Reklama

Duszpasterskie wykłady akademickie 2011

Czas rodziny - czas nadziei

Agnieszka Strzępka
Edycja lubelska 35/2011

Duszpasterskie Wykłady Akademickie zostały zainaugurowane w KUL w 1935 r. Po przerwie w latach II wojny światowej i reaktywowaniu w 1947 r. przez bp. Stefana Wyszyńskiego cieszą się niegasnącym zainteresowaniem duchownych i świeckich. W tym roku wakacyjne wykłady odbędą się w dniach 29-30 sierpnia pod hasłem „Czas rodziny - czas nadziei”, a ich organizację powierzono Instytutowi Nauk o Rodzinie KUL.
Tradycją DWA jest podejmowanie tematu, jaki bezpośrednio odnosi się do aktualnych wydarzeń i problemów doświadczanych przez społeczeństwo i Kościół w Polsce. Ponieważ tegoroczny organizator wykładów prowadzi rozległe badania nad rodziną, nie mogło być innego tematu, jak poświęconego życiu rodziny.
- Współcześnie rodzina jest poddawana wielorakim próbom - od problemów ekonomicznych, tożsamości rodziny, aż po kryzys wartości. Dążenie do zrównania tradycyjnej rodziny ze związkami partnerskimi czy homoseksualnymi powoduje, iż ta podstawowa komórka społeczna musi walczyć o zachowanie swojej tożsamości - mówi ks. dr Witold Janocha z Instytutu Nauk o Rodzinie KUL. - W wykładach duszpasterskich nie chcemy koncentrować się jedynie na problemach i trudnościach związanych z funkcjonowaniem rodziny, wręcz przeciwnie, chcemy ukazać, że rodzina jest nadzieją dla człowieka, społeczeństwa i świata. Z nadzieją również należy spoglądać w przyszłość, wierząc, że kryzysy zostaną pokonane i nastąpi duchowe i aksjologiczne odrodzenie rodziny - dodaje.
Duszpasterskie Wykłady Akademickie kierowane są przede wszystkim do duszpasterzy, którzy „żyjąc wśród swoich parafian i pełniąc rozmaite funkcje, bezpośrednio dotykają życia rodzin w swoich wspólnotach, dzieląc z nimi radości i troski, obserwując następujące w nich przemiany”. Organizatorzy mają nadzieję, że udział w DWA pomoże im lepiej rozumieć sytuację współczesnej rodziny oraz będzie inspiracją do rozmów z rodzinami potrzebującymi wsparcia duchowego. Adresatami DWA są także środowiska duszpasterstwa rodzin, osoby zaangażowane w stowarzyszenia na rzecz rodziny oraz prowadzące przygotowania przedmałżeńskie, a także katecheci podejmujący podczas katechez zagadnienia związane z życiem małżeńskim i rodzinnym. W pogłębieniu znajomości problemów, a także wskazaniu dróg rozwoju współczesnych rodzin, uczestnikom pomogą prelekcje i dyskusje prowadzone przez duszpasterzy i specjalistów różnych dziedzin nauki. Wśród podjętych tematów znajdą się dotyczące wychowania (związki niesakramentalne jako problem wychowawczy, wizja płciowości i miłości małżeńskiej w nauczaniu Kościoła), roli psychologa i duszpasterza w obliczu kryzysów, promocji wartości małżeństwa i rodziny podczas katechezy szkolnej, jakości życia rodziny w zdrowiu i chorobie, a także znaczenia rodziny w przeciwdziałaniu patologii społecznych. Nie zabraknie również treści dotyczących migracji zarobkowej, miejsca rodziców w procesie wychowania oraz roli małżeństwa i rodziny w epoce gender.
Mierząc się z organizacją tegorocznych Duszpasterskich Wykładów Akademickich Instytut Nauk o Rodzinie KUL ma nadzieję, że duszpasterze i wszyscy uczestnicy DWA spojrzą na rodzinę z nadzieją, ukazując jej niezastąpione miejsce w strukturze społecznej, a widząc trudności, z jakim się boryka, będą akcentować jej piękno, niepodważalną wartość i związaną z nią nadzieję. - Śp. abp Józef Życiński, kiedy omawialiśmy tematykę wykładów, apelował, by ukazywać pozytywne strony funkcjonowania rodziny i akcentować nadzieję, która związana jest z rodziną. I to jest zachęta, by koncentrować się na pięknie i pozytywnych stronach rodziny - mówi ks. dr Witold Janocha. - Wierzymy, że wymiernym owocem DWA będzie wzrost świadomości u duszpasterzy i osób świeckich oraz jeszcze lepsze rozumienie zagadnień związanych z małżeństwem i rodziną.

Marta i Maria w nas

2019-07-16 11:47

O. Krzysztof Osuch SJ
Niedziela Ogólnopolska 29/2019, str. 31

Graziako
„Jezus w domu Marty i Marii” – Otto Lessing (XIX wiek)

Wszystko, co Jezus mówi, czyni i kim jest – jest na wagę złota. Maria dobrze o tym wie, dlatego siada u stóp Mistrza i rozkoszuje się smakiem „najlepszej cząstki”. Jest szczęśliwa, a ponadto zasługuje sobie na wiekopomną pochwałę Jezusa. Marta chce usłużyć Gościowi inaczej. Od razu zabiera się za przygotowanie posiłku. Niestety, jej gest czynnej miłości okazuje się wybrakowany. Wzbierają w niej negatywne uczucia i osądy. Dała im upust, wypowiadając swe rozżalenie: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. Oto, rzec można, „pokrzywdzona” i lepiej wiedząca ujawnia pretensje wobec nie tylko swej siostry, ale i Mistrza.

Jezus, pełen miłości i wdzięczności wobec Marty, nie może jej nie ostrzec: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Powiedziane jasno, zdecydowanie i delikatnie. Miliony wierzących będą przez wieki, dziś także, wnikać w znaczenie tych słów Jezusa, Oblubieńca dusz. W każdym z nas są wrażliwość i pragnienia Marii... Ale pełno też w nas Marty. My wszyscy – tak wprawni w uwijaniu się „około rozmaitych posług”, a tak powolni, by usiąść „u nóg Pana” – powinniśmy zrewidować nasze priorytety.

Czy my – poddawani dyktatowi antropocentrycznej cywilizacji i bezkrytycznie zafascynowani jej produktami – mamy jeszcze szczere przekonanie, że Jezus i oblubieńcza wzajemność, do której niezmiennie nas zaprasza, to skarb nieoceniony, jedyny? On naprawdę zasługuje (my też), byśmy codziennie rezerwowali czas na spotkania z Nim. Łagodnie i zdecydowanie przenośmy uwagę z absorbujących zmartwień i niepokojów oraz z ulotnych fascynacji i często zbędnych zaangażowań – na Pana Jezusa. Tylko „u nóg Pana”, kontemplując na modlitwie Osobę Jezusa, poznajemy i smakujemy życie prawdziwe, spełniające. Naprawdę „potrzeba (...) tylko jednego”. Jak w Eucharystii, w której Boskie Osoby obdarowują nas „najlepszą cząstką”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Europa Christi na Wigrach

2019-07-20 21:21

Ks. Adam Łosiewski / Wigry

20 lipca 2019 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyła się kolejna ogólnopolska Konferencja w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” z udziałem przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

Patronat honorowy objęli: bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, Jarosław Zieliński - sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Konferencja zatytułowana „Wigry – śladami historii” wpisuje się w obchody 20-lecia pobytu w diecezji ełckiej i obchodzonego rok temu 350-lecia ufundowania przez króla Jana II Kazimierza Eremu Wyspy Wigierskiej.

Konferencja odbyła się w Dużej Galerii Domu Królewskiego. Uczestników powitał ks. kan. dr J. Nogowski – proboszcz wigierskiej parafii i prezes Fundacji Wigry PRO. Po nim zabrał głos minister J. Zieliński, który naświetlił aktualny kontekst społeczno-historyczny tego wydarzenia.

Podczas konferencji licznie zgromadzeni słuchacze z Akcji Katolickiej, przedstawiciele parafii oraz wypoczywający w klasztorze duchowni i świeccy wysłuchali sześciu referatów.

Pierwszy wystąpił dr Jarosław Schabieński (IPN) zaprezentował referat „Żołnierze Wyklęci - historia Powstania Sejneńskiego”, w którym na podstawie archiwalnych dokumentów przybliżył fakty dotyczące odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę w 1919 r., a także ukazał bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych w walce na tym terenie z nowym okupantem po II wojnie światowej.

Następnym mówcą był ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, pomysłodawca i moderator Ruchu Europa Christi. W referacie pt. „Idea Ruchu Europa Christi i Karta Praw Rodziny” nakreślił główne założenia tej inicjatywy, a także zwrócił uwagę na aktualność Karty Praw Rodziny promulgowanej przez Stolicę Apostolską.

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, przeanalizował obowiązujące po Soborze Watykańskim II zasady relacji Kościół - państwo, jakimi są: zasada pluralizmu społecznego; zasada autonomii, niezależności, wolności i współpracy. Zasady te zostały wpisane do Konstytucji RP i Konkordatu Polskiego i były przedmiotem analizy i wystąpienia Ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego (PAN), który jako ekspert Episkopatu Polski uczestniczył w negocjacjach zarówno przy uchwalaniu Konstytucji RP jak i Konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską.

Przedmiotem wystąpienia Ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutko (UPJPII) była „Wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II”. Prelegent, analizując nauczanie papieskie dotyczące Europy, wskazał jego aktualność.

Jako ostatni wystąpił dr Henryk Siodmok, który – jako menadżer i ekonomista - wskazał na geopolityczne uwarunkowania Polski i związane z tym nadzieje i zagrożenia.

Część naukową zakończyła bardzo ożywiona i interesująca dyskusja.

Mszy koncelebrowanej przez licznie zgromadzonych kapłanów przewodniczył ks. J. Nogowski, a homilię wygłosił ks. inf. Skubiś, w której podsumował wigierską konferencję „Europa Christi”, a także wskazał aktualne zadania stojące przed Kościołem w Polsce i w Europie.

Po Mszy św. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Fundacją Wigry PRO zaprosili uczestników konferencji do tawerny w ogrodach klasztornych na dania regionalne oraz – dzięki życzliwości Jednostki Wojskowej z Suwałk – na wojskową grochówkę.

Spotkanie zakończyło się rejsem statkiem TRYTON, którym 20 lat temu pływał św. Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem