Reklama

Jasna Góra

Jasna Góra: Wieczorem rozpoczną się dożynki

Na Jasnej Górze wieczorem rozpocznie się ogólnopolskie dziękczynienie za plony, któremu tradycyjnie towarzyszy zainaugurowana rano Krajowa Wystawa Rolnicza. Jutro główne dożynkowe uroczystości odbędą się z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, ministra rolnictwa i przedstawicieli polskiej wsi. Rolnicy dziękować będą za stulecie urodzin św. Jana Pawła II, który upominał się także o poszanowanie ich pracy oraz należne im miejsce w społeczeństwie. Jasnogórskie dożynki połączone są z jubileuszem 100. rocznicy zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920r.

2020-09-05 15:33

[ TEMATY ]

Jasna Góra

dożynki

Bożena Sztajner/Niedziela

Na wielką zasługę polskich rolników, że mimo suszy czy trudności spowodowanych pandemią, nasz kraj może cieszyć się bezpieczeństwem żywnościowym wskazał minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który dziś przed południem otworzył 29. Krajową Wystawę Rolniczą. – W Polsce chleba nie zabraknie – zapewniał.

Minister Ardanowski zwrócił uwagę, ze wieś jest wartością całego społeczeństwa, stąd potrzeba pełnego wykorzystania także potencjału naukowego, możliwości technologicznych, zaplecza przemysłowego, rozwiązań innowacyjnych w gospodarce rolniczej. Patrząc na perspektywy europejskie, minister zapewniał, że przyszłość należy do polskiego rolnictwa, że ma ono szansę stać się jednym z najlepszych i najważniejszych w Europie.

Reklama

Ks. Stanisław Sojka, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy podkreślił ogromny wkład polskiej wsi w budowanie naszej wolności na przestrzeni dziejów, także w roku 1920 podczas zmagań z bolszewikami, ale też ojczystej kultury.

Jasnogórskie dożynki to również czas zwrócenia uwagi na problemy polskiego rolnictwa oraz wsi zauważył bp Edward Białogłowski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy. Wśród bolączek wymienił m.in. odpływ młodych ludzi do miast, zmniejszającą się liczbę absolwentów szkól rolniczych.

Tradycyjnie jasnogórskiemu dziękczynieniu za plony towarzyszy Krajowa Wystawa Rolnicza.

Reklama

W związku z trwającymi obostrzeniami związanymi z pandemią Covid-19 i stanowiskiem władz Częstochowy, które odmówiły możliwości zrealizowania wystawy tak jak było to w latach poprzednich w głównym ciągu komunikacyjnym Alei Najświętszej Maryi Panny, odbyła się ona w innym miejscu i w okrojonej formie. 29. Krajowa Wystawa Rolnicza usytuowana została po raz pierwszy na terenie parkingów należących do Jasnej Góry.

Jak podkreśla Marek Dziubek, Krajowa Wystawa Rolnicza jest wydarzeniem towarzyszącym Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim i to przede wszystkim z modlitwą rolnicy przychodzą do Częstochowy.

Sama wystawa niezmiennie cieszy się zainteresowaniem mieszkańców Częstochowy i pielgrzymów. Wśród wystawców prym wiodą producenci maszyn i urządzeń rolniczych, środków ochrony roślin, materiałów siennych, sadzeniowych, a także pasz i nawozów. Tradycyjnie można skosztować regionalnych potraw, a także przyjrzeć się sztuce ludowej. Nowością jest wystawa zwierząt hodowlanych, zobaczyć można bydło opasowe. Mimo to tegoroczna wystawa z powodu pandemii została mocno ograniczona. Swoje stoisko ma np. tylko Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, choć do Częstochowy przyjechali dyrektorzy krajowych ośrodków. Także instytuty badawcze działające na rzecz rolnictwa pokazują swoje osiągnięcia tylko w jednym, wspólnym namiocie. Stoisk handlowych; rolniczych, ogrodniczych i rzemieślniczych, jest nawet do 70 proc. mniej niż w latach ubiegłych.

W programie rolniczego spotkania znalazły się też: narada dyrektorów Ośrodków Doradztwa Rolniczego z wiceministrem rolnictwa Ryszardem Kamińskim oraz konferencja poświęcona budowaniu kontaktów pomiędzy nauką a praktyką w województwie śląskim. Dziś także oprócz Krajowej Wystawy Rolniczej z udziałem ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego zaplanowano dwa koncerty: zespołu Śląsk w bazylice jasnogórskiej oraz patriotyczny o godz. 22.00 na przyklasztornym parkingu przed namiotem Ministerstwa Rolnictwa.

Modlitwa w intencji rolników rozpocznie się dziś Mszą św. o godz. 19.00. Jutro uroczystej Sumie z błogosławieństwem wieńców żniwnych o godz. 11.00 przewodniczyć będzie metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda. Uczestniczyć w niej będzie prezydent RP Andrzej Duda.

Jasnogórskie święto przebiegać będzie pod hasłem: „Do Maryi - Niewiasty Eucharystii”.

Jasnogórskie dożynki to największe w kraju rolnicze święto dziękczynienia. Ich organizatorem jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników.

Dożynki należą do najważniejszych świąt na wsi, w czasie których obchodzi się uroczyste zakończenie żniw. Tradycje związane ze ścinaniem ostatnich kłosów zbóż, znane były w Polsce już w XVI wieku.

Pierwsze centralne dożynki w Polsce odbyły się 28 sierpnia 1927 r. w Spale pod patronatem prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Natomiast pierwsze dożynki jasnogórskie odbyły się w 1982 r., ich organizatorem jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników.

Krajowe Duszpasterstwo Rolników jest od 1996 r. kontynuacją Komisji Duszpasterstwa Rolników, którą Konferencja Episkopatu Polski powołała 2 grudnia 1982 r.

Celem duszpasterstwa jest przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy na roli oraz zaangażowanie rolników w życie Kościoła i państwa. Duszpasterstwo pomaga w samokształceniu i działalności oświatowej, współorganizuje życie kulturalne na wsi, podejmuje akcje na rzecz społeczności wsi i małych miast, ponadto organizuje rekolekcje i dni skupienia.

Diecezjalni duszpasterze rolników wspierają ideę samorządności i uczestnictwa rolników w życiu społeczności lokalnej, wspierają ich współpracę z instytucjami realnie wspomagającymi rolnictwo. Szczególnie istotne jest też budzenie aspiracji, zwłaszcza wśród młodzieży, i troska o wartościowe dziedzictwo kulturowe wsi.

W poszczególnych diecezjach specjalistyczna działalność duszpasterska ukierunkowana na rolników występuje w różnych formach i różnym nasileniu. Organizowane są specjalistyczne rekolekcje dla liderów wiejskich, różne formy szkolenia we współdziałaniu z instytucjami samorządowymi i państwowymi, pielgrzymki, dożynki lokalne i inne formy działań dla dobra rolników.

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dożynki w folwarku

2020-09-23 23:08

[ TEMATY ]

dożynki

Joanna Ruchniewicz-Wywigacz

Niedziela 20 września br., to kolejna okazja do zasmakowania w regionalnych, naturalnych smakach, w wytworach z plonów tego roku.

W Zamkowym Folwarku w Żarach podczas Targu Śniadaniowego można było kupić: sery i inne wyroby z mleka koziego, chleb na zakwasie, pasty, pasztety i inne smakołyki z dyni, wina z lubuskich winiarni Saganum i Jakubów, wyroby masarskie od lokalnego wytwórcy. Nie zabrakło miodów, ciast, ręcznie robionych krówek, owoców i warzyw z własnej uprawy, piwa rzemieślniczego, olejów z dyni, lnu, rzepaku, wyrobów z dodatkiem lawendy i domowych przetworów z owoców i warzyw.

Zobacz zdjęcia: Dożynki w folwarku
CZYTAJ DALEJ

Ten, który umiłował Słowo

Niedziela Ogólnopolska 39/2016, str. 30

[ TEMATY ]

wspomnienia

Św. Hieronim/Lucas van Leyden

Św. Hieronim

Św. Hieronim

30 września w liturgii wspominamy św. Hieronima (347-420). To doktor Kościoła zachodniego. To człowiek, bez którego tytanicznej pracy być może nie byłoby kultury europejskiej

Najbardziej znane powiedzenie św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, bywa często przytaczane, cytuje je nawet Sobór Watykański II w konstytucji „Dei verbum” (nr 25). Ten święty żyjący na przełomie IV i V stulecia był znany ze swojego porywczego temperamentu, ale i wielkiej pokory. Był niedościgłym erudytą władającym wieloma językami w mowie i piśmie, m.in. znał hebrajski i grecki – w pierwszym z nich w przeważającej mierze napisano Stary Testament, a w drugim Nowy.

Pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką, m.in. komentarze do ksiąg biblijnych, liczne listy i polemiki z teologicznymi adwersarzami swoich czasów, przepisywał też kodeksy (zawierały teksty biblijne) i dzieła Ojców Kościoła. Przede wszystkim jednak znany jest z Wulgaty – przekładu Biblii na język łaciński. Po soborze trydenckim (II połowa XVI wieku) stała się ona oficjalnym tekstem Kościoła łacińskiego i po jego ostatniej rewizji takowym pozostaje. Św. Hieronim wykorzystał oryginalne teksty biblijne, hebrajskie i greckie oraz wcześniejsze przekłady łacińskie, by – jak się przypuszcza – przy pomocy swoich współpracowników pokazać światu najlepsze – jego zdaniem – tłumaczenie Pisma Świętego na łacinę, czyli właśnie Wulgatę.

O kolosalnym znaczeniu Wulgaty niech świadczy fakt, że Hieronimowe dzieło było pierwszym drukowanym tekstem, który powstał w kręgu kultury śródziemnomorskiej. Była to Biblia Gutenberga z połowy XV stulecia.

Zarys biografii

Św. Hieronim urodził się w Strydonie (dzisiejsza Chorwacja), a zmarł w palestyńskim Betlejem, gdzie można podziwiać jego celę w podziemiach franciszkańskiego kościoła pw. św. Katarzyny. Otrzymał staranne chrześcijańskie wykształcenie. Jego dorosła egzystencja związana była w ogromnej większości ze stylem życia ascetycznego, w czasie którego oddawał się przede wszystkim modlitwie i biblijnym studiom.

Niemniej jednak w roku 382 osiadł w Rzymie. Został sekretarzem i doradcą papieża Damazego, który być może zainspirował go do pracy nad Wulgatą. Św. Hieronim był też w tym czasie uznanym kierownikiem duchowym arystokracji Wiecznego Miasta.

Po śmierci papieża w roku 385 przebywał w Ziemi Świętej i Egipcie. Na stałe osiadł we wspomnianym Betlejem, gdzie pozostał do śmierci. Tu właśnie powstało dzieło jego życia – Wulgata.

Wkład w kulturę

Wydaje się, że św. Hieronim uczy nas przede wszystkim otwarcia się na Boże słowo zawarte na kartach Biblii. To patron nie tylko biblistów. Sądzę, że to patron każdego, kto kocha Pismo Święte. Zwracał on bowiem uwagę na to, by człowiek prowadził nieustanną rozmowę ze Słowem Wcielonym, z Bożym Logosem (słowem), które w jego przekładzie przybrało termin „verbum” (słowo). Bóg przemawia nieustannie do człowieka właśnie przez Biblię. Wierzący za jej pomocą prowadzi dialog ze Stwórcą, co też podkreśla papież Benedykt XVI w ostatnio wydanej książce, której fragmenty publikowaliśmy na łamach „Niedzieli”.

Nasz święty to wielki pedagog. W jednym ze swoich pism pisze, że jego celem jest wykształcenie „duszy”. Zwraca uwagę na olbrzymią rolę rodziców w wychowaniu dzieci. Zachęca rodzicieli, by kreowali potomstwu środowisko przyjazne, pogodne, przyjacielskie, bo to oni są najważniejszymi i pierwszymi pedagogami – nauczycielami życia. Dlatego też od wczesnego dzieciństwa są odpowiedzialni za całościową formację dzieci. Warto też wspomnieć, że św. Hieronim był tym, który promował kobiety i bronił ich praw do naturalnego rozwoju w każdej dziedzinie życia. Zawsze w swoim nauczaniu nawiązywał do Pisma Świętego, w którym widział przewodnika w autentycznym chrześcijańskim i humanistycznym wychowaniu.

„Nie możemy zakończyć tych krótkich uwag na temat wielkiego Ojca Kościoła, nie wspominając o skutecznym wkładzie, jaki wniósł on w obronę pozytywnych i cennych elementów starożytnej kultury hebrajskiej, greckiej i rzymskiej w rodzącej się cywilizacji chrześcijańskiej. Hieronim docenił i przyswoił występujące u klasyków wartości artystyczne, bogactwo uczuć i harmonię obrazów, które kształtują serce i wyobraźnię ku szlachetnym uczuciom. Przede wszystkim umieścił on w centrum swego życia i swej działalności Słowo Boże, które wskazuje człowiekowi ścieżki życia i ukazuje mu tajemnice świętości. Za to wszystko musimy mu być głęboko wdzięczni, właśnie w naszych czasach” (katecheza Benedykta XVI z 14 listopada 2007 r.). Nic dodać, nic ująć.

CZYTAJ DALEJ

Zaproszenie na rekolekcje o rozeznawaniu woli Bożej

2020-09-30 22:37

plakat

Wspólnota Focolare w Krakowie zaprasza na rekolekcje „Boże prowadzenie”, które odbędą się w dniach 10-11 października w Centro Unita przy ul. Łanowej 10 w Krakowie.

„Boże prowadzenie” to dwa dni wykładów, spotkań i modlitwy w intencji rozeznania woli Bożej. Rekolekcje poprowadzi Michał Piekara - felietonista „Niedzieli” i doradca małżeński - wraz z żoną Urszulą.

Jak informują organizatorzy, wydarzenie skierowane jest do wszystkich (nie tylko małżeństw) - bez względu na wiek.

Dla osób dojeżdżających istnieje możliwość wynajęcia pokoi (pokój 2os./40zł, 1 os./50 zł). Ofiara za udział w rekolekcjach jest dobrowolna.

Zapisy są prowadzone drogą mailową: centro.unita@outlook.com.

Więcej informacji na Facebooku oraz pod numerami telefonów:

600 319 483, 606 976 795.

Ilość miejsc ograniczona.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję