Reklama

„Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje!”

Małgorzata Godzisz
Edycja zamojsko-lubaczowska 22/2010

Tesłowa zostały wypowiedziane przez Matkę Bożą Fatimską, która 13 maja 1917 r. po raz pierwszy ukazała się trojgu portugalskich dzieci: Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji. Tego dnia każdego roku w Kościele obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej.
Od 2009 r. trwa Wielka Nowenna Fatimska, która przygotowuje nas na przeżycie 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Od 13 maja w wielu parafiach w Polsce celebrowane są Nabożeństwa Fatimskie w duchu Wielkiej Nowenny. W parafii pw. Świętej Trójcy w Komarowie stały się one szczególnie uroczyste i jednocześnie gromadzą wielu czcicieli Matki Bożej. Tegorocznym Nabożeństwom Fatimskim towarzyszy hasło: „Bezpieczni na krawędzi czasu”. Po raz drugi wierni z Komarowa i okolicznych miejscowości modlili się podczas Nabożeństwa Fatimskiego. W tym roku zainaugurował je podczas uroczystej Eucharystii bp Wacław Depo, Ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Tuż przed rozpoczęciem Mszy św. Księdza Biskupa przywitała grupa modlitewna dzieci „Biała Armia”, ich rodzice, wójt gminy Komarów Wiesława Sieńkowska oraz proboszcz parafii ks. Tomasz Bomba.
Bp Wacław Depo wyjaśnił w kazaniu, że „w kolejną rocznicę objawień fatimskich lepiej rozumiemy prawdę, że prawdziwa pobożność maryjna ma istotne znaczenie dla zachowania równowagi wiary, zarówno w tajemnicę Wcielenia i Odkupienia w Jezusie Chrystusie, jak i w tajemnicę Jego Kościoła, który założył na ziemi i który będzie trwał aż do skończenia świata”.
Bp Depo odniósł się też do wypowiedzi Papieża Benedykta XVI, który rozpoczynając swoją pielgrzymkę do Portugalii powiedział: „niebo otworzyło się właśnie w Portugalii jako okno nadziei, które Bóg otwiera, kiedy człowiek zamyka drzwi. Wszystko po to, by naprawić w ramach rodziny ludzkiej więzi solidarności braterskiej, oparte na wzajemnym uznawaniu jedynego i tego samego Boga jako Ojca”. Chodzi o plan miłości Boga. Nie zależy on od papieża ani od jakiegokolwiek innego organu władzy kościelnej - przypomniał Ordynariusz zamojsko-lubaczowski i dodał, że to Kościół otrzymał Fatimę, a ona objawiła się Kościołowi. Pasterz diecezji wskazał na Maryję, przykład posłuszeństwa wiary wobec Boga, który objawił Jej swój plan miłości i zbawienia, ale równocześnie jest dla nas przykładem odwagi na wzór Abrahama, który był gotów złożyć w ofierze własnego syna. Co w przypadku Maryi dopełniło się w dramacie krzyża na Golgocie.
Fatima to nie jest czas przeszły, pomimo 93 lat, jest to znak wołania Boga Samego w sumieniach i sercach ludzi przez pośrednictwo Maryi. Nawrócenie i pokuta połączone z modlitwą muszą być naszą trwałą potrzebą życia chrześcijańskiego - wyjaśniał bp Wacław Depo. Objawienie Maryi w Fatimie, wzywające do czci Jej Niepokalanego Serca i zjednoczenie z Chrystusem przez pokutę i Eucharystię to zaproszenie dla nas, by prosić o dar pokoju, by powstrzymać zło i przemieniać sumienia według woli Ojca. Dalej bp Depo wezwał ludzi młodych o czujność sumienia i o wierność Bogu.
Na koniec zaznaczył, że orędzie z Fatimy czeka na wypełnienie osobiste, rodzinne, wspólnotowe i narodowe, by budować swoje ludzkie nadzieje na Bogu, a nie na systemach ekonomicznych, które upadają. Bo dzisiaj Grecja, a jutro?... A ratunkiem wprowadzeniu nas ku Bogu i Chrystusowi jest Jego Matka.
Podczas Mszy św. bp Wacław Depo udzielił sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży, która prosiła o wylanie darów Ducha Świętego. Po zakończeniu Liturgii Eucharystycznej nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, następnie Różaniec Fatimski. Uroczystość zakończyła procesja wokół komarowskiego Rynku z figurą Matki Bożej Fatimskiej, którą niosły osoby z różnych stanów, m.in. młodzież bierzmowana, ich rodzice, rada parafialna czy strażacy. Przez całą drogę mrok nocy rozświetlały zapalone świece. Wspólną modlitwę wypełniła Litania do Matki Bożej.

Tajemnice radosne

Ks. Robert Strus
Edycja zamojsko-lubaczowska 40/2003

Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Mater”, poświęconej Najświętszej Maryi Pannie pisze, że Maryja, „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Dzisiaj Maryja jako nasza najlepsza Matka uczy nas wiary. Biorąc więc do rąk różaniec i rozważając tajemnice radosne chcemy uczyć się od Maryi prawdziwej wiary.

Jiri Hera/fotolia.com

1. Tajemnica zwiastowania.

Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (…) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa (Łk 1, 30-38).
Każdy z nas ma swoje zwiastowanie. Tak jak do Maryi i do nas Bóg posyła anioła ze wspaniałą wiadomością. Ta wiadomość to prawda, że Bóg nas kocha, że ma wobec nas wspaniały plan swej miłości. Nieraz nie bardzo rozumiemy to zwiastowanie. Jakże się to stanie, to niemożliwe, dlaczego ja? - pytamy Boga i samych siebie. Maryja, mimo tego, że też nie wszystko rozumiała, odpowiedziała Bogu „niech mi się stanie według twego słowa”. Rozważając tę tajemnicę prośmy Boga, abyśmy tak jak Maryja zawsze z radością odpowiadali „tak” na Jego propozycje.

2. Tajemnica nawiedzenia św. Elżbiety.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę (Łk 1, 39-41).
Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję to doskonały wzór takich spotkań, których celem jest pogłębienie wiary, przybliżenie się do Boga. Elżbieta w czasie tego spotkania została napełniona Duchem Świętym i zaczęła wielbić Boga. Tak jak do Elżbiety przyszła Maryja i umocniła jej wiarę, tak i my spotykamy się z ludźmi, dzięki którym przybliżamy się do Boga. W tej tajemnicy dziękujmy Bogu za tych wszystkich ludzi, dzięki którym nasza wiara została umocniona.

3. Tajemnica narodzenia Pana Jezusa.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 6-7).
W czasie rozważania tej tajemnicy staje przed nami obraz stajenki betlejemskiej. Przedziwny pokój i radość z niej promieniują. Chociaż na świecie panują jeszcze legiony rzymskie, a król Herod już czyha na życie Nowonarodzonego, Maryja, Józef i Jezus czują się bezpieczni w ubogiej stajence. Tak też będzie, kiedy prawdziwie Jezus narodzi się w naszych sercach, kiedy nasze serca staną się betlejemskimi stajenkami. Nawet jeżeli na świecie będzie wiele niepokoju, nawet jeżeli będziemy doświadczać różnych problemów, to będziemy szczęśliwi szczęściem, które da nam Nowonarodzony. Prośmy zatem, aby Jezus prawdziwie narodził się w naszych sercach.

4. Tajemnica ofiarowania Pana Jezusa w świątyni.

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu (Łk 2, 22-23).
Maryja i Józef ofiarowali Bogu to, co było dla nich najcenniejsze - ukochane Niemowlę. Uczynili to nie tylko dlatego, żeby spełnić przepis prawa, ale również dlatego, ponieważ byli przekonani, że wszystko, co człowiek posiada, pochodzi od Boga i trzeba to odnosić do Boga, przedstawiać Panu Bogu. Trudne jest to do zrozumienia dla współczesnego człowieka, który często zapatrzony w siebie, wszystko odnosi do siebie - stawiając siebie w centrum wszechświata. Rozważając tę tajemnicę uczmy się od Maryi i Józefa, że wszystko powinniśmy ofiarować Panu Bogu.

5. Tajemnica odnalezienia Pana Jezusa w świątyni.

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice (Łk 2, 41-43).
Jak łatwo jest zgubić Chrystusa. Wystarczy chwila nieuwagi, pokusa, grzech i Chrystus schodzi na dalszy plan naszego życia. Może nam się nawet wydawać, że jesteśmy blisko Jezusa, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami i nie dostrzegamy tego, iż Go zgubiliśmy, tak jak Maryja i Józef nie dostrzegli tego, że Jezus został w Jerozolimie. Maryja, która z bólem serca szukała swego Syna, dzisiaj pomaga nam powracać do naszego Pana i Zbawiciela. Prośmy Maryję, abyśmy szli przez życie zawsze z Jej Synem, a gdy Go zgubimy, aby pomagała nam Go odnajdywać.

Maryjo, ukochana Matko, nasza pielgrzymka wiary ciągle trwa. Prosimy Cię, bądź z nami, kiedy pielgrzymujemy do Twego Syna po drogach XXI wieku. Spraw, aby nasza wiara każdego dnia stawała się coraz bardziej żywa, prawdziwa i konsekwentna.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Krzyżyk z drewna wraku „Titanica” sprzedany za 11600 euro

2019-10-21 21:14

ts / Wiltshire (KAI)

Na aukcji w Wielkiej Brytanii sprzedano krzyż, wyrzeźbiony z drewna pochodzącego z wraku legendarnego „Titanica”. Jak poinformowały media brytyjskie, prosty, 13-centymetrowy krzyżyk, sprzedano 19 października w Wiltshire w pobliżu kurortu Bath. Nabywca zapłacił za niego 10 tys. funtów (około 50 tys. zł). Dom aukcyjny oczekiwał, że będzie to cena około 12-18 tys. funtów.

F.G.O. Stuart (1843-1923)/pl.wikipedia.org

Krzyżyk wyrzeźbiono w zakładzie Samuela Smitha. Był on członkiem załogi statku SS „Minia”, który po katastrofie zbierał na swój pokład zwłoki zmarłych pasażerów. Członkowie załogi zbierali także wyrzucone przez morze przedmioty, w tym części wraku z drzewa dębowego. Z tego drzewa Smith wyrzeźbił później krzyżyk, upamiętniający ponad 1500 ofiar zatopionego „Titanica”. Do czasu aukcji znajdował się on w posiadaniu potomków byłego marynarza.

Luksusowy parowiec „Titanic”, swego czasu największy statek świata, podczas swego pierwszego rejsu z Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku w kwietniu 1912 r. zderzył się z górą lodową i zatonął. Przedmioty z wraku odkrytego w 1985 r. osiągają wysokie ceny na aukcjach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem