Reklama

Długie wakacje w Długiem

Ks. Adrian Put
Edycja zielonogórsko-gorzowska 32/2011

Pośród wielu ciekawych miejsc w diecezji, w których dzieci i młodzież mogą spędzić wakacje, szczególnie wyróżnia się Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy w Długiem. Ta placówka prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna ma już swoją renomę. Pięknie odremontowany ośrodek i funkcjonalna baza sportowo-rekreacyjna to nie jedyne atuty tego miejsca. To, co szczególnie wyróżnia kolonie w Długiem, to ich religijny i patriotyczny wymiar

W okresie akcji wakacyjnej z gościnności ośrodka skorzysta blisko tysiąc uczestników kolonii i obozów. Są to osoby m. in. z Zielonej Góry, Wschowy, Żar, Gorzowa i Żagania oraz spoza diecezji. W tym roku stowarzyszenie wygrało kuratoryjny przetarg na zorganizowanie wypoczynku dla 500 dzieci. Uczestnicy kolonii są w różnym wieku, od 7 do 17 lat. Dla Pawła z Gorzowa jest to pierwsza taka kolonia w życiu. Nigdy nie wyjeżdżał na dłużej z domu i uczestnictwo w kolonii jest dla niego jednocześnie pierwszym poważniejszym egzaminem życiowym. Jak sam przyznaje: - Na kolonii najbardziej podoba mi się chodzenie na plażę. Możemy się tu bawić, ale także i budować fajne zamki z piasku. Fajne są także zajęcia z wychowawcami, kiedy mamy różne zadania do wykonania. Słyszałem, że będziemy się też bawili w rycerzy.
Ośrodek jest pięknie położony na skraju lasu i pomiędzy dwoma jeziorami. Jego atutem jest jednak nie tylko położenie, ale i całe zaplecze, które przez lata było sukcesywnie rozbudowywane. Obok budynków mieszkalnych, świetlic i dużej stołówki ośrodek może poszczycić się aż siedmioma boiskami (do piłki nożnej, dwoma do siatkówki, piłki plażowej, jednym wielofunkcyjnym i dwoma trawiastymi), posiada własne kajaki, rowery wodne, sale komputerowe, multimedialne, wydzielone stanowiska na wieczorne ogniska. - To nie jedyne walory ośrodka - mówi Aleksandra Nowak, kierownik ośrodka. - Dla nas bardzo ważne jest to, że jest tu kaplica i przez cały okres kolonii jest tu ksiądz. Każdego dnia dzieci uczestniczą w zajęciach w ramach tzw. godziny duszpasterskiej. Prowadzi ją ksiądz lub klerycy, którzy są tu na praktykach - podkreśla.
Kolonie w Długiem to nie tylko wypoczynek, ale także określona formacja. Od kilku lat proponowany jest tutaj ciekawy program wychowawczy. Bazuje on na poszanowaniu tradycji narodowych i historii Polski. Program nazywa się Gniazdo Orła Białego i nawiązuje do pierwszych lat polskiej państwowości. Sam ośrodek także nosi nazwę Gniazdo Orła Białego, a w jego centralnym punkcie znajduje się pomnik przedstawiający polskie godło. - Podczas zajęć dzieci uczą się nie tylko historii, ale również, bawiąc się, poznają życie wczesnopolskiego grodu - zaznaczyła Aleksandra Nowak. - Mamy więc tu jarmark, na którym dzieci mogą zaprezentować własnoręcznie wykonane przedmioty; są rycerze, damy, kupcy, bale i turnieje rycerskie. Całość prezentuje się okazale dzięki strojom z różnych epok.
Dzieci uczestniczą także w programie profilaktycznym, który ma im ukazać niebezpieczeństwa wynikające z używania narkotyków, alkoholu, nikotyny lub dopalaczy.
Sam ośrodek przyjmuje różne grupy. Najczęściej są to dzieci uczestniczące w programie kolonijnym, ale przyjeżdżają także grupy z parafii, które przeżywają ten czas według swojego programu. Przed rozpoczęciem akcji wakacyjnej często zaglądają tu szkoły, grupy modlitewne, wspólnoty AA lub księża z ministrantami.
Do ośrodka może przyjechać każdy. Ze swoim programem i zapleczem ośrodek zaprasza szczególnie grupy parafialne lub kolonijne organizowane przez księży lub katechetów. Baza pozwala także na przyjmowanie mniejszych grup takich jak rodziny lub nawet pojedynczych osób. Na Długiem wakacje trwają naprawdę długo.

* * *

Aleksandra Nowak, kierownik ośrodka w Długiem:
- Jesteśmy tu po to, by dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i miłości. Staramy się je uczyć miłości do Boga i drugiego człowieka. To ważna lekcja, w której tutaj uczestniczą. Chcemy im pokazać, że wiara jest ważna i życie musi opierać się na wartościach. Wierzę, że po każdej kolonii w każdym z tych dzieci zostaje taka Boża iskierka. Ona się obudzi już tu lub może po latach. Dzieci wypoczywają tu i bawią się jak na każdej innej kolonii, ale tutaj chcemy im przekazać więcej. Robimy wszystko, aby pokazać naszym podopiecznym, że istnieje dobro i dobro jest możliwe.

Bp Piotr Sawczuk nowym biskupem drohiczyńskim

2019-06-17 12:02

tk / Warszawa (KAI)

Biskup Piotr Sawczuk, 57-letni biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem drohiczyńskim. Zastąpił on bp. Tadeusza Pikusa, który złożył rezygnację z tego urzędu.

Episkopat.pl
Bp Piotr Sawczuk

Publikujemy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

Komunikat

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Tadeusza Pikusa z posługi biskupa drohiczyńskiego.

2. Mianował biskupem drohiczyńskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Piotra Sawczuka.

Warszawa, 17 czerwca 2019 roku.

ks. prał Kryspin Dubiel Chargé d'Affaires a.i.

Piotr Henryk Sawczuk urodził się 29 stycznia 1962 r. w małżeństwie Henryka i Zofii z d. Guberska. Jego rodzice prowadzili własne gospodarstwo rolne w miejscowości Kornica w woj. mazowieckim. Został ochrzczony 25 lutego 1962 r. w kościele parafialnym w Kornicy, a 1 września 1979 r. przyjął sakrament bierzmowania. Szkołę Podstawową ukończył w 1977 r. w Kornicy, a Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w 1981 r. otrzymując świadectwo dojrzałości.

Zaraz po maturze zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, 6 czerwca 1987 r. w katedrze siedleckiej otrzymał świecenia kapłańskie z rąk bpa dra Jana Mazura. Następnie przez dwa lata był wikariuszem w parafii Wisznice. W tym czasie na Wydziale Teologicznym KUL napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika pracę pt. Komunijność Kościoła wg kardynała Karola Wojtyły i uzyskał 21 czerwca 1988 r. tytuł magistra teologii.

W roku 1989 rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie. W 1992 r. uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego, na podstawie pracy pt. Teoria rozdziału Kościoła od państwa w świetle nauki Soboru Watykańskiego II, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława Pasternaka. Dnia 27 czerwca 1996 r. obronił rozprawę doktorską pt. «Communicatio in sacris» w kanonicznym prawie karnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Syryjczyka, uzyskując stopień naukowy doktora prawa kanonicznego. W okresie studiów kanonistycznych pełnił przez 6 lat funkcję kapelana Sióstr Loretanek, w domu głównym, przy ul. Ks. Kłopotowskiego w Warszawie i w siedzibie Wydawnictwa Ss. Loretanek, przy ul. Żeligowskiego w Warszawie-Rembertowie.

W diecezji siedleckiej ks. Piotr Sawczuk pełnił i pełni następujące urzędy i funkcje: był notariuszem w Sądzie Biskupim (1989-1990); od 1993 r. jest sędzią w Sądzie Biskupim; w latach 1996-2003 pełnił urząd notariusza Kurii Diecezjalnej; od 1 lipca 2003 r. do chwili obecnej pełni urząd kanclerza Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, a od 7 listopada 2009 r. funkcję wikariusza generalnego. Ponadto od 1996 r. jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

Przez cały czas pracy w Kurii angażował się w funkcjonowanie różnych agendach kurialnych, szczególnie w ostatnim czasie w pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej. Wielokrotnie występował jako delegat Biskupów Siedleckich: bp. Jana Wiktora Nowaka i bp. Zbigniewa Kiernikowskiego w rozwiązywaniu różnych, bieżących spraw administracyjnych i duszpasterskich w diecezji, jako szafarz sakramentu bierzmowania oraz przeprowadzał wizytacje kanoniczne w parafiach.

23 stycznia 2003 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Siedleckiej, a 23 stycznia 2009 r. kanonikiem gremialnym i prałatem scholastykiem tejże Kapituły Katedralnej. 20 września 2010 r. Ojciec Święty Benedykt XVI podniósł ks. kan. Piotra Sawczuka do godności Kapelana Jego Świątobliwości.

19 stycznia 2013 r., Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. prał. dr. Piotra Sawczuka biskupem pomocniczym Diecezji Siedleckiej, ze stolicą tytularną w Ottana.

17 czerwca 2019 r. został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem drohiczyńskim.

Ks. Sawczuk opublikował drukiem książkę pt.: Kornica – dzieje pisane krwią i kredą, poświęconą 100-leciu powstania parafii rodzinnej oraz wiele artykułów w „Wiadomościach Diecezjalnych Siedleckich” i w tygodniku diecezjalnym „Podlaskie Echo Katolickie” i „Echo Katolickie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Z wakacyjnych ofert Caritas Polska skorzysta prawie 27 tys. polskich dzieci

2019-06-19 11:25

Caritas Polska / Warszawa (KAI)

W tym roku na letni wypoczynek z największą organizacją charytatywną wyjedzie około 25 000 dzieci z Polski i ponad 1800 dzieci polonijnych, pochodzących z terenów Białorusi, Ukrainy, Litwy i Gruzji. „Wakacyjna Akcja Caritas” organizowana jest od ponad 20 lat. Umożliwia tysiącom dzieci spędzenie letnich miesięcy poza domem – w górach, na Mazurach lub nad morzem. Akcja trwa do 31 sierpnia.

Archiwum Caritas

Wakacje to czas wypoczynku, żywego kontaktu z przyrodą, ale i zdobywania nowych umiejętności. Nie wszystkie dzieci mają jednak możliwość aktywnego spędzenia tego czasu i oderwania się choć na moment od swojego domu rodzinnego czy środowiska lokalnego.

Wakacyjna Akcja Caritas jest jedną z największych inicjatyw prowadzonych w okresie letnim i jedną z najstarszych prowadzonych przez Caritas w Polsce. Jest przeznaczona dla dzieci z rodzin, których nie stać na pełnopłatny wyjazd na wakacje.

W akcję włączają się wszystkie diecezjalne Zespoły Caritas. Na kolonie, półkolonie i wycieczki wyjeżdżają dzieci, podopieczni świetlic parafialnych i socjoterapeutycznych oraz młodzież objęta programem „Skrzydła”. Zgłoszenia dzieci odbywają się przez parafie lub diecezje.

– Programy kolonijne zostały tak skonstruowane, aby oprócz ekscytującego wypoczynku obejmowały całościowy rozwój dziecka i skierowane są na integralny rozwój osobowości. Podczas pobytu realizowane są wycieczki integracyjno – edukacyjne, warsztaty historyczne, artystyczne, taneczne a także zawody sportowe – powiedział ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska.

Dzieci uczą się współdziałania w grupie, a młodzież polonijna poszerza swoją wiedzę o polskiej tradycji, języku, kulturze i gospodarce. Czas wolny uczestnicy spędzać będą przy ognisku, grze na gitarze i śpiewaniu polskich piosenek.

Projekt w części współfinansuje Senat RP. Wypoczynek umożliwiają także darowizny indywidualnych ofiarodawców oraz dochód z dystrybucji wigilijnej świecy Caritas.

Aby wesprzeć organizację kolonii Caritas można wysłać SMS o treści WAKACJE pod numer 72052 (koszt 2,46 zł) lub dokonać wpłaty na konto CARITAS POLSKA z dopiskiem „Wakacyjna Akcja Caritas”:

Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem