Reklama

III Tydzień Biblijny w diecezji

Ks. Piotr Nowosielski
Edycja legnicka 19/2011

W bieżącym roku, w dniach od 8 do 14 maja przeżywać będziemy Tydzień Biblijny, pod hasłem: Mów, o Panie, Twój Kościół Cię słucha! Dla wielu z nas, jest to kolejna okazja do bliższego spotkania ze Słowem Bożym, zawartym na kartach Pisma Świętego

Choć w Polsce Tydzień ten obchodzony będzie po raz trzeci, w naszej diecezji będziemy obchodzili go już po raz czwarty, a Niedzielę Biblijną po raz piąty. Wynika to z faktu, że w naszej diecezji Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II istnieje od 2006 r. Jego zarząd stanowią: ks. dr hab. Sławomir Stasiak, moderator diecezjalny, prof. PWT ks. dr hab. Jan Klinkowski, zastępca moderatora, Izabela Kloze i Paweł Łuczkiewicz, sekretarze oraz ks. Marian Zieja, skarbnik. Stowarzyszenie liczy 60 członków.
„Wzorem poprzednich lat w wymiarze całego kraju przygotowane zostały pomoce i materiały na Tydzień Biblijny w formie zeszytu nr 3 «Przeglądu Biblijnego» - mówił podczas konferencji prasowej zapowiadającej to wydarzenie moderator diecezjalny ks. Sławomir Stasiak. - Składa się on z czterech części: a) liturgia słowa, b) Słowo Boże we wspólnocie Kościoła, c) Katechezy, d) Tydzień Biblijny w parafii. Do zeszytu została dołączona płyta CD zawierająca prezentacje multimedialne do konferencji, katechez oraz nabożeństwa Drogi Światła. Przygotowane pomoce mogą zostać wykorzystane w każdej parafii przez duszpasterzy jak i katechetów”.
We wprowadzeniu do publikacji, ks. prof. H. Witczyk napisał: „Hasło tegorocznego Tygodnia Biblijnego (…), pochodzi z posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini”. Jedną z pierwszych decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI było zwołanie synodu biskupów, który obradował w Watykanie w dniach od 5 do 26 października 2008 r. na temat: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”. Całe bogactwo refleksji nad Słowem Bożym oraz liczne wnioski pastoralne, jakie zostały przedstawione na tym synodzie, Papież udostępnił całemu ludowi Bożemu. Pragnął w ten sposób - jak pisze we wprowadzeniu do adhortacji - „dać pewne podstawowe wytyczne do odkrywania na nowo w życiu Kościoła Słowa Bożego, będącego źródłem nieustannej odnowy, wyrażając równocześnie życzenie, by stawało się ono coraz bardziej sercem wszelkiej działalności kościelnej” (Verbum Domini, nr 1) („Przegląd biblijny”, z. 3, s. 3).
Podobnie jak w poprzednich latach, również w tym roku w naszej diecezji będziemy świętowali Tydzień Biblijny. Oto inicjatywy, które podejmiemy:
8 maja (otwarcie Tygodnia) - Wyższe Seminarium Duchowne, Festyn dla członków Towarzystwa Przyjaciół WSD DL - Konferencja z prezentacją multimedialną pt. „«Abraham uwierzył Panu i [Ten] poczytał mu to za sprawiedliwość» (Rdz 15, 6) Od «Amen» Abrahama do chrześcijańskiej wspólnoty Słowa” - ks. dr hab. Sławomir Stasiak.
9 maja- parafia św. Tadeusza w Legnicy - Wieczór Biblijny pt. „Powołanie Mojżesza i objawienie imienia Boga. Słowo Boga, które odmienia oblicze Izraela - ks. dr hab. Sławomir Stasiak.
10 maja - SP nr 6 w Legnicy - Konkurs Biblijny. Organizator - s. Bożena Flisikowska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
12 maja - Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy - Droga Światła: „Droga budujących wspólnotę z Bogiem” - ks. dr hab. Sławomir Stasiak.
14 maja (na zakończenie Tygodnia):

od 10.00 do 15.00 - sanktuarium św. Jacka w Legnicy - Maraton Biblijny - Ewangelie i Dzieje Apostolskie - przygotowanie: ks. dr Andrzej Ziombra, czytają wszyscy chętni; od 10.10 do 13.05 - sala przy parafii św. Jacka w Legnicy - zajęcia Studium Biblijnego - prowadzą: ks. Marian Zieja, ks. Sławomir Stasiak, ks. Paweł Trajewski.

Zachęcamy w tym okresie do częstszego sięgania po księgę Pisma Świętego i odczytywania go w swoich rodzinach i środowiskach, w których przebywamy.

Reklama

Bp Pindel: szkaplerz zobowiązuje, nie zwalnia z wysiłku, uczy zaangażowania

2019-07-17 12:40

rk / Oświęcim (KAI)

„Szkaplerz to znak podporządkowania życiu Matki Bożej” – przypomniał 16 lipca w Oświęcimiu bp Roman Pindel, który przewodniczył Mszy św. w kaplicy oświęcimskiego klasztoru sióstr karmelitanek bosych. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej sprawował liturgię z okazji wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Podczas odpustowej uroczystości kilkunastu wiernych przyjęło po raz pierwszy szkaplerz.

PB

W homilii bp Pindel wyjaśnił wymowę teologiczną i duchową szkaplerznej szaty. Zwrócił uwagę, że wskazuje ona na wolę związania życia z Matką Pana, a jednocześnie podporządkowania się głównemu życiowemu przesłaniu Maryi. Jak wytłumaczył biskup, przesłanie to zostało wypowiedziane w Kanie Gallilejskiej w słowach: „Uczyńcie wszystko, co On wam powie”.

„Chodzi tu o codzienne nasze posłuszeństwo wobec słowa Bożego - tego słuchanego w Kościele, rozważanego w domu podczas czytania czy medytacji. To przede wszystkim poddanie się temu słowu. Poddanie się z wiarą, jak po usłyszeniu słów Jezusa: «Napełnijcie stągwie wodą!»” – dodał biskup, wskazując na dokonany przez Jezusa cud przemiany wody w wino, opisany w Ewangelii św. Jana.

„Godnie nosi szkaplerz uczeń Jezusa, który jest posłuszny, jak żołnierz dowódcy, noszący taki sam mundur tylko z innymi stopniami” – kontynuował duchowny i przypomniał, że Maryja nie tylko rozważa każde słowo i wydarzenie, ale także przechowuje je w swoim sercu i przekazuje dla dobra tych, którzy, tak jak ona, są uczniami Chrystusa.

Kaznodzieja podkreślił, że szkaplerz daje nadzieję na zbawienie i ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. „Zarazem szkaplerz jest zobowiązaniem po stronie Tego, który jest Zwycięzcą i Zbawicielem. Szkaplerz nie zwalnia z wysiłku i nie uczy bierności. Nie jest dla takich, którzy liczyliby na innych, nie wypełniając swoich zobowiązań” – zaznaczył. Hierarcha zachęcił do noszenia szkaplerza. Porównał to do brania na co dzień Maryi „do siebie, do tego, co do nas należy, niczego przed nią nie ukrywając”.

Wspólnie z biskupem w Karmelu modlili się kapłani z dekanatu oświęcimskiego, księża salezjanie, ojcowie karmelici i franciszkanie, przebywające za klasztorną klauzurą karmelitanki, oświęcimskie siostry serafitki, misjonarki św. Maksymiliana oraz wierni z Oświęcimia. Byli uczestnicy także prenowicjatu salezjańskiego.

Podczas odpustowej uroczystości kilkunastu wiernych przyjęło po raz pierwszy szkaplerz.

Nazwa „szkaplerz” pochodzi od łacińskiego słowa „scapularis”, czyli „noszony na plecach”. Zakonnicy noszą szkaplerz w postaci prostokątnego kawałka materiału z otworem na głowę, wkładanego na tunikę habitu. Taką szatę jako element habitu noszą dziś nie tylko karmelici, ale i inne zakony. Świeccy noszą go w formie medalika. Tradycyjnym dniem, kiedy przyjmuje się szkaplerz jest święto Matki Bożej Szkaplerznej. Odwiedzenie karmelitańskiej wspólnoty jest zewnętrznym znakiem włączenia się w duchowe dobra zakonu, jakich poprzez nałożenie szkaplerza dostępujemy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

100. rocznica powstania Policji Państwowej

2019-07-18 20:13

Agata Pieszko

Z przeprowadzonych w 2019 r. badań opinii publicznej wynika, że 75 % Polaków wystawiło pozytywną ocenę polskiej policji, 89% Polaków powiedziało, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie, a 98 % rodaków stwierdziło, że czuje się bezpiecznie w okolicach swojego miejsca zamieszkania. To piękny prezent na 100. rocznicę powstania Policji Państwowej.

Agata Pieszko

Obchody 100-lecia Policji Państwowej rozpoczęły się we Wrocławiu 17 lipca. Ten dzień był poświęcony uczczeniu pamięci poległych polskich policjantów. Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce 18 lipca. W kościele św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława odprawiono Mszę św., po której na Placu Wolności odbył się uroczysty apel z wręczeniem odznaczeń i nominacji dla funkcjonariuszy policji.

– Tylko w służbie drugiemu policjant może odnaleźć siebie i swoje miejsce w społeczeństwie. Na służbę policjanta należy patrzeć nie jak na każdą inną profesję, ale szukać w niej powołania, pewnej misji. Czy mamy świadomość, że każdego dnia na służbę wychodzi rzesza funkcjonariuszy, aby przede wszystkim służyć człowiekowi? My spokojnie śpimy, pracujemy, spacerujemy, odpoczywamy, a gdzieś na ulicy, w parku, na wodzie, w powietrzu, także przy biurku służbę pełni mnóstwo funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. To oni służą człowiekowi każdego dnia i nocy – mówił podczas homilii ks. Stanisław Stelmaszek, kapelan dolnośląskiej policji

W wydarzeniach na Placu Wolności udział wzięli m.in. generalny inspektor Policji Jarosław Szymczyk, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki, wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Tomasz Trawiński.

– Kłaniam się przed wami nisko, jako szef polskiej Policji i dziękuję za ten ogromny trud i wysiłek, który włożyliście w taką ocenę i w taki poziom bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Bardzo proszę, abyście nie ustawali w tych wysiłkach i kontynuowali tę misję. Misję bezpieczeństwa Polski i Polaków. W sposób szczególny proszę, abyśmy konsekwentnie i bezwzględnie oczyszczali środowisko policyjne z tych, którzy nie są godni nosić munduru, abyśmy zjednoczyli siły i wykluczyli fałszywą zawodową solidarność i abyśmy dbali o tych, którzy rzetelnie i pełni poświęcenia pracują w polskiej Policji – mówił do funkcjonariuszy Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, komentując wyniki tegorocznych badań opinii publicznej

Obchody święta Policji Państwowej honorowym patronatem objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek.

– Bez bezpiecznego państwa nie można budować przyszłości dla naszych obywateli. Dolny Śląsk, miejsce szczególne mojemu sercu, bo jestem stąd, jest terenem trudnym dla policji. Mamy bliskość granic, autostradę A4, drogę S3, jesteśmy świetnie skomunikowani, mamy wielu turystów, bo mamy wiele atrakcji i cieszymy się z tego, ale to są zwiększone zagrożenia i to wymaga zwiększonej czujności. Mundur wiąże się z odwagą, determinacją i honorem, pamiętajcie, abyście nigdy tego honoru nie splamili – przypominała Elżbieta Witek policjantom i policjantkom

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zakomunikowała, że dzięki 2 edycji Programu Modernizacji Służb Mundurowych do 2020 r. na służy mundurowe, w tym na policję zostaną przekazane środki w wysokości 9,2 mld złotych.

– Chcemy zainwestować w ludzi, którzy na co dzień narażają swoje życie – dodała Elżbieta Witek

Obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej uświetniła Orkiestra Policyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na czele z kapelmistrzem nadkom. Adamem Witiwem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem