Reklama

Św. Anna Prostyńska - opiekunka małżeństw i rodzin

Ewa Jakubik
Edycja podlaska 32/2011

Święta Anna, ukazując się w Prostyni pierwszy raz w 1510 r., poleciła wybudować we wskazanym miejscu kościół pw. Trójcy Przenajświętszej. Na znak prawdziwości swych słów zostawiła cztery wieńce bylicowe: trzy złączone ze sobą - jako symbol Trójcy Przenajświętszej i jeden na swoją pamiątkę. Objawienie to jest udokumentowane, a jego autentyczność potwierdził Synod Diecezji Łuckiej w 1589 r. W niedługim czasie św. Anna ukazała się pewnemu człowiekowi w pobliskiej wsi Złotki, skąd kazała się przewieźć przez bagna do Prostyni. Po szczęśliwym dotarciu do celu wyjawiła, kim jest, i wyjaśniła, że przybyła tu, aby oddać cześć Trójcy Przenajświętszej. Drugie objawienie się św. Anny przekazywane było przez pokolenia w formie ustnej, oficjalnie spisane zostało przez ks. Stefana Obłozę w 1904 r. Przez długi czas w Prostyni funkcjonowały dwa kościoły: jeden ku czci Trójcy Świętej, drugi ku czci św. Anny. Obecnie w miejscowości jest jedna świątynia - sanktuarium pw. Trójcy Przenajświętszej i św. Anny. W ołtarzu głównym znajduje się Cudowna Statua Trójcy Przenajświętszej, tzw. Tron Łaski wykonana z drzewa lipowego, pochodząca prawdopodobnie z otoczenia Wita Stwosza. Podarowana została przez biskupa łuckiego Pawła Holszańskiego po objawieniu się św. Anny. Powyżej statuy znajduje się lipowa rzeźba św. Anny nauczającej Maryję wykonana przez H. Bąkowskiego w 1914 r. Wcześniej figura ta znajdowała się w kapliczce naprzeciwko kościoła, w miejscu drugiego objawienia Świętej. W połowie lat 90. po renowacji znalazła miejsce w ołtarzu głównym w kościele. W kapliczce pozostawiono jej wierną kopie. Od dwóch lat w odpust św. Anny w Prostyni organizowana jest Diecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. W tym roku odpust ubogacony został o uroczystą koronację figury św. Anny.

Maryja i św. Anna - wzór dla rodziny

Tegoroczny odpust miał miejsce w niedzielę 24 lipca. Głównym punktem uroczystości była Msza św. o godz. 12 celebrowana przez biskupa drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza. Na tę uroczystość przybyły dwie piesze pielgrzymki - z Kosowa Lackiego i Rytel Olechnych, obecnych było wielu księży z bliższych i całkiem dalekich parafii, także z zagranicy, oraz kilkutysięczna rzesza pielgrzymów zmotoryzowanych i parafian prostyńskich. Przed Mszą św. prelekcję dotyczącą małżeństwa i rodziny wygłosił ks. dr Piotr Arbaszewski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Poruszył wiele ciekawych i trudnych tematów, przede wszystkim wskazywał na postać Maryi i Jej matki - Anny jako wzór tradycyjnej rodziny wielopokoleniowej, w której każdy ma swoje miejsce. Msza św. rozpoczęła się uroczystą koronką do Trójcy Przenajświętszej. Następnie kustosz sanktuarium prostyńskiego ks. kan. Krzysztof Maksimiuk przywitał przybyłych gości, przedstawił przebieg uroczystości i poprosił Księdza Biskupa o sprawowanie uroczystej Mszy św. i wygłoszenie homilii. Ksiądz Biskup wyraził wielką radość ze spotkania z rodzinami drohiczyńskimi w sanktuarium Babci Pana Jezusa. Homilia dotyczyła prawidłowego funkcjonowania rodziny, w której wszyscy są ważni i podążają wytartymi ścieżkami Bożych przykazań. Wyraził również zaniepokojenie przedstawicielami władz różnych szczebli, którym najbardziej zależy na swoich dobrach materialnych, podczas gdy sakramentalne małżeństwo staje się celem ataków ateistycznych środowisk i jest wypierane przez „nowoczesne” związki partnerskie. Zwrócił również uwagę na polską ziemię, która dawniej stanowiła główne źródło utrzymania dla całych rodzin, a dziś nieuprawiana dziczeje, przestaje być symbolem Ojczyzny, o której niegdyś marzyli polscy wygnańcy. Dla dzisiejszych emigrantów jest tylko skibą niewartościowego piachu. Po kazaniu ks. Paweł Rytel-Andrianik odczytał dekret sporządzony na okoliczność koronacji na prawie diecezjalnym figury św. Anny i Maryi.

Reklama

Dar na 500-lecie parafii

Przepiękne korony wykonane ze srebra próby 925, pokryte podwójną warstwą złota, powstały w pracowni mistrza złotnictwa Aleksandra Prafianowicza w Bielsku Podlaskim w dniach od 8 marca do 11 czerwca 2011 r., według projektu Magdaleny Moniki Abramowskiej z Warszawy. Korona św. Anny zdobiona jest 5 syntetycznymi rubinami, a Maryi 5 syntetycznymi szmaragdami. Rubiny i szmaragdy w koronach są darem małżeństwa Danuty i Andrzeja Wudkiewiczów z Warszawy. Korony ufundowane zostały przez parafian prostyńskich z okazji 500-lecia utworzenia parafii Prostyń. Dekret został podpisany 24 lipca 2011 r. przez bp. Dydycza, kanclerza Kurii, dziekana, proboszcza, przedstawicieli kapituł, kapłanów, samorządów, ofiarodawców, projektanta i koordynatora prac oraz wykonawcę koron. Uroczystego poświęcenia i nałożenia koron dokonał Pasterz diecezji. Po nałożeniu koron kwiaty pod ukoronowaną figurą złożyło małżeństwo z Prostyni, które było również fundatorem wszystkich kwiatów ozdabiających tego dnia świątynię. Pod koniec Mszy św. odbyło się odnowienie przyrzeczeń przez wszystkich małżonków znajdujących się w kościele. Było to wielkie przeżycie dla rodzin obecnych w sanktuarium. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna wokół kościoła. Nabożeństwo zakończyło się uroczystym „Te Deum”. Następnie wszyscy przybyli goście mieli okazję adorować ołtarz i uczestniczyć w tradycyjnej koronacji koronami św. Anny - wianki, które zostawiła św. Anna w 1514 r. zamknięte zostały w srebrnej koronie, którą kapłan dotyka głów wiernych. Przy kościele można było zaopatrzyć się w wydawnictwa i pamiątki związane z Prostynią oraz książki poświęcone rodzinie przywiezione przez ks. Piotra Arbaszewskiego.

Coś dla ciała

Następnie licznie przybyli pielgrzymi udali się na agapę zorganizowaną i przygotowaną przez Księdza Proboszcza, parafialną Akcję Katolicką i mieszkańców parafii prostyńskiej. Poczęstunek odbył się na podwórku przy plebanii. Były bigos, kiełbaski z grilla, smalec, ogórki, pomidory, niezliczona ilość ciasta i napoje. Nikt z przybyłych nie odszedł głodny. Po posiłku na prostyńskim wzgórzu ks. Arbaszewski odprawił Drogę Krzyżową wokół kościoła, podczas której rozważane były zagadnienia z życia rodziny.
II Diecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin zbiegła się cudownie z koronacją figury św. Anny i Maryi. Św. Anna (hebr. „Hanna” - łaska; jest patronką rodziny, małżeństwa i dzieciństwa) w Prostyni przedstawiona jest z Maryją - nauczająca Córkę. Razem tworzą wspaniałą, kochającą się rodzinę, wzór dla minionych, współczesnych i przyszłych pokoleń. Babcia i Matka Jezusa. Rodzina. Coś stałego, niezmiennego, bezinteresownego, czysta miłość i zrozumienie. Dekret koronacyjny kończy się wymownymi słowami: „Niech te korony, które są wyrazem czci i wdzięczności za otrzymane łaski, przyczyniają się do rozwoju kultu św. Anny w Prostyni i całej okolicy; niech przypominają wszystkim tutaj przybywającym o wielkiej roli rodziny w przekazywaniu prawd wiary, tradycji i wartości chrześcijańskich”.

Stop nienawiści wobec chrześcijan

2019-06-24 16:50

fill/pixabay.com

W ostatnich tygodniach w Polsce ma miejsce coraz więcej przypadków znieważania przedmiotów czci religijnej i obrazy uczuć religijnych. Pomimo istnienia przepisów umożliwiających ściganie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców tych działań, prawo nie jest w wystarczający sposób egzekwowane. Z tego powodu Instytut Ordo Iuris przygotował apel do Prokuratora Generalnego o interwencję w tej sprawie, aby osoby dopuszczające się obrazy uczuć religijnych czy znieważenia religijnych symboli odpowiedziały za swoje czyny. Petycję można podpisywać na stronie maszwplyw.pl

PODPISZ PETYCJĘ

Do wielu antykatolickich incydentów dochodziło podczas manifestacji ruchu LGBT. Odnotowano przypadki m.in. znieważania wizerunku Matki Bożej, obscenicznego sparodiowania katolickiej procesji na tzw. paradzie równości w Gdańsku, czy znieważenia mszy świętej przed podobną demonstracją w Warszawie. W Polsce miały miejsce także akty takie jak zniszczenie krucyfiksu w kwidzyńskiej katedrze i ołtarza w kościele w Rypinie. Z kolei fala nienawiści wobec chrześcijan przetoczyła się przez Internet po próbie zabójstwa księdza we Wrocławiu.

Prawna ochrona uczuć religijnych jest jedną z gwarancji wolności religii, chronionej przez Konstytucję RP oraz Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Wolność religijna zapewniona jest także w postanowieniach większości konstytucji europejskich państw. Polski Kodeks karny w art. 196 przewiduje wprost, iż kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega karze nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Wieloletnie zaniedbania polegające na lekceważeniu tego typu naruszeń prawa doprowadziły do eskalacji przestępstw z nienawiści. Według danych zebranych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w latach 2012-2014 w Polsce rocznie doszło średnio do ponad 1000 aktów dyskryminacji i agresji względem wiernych, księży, miejsc czy symboli świętych.

„Rosnąca liczba profanacji oraz znieważania uczuć religijnych pokazuje jak bardzo bezkarni czują się sprawcy tych czynów. W praworządnym kraju obowiązujące przepisy oraz konstytucyjne zasady powinny być przestrzegane i nikt nie może stać ponad prawem. Dlatego konieczna jest interwencja i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej ludzi, którzy w wyraźny sposób złamali prawo” – skomentowała Karina Walinowicz, Dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.

Przypadki obrazy uczuć religijnych oraz znieważenia miejsc i przedmiotów kultu można zgłaszać na adres Centrum Wolności Religijnej - cwr@ordoiuris.pl.

https://ordoiuris.pl/wolnosc-sumienia/stop-nienawisci-wobec-chrzescijan-petycja-ordo-iuris-do-prokuratora-generalnego

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: obraduje Rada Kardynałów

2019-06-25 12:45

st (KAI) / Watykan

Pod przewodnictwem Ojca Świętego obraduje na swoim 30. posiedzeniu Rada Kardynałów - poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie przypomniano, że w związku z tym wydarzeniem 27 czerwca o godz. 13.00 zaplanowano briefing, który poprowadzi tymczasowy dyrektor watykańskiej Sala Stampa, Alessandro Gisotti.

Grzegorz Gałązka

Jak zauważają dziennikarze specjalizujący się w tematyce watykańskiej, obecne posiedzenie Rady Kardynałów dokona zapewne podsumowania procesu konsultacji projektu nowej konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej, która będzie najprawdopodobniej nosiła tytuł „Predicate Evangelium”. Pomimo, że większość konsultowanych wyraziła opinię pozytywną, nie oznacza to zakończenia prac. Ponadto należy pamiętać, że organ ten ma także pomagać Ojcu Świętemu w zarządzaniu Kościołem powszechnym, a zatem funkcja Rady Kardynałów nie skończy się wraz z opublikowaniem konstytucji apostolskiej.

Do ustanowionej 13 kwietnia 2013 roku Rady Kardynałów należy obecnie 6 purpuratów (kardynałowie Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras); Giuseppe Bertello (Watykan/Włochy), Oswald Gracias (Indie); Reinhard Marx (Niemcy); Sean O’Malley (USA); Pietro Parolin (Watykan/Włochy). Ponadto sekretarzem Rady, nie będącym jednak jej członkiem, jest bp Marcello Semeraro (Włochy), a jego zastępcą bp Marco Mellino (Włochy).

Pod koniec ubiegłego Radę Kardynałów roku opuściło trzech kardynałów: George Pell (Australia), Francisco Javier Errázuriz (Chile) i Laurent Monsengwo Pasinya (Demokratyczna Republika Konga).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem