Reklama

Aktualności

Franciszek: Europa, bardziej niż kiedykolwiek, powinna być solidarna w trosce o człowieka

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, Europa jest wezwana do przewodzenia w twórczym wysiłku, mającym na celu wydostanie się z wąskiego gardła technokratycznych założeń, obejmujących politykę i gospodarkę. Ten twórczy wysiłek jest wyrazem solidarności i jedynym antidotum na wirus egoizmu, o wiele potężniejszy niż COVID-19. O ile kiedyś solidarność dotyczyła produkcji, o tyle dziś musi ona odnosić się do cenniejszego dobra: osoby ludzkiej. Trzeba umieścić ją na właściwym miejscu: w centrum naszej polityki edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej i gospodarczej - apeluje papież Franciszek do uczestników 46. Forum "Europejski Dom - Ambrosetti".

2020-09-04 12:48

[ TEMATY ]

Franciszek

papież Franciszek

PAP

W przesłaniu adresowanym do uczestników forum, zrzeszającego wąską grupę liderów politycznych i gospodarczych, Ojciec Święty odwołuje się do doświadczeń tegorocznej pandemii COVID-19. Przypomina, że za jej sprawą "wszyscy nauczyliśmy się, że nikt nie może ocalić się sam. Namacalnie doświadczyliśmy kruchości, która nas naznacza i jednoczy. Jeszcze bardziej zrozumieliśmy, że każdy nasz wybór ma swoje odbicie w życiu naszego bliźniego, tego, który jest obok, ale i tego, kto fizycznie znajduje się na drugim krańcu świata". Franciszek przypomina, że pandemia zarówno ukazała potęgę nauki, jak też obnażyła jej ograniczenia, a także zakwestionowała system wartości, stawiający na pierwszym miejscu pieniądze i władzę.

"Wobec przyszłości, która wydaje się niepewna i trudna, zwłaszcza na poziomie społecznym i gospodarczym, jesteśmy

Reklama

zaproszeni do życia teraźniejszością, odróżniając to, co trwałe od tego, co przemija; to, co jest konieczne o tego, co koniecznym nie jest" - zachęca papież. Zaprasza do do działania w oparciu o trzy postawy: rozeznawanie, nawrócenie ekologiczne i kreatywność w budowaniu "nowych i oryginalnych dróg dla wspólnego dobra". Mówiąc o rozeznawaniu, papież przypomina, że św. Ignacy Loyola inspirował się w nim tradycją biblijną i chrystusową zachętą do odczytywania znaków czasów. Nawrócenie ekologiczne uważa z kolei za konieczne, aby "spowolnić nieludzkie tempo konsumpcji i produkcji, nauczyć się rozumieć i kontemplować przyrodę, na nowo złączyć się z naszym prawdziwym środowiskiem". Zaś kreatywność, jak przypomina Ojciec Święty, możliwa jest jedynie dzięki przyjęciu "powiewu Ducha, który przynagla nas do podejmowania dojrzałych i nowych, często odważnych wyborów".

Papież Franciszek, odwołując się do jesiennego forum "Ekonomia Franciszka", dedykowanego młodym przedsiębiorcom, przypomina też o konieczności inwestowania w młodych ludzi dla wspólnego dobra. "Ważne jest, aby inwestować w nowe pokolenia, które są liderami gospodarki jutra, szkolić ludzi, którzy gotowi służyć wspólnocie i kulturze spotkania. Dzisiejsza gospodarka, współcześni młodzi ludzie, ubodzy, potrzebują przede wszystkim waszego człowieczeństwa, waszego pełnego szacunku i pokornego braterstwa, a dopiero potem waszych pieniędzy" - pisze papież.

Odwołując się do obchodzonego w tym roku 50-lecia deklaracji Schumana, Ojciec Święty zwraca też uwagę na aktualne wyzwania wspólnoty europejskiej. "Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, Europa jest wezwana do przewodzenia w twórczym wysiłku, mającym na celu wydostanie się z wąskiego gardła technokratycznych założeń, obejmujących politykę i gospodarkę. Ten twórczy wysiłek jest wyrazem solidarności i jedynym antidotum na wirus egoizmu, o wiele potężniejszy niż COVID-19. O ile kiedyś solidarność dotyczyła produkcji, o tyle dziś musi ona odnosić się do cenniejszego dobra: osoby ludzkiej. Trzeba umieścić ją na właściwym miejscu: w centrum naszej polityki edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej i gospodarczej" - apeluje.

46. Forum "Europejski Dom - Ambrosetti" odbywa się we włoskim Cernobbio w dn. 4-6 września br. z udziałem polityków i liderów gospodarczych i finansowych z 18 państw świata.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież przyjął policjantów dbających o bezpieczeństwo na placu św. Piotra i w okolicach Watykanu

2020-09-28 17:19

[ TEMATY ]

Watykan

policja

Franciszek

Vatican News

Papież przyjął na audiencji przedstawicieli włoskiego rządu i policji z okazji 75. rocznicy ustanowienia posterunku policji, który dba o bezpieczeństwo na placu św. Piotra i w okolicach Watykanu. Franciszek przypomniał, że jego ustanowienie było owocem Traktatów Laterańskich, które przewidywały specjalny status dla placu św. Piotra, umożliwiając wolny dostęp dla pielgrzymów i turystów, pod nadzorem władz włoskich.

Papież zauważył, że działalność tego posterunku jest świadectwem owocnej współpracy między Włochami i Watykanem. Przypomniał jednak o trudnych chwilach, związanych z niemiecką okupacją.

„Okupacja Rzymu przez wojska niemieckie w 1943 r. spowodowała niemało trudności i niepokojów - przypomniał Franciszek. - Problemem było przestrzeganie przez niemieckich żołnierzy neutralności i suwerenności Państwa Watykańskiego, jak również samej osoby papieża. Przez 9 miesięcy granica między państwem włoskim i Watykanem, wytyczona na placu św. Piotra, była miejscem napięć i lęków. Wierni nie mieli swobodnego dostępu do Bazyliki na modlitwę, co dla wielu było zniechęcające. W końcu jednak, 4 czerwca 1944 r. Rzym został wyzwolony, ale wojna pozostawiła głębokie rany w sumieniach, ruiny na ulicach, ubóstwo i cierpienia w rodzinach. Takie są owoce wojny. Rzymianie i pielgrzymi, którzy mogli dotrzeć do stolicy, coraz liczniej przybywali do bazyliki św. Piotra, również po to, by wyrazić wdzięczność papieżowi Piusowi XII, który został ogłoszony defensor civitatis – obrońcą miasta”.

Zwracając się do włoskich policjantów, którzy pełnią służbę w Watykanie, Franciszek życzył im, aby ożywiała ich zawsze chrześcijańska wiara. „Ona - jak zaznaczył - jest najcenniejszym skarbem duchowym, które powierzyły wam wasze rodziny i którą wy macie przekazać waszym dzieciom”.

CZYTAJ DALEJ

Święty Hieronim – patron miłośników Pisma Świętego

Dnia 30 września w kalendarzu liturgicznym obchodzone jest wspomnienie św. Hieronima, doktora Kościoła, patrona biblistów, archeologów, tłumaczy, ale także – o czym pamięta niewielu – uczniów i studentów. Jest to postać niezwykła, fascynująca, będąca przykładem doskonałego połączenia wiary z nauką, życia duchowego z życiem intelektualnym.

Św. Hieronim urodził się w 347 r. w Strydonie. Była to miejscowość położona w Imperium Rzymskim, w rejonie dzisiejszej granicy Słowenii i Włoch. W roku 360 młody Hieronim przybywa do stolicy ówczesnego świata antycznego, do Rzymu, aby podjąć naukę gramatyki, retoryki i literatury świeckiej. Pięć lat później przyjmuje chrzest. W 367 r. udaje się do Trewiru, gdzie powoli budzi się jego fascynacja teologią i życiem kontemplacyjnym. W 373 r. rusza na wschód i osiada na dwa lata w jednym z najważniejszych miast świata starożytnego, w Antiochii Syryjskiej. Właśnie w tym miejscu Hieronim ostatecznie podejmuje decyzję, aby skupić się na studiowaniu Pisma Świętego. Jego pragnienie życia mniszego powoduje, że ok. 375 r. udaje się na pobliską pustynię, by wieść samotne życie mnicha. Po powrocie do Antiochii, w roku 378, otrzymuje święcenia kapłańskie. Kolejnym jego krokiem jest Konstantynopol, najważniejsza metropolia wschodniej części Imperium Rzymskiego, niezwykle ważny ośrodek życia politycznego i religijnego. W tym mieście spotyka wybitnych teologów chrześcijańskiego wschodu, m.in. Grzegorza z Nyssy. Jak podkreślają biografowie św. Hieronima, lata spędzone na wschodzie były okazją do zapoznania się z myślą biblijną, pismami Ojców Kościoła i nauką greki oraz hebrajskiego. W 382 r. wraz z biskupem Paulinem przybywa do Rzymu na synod. Papież Damazy zafascynowany jego znajomością Pisma Świętego i języków biblijnych zatrzymuje go w Rzymie oraz mianuje swoim sekretarzem. Właśnie wtedy papież zachęca Hieronima do przygotowania nowego wydania Biblii w języku łacińskim, którym porozumiewano się w Imperium Romanum. Publikacja tego nowego przekładu Pisma Świętego stała się głównym celem działalności naukowej bohatera niniejszego artykułu. Należy pamiętać, że w świecie chrześcijaństwa zachodniego do IV wieku istniało wiele różnej jakości tłumaczeń Starego i Nowego Testamentu na język łaciński. Jeśli chodzi o Stary Testament, najczęściej były to przekłady z tzw. Septuaginty, czyli Biblii przetłumaczonej na język grecki w III-II wieku przed Chr., którą posługiwał się Kościół pierwotny. W tym kontekście rodziła się potrzeba nowego, jednolitego dla Kościoła zachodniego wydania Biblii. Po śmierci papieża Damazego w 384 r. Hieronim przenosi się do Ziemi świętej i osiada w Betlejem. Do dziś pielgrzymi nawiedzający Bazylikę Narodzenia mogą zejść do groty, w której według tradycji pracował nasz bohater. Św. Hieronim organizuje w mieście, w którym narodził się Chrystus, życie mnisze i jednocześnie cały czas trudzi się nad nowym wydaniem Pisma Świętego. Nowy Testament zostaje ukończony jeszcze w Rzymie, zaś przekład Starego Testamentu trwa ok. 14 lat. Hieronim tłumaczy tekst biblijny, korzystając z oryginałów zapisanych w językach hebrajskim, aramejskim i greckim oraz z ważnych tłumaczeń greckich i łacińskich. Owocem jego pracy jest Biblia łacińska zwana Wulgatą. Umiera w roku 420 w Betlejem.

Właśnie tę Wulgatę św. Hieronima przekłada w XVI wieku na język polski jezuita Jakub Wujek, wydając w ten sposób jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury, kształtujące naszą kulturę i język religijny przez wieki, aż do lat 60. XX wieku, kiedy to ukazuje się Biblia Tysiąclecia.

Doskonałym podsumowaniem naszych rozważań nt. św. Hieronima niech będą słowa jego ucznia, Gennadiusza: „Zrodziło go miasto Strydon, sławny Rzym wykształcił, przechowuje matka żywicielka Betlejem, a duszę jego przyjęły przybytki niebieskie”.

CZYTAJ DALEJ

Kraków: wybrano nowego prowincjała kapucynów

2020-09-30 21:40

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

Podczas obrad 30. Kapituły Prowincjalnej Zwyczajnej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej wybrano ministra prowincjonalnego.

Brat Marek Miszczyński został mianowany nowym ministrem prowincji krakowskiej.

Po wieczornej sesji wyborczej współbracia życzyli bratu Markowi światła Ducha Świętego oraz otwartości na wolę Boga i braci.

Obrady kapituły potrwają do piątku. Zachęcamy do modlitwy za nowego prowincjała i wszystkich zakonników.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję