Reklama

Kongres inspektorialny w 100-lecie śmierci bł. ks. Michała Rua

Towarzystwo Salezjańskie posługuje od dziesięcioleci wśród młodzieży w Polsce. Bardzo dużo pokoleń czerpie z duchowości salezjańskiej. Duchowość ta wypływa od założyciela św. Jana Bosko. Kontynuatorem jego dzieła był bł. Michał Rua. W tym roku przypada 100. rocznica jego śmierci.

Wspominając tę rocznicę, 11 listopada br. w Zespole Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie odbył się kongres inspektorialny. Rozpoczął go ks. Jarosław Wąsowicz, który wprowadził zebranych w tematykę sesji i przywitał prelegentów oraz zgromadzonych słuchaczy. Następnie wystąpił ks. inspektor Marek Chmielewski, który mówił, że „mamy być ks. Bosko na dzisiaj dla tych, do których jesteśmy posłani (…). Ks. Rua i ks. Bosko mimo swoich różnic są bardzo do siebie podobni, ponieważ w swoim życiu ks. Rua był naśladowcą Jezusa Chrystusa, który szedł za swoim Panem drogą wskazaną przez ks. Bosko. Tak i my wszyscy możemy iść, przenosząc ks. Bosko w czasie i w różne miejsca. Temu ma pomóc kongres inspektorialny”.
Kongres składał się z trzech części. Pierwsza zatytułowana była: „Rozwój Zgromadzenia Salezjańskiego w okresie przełożeństwa ks. Michała Rua (1888-1910)”.
Na początku pierwszej sesji referat pt. „Sylwetka duchowa ks. Michała Rua” wygłosił ks. dr Zenon Klawikowski z Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. Mówił, że: „Nie można mówić o sylwetce duchowej bł. Michała Rua w oderwaniu od ks. Jana Bosko. Mówiąc o ks. Janie Bosko, jego działaniach, my rozumiemy bł. Michała Rua, a także mówiąc o ks. Michale Rua, lepiej rozumiemy ks. Jana Bosko”.
Następnie wystąpił ks. prof. Stanisław Zimniak z Salezjańskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, który wygłosił referat pt. „Biografia ks. Rua pióro Giovanniego Battisty Francesia (1911). Wartość historiograficzna i rozpowszechniany wizerunek”. Podkreślił, że „dla środowiska salezjańskiego książka ks. Giovanniego Battisty Francesia zatytułowana: «Ks. Michele Rua. Pierwszy następca ks. Bosko» przez długi czas stanowiła pierwsze, podstawowe źródło wiadomości o ks. Rua”. Autor powyższej biografii był naocznym świadkiem, ponieważ przez ok. 60 lat przyjaźnił się i współpracował z ks. Rua i z tegoż to powodu wspomniana wyżej książka jest wiarygodnym świadectwem tamtych czasów.
Pierwszą sesję zakończył ks. inspektor dr Marek Chmielewski referatem zatytułowanym „Działalność misyjna Towarzystwa św. Franciszka Salezego w okresie rektoratu ks. Michała Rua (1888-1910)”. Zwrócił szczególną uwagę, że „podczas rektoratu ks. Rua doszło do konsolidacji i wzrostu Zgromadzenia Salezjańskiego w Europie oraz do znacznego jego rozwoju głównie w Ameryce Łacińskiej”.
Po krótkiej przerwie na kawę rozpoczęła się druga część zatytułowana: „Zgromadzenie Salezjańskie na ziemiach polskich w okresie przełożeństwa ks. Michała Rua (1892-1910)”. Jako pierwszy wystąpił ks. prof. Jan Pietrzykowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który wygłosił referat pt. „Sytuacja zakonów w Galicji na przełomie XIX i XX wieku”. Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił rozkwit życia religijnego w Galicji. W tym czasie możemy zauważyć nowych biskupów diecezjalnych z Kolegium Polskiego w Rzymie, a także do diecezji galicyjskich (poza tarnowską) zostali wysłani biskupi pomocniczy. Pod koniec XIX wieku organizowane były pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, gdzie posługiwali zakonnicy.
Kolejny referat wygłosił ks. prof. Stanisław Wilk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na temat: „Realizacja charyzmatu salezjańskiego przez bł. Bronisława Markiewicza CSMA”. Ks. Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 r., a święcenia kapłańskie przyjął 15 września 1867 r. W 1885 r. wyjechał do Włoch, gdzie spotkał się z ks. Bosko i 1 stycznia 1886 r. rozpoczął u Salezjanów nowicjat, a rok później złożył śluby zakonne na ręce św. Jana Bosko, gdzie dokładnie spotkał się z obowiązującymi regułami, które spełniały jego oczekiwania. W 1892 r. przyjechał do Miejsca Piastowego, gdzie otworzył „Zakład ks. Bosko”. Podczas wizytacji 1897 r. ks. Veronesi zabronił mu używania takiej nazwy zakładu, ponieważ bardzo mocno odstawał od regulaminu zakładów włoskich. Ta sytuacja spowodowała utworzenie przez ks. Markiewicza nowej gałęzi Salezjanów, którzy zajmowali się opuszczonymi dziećmi.
Po wykładzie rektora KUL-u wszyscy udali się na Mszę św., której przewodniczył ks. inspektor dr Marek Chmielewski. W homilii ks. inspektor mówił, że charyzmat salezjański wypływa z Chrystusowego powołania.
Po przerwie na obiad obrady zostały wznowione. Kolejny wykład wygłosił ks. dr Waldemar Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z referatem pt. „Casa Madre salezjanów polskich w Oświęcimiu za rządów ks. Michała Rua, pierwszego następcy św. Jana Bosko”. Mówił, że „w przeszczepieniu działalności salezjańskiej na ziemie polskie szczególną rolę odegrał proboszcz oświęcimski ks. prał. Andrzej (Jędrzej) Knycz (junior)”. Doprowadził on do przejęcia przez Salezjanów zabudowań po Dominikanach, aby utworzyć zakład dla młodzieży, a także szkołę rzemieślniczą.
Kolejnym prelegentem był ks. mgr Jacek Brakowski z Rumi, który wygłosił referat zatytułowany: „Wiadomości Salezjańskie - polska wersja «Bollettino Salesiano» w latach 1897-1910”. Do powstania polskiej wersji „Bollettino Salesiano” przyczynił się ks. Wiktor Grabelski. „Wiadomości Salezjańskie” były szóstą wersją językową wyżej wspomnianego pisma. Pod koniec pierwszego roku wydawano 25 tys. egzemplarzy, a z upływem lat nakład sukcesywnie wzrastał.
Jako ostatni w drugiej części wystąpił ks. mgr Artur Świeży, wygłaszając referat pt. „Wizytacja placówek salezjańskich na ziemiach polskich przez ks. Michała Rua 1901-1904 r.”. Ks. Rua przyjechał do Polski, aby sprawdzić, jak rozwijają się placówki salezjańskie. „Po przyjeździe do Oświęcimia przy zakładzie witał go ks. prał. Andrzej Knycz…”. Podczas wizytacji ks. Rua spotkał się z biskupami w miastach, w których oni rezydowali: w Krakowie, we Lwowie i w Przemyślu.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się ostatnia trzecia część kongresu zatytułowana „Beatyfikacja ks. Michała Rua, 29 październik 1972”.
Jako pierwszy miał wystąpić bp prof. Enrico dal Covolo, rektor Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, wygłaszając referat pt. „Ks. Rua: kopia Księdza Bosko? Porównanie dwóch Positiones”. Biskup, niestety, nie mógł dojechać na kongres i w jego imieniu referat odczytał ks. prof. Stanisław Zimniak z Salezjańskiego Instytutu Historycznego w Rzymie. Mówił: „pierwszy następca ks. Bosko jawi się - także w życiu duchowym i w projekcie świętości salezjańskiej - jako ten, który uczynił ze źródła strumień, rzekę”.
Zamykający tę część ks. mgr Jarosław Wąsowicz wygłosił referat pt. „Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa w Polsce w związku z beatyfikacją ks. Michała Rua”. Na proces beatyfikacyjny ks. Rua z Polski wyjechało aż 66 księży (w tamtym okresie była to duża liczba osób). Ks. Wąsowicz mówił, że: „Sprawa beatyfikacji ks. Michała Rua jest klasycznym przykładem represji, jaką w stosunku do zakonów Kościoła stosowali komuniści w tych trudnych wówczas czasach”.
Na koniec kongresu został wyświetlony ok. 20-minutowy film o bł. Michale Rua produkcji „Missioni Don Bosco”, który został nakręcony w związku z jubileuszem ks. Rua.
Materiały z kongresu zostały wydane w formie książki „Dynamiczna wierność. Błogosławiony ks. Michał Rua, pierwszy następca ks. Bosko, Przełożony Generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego (1888-1910), inicjator dzieła salezjańskiego na Ziemiach Polskich” pod redakcją Jarosława Wąsowicza SDB. Książkę można było nabyć podczas kongresu.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Twórczą odwagą jest zostać w Kościele, nie odchodzić z niego

2021-12-01 19:24

[ TEMATY ]

Kościół

Adobe.Stock

Być zwyczajnym człowiekiem, zgodzić się na to, co niesie życie oraz zachować wiarę – to rady, jakie dał uczestnikom rekolekcji w kęckiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Michał Olszewski SCJ. Założyciel Fundacji Profeto i znany ewangelista zachęcił do zainspirowania się postacią Józefa w codziennym życiu i wskazał, by, tak jak Opiekun Jezusa, kierować się w życiu „twórczą odwagą”.

Kaznodzieja przypomniał nauczanie papieża Franciszka z Listu Apostolskiego „Patris corde”, ogłaszającego rok jubileuszowy poświęcony św. Józefowi. Za Ojcem Świętym ks. Olszewski powtórzył, że aby wyjść z ciemności, w jakich dziś żyjemy, należy być zwyczajnym człowiekiem, przyjąć z pokorą to, co niesie życie i w obliczu tego uratować w naszym życiu Jezusa i Maryję. „Od Józefa musimy się nauczyć tej samej troski i odpowiedzialności: kochać Dziecię i Jego matkę, kochać sakramenty i miłosierdzie, kochać Kościół i ubogich” – dodał podczas poniedziałkowej nauki w ramach kilkudniowych rekolekcji w Kętach na Podbeskidziu.

CZYTAJ DALEJ

O. Leon Knabit: Adwent czy Ogrójec?

2021-12-03 08:18

[ TEMATY ]

duchowość

o. Leon Knabit

Karol Porwich

Skąd taki tytuł? Zaraz wyjaśnię. Ale najpierw parę wspomnień z przeszłości…

Adwent to były przede wszystkim Roraty. Msza odprawiana świtem adwentowym już w dawnej Polsce przy udziale licznych wiernych, w tym także króla i jego dworu. Słowa łacińskiej antyfony na wejście: Rorate coeli posłużyły do nazwania całej mszy. Roraty lub też msza roratnia, odprawiana była zawsze w białym kolorze, śpiewana, a czytania były zawsze takie same: o królu Achazie, który nie chciał kusić Pana Boga i doczekał się tego, Bóg sam dał znak – oto Panna pocznie i porodzi Syna. A Ewangelia mówiła o Zwiastowaniu. Chociaż wszystko było po łacinie, łatwo było przez powtarzanie nauczyć się tekstu mszy na pamięć.

CZYTAJ DALEJ

Cypr/ Papież do migrantów: nie jesteście obcymi, lecz współobywatelami

„Nie jesteście obcymi, lecz współobywatelami” - mówił w piątek papież Franciszek migrantom podczas spotkania w stolicy Cypru Nikozji. Podkreślał, że uznanie godności każdego człowieka jest fundamentem etycznym, który znajduje się w centrum chrześcijańskiej nauki społecznej.

Papież potępił ustawianie drutów kolczastych przed tymi, którzy "proszą o wolność, chleb, pomoc".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję