Reklama

Biskup Antoni Dydycz Honorowym Obywatelem Węgrowa

Oprac. Hanna Kietlińska
Edycja podlaska 35/2011

Biskup Antoni Pacyfik Dydycz to pierwszy duchowny w dziejach Węgrowa, uhonorowany tym zaszczytnym tytułem.
„Cieszymy się, że to właśnie pasterz naszej diecezji, bp Antoni, otrzymuje to wyróżnienie w roku jubileuszowym, kiedy świętujemy 570-lecie praw miejskich Węgrowa i 300-lecie konsekracji bazyliki i klasztoru. Dzisiaj obchodzimy także 67. rocznicę wyzwolenia naszego miasta spod okupacji hitlerowskiej przez Armię Krajową. Podczas tej Mszy św. będziemy polecać Bożej Opatrzności wszystkich mieszkańców naszego miasta, gości oraz prosić o potrzebne łaski dla wszystkich”. - Tymi słowami dziekan węgrowski, kustosz bazyliki, ks. prał. Leszek Gardziński zapowiedział doniosłe wydarzenie, jakim było oficjalne odczytanie i przekazanie uchwały Rady Miejskiej z 8 lipca br. w sprawie nadania bp. Antoniemu Dydyczowi tytułu Honorowego Obywatela Węgrowa. Uroczystość odbyła się podczas Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji w węgrowskiej bazylice mniejszej 7 sierpnia br. w ramach obchodów Dni Węgrowa.
Uchwałę odczytał i wręczył przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kietliński w towarzystwie burmistrza Węgrowa Jarosława Grendy i wiceburmistrz Jadwigi Snopkiewicz. W uroczystości wzięli udział posłowie i senatorowie RP, radne Sejmiku Wojewódzkiego, władze samorządowe powiatu ze starostą węgrowskim Krzysztofem Fedorczykiem, komendanci Komendy Powiatowej PSP i OSP, komendant powiatowy Policji, kombatanci AK, przedstawiciele środowisk kultury i nauki, reprezentanci mediów. Licznie przybyły poczty sztandarowe oraz mieszkańcy.
Wniosek o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Węgrowa dla bp. Antoniego Dydycza wystosowali Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej. A oto fragmenty:
„J. E. ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz jako Pasterz diecezji szczególnie ceni częste kontakty z wiernymi oraz władzami samorządowymi Węgrowa. W 2001 r. uczestniczył w uroczystości nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Węgrowie i poświęcenia sztandaru. Od tamtego czasu, każdego roku bierze udział w uroczystych obchodach Dnia Patrona w tej szkole. Świadczy to o głębokiej trosce o młodzież oraz o wielkiej sympatii do najmłodszych (...).
Ksiądz Biskup w dobitny sposób podkreśla więź duchową z mieszkańcami Węgrowa. 28 lutego 1996 r. ustanowił specjalnym dekretem kościół farny - bazylikę mniejszą - diecezjalnym sanktuarium maryjnym Matki Bożej Fatimskiej, a w maju każdego roku przewodniczy uroczystej inauguracji nabożeństw fatimskich. To właśnie z inicjatywy Ekscelencji papież Jan Paweł II podniósł w 1997 r. węgrowską kolegiatę do rangi bazyliki mniejszej.
Ksiądz Biskup dba o podtrzymywanie tradycji narodowej oraz krzewienie patriotyzmu, czego wyrazem jest uczestnictwo w odsłonięciu i poświęceniu pomnika «Solidarności» w naszym mieście 12 sierpnia 2007 r., podczas Dni Węgrowa, z udziałem przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ «Solidarność» Janusza Śniadka.
1 czerwca 2008 r. w obecności Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa, władz samorządowych Miasta i Powiatu oraz licznie przybyłych mieszkańców poświęcił zalew nad Liwcem.
Ekscelencja obejmuje honorowym patronatem wiele wydarzeń kulturalnych, prelekcji, konferencji naukowych oraz koncertów muzyki klasycznej: np. koncert muzyki organowej «Ave Maria» w 2009 r.; cykl «Mazowsze w Koronie» w 2007 r. i w 2010 r; oraz koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca «Mazowsze» w 2007 r. Jako gość specjalny Ksiądz Biskup uczestniczył w obchodach Dni Węgrowa: w sierpniu 2010 r., kiedy celebrował Mszę św. oraz wziął udział w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu pomnika Armii Krajowej w 66. rocznicę wyzwolenia naszego miasta przez AK (...).
Ksiądz Biskup podkreśla swój związek z naszą społecznością: z okazji jubileuszy: 570-lecia praw miejskich Węgrowa i 300-lecia konsekracji węgrowskich kościołów, wygłosił 16 maja br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie interesującą prelekcję podczas konferencji. Natomiast 26 maja br. przewodniczył uroczystej Eucharystii w węgrowskiej bazylice i wygłosił uroczystą homilię z okazji oficjalnych obchodów upamiętniających jubileusz miasta i konsekracji fary (...).
Troską otacza również zabytkowy kościół klasztorny, gdzie wziął udział w uroczystości oddania do użytku odnowionych kościelnych podziemi, co było połączone z poświęceniem krypty fundatora obu kościołów, Jana Dobrogosta Krasińskiego. O roli klasztoru, zarówno duchowej, jak i o zabytku wysokiej klasy, mówił 29 maja br. w homilii wygłoszonej podczas uroczystej Mszy św. w Węgrowie z okazji 300-lecia konsekracji kościoła klasztornego”.
Bardzo częste odwiedziny w Węgrowie, ogromna troska o życie duchowe mieszkańców tego miasta, zaangażowanie w liczne inicjatywy zarówno religijne, jak i kulturalno-społeczne oraz wielka życzliwość wobec wiernych ze strony Księdza Biskupa, niewątpliwie uzasadniają nadanie tytułu Honorowy Obywatel Węgrowa.

Reklama

Odnaleziono miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła?

2019-07-20 20:00

ts (KAI) / Nowy Jork

Podczas prac wykopaliskowych w Al-Araj nad Jeziorem Galilejskim na północy Izraela archeolodzy odkryli prawdopodobne miejsce narodzin św. Piotra. Tezę, że Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce narodzin apostołów Piotra, Filipa i Andrzeja, potwierdza znalezienie dużego kościoła bizantyjskiego obok pozostałości osiedla z czasów rzymskich. Poinformował o tym nowojorski ośrodek Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins" (CSAJCO ) uczestniczący w pracach wykopaliskowych.

Israel_photo_gallery / Foter / CC BY-SA

Zdaniem naukowców tego centrum oraz izraelskiego Kinneret Academic College, odkryta świątynia w Al-Araj może być tym samym kościołem, który na swoich rysunkach utrwalił biskup Willibald z Eichstätt, gdy w 725 roku po Chrystusie przybył nad Jezioro Galilejskie. Biskup udający się z Kafarnaum do Kursi zanotował, że był to kościół wzniesiony nad miejscem zamieszkania Piotra i Andrzeja.

"Odsłonięty teraz kościół jest jedyną dotąd odnalezioną świątynią między obiema miejscowościami" - powiedział w rozmowie z izraelską gazetą „Haaretz” szef ekipy archeologów Mordechai Aviam z Kinneret Academic College. Dodał, że kościół został odkryty w pobliżu osiedla z czasów rzymskich, dlatego pasuje do opisu Betsaidy przez historyka Józefa Flawiusza. Nie ma powodów do kwestionowania tego przekazu historycznego - twierdzą archeolodzy.

Do tej pory naukowcy odkopali południowe pomieszczenia kościoła należącego do kompleksu klasztornego. Odkryto m.in. mozaiki podłogowe, szklane kamienie mozaikowe oraz części marmurowego ogrodzenia chóru. Te znaleziska świadczą o wielkości i bogatym wyposażeniu świątyni.

Wykopaliska ukazały ponadto, że antyczna wioska żydowska zajmowała większą powierzchnię niż dotychczas sądzono. Archeolodzy znaleźli też pozostałości rzymskiego domu prywatnego z I-III w. Badania geologiczne wskazują, że liczne domy rozpadły się na skutek erozji spowodowanej przez rzekę Jordan.

Podczas wcześniejszych wykopalisk archeolodzy odkryli m.in. 300-kilogramowy blok bazaltu z trzema wydrążonymi pojemnikami. Zdaniem naukowców, mógł to być relikwiarz świętych apostołów Piotra, Andrzeja i Filipa.

Izraelscy archeolodzy twierdzą, że wykopaliska w Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła, natomiast miasto zidentyfikowane w 1989 r. przez archeologów z uniwersytetu w Hajfie jako biblijna Betsaida, to dzisiejsze Et-Tell położone o dwa kilometry dalej na północ.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Odnaleziono miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła?

2019-07-20 20:00

ts (KAI) / Nowy Jork

Podczas prac wykopaliskowych w Al-Araj nad Jeziorem Galilejskim na północy Izraela archeolodzy odkryli prawdopodobne miejsce narodzin św. Piotra. Tezę, że Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce narodzin apostołów Piotra, Filipa i Andrzeja, potwierdza znalezienie dużego kościoła bizantyjskiego obok pozostałości osiedla z czasów rzymskich. Poinformował o tym nowojorski ośrodek Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins" (CSAJCO ) uczestniczący w pracach wykopaliskowych.

Israel_photo_gallery / Foter / CC BY-SA

Zdaniem naukowców tego centrum oraz izraelskiego Kinneret Academic College, odkryta świątynia w Al-Araj może być tym samym kościołem, który na swoich rysunkach utrwalił biskup Willibald z Eichstätt, gdy w 725 roku po Chrystusie przybył nad Jezioro Galilejskie. Biskup udający się z Kafarnaum do Kursi zanotował, że był to kościół wzniesiony nad miejscem zamieszkania Piotra i Andrzeja.

"Odsłonięty teraz kościół jest jedyną dotąd odnalezioną świątynią między obiema miejscowościami" - powiedział w rozmowie z izraelską gazetą „Haaretz” szef ekipy archeologów Mordechai Aviam z Kinneret Academic College. Dodał, że kościół został odkryty w pobliżu osiedla z czasów rzymskich, dlatego pasuje do opisu Betsaidy przez historyka Józefa Flawiusza. Nie ma powodów do kwestionowania tego przekazu historycznego - twierdzą archeolodzy.

Do tej pory naukowcy odkopali południowe pomieszczenia kościoła należącego do kompleksu klasztornego. Odkryto m.in. mozaiki podłogowe, szklane kamienie mozaikowe oraz części marmurowego ogrodzenia chóru. Te znaleziska świadczą o wielkości i bogatym wyposażeniu świątyni.

Wykopaliska ukazały ponadto, że antyczna wioska żydowska zajmowała większą powierzchnię niż dotychczas sądzono. Archeolodzy znaleźli też pozostałości rzymskiego domu prywatnego z I-III w. Badania geologiczne wskazują, że liczne domy rozpadły się na skutek erozji spowodowanej przez rzekę Jordan.

Podczas wcześniejszych wykopalisk archeolodzy odkryli m.in. 300-kilogramowy blok bazaltu z trzema wydrążonymi pojemnikami. Zdaniem naukowców, mógł to być relikwiarz świętych apostołów Piotra, Andrzeja i Filipa.

Izraelscy archeolodzy twierdzą, że wykopaliska w Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła, natomiast miasto zidentyfikowane w 1989 r. przez archeologów z uniwersytetu w Hajfie jako biblijna Betsaida, to dzisiejsze Et-Tell położone o dwa kilometry dalej na północ.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem