękowali Biskupom za obecność wśród nich, życzyli, „aby wszystkim ich poczynaniom towarzyszyła opieka św. Stanisława i Matki Bożej Łaskawej”. Zapewnili Pasterzy, że św. Stanisław jest dla nich wzorem odwagi i nikt, i nic nie jest w stanie odłączyć ich od miłości Boga. Proboszcz konkatedralnej parafii ks. kan. Andrzej Stopyra powiedział: „Bardzo się cieszę, że mogliśmy tak głęboko i pięknie te dwa dni przeżyć i trwać na modlitwie za naszą umiłowaną Ojczyznę - Polskę. Modlitwom naszym w dniu wczorajszym przewodniczył Pasterz diecezji rzeszowskiej ks. bp Kazimierz Górny. A dziś przewodniczył przemyski ks. bp Adam Szal. Ekscelencjo, dziękuję za przewodnictwo w Eucharystii, za krzepiące słowo Boże, za te świetlane przykłady, że warto wierzyć i kochać Boga ponad wszystko, nawet ponad własne życie. Dziękuję Ekscelencji, Pasterzowi naszej zamojsko-lubaczowskiej diecezji, za modlitwę z nami przez te dwa dni w swojej konkatedrze. Dziękuję kapłanom, gościom i parafianom za tę modlitwę w czasie tych dwóch dni odpustu w naszym kościele”.
To modlitewne odpustowe nabożeństwo zakończyło się procesją eucharystyczną dookoła kościoła, podczas której Najświętszy Sakrament w złocistej monstrancji niósł bp Adam Szal z Przemyśla. Po niej wierni mieli możliwość ucałowania relikwii św. Stanisława Biskupa Męczennika.
Warto dodać, że na bramie wejściowej do lubaczowskiej świątyni stoją cztery kamienne figury: św. Piotra i Pawła, bł. Jakuba Strzemię oraz św. Stanisława Biskupa Męczennika. W kościele zaś w głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Łaskawej, a na zasuwie obraz św. Stanisława, namalowany przez wikariusza lwowskiego ks. J. Bryczkowskiego w 1910 r.

Reklama

Ruszyły zapisy na modlitewne wydarzenie „Polska pod Krzyżem”

2019-07-17 14:24

Magdalena Kowalewska-Wojtak

Organizatorzy Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic 14 września zapraszają na górę Świętego Krzyża w diecezji sandomierskiej wszystkich, którzy chcą postawić krzyż w centrum swojego życia i Polski.

materiały prasowe

- Pragniemy zaprosić Polaków w kraju i za granicą do tego, aby wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa, nawrócili się i postawili krzyż w centrum swojego życia. Zapraszamy do budowania społeczeństwa miłości w Polsce i Europie - mówi jeden z współorganizatorów modlitewnego czuwania Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta. Tłumaczy, że celem wydarzenia jest zatrzymanie tego wszystkiego, co nas frustruje i męczy, co staje się tematami pierwszych stron gazet. - Do odnowy w naszym społeczeństwie potrzeba Jezusa Chrystusa i Jego Krzyża. Chcemy przypomnieć, że początkiem naszej współczesnej cywilizacji i państwa polskiego jest Chrystus, który umarł za nas krzyżu - dodaje Maciej Bodasiński.

- Mimo osób żyjących głęboką wiarę, wśród większości katolików prawdziwy krzyż jest odrzucany. Na całym świecie atak na Kościół nabiera na sile, tracimy młodzież, coraz częściej rozpadają się związki małżeńskie, a na ulicach naszych miast dokonują się publicznie grzechy - mówi „Niedzieli” Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dias Basta.  Organizatorzy wskazują, że duchowe zwycięstwo może przyjść tylko przez Chrystusowy krzyż. 

- Celem tego wydarzenia jest to, aby rany, które pojawiają się w Kościele leczyć przez modlitwę. Chcemy, aby jak najwięcej świeckich i kapłanów stanęło razem pod krzyżem. Przez modlitwę chcemy ożywiać życie sakramentalne w Polsce i przywracać szacunek do stanu kapłańskiego - podkreśla Maciej Bodasiński.

Wydarzenie odbędzie się w najstarszym polskim sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Nowej Słupi. Gospodarzami modlitewnego spotkania „Polska pod Krzyżem” będą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Organizatorzy modlitewnego czuwania chcą, aby w sanktuarium, w którym modlił się przed wyruszeniem pod Grunwald król Władysław Jagiełło, przybyło jak najwięcej Polaków .

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sanktuarium na stronie internetowej www.polskapodkrzyzem.pl rozpoczęły się zapisy. Każda z zarejestrowanych osób otrzyma bezpłatną wejściówkę i indywidualny kod QR. - Jeśli okaże się, że frekwencja dopisuje, będziemy otwierać kolejne punkty modlitewne wokół Góry Świętego Krzyża - tłumaczy Maciej Bodasiński. Zaznacza, że wydarzenie ma być zachętą dla innych, aby w różnych miejscach Polski tego dnia organizowali się na modlitwie i adoracji krzyża.

Na stronie internetowej wydarzenia znajduje się mapa, gdzie poszczególne grupy, zakony czy parafie mogą zgłaszać swoją duchową łączność.- To wydarzenie ma prowadzić nas ku pokojowi i jedności oraz otwierać na działanie łaski Bożej - dodaje Bodasiński.

Teren wokół sanktuarium należy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. - Chcemy z wielkim jego poszanowaniem i we współpracy z władzami parku przeprowadzić to spotkanie - mówi Maciej Bodasiński. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie zagrozi przyrodzie. Posługujący wolontariusze zobowiązali się, że posprzątają teren na Łysej Górze, najpóźniej do następnego dnia. Ponadto planowana jest kampania informacyjna na temat ekologicznego charakteru świętokrzyskiego wydarzenia.

Modlitwa rozpocznie się w południe w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września. Zaplanowano liczne konferencje i świadectwa, a także procesyjne przejście pod Krzyż. W sanktuarium będzie można wyspowiadać się. Centralnym punktem będzie Msza św., której będzie przewodniczył ordynariusz sandomierski bp Krzysztof Nitkiewicz. Spotkanie zakończy się nocnym czuwaniem modlitewnym, które potrwa do następnego dnia, kiedy to przypada  wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej.

Wydarzenie organizuje Fundacja Solo Dias i Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Patronat medialny nad modlitewnym spotkaniem „Polska pod Krzyżem” objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

W 2016 roku Wielka Pokuta na Jasnej Górze zgromadziło ok. 150 tys. wiernych. Z kolei w organizowanym w "Różańcu do Granic" w ponad 20 przygranicznych diecezjach, gdzie znajdowało się kilkaset punktów modlitwy uczestniczyło, około miliona osób.

Magdalena Kowalewska-Wojtak

CZYTAJ DALEJ

Reklama

U patronki rodzin

2019-07-24 08:53

(buk)

Katarzyna Artymiak

W bazylice w Lubartowie, gdzie znajduje się łaskami słynący obraz św. Anny Samotrzeć, przedstawiający Dzieciątko Jezus na kolanach św. Anny i Matkę Bożą, trwają przygotowania do uroczystości odpustowych.

Doroczne święto rozpocznie się już 24 lipca; o godz. 18.00 na cmentarzu zostanie odprawiona Msza św. za zmarłych. 25 lipca o godz. 18.00 bp Mieczysław Cisło będzie sprawował Eucharystię, po której ulicami miasta przejdzie procesja różańcowa z wizerunkiem patronki rodzin. W uroczystość św. Anny, 26 lipca, Msze św. zostaną odprawione o godz. 7.30, 9.00 (dla dzieci), 11.00 (suma) i 18.00. Kaznodzieją będzie ks. Paweł Bartoszewski; sumie przewodniczyć będzie bp Mieczysław Cisło. Główną Mszę św. odpustową poprzedzi modlitwa różańcowa w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem (początek o godz. 10.30).

Uroczystości będą okazją do promocji „Krucjaty modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem” i zachętą do modlitwy w intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo patronki, św. Anny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem