Reklama

Opatrzność Boża wstaje wcześniej od słońca

Ks. Krzysztof Sudoł
Edycja sandomierska 35/2011

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie” - słowami hymnu św. Pawła rozpoczęły w Wielowsi świętowanie jubileuszowego roku Siostry Dominikanki, założone przez Sługę Bożą Matkę Kolumbę Różę Białecką: „W dniu dzisiejszym - jak podkreślała matka Beniamina Potoczna, przełożona generalna Sióstr Dominikanek - rozpoczynamy jubileuszowy rok wpisujący się w 800-lecie zakonu dominikanów. Celem zgromadzenia stało się niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. To tutaj zaczęła się nasza historia pisana godzinami adoracji, której owoce niesione były chorym i umierającym, dzieciom, młodzieży i starszym, wszystkim potrzebującym wsparcia. Jubileuszowy rok wdzięczności, to także spojrzenie na to, co może uczynić jeden człowiek złączony z Bogiem. Dziękujemy dziś Bogu i ludziom: Bogu, bo bez Niego nic uczynić nie możemy i ludziom, bo przez nich czyni On wielkie rzeczy”. Przywołano świetlane postaci dominikanek, jak bł. s. Julia Rodzińska - świadek wiary, męczennica z obozu, czy siostry zmarłe w opinii świętości: s. Krzysztofa, s. Ekspedyta, s. Brygida, s. Gonzalfa i wiele innych. Matka Beniamina wyraziła wdzięczność wobec śp. matki Juli Bakalarz, która bezpośrednio przygotowała Zgromadzenie do jubileuszu. „Właśnie tutaj w Wielowsi cztery kandydatki rozpoczęły nowicjat - ten dzień uznaje się jako początek Zgromadzenia, które w 1911 r. zatwierdzone zostało przez Stolicę Apostolską”. Ojciec Święty Benedykt XVI wyznaczył z racji jubileuszu klasztory stacyjne w Wielowsi, Krakowie i Białej Niżnej, gdzie przez cały rok nawiedzający mogą otrzymać odpust zupełny.

Od 150 lat w Wielowsi

8 sierpnia w kościele parafialnym św Gertrudy i św. Michała Archanioła w Tarnobrzegu uroczystą Eucharystią rozpoczęto świętowanie i przeżywanie roku jubileuszowego, upamiętniającego powstanie Zgromadzenia Sióstr Dominikanek, które od 150 lat posługują w Wielowsi i na czterech kontynentach naszego globu. Mszy św., w której modliło się wielu kapłanów, siostry dominikanki i przybyli wierni, przewodniczył ordynariusz diecezji sandomierskiej bp Krzysztof Nitkiewicz. W czasie Eucharystii zostały złożone śluby wieczyste, które w tym roku przyjęło pięć dominikanek: s. Benedykta Baumann (parafia św. Mikołaja w Krakowie), s. Wincenta Mielewczyk (parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Grzybnie), s. Januaria Cugier (parafia św. Stanisława Biskupa w Rydzynie), s. Zacharia Hryc (parafia Bożego Ciała w Międzylesiu) oraz pochodząca z naszej diecezji s. Tymoteusza Gil (parafia św. Jana Ewangelisty i św. Marty w Chobrzanach).
Na początku Mszy św. o. Wojciech Krok, OP odczytał przesłanie Benedykta XVI na rok jubileuszowy Zgromadzenia. Papież, dziękując w nim za liczne owoce duchowe, które stały się udziałem wiernych dzięki posłudze sióstr pracujących na czterech kontynentach, wyraził w nim uznanie dla ofiarnej apostolskiej pracy Sióstr Dominikanek, której owoce widoczne są szczególnie w dziedzinie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w opiece nad chorymi i potrzebującymi. Ojciec Święty, zawierzając Najświętszej Maryi Pannie wszystkie siostry i ich dzieło, udzielił jednocześnie Zgromadzeniu i wszystkim uczestniczącym w jubileuszu swojego błogosławieństwa, zapewniając o duchowej jedności i modlitewnej pamięci.
Matka generalna s. Beniamina Potoczna wyraziła wdzięczność Bogu i wszystkim ludziom, których Opatrzność złączyła z Siostrami za lata istnienia Zgromadzenia i za owoce jego działalności.

Reklama

Dwa pokoiki i duch modlitwy

W homilii bp Krzysztof Nitkiewicz, przypominając postać patrona zakonu św. Dominika, odwołał się do historii obecności Sióstr Dominikanek w Wielowsi. „Matka Kolumba Róża Białecka przybyła półtora wieku temu do malarycznej zapadłej wielowiejskiej wsi kierując się ideałami św. Dominika i św. Katarzyny - mówił Biskup Ordynariusz - i w dwóch przeciekających wodą pokoikach rozpoczęło istnienie nowe Zgromadzenie. W Dyrektorium zapisała, że siostry kongregacji wielowiejskiej prowadzą swoją aktywność w dwóch wydziałach: oświacie i opiece chorych. Matka Kolumba często odwiedzała szkołę, spotykała się z uczniami, zachęcała słabszych, chwaliła zdolnych. Chodząc po domach Siostry uczyły starsze dzieci, bawiły małe, sprzątały domy wielowiejskich chłopów. Klasztor wybudowany hojną ręką rodziny Tarnowskich był zawsze otwarty dla wszystkich. W czasie Powstania Styczniowego Siostry zorganizowały szpital dla powstańców, a w czasie epidemii cholery, jaka tutaj wybuchła, opiekowały się, grzebały zmarłych. Przez wierność waszemu powołaniu i charyzmatowi Zgromadzenia uczestniczycie drogie Siostry w dziele ewangelizacji - precyzował Ksiądz Biskup. - Ona rozpoczęła się w Wielowsi, pośród biednego wiejskiego ludu, z którym związałyście swoje losy. Od 150 lat troszczycie się o jego ducha i ciało, dzieląc radości i smutki, jak w czasie ubiegłorocznej powodzi. Wasz klasztor nosi do dzisiaj jej ślady, a jednak potrafiłyście zaprosić do swojego skromnego stołu innych. Dotknęło Was nieszczęście, lecz nie utraciłyście nadziei, niosąc pociechę sąsiadom. Na tym polega prawdziwa ewangelizacja, która nie może ograniczać się do głoszenia pięknych słów, nie może być oderwana od życia. Ona ma się wyrażać w konkretnych dziełach miłości i w konsekwentnym naśladowaniu Chrystusa we wszystkim. Rozpoczynając jubileusz winniście odwoływać się często do wspaniałego wielowiejskiego dziedzictwa, do tamtego Statutu napisanego przez Waszą Matkę Założycielkę. Ludzkie kalkulacje bywają zawodne; to co po ludzku wydaje się opłacalne i korzystne nie zawsze podoba się Bogu, a człowiek prawdziwie mądry słucha Boga, kieruje się Jego prawdą. Nie obawiajcie się trudności, bo Opatrzność Boża wstaje wcześniej od słońca i nigdy nie opuszcza swoich wiernych. Matka Kolumba zanim przybyła do Wielowsi miała propozycję założenia pierwszej placówki w gotowym już klasztorze koło Bełżca. Po ludzku było to o wiele bardziej korzystne, Siostry miałyby wszystko, a jednak wybrała biedną nadwiślańska miejscowość, gdzie trzeba było wszystko budować od początku. Matka Kolumba - jak podkreślił bp Krzysztof Nitkiewicz - miała zwyczaj udawać się do dzikowskiego klasztoru Ojców Dominikanów i przed obrazem Matki Bożej Dzikowskiej trwała godzinami na modlitwie. Rozpalajcie w sobie, drogie Siostry, ducha modlitwy, pobożność eucharystyczną i maryjną, wynikającą z dominikańskiej duchowości”.
Po homilii odśpiewana została Litania do Wszystkich Świętych, a po niej Siostry Postulantki złożyły wieczyste śluby przeżywania każdego dnia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, włączając w ten sposób swoje życie w wielkie dzieło Sługi Bożej Matki Kolumby.

Jasna Góra: 30. Forum Szkół Katolickich z udziałem kard. Saraha

2019-11-13 18:15

www.rsk.edu.pl/ BP KEP / Jasna Góra (KAI)

Dyrektorzy i nauczyciele szkół katolickich z całej Polski spotkają się 14 i 15 listopada na Jasnej Górze. Gościem specjalnym 30. Forum Szkół Katolickich będzie kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Bożena Sztajner/Niedziela

Mottem przewodnim tegorocznego Forum Szkół Katolickich są słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Żywcu w 1995 r.: „Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje się Kościół”. Spotkanie będzie okazją do dziękczynienia Panu Bogu za 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich.

Kard. Sarah będzie przewodniczył w piątek Mszy św. w jęz. łacińskim w Bazylice Jasnogórskiej oraz wygłosi dwie konferencje zatytułowane: Kościół - kryzys i odnowa oraz Misja katolickiego wychowawcy. W programie pierwszego dnia przewidziano zaś wykłady ks. prof. Waldemara Chrostowskiego na temat: Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna.

Uczestnikom Forum będą towarzyszyli księża biskupi: bp Marek Mendyk, Asystent Rady Szkół Katolickich oraz bp Stanisław Napierała, były wieloletni Asystent RSK, który podzieli się swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich.

Rada Szkół Katolickich zrzesza wszystkie szkoły katolickie w Polsce. Została ona powołana do życia w 1994 roku przez 269. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jest kościelną jednostką organizacyjną o zasięgu ogólnopolskim, posiada osobowość prawną kościelną i cywilną. Działa w oparciu o Statut. Pracami Rady kieruje Zarząd, na czele którego stoi Przewodniczący. Jego kandydatura jest każdorazowo zatwierdzana przez Konferencję Episkopatu Polski. Rada Szkół Katolickich wspiera szkoły oraz ich organa założycielskie w zachowaniu katolickiej tożsamości i rozwijaniu działalności. Co roku organizuje Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, Forum Młodzieży, konferencje, szkolenia i kursy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, a także konferencje dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły. Asystentem Rady Szkół Katolickich jest obecnie bp Marek Mendyk. Przewodniczącym Rady jest ks. Zenon Latawiec SDB.

Program XXX Forum Szkół Katolickich:

14 listopada, czwartek

10.00

Rozpoczęcie – ks. Zenon Latawiec SDB, przewodniczący RSK, Sala Papieska

10.30

Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna ST, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Przerwa

11.45

Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna NT, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

13.00

Przerwa

14.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich (wspomnienia, refleksje, przypomnienia) – bp Stanisław Napierała

16.30

Msza św. w bazylice jasnogórskiej – przewodniczy bp Marek Mendyk, Asystent RSK

18.45

Film „Nieplanowane” reż. C. Solomon, Ch. Konzelman

21.00

Apel Jasnogórski – bp Marek Mendyk

15 listopada, piątek

9.30

Msza św. w j. łacińskim w bazylice jasnogórskiej – przewodniczy kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

śpiew: Schola gregoriańska Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie, dyr. s. Wanda Putyra

11.00

Kościół – kryzys i odnowa – kard. Robert Sarah, Sala Papieska

12.15

Przerwa

14.00

Misja katolickiego wychowawcy – kard. Robert Sarah, Sala Papieska

15.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Rozmowa, seria pytań z kard. Robertem Sarah

17.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu w bazylice jasnogórskiej. Akt zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej. Te Deum za 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich. Zakończenie Forum

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jasna Góra: Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich z udziałem kard. Roberta Saraha

2019-11-14 12:48

o. Stanisław Tomoń

30. Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich rozpoczęło się w czwartek 14 listopada na Jasnej Górze. Gościem specjalnym dwudniowego, jubileuszowego spotkania jest kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Do sanktuarium przybyło ponad 500 osób.

©/BPJG Krzysztof Świertok
Ks. prof. Waldemar Chrostowski

Mottem przewodnim tegorocznego Forum, przeżywanego w duchu dziękczynienia Panu Bogu za 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich, są słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Żywcu w 1995 r.: „Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje się Kościół”.

„Reprezentanci 600. szkół z całej Polski przyjeżdżają tutaj na Jasną Górę po to, aby spotkać się ze sobą i spotkać się z naszą patronką, bo Pani Jasnogórska jest patronką Rady Szkół Katolickich” – wyjaśnia ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich.

©/BPJG Krzysztof Świertok
Uczestnicy spotkania

„Są to spotkania formacyjne – przypomina ks. Latawiec - Zapraszamy na nie gości, którzy chcą powiedzieć nam, jak należy pewne rzeczy realizować w szkołach katolickich od strony wychowania i są poruszane sprawy prawne. Wiemy, że reformy w szkolnictwie są ciągle, ciągle się coś zmienia i wychodzimy naprzeciw nauczycielom i dyrektorom, żeby im o pewnych rzeczach prawnych powiedzieć, przybliżyć je, bo nie każdy jest w stanie śledzić na bieżąco wszystkie zmiany prawne, które się dokonują. Dlatego na tych Forach i spotkaniach dyrektorów, tu na Jasnej Górze, próbujemy nauczycielom i dyrektorom pomóc w realizowaniu swojej misji, którą mają do spełnienia”.

Na jubileuszowe spotkanie, 30. Forum na Jasnej Górze oraz 25-lecie Rady Szkół Katolickich, zaproszony został kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. „Kiedyś byliśmy na spotkaniu Zarządu w Warszawie i była tam promocja książki kard. Saraha. Pomyśleliśmy wtedy, że może by kardynała zaprosić na ten jubileusz – wspomina ks. Latawiec - Z początku nie wierzyliśmy do końca, że uda się to zrobić, ale podjęliśmy to wyzwanie, napisaliśmy zaproszenie z programem, który chcielibyśmy, aby był realizowany i otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Podjęliśmy 9-cio miesięczną modlitwę różańcową. Każdego dnia modliliśmy się na różańcu, aby doszło do skutku to spotkanie, bo wiemy doskonale, że można planować, a w ostatniej chwili może się coś zmienić, ale udało się, dziś kardynał będzie z nami w Częstochowie”.

„Cieszymy się ogromnie ponieważ uważam, że to jest prorok XXI w., który może nam o pewnych zagrożeniach powiedzieć, ale również pokazać nam drogę wyjścia, drogę, którą powinniśmy się kierować jako nauczyciele, dyrektorzy szkół katolickich, i to jest bardzo ważne. W dzisiejszym świecie różnych prądów i informacji łatwo się zagubić i ważne jest, aby ktoś nam o tym powiedział, więc cieszymy się ogromnie, że on będzie z nami” – dodał przewodniczący Rady Szkół Katolickich.

Kard. Robert Sarah będzie przewodniczył Mszy św. w jęz. łacińskim w bazylice jasnogórskiej w piątek, 15 listopada. Następnie wygłosi konferencje zatytułowane: „Kościół – kryzys i odnowa” oraz „Misja katolickiego wychowawcy”. W programie Forum przewidziano też wykłady ks. prof. Waldemara Chrostowskiego na temat: „Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna”.

„Świadectwo jest silne i potrzebne tam, gdzie człowiek jest sobą, czyli ono jest przejawem silnej, dobrej, dojrzałej tożsamości – powiedział nawiązując do tematu swojej konferencji ks. prof. Waldemar Chrostowski - W naszych czasach bardzo potrzeba dojrzałych, mądrych, roztropnych chrześcijan, potrzeba ich bardziej niż kiedykolwiek do tej pory, bo tylko oni są w stanie dać wiarygodne świadectwo o Jezusie Chrystusie i tylko oni są w stanie również podjąć odpowiedzialność za te wszystkie zobowiązania, które z Ewangelii wynikają”.

„W swojej refleksji chciałbym cofnąć się do Pisma Świętego, które jest podstawowym źródłem dla wiary chrześcijańskiej – podkreślił ks. prof. Chrostowski - Jeżeli chcemy coś zrozumieć, to musimy cofnąć się do samych początków, musimy cofnąć się do źródeł i jeżeli chcemy zrozumieć, kim jesteśmy, to nie możemy na nas samych, i na chrześcijaństwo, i na Kościół patrzeć oczami świata, tylko musimy na świat spojrzeć oczami Jezusa Chrystusa i Kościoła. Dlatego ten powrót do Pisma Świętego jest tak niezbędny”.

Dzisiejszej Mszy św. w bazylice jasnogórskiej o godz. 16.30 przewodniczyć ma bp Marek Mendyk, Asystent, Asystent Rady Szkół Katolickich.

Program XXX Forum Szkół Katolickich:

14 listopada, czwartek

10.00

Rozpoczęcie – ks. Zenon Latawiec SDB, przewodniczący RSK, Sala Papieska

10.30

Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna ST, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Przerwa

11.45

Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna NT, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

13.00

Przerwa

14.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich (wspomnienia, refleksje, przypomnienia) – bp Stanisław Napierała

16.30

Msza św. w bazylice jasnogórskiej – przewodniczy bp Marek Mendyk, Asystent RSK

18.45

Film „Nieplanowane” reż. C. Solomon, Ch. Konzelman

21.00

Apel Jasnogórski – bp Marek Mendyk

15 listopada, piątek

9.30

Msza św. w j. łacińskim w bazylice jasnogórskiej – przewodniczy kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

śpiew: Schola gregoriańska Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie, dyr. s. Wanda Putyra

11.00

Kościół – kryzys i odnowa – kard. Robert Sarah, Sala Papieska

12.15

Przerwa

14.00

Misja katolickiego wychowawcy – kard. Robert Sarah, Sala Papieska

15.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Rozmowa, seria pytań z kard. Robertem Sarah

17.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu w bazylice jasnogórskiej. Akt zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej. Te Deum za 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich. Zakończenie Forum

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem