Reklama

Na szlaku chrześcijańskiej kultury młodych


Edycja sandomierska 19/2011

Sandomierz

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu uczestniczy w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, jako jedyna szkoła diecezji sandomierskiej nieprzerwanie od 1997 r. Za stały udział w festiwalu Sabina Młodożeniec, dyrektor szkoły, otrzymała w 2007 r., podziękowanie od ówczesnego ordynariusza bp. Andrzeja Dzięgi. Pierwsze programy przygotowywała s. Lucyna Ćwiek, zaś przez ostatnie sześć lat Irena Mańko, nauczyciel języka polskiego.
W ramach tegorocznego szkolnego etapu 14. edycji festiwalu młodzież tej szkoły 27 kwietnia br. zaprezentowała program, który rozpoczęła inscenizacja pt.: „Nikt Cię tu nie chce”, autorstwa Katarzyny Walkowiak, ukazująca walkę z krzyżem we współczesnej rzeczywistości. W drugiej części uczennica klasy II Technikum Finansowego recytowała wiersze ks. Edwarda Wolskiego z tomu „Gwiazdy i nieskończoność”, opowiadające o ludzkiej drodze życia w złączeniu z Chrystusem. Do nieodległej historii, okresu narodzin „Solidarności”, nawiązywała ostatnia część programu. Przywołano również refleksje Ojca Świętego Jana Pawła II na temat zła, dobra i miłości.
Dyrektor festiwalu dr Ewa Sęk i koordynator Alicja Szewczyk wyraziły uznanie zarówno dla pracy szkolnego zespołu, jak i programu przygotowanego w tym roku pod kierunkiem polonistki Ireny Mańko oraz katechetki s. Grażyna Chrobak. Jak podkreśliła p. Mańko, angażowanie się młodzieży w festiwalowe uczestnictwo korzystnie wpływa na jej rozwój duchowy i przynosi potem dobre efekty w dorosłym życiu.

Alicja Trześniowska

Ostrowiec Świętokrzyski

31 marca 2011 r. Katolickie Liceum im. Marcina Popiela przygotowało program wokalno-muzyczno-poetycki, przygotowany pod kierunkiem Mai Bińczak pt: „Oto Ja, Służebnica Pańska”. Młodzież, zgromadzoną w sali Patrona szkoły oraz kapitułę w składzie: Ewa Sęk, ks. Mariusz Kozłowski, Alicja Szewczyk, Ewelina Powroźnik i Martyna Kruk z KUL Stalowa Wola, powitał dyrektor ks. Krzysztof Mikulski. Prezentacja pokazująca postawę Maryi względem Bożego planu zbawienia, ozdobiona została przez młodzież przepięknymi pieśniami. Wykorzystano utwory Leopolda Staffa, Jana Twardowskiego i Karola Wojtyły.
Kolejną szkołą, która zaprosiła kapitułę Festiwalu „Eutrapelia” było II Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Chreptowicza. Autorski spektakl teatralny pt. „Świadkowie zwyciężania zła dobrem”, został przygotowany przez uczniów klasy II d i wychowawcę Elżbietę Jankowską, przy współpracy Urszuli Heba i ks. Rafała Kułagi. Kanwę spektaklu stanowiła opowieść Franciszka Gajowniczka o losach Polaków więzionych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Franciszek Gajowniczek relacjonował ostatnie dni życia o. Maksymiliana Kolbe, który zginął za Gajowniczka w celi śmierci. Pośród drutów kolczastych naprzeciw złu wyszło dobro, symbolizowały to zasieki ułożone między widownią a sceną. Kapituła podziękowała młodym artystom za wzruszający program, a dyrektorowi Jerzemu Nowakowi za stwarzanie warunków do realizacji tego zadania.

Janów Lubelski

11 kwietnia br. kapituła pojawiła się w Zespole Szkół Zawodowych, gdzie uroczyście dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej i posadzono dąb pamięci. Następnie w Domu Kultury zgromadziła się młodzież z trzech janowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz goście m.in.: starosta powiatu Jerzy Bielecki, wicestarosta Włodzimierz Gomułka, wiceburmistrz Czesław Krzysztoń i dyrektorzy tych szkół. Pierwsza prezentacja Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, to spektakl pt. „Miłość a nienawiść, dobro a zło”, przybliżający fragmenty z życia Pauliny, tegorocznej maturzystki, która po kilkunastomiesięcznej walce z chorobą odeszła do Domu Pana. Nad całością przygotowań czuwała dyrektor Bożena Ćwiek, s. Dariela Cebulska i Dorota Rachwalska. W drugiej części spotkania Zespół Szkół Zawodowych, pod czujnym okiem Anny Szmidt i ks. Mirosława Gajewskiego, przywołał refleksje do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej w programie pt. „Pójdę z Tobą drogą krzyża”. Opiekunem młodzieży z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa jest ks. Piotr Cecuła.

Reklama

Stalowa Wola

14 kwietnia 2011 r. kapituła w składzie: Ewa Sęk, Alicja Szewczyk, diakon Piotr Prokopowicz, Magdalena Stec, Monika Buława z KUL, zawitała do Zespołu Szkół nr 4 im. płk. Stanisława Dąbka. Program artystyczny, przygotowany przez młodzież pod kierunkiem Agnieszki Szewczyk, Mirosława Juśkiewicza, Marzeny Marek, Anety Wójcik, Anny Olszewskiej i Gabrieli Rubas-Dębskiej składał się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowano pantomimę, ukazującą postać Szawła niszczącego Kościół, porywającego i kamieniującego ludzi wierzących w Chrystusa. W drugiej części programu poznawaliśmy historię prześladowań chrześcijan, przeniesioną w bliższe nam czasy, na misje, gdzie chrześcijanie często doznają prześladowań.

Opatów

W tym samym dniu kapituła przeniosła się do opatowskiego Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego, gdzie na auli zaprezentowano program „Ks. Jerzy Popiełuszko - jego życie inspiracją dla nas”. Przytoczono fakty z życia Błogosławionego, przybliżające jego dzieciństwo, młodość, okres nauki, służbę kapłańską, wreszcie męczeńską śmierć. Przywołane zostały obszerne fragmenty z jego kazań głoszonych podczas słynnych Mszy św. za Ojczyznę. Wstrząsająco wypadła scena pokazania zmaltretowanego ciała Księdza. W programie młodzież wykazała się różnorodnością talentów - muzycznych i recytatorskich. Kapituła wyraziła wdzięczność wszystkim opiekunom i dyrekcjom szkół, w Stalowej Woli dyrektorowi Piotrowi Zajewskiemu i Annie Woś, a w Opatowie dyrektorowi Barbarze Kasińskiej, a w szczególności zasłużonej dla Festiwalu Małgorzacie Grządziel. Za wzbogacenie biblioteki po powodzi w Trześni Szkoła w Opatowie otrzymała specjalne podziękowanie z podpisem bp. Krzysztofa Nitkiewicza.

Alicja Szewczyk

Kolejna edycja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej zbliża się powoli do swojego finału. Członkowie kapituły Festiwalu odwiedzają placówki szkolne, uczestnicząc w przeglądach dokonań artystycznych utalentowanej młodzieży, która pod przewodnictwem swoich katechetów i nauczycieli przygotowuje i prezentuje swoje osiągnięcia, tematycznie związane z tegorocznym hasłem Festiwalu. Śledząc dokonania prac młodzieży tym razem zapraszamy do Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa, Janowa Lubelskiego, Stalowej Woli i Sandomierza

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Ks. Dariusz Gronowski
Edycja zielonogórsko-gorzowska 25/2004

Bożena Sztajner
Miejsce narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ain Karem

Św. Jan Chrzciciel to jeden z najbardziej znanych świętych. Nowy Testament poświęca mu niemal tyle miejsca, co samej Najświętszej Maryi Pannie. Wspomnienie jego narodzin obchodzimy w liturgii w randze uroczystości 24 czerwca, a oprócz tego 29 sierpnia wspominamy jego śmierć męczeńską.

Imię Jan znaczy „Bóg jest łaskawy”. Narodzenie Jana, syna kapłana Zachariasza i Elżbiety, archanioł Gabriel zwiastował Zachariaszowi; powołał się również na nie podczas zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. W istocie poprzez swoją matkę Elżbietę Jan był krewnym Pana Jezusa. To jego Bóg powołał, by przygotował drogę na przyjście Mesjasza.

Św. Jan Chrzciciel czczony jest m.in. w Łagowie Lubuskim, który bierze swój początek od rycerskiego Zakonu św. Jana Chrzciciela, czyli joannitów. Oni to wznieśli zamek, stojący tam po dziś dzień, wokół niego zaś rozwinęła się osada. Obecnie stojący tam kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela został wzniesiony na miejscu kaplicy przyzamkowej w 1726 r., a przebudowany i rozbudowany o wieżę i transept w 1867 r. Ponieważ przez wieki świątynia była użytkowana przez ewangelików, została poświęcona po wojnie, po osiedleniu się ludności polskiej 28 października 1945 r. Od 1951 r. jest to kościół parafialny. Św. Jana Chrzciciela zobaczymy w nim na witrażu po prawej stronie prezbiterium. Natomiast stary ołtarz z tego kościoła obecnie znajduje się w osiemnastowiecznym kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jemiołowie. Na obrazie w centrum ołtarza widzimy młodego Jana z barankiem. Jest to ilustracja ewangelicznego zdania św. Łukasza: „Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu” (por. Łk 1, 80).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nowy Sącz: jezuita popełnił samobójstwo

2019-06-25 11:02

jezuici.pl/dg / Nowy Sącz (KAI)

Wczoraj po południu w Nowym Sączu o. Piotr Matejski, jezuita, odebrał sobie życie. Miał 51 lat. W 1987 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, gdzie w 2000 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był cenionym historykiem i duszpasterzem. "Wiemy, że jeśli ktokolwiek decyduje się na taki krok, robi to w rozpaczy, nie mogąc poradzić sobie z wewnętrznym bólem lub lękiem. Tymczasem nikt z nas, którzy znaliśmy o. Piotra i którzy z Nim się przyjaźniliśmy, nie podejrzewał, że przeżywa tego typu dramat wewnętrzny" - napisał w oświadczeniu prowincjał jezuitów, o. Jakub Kołacz SJ.

nowysacz.jezuici.pl

Publikujemy oświadczenie prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego:

Drodzy Współbracia,

Współpracownicy w Misji i Przyjaciele Towarzystwa Jezusowego.

Wczoraj wczesnym popołudniem odebrał sobie życie o. Piotr Matejski SJ, na stałe pracujący w szkole i parafii w Nowym Sączu przy ul. Ks. Skargi. Ta tragiczna wiadomość jest dla nas wszystkich zaskoczeniem. Przyjęliśmy ją z niedowierzaniem, a nawet z przerażeniem. Wiemy, że jeśli ktokolwiek decyduje się na taki krok, robi to w rozpaczy, nie mogąc poradzić sobie z wewnętrznym bólem lub lękiem. Tymczasem nikt z nas, którzy znaliśmy o. Piotra i którzy z Nim się przyjaźniliśmy, nie podejrzewał, że przeżywa tego typu dramat wewnętrzny.

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic na temat powodów i motywów Jego czynu. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez policję, a my musimy poczekać na jego rezultaty.

Ten dramat jest udziałem nas wszystkich, dlatego proszę, wspierajmy się nawzajem życzliwością i modlitwą, oddając Bogu wszystko to, co dla nas jest niezrozumiałe i co nas zasmuca. Prośmy też, aby miłosierny Pan, który zna ludzkie serca, przyjął do siebie o. Piotra.

AMDG Jakub Kołacz SJ Prowincjał

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem