Reklama

Kościół

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich aktywny w walce z pandemią

O nowych wyzwaniach i działaniach pomocowych polskich Kawalerów Maltańskich w czasie pandemii koronawirusa informuje w rozmowie z KAI Jacek Tarnowski, prezes Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie ”Pomoc Maltańska”.

[ TEMATY ]

Zakon Maltański

koronawirus

pl.wikipedia.org

Flaga Zakonu Maltańskiego

Flaga Zakonu Maltańskiego

KAI: Tegoroczny jubileusz 100-lecia Związku Polskich Kawalerów Maltańskich odbył się, ale bez planowanych oficjalnych uroczystości.

Jacek Tarnowski "Pomoc Maltańska": W czasie pandemii jest to po prostu niemożliwe, ale też uroczystości nie są najważniejsze. Dzięki mediom, również KAI – za co bardzo dziękujemy - udało się przypomnieć historię Zakonu Maltańskiego i ZPKM, ale również pokazać czym zajmujemy się teraz.

Reklama

KAI: Kolejna, wielka fala pandemii rozwija się – jak Zakon Maltański Polska angażuje się w walkę z wirusem ?

- Jesteśmy zaangażowani głównie wokół naszych dzieł prowadzonych w Polsce i, niestety, jesteśmy doświadczeni tragedią przedwczesnej śmierci. W Szyldaku, gdzie prowadzimy dom dla osób z chorobami układu nerwowego (ponad 100 podopiecznych), z zakażonych ponad 50 osób zmarło osiem, wszyscy byli w starszym wieku, z chorobami współistniejącymi, ale to wirus przyspieszył ich odejście – bardzo smutne. W szpitalu w Barczewie (77 łóżek) uniknęliśmy, póki co, zakażeń, ale potrzebne jest wsparcie. W obu wypadkach skupiamy się na utrzymaniu podwyższonego reżimu sanitarnego, co jest szczególnie trudne w przypadku kiedy wirus zaatakował już placówkę ochrony zdrowia. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować za wrażliwość i reakcję firmom Jeronimo Martins, sieci aptek Gemini oraz sklepom Żabka.

W Warszawie udaje nam się regularnie i bez przerw wydawać obiady dla osób potrzebujących. W Krakowie jeden z Kawalerów oddał do dyspozycji wojewody zarządzane przez siebie hotele na potrzeby osób odbywających kwarantannę. Na Śląsku, dzięki przekazanym funduszom z maltańskiej Global Fund for Forgotten People, Kawalerowie i wolontariusze mogli ofiarować kuchenki do gotowania, żywność i środki higieniczne siostrom Misjonarkom Miłości, które karmią codziennie kilkuset katowickich bezdomnych. Wolontariusze z Siemianowic Śląskich pomagali rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi, które w związku z zamknięciem niektórych placówek pozostawały w domach. Maltańska Służba Medyczna z Katowic przekazała też swoją karetkę i specjalny namiot medyczny Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Reklama

Przedstawiciele Związku współpracując z grupą polskich przedsiębiorców doprowadzili do sprowadzenia 10 tys. testów z Chin, które m.in. za pośrednictwem ZPKM zostały w kwietniu przekazane nieodpłatnie szpitalom – są to znaczące kwoty pieniędzy.

Delegatura londyńska ZPKM organizowała transmisje on-line niedzielnych Eucharystii z Kościoła Konwentualnego Polskich Kawalerów Maltańskich w Wielkiej Brytanii. Z seniorami i osobami niesamodzielnymi maltańscy kadeci utrzymywali regularny kontakt telefoniczny, monitorując ich potrzeby, dostarczając zakupy. Pomagaliśmy bezdomnym Polakom, umieszczonym czasowo w hostelach i schroniskach. Dostarczane były artykuły żywnościowe i higieniczne.

Aktualnie, w jesiennej fali pandemii i w miarę możliwości wznawiamy te aktywności.

Od sierpnia, dzięki dofinansowaniu z programu Polska Pomoc (fundusze polskiego MSZ), Fundacja Pomoc Maltańska może realizować pomoc Ukrainie w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Nasi ratownicy medyczni prowadzą szkolenia, a dalej - przeszkoleni ratownicy maltańscy z Ukrainy prowadzą zajęcia dla przedstawicieli 4 grup społecznych: policjanci, pracownicy transportu publicznego, nauczyciele oraz pracownicy pomocy społecznej. Do końca roku zostanie przeszkolonych 800 policjantów, 800 kierowców z 12 największych miast kilku obwodów: (Lwowski, Iwano-Frankiwski, Tarnopolski i Czerniowicki), co najmniej 800 nauczycieli i personel z 80 ośrodków pomocy społecznej, sierocińców i domów opieki.

Szybko zareagowaliśmy na tragedię wybuchu chemikaliów w porcie w Bejrucie, przekazując ponad 100 tys. zł pomocy dla najbardziej potrzebujących. Pieniądze te zagospodarowują struktury Zakonu Maltańskiego obecne w Libanie potrafiące precyzyjnie rozpoznać najpilniejsze potrzeby, do których mamy pełne zaufanie.

KAI: Jak można wesprzeć działania Zakonu Maltańskiego w Polsce?

- Tam gdzie walczymy z wirusem potrzebna jest konkretna pomoc. W regionach: Olsztyn, Warszawa, Śląsk, Poznań zagospodarujemy pomoc żywnościową, potrzebną są środki higieny i ochrony osobistej. Oczywiście najprościej i najskuteczniej jest przekazać pieniądze. Osoby fizyczne wspierać nas mogą w inny sposób – uczestnicząc w projektach wolontaryjnych, wskazując 1% w rozliczeniu PIT – np.: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie ”Pomoc Maltańska”, KRS 0000174988, inni wpłacają pieniądze na zbiórki celowe. Firmy natomiast mogą realizować z nami programy CSR’owe na różnych płaszczyznach – to świetne rozwiązanie. Właśnie zaczynamy przygotowania do ogólnopolskiej akcji – Opłatek Maltański – czyli świątecznej wigilii dla ubogich i samotnych. W tym roku, (bez wspólnej kolacji) przekażemy paczki z produktami żywnościowymi i prezenty dla dzieci potrzebującym rodzinom. Zapraszam do kontaktu: kancelaria@zakonmaltanski.pl .

KAI: Dziękuję za rozmowę.

***

Przekazując darowiznę na OPP (Organizację Pożytku Publicznego) możesz odliczyć kwotę darowizny od dochodu PIT/0

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”.

00-730 Warszawa, ul. Jazgarzewska 17, lok. 54. Nr KRS: 0000174988

Nr rachunku bankowego PKO BP S.A.

51 1020 1156 0000 7602 0089 7512

[z zagranicy dodajemy z przodu PL] z dopiskiem darowizna

oraz w walucie

• w USD 82 1020 1013 0000 0302 0355 2841

• w EUR 07 1020 1013 0000 0802 0334 6269

2020-10-27 14:08

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zakon Maltański ma nowego Namiestnika Wielkiego Mistrza

2020-11-09 08:43

[ TEMATY ]

kawalerowie maltańscy

Zakon Maltański

www.SMOM

Fra Marco Luzzago

Fra Marco Luzzago

W niedzielę, 8 listopada, zakończył się trudny etap w historii Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego, który zwany jest w skrócie Zakonem Maltański. Ze względu na wewnętrzne konflikty, po spotkaniu z Papieżem Franciszkiem, 24 stycznia 2017 r. Fra’ Matthew Festing, Wielki Mistrz Zakonu, podjął decyzję o rezygnacji z urzędu, który jest powierzany dożywotnio.

Stolica Apostolska poinformowała o tym w krótkim komunikacie, „że 25 stycznia, Ojciec Święty przyjął rezygnację, wyrażając Fra’ Festing uznanie i wdzięczność za lojalność i oddanie Następcy Piotra oraz gotowość pokornego służenia dobru Zakonu i Kościoła". Rządy Zakonem przejął Wielki Komandor Ludwig Fra’ Hoffmann von Rumerstein, a 4 lutego 2017 r. delegatem specjalnym Stolicy Apostolskiej dla Zakonu Papież mianował abpa Angelo Becciu.

29 kwietnia 2017 r. Rada Stanu Zakonu wybrała Namiestnikiem Wielkiego Mistrza Suwerennego Zakonu Maltańskiego Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Namiestnik Wielkiego Mistrza pozostaje na stanowisku przez rok, dlatego w maju 2018 r. w Rzymie ponownie zebrała się Rada Stanu, organ wyborczy Zakonu, która 2 maja wybrała dotychczasowego Namiestnika nowym, osiemdziesiątym w historii Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego. Niestety, Fra’ Giacomo Dalla Torre zmarł 29 kwietnia 2020 r. i Rada Stanu musiała się zebrać powtórnie, by wybrać jego następcę. Sprawy się skomplikowały, gdyż 24 września 2020 r. Papież Franciszek przyjął rezygnację kard. Becciu z funkcji prefekta Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych oraz praw związanych z urzędem kardynalskim i z funkcji delegata przy Zakonie Maltańskim.

Włodzimierz Rędzioch

1 listopada nowym specjalnym delegatem Papieża został kardynał nominat Silvano Maria Tomasi.

Pełna Rada Stanu, która jest organem konstytucyjnym Zakonu i ma za zadanie wybór Wielkiego Mistrza lub Namiestnika, zebrała się w Rzymie w dniach 7 i 8 listopada. Z 56 osób uprawnionych do głosowania w Radzie uczestniczyły 44 osoby, które przybyły do Rzymu z Argentyny, Austrii, Czech, Hiszpanii, Holandii, Francji, Libanu, Malty, Niemiec, Peru, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Węgier i Włoch.
Obrady Rady Stanu odbywały się Willi Magistralnej, eksterytorialnej siedzibie Zakonu Maltańskiego w Rzymie, znajdującej się na wzgórzu awentyńskim, jednej z dwóch instytucjonalnych siedzib Zakonu Maltańskiego.
Posiedzenia poprzedzały Msze św. - w sobotę, 7 listopada Eucharystię w bazylice świętych Bonifacego i Aleksego celebrowano w intencji zmarłego Księcia i 80. Wielkiego Mistrza Zakonu, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto; koncelebrowali kardynał nominat Silvano Maria Tomasi, specjalny delegat Papieża przy Zakonie, oraz prałat Zakonu, bp Jean Laffitte. Po niedzielnej Mszy św. członkowie Rady przeszli w procesji z bazyliki do Willi Magistralnej, gdzie popołudniu odbyło się głosowanie. Zgodnie z Konstytucją Zakonu wybór Wielkiego Mistrza wymaga większości głosów plus jeden głos uczestniczących w głosowaniu. Z

decydowaną większością głosów na Namiestnika Wielkiego Mistrza Suwerennego Zakonu Maltańskiego został wybrany Włoch Fra’ Marco Luzzago
.

Włodzimierz Rędzioch

Silvano Tomasi

Silvano Tomasi

Jak podaje biuro prasowe Zakonu Maltańskiego, Marco Luzzago urodził się w 1950 r. w Brescii, a jego rodzina jest spokrewniona z rodziną Montinich, z której pochodził Paweł VI. W swoim rodzinnym mieście ukończył liceum Instytutu Franciszkanów, a następnie przez kilka lat studiował medycynę na uniwersytetach w Padwie i Parmie. Po czym, przez wiele lat zajmował się działalnością gospodarczą swojej rodziny. Do Zakonu Maltańskiego wstąpił w 1975 r. w Wielkim Przeoracie Lombardii i Wenecji, a w 2003 r. złożył uroczyste śluby zakonne. Zaczął brać udział w międzynarodowych pielgrzymkach Zakonu Maltańskiego do Lourdes oraz w pielgrzymkach krajowych do Asyżu i Loreto. Od 2010 r. swoje życie poświęcił całkowicie Zakonowi Maltańskiemu - od 2011 r. jest Komandorem Sprawiedliwości w Wielkim Przeoracie Rzymskim, gdzie pełni funkcję delegata Prowincji Północnych i kierownika biblioteki. Od 2017 r. jest radcą Związku Włoskiego Zakonu Maltańskiego.

Fra’ Marco Luzzago złożył przysięgę przed Radą Stanu w obecności kardynała nominata Tomasiego, specjalnego delegata Papieża. O wyborze Namiestnika Wielkiego Mistrza został natychmiast powiadomiony Papież Franciszek oraz przełożeni Wielkich Przeoratów, sub-Przeoratów i Związków Narodowych Zakonu Maltańskiego na całym świecie, a także władze 110 państw, z którymi Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Fra’ Marco będzie sprawował swój urząd w siedzibie Zakonu, w Pałacu Magistralnym w Rzymie.

Włodzimierz Rędzioch

Zgodnie z Konstytucją Zakonu Maltańskiego, Namiestnik pozostaje na stanowisku przez rok z takimi samymi uprawnieniami jak Wielki Mistrz. Fra’ Marco Luzzago ma obowiązek ponownie zebrać Radę Stanu przed końcem swojego mandatu w celu wyboru Wielkiego Mistrza.

CZYTAJ DALEJ

Bazylika św. Piotra gotowa na konsystorz

2020-11-28 08:21

[ TEMATY ]

Bazylika

konsystorz

papież Franciszek

Włodzimierz Rędzioch

W sobotę, 28 listopada, o godz. 16 odbędzie się konsystorz, podczas którego Franciszek włączy do kolegium kardynalskiego 13 kardynałów nominatów. Jest on wyjątkowy ze względu na światową epidemię.

Dwóch nowych kardynałów, Cornelius Sim z Brunei i Jose Advincula z Filipin, nie przyjechało do Rzymu i otrzymają papieską bullę, pierścień i biret kardynalski za pośrednictwem Nuncjuszy. Chociaż do udziału w konsystorzu zapraszani są wszyscy kardynałowie, tylko niektórzy będą mogli być obecni w Bazylice św. Piotra – pozostali mogą uczestniczyć w ceremonii on-line.

Tym razem na konsystorz zagospodarowano tylnią część Bazyliki, między absydą a ołtarzem Konfesji. Papież i nowi kardynałowie zajmą miejsca w absydzie, przy Ołtarzu Katedry, gdzie umieszczono duży krucyfiks i obraz Matki Bożej. Dla pozostałych kardynałów przygotowano około 80 foteli z czerwoną tapicerką a dla innych zaproszonych gości ponad 120 plastikowych krzeseł. W ten sposób starano się zachować wymagany przepisami sanitarnymi odpowiedni dystans między osobami. Z tych samych względów chór uczestniczący w ceremoni będzie również w ograniczonym składzie.

CZYTAJ DALEJ

Dwie tajemnice: Wieczernika i przemienienia

2020-11-28 22:31

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

Starokrzepice

sakrament bierzmowania

Beata Pieczykura/Niedziela

– Po co nam jest potrzebny sakrament bierzmowania, abyśmy nie stchórzyli, abyśmy nie porzucili wiary jako daru nadprzyrodzonego, jako drogi do zbawienia wobec zamętu, szumu, propozycji wygody życia – mówił abp Wacław Depo 28 listopada w parafii Przemienienia Pańskiego w Starokrzepicach.

W ostatnim dniu roku liturgicznego abp Wacław Depo przewodniczył Mszy św. i udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. W homilii metropolita częstochowski mówił o wierze, która jest osobistym spotkaniem z Bogiem, i o tym, że we współczesnym świecie po wyjściu z kościoła chrześcijanie zdani są „na walkę, na zmaganie, o codzienną wierność prawdzie, Temu, któremu się wierzy, na jakim fundamencie chce się budować swoje życie”. Wobec tego zadał zasadnicze pytania: – Czy poza Bogiem ktoś wyzwoli nas z ciemności, błędów zamętu, zła, grzechu i śmierci? Jaki się cel życia, cierpienia i śmierci? Dokąd zmierzam? Odpowiedzi na te pytanie z pomocą Ducha Świętego w głębi własnego serca musi dać każdy człowiek. Na progu Adwentu, który jest czasem drogi, abp Depo powiedział: – Co to znaczy iść przed siebie – pyta was św. Jan Paweł II – to znaczy mieć świadomość celu, do którego się idzie. Dzisiaj wyruszyliście w drogę, z własnych domów z własnych środowisk, czyli mieliście świadomość do Kogo idziecie. Niebezpiecznych ścieżek we współczesnym świecie jest bardzo wiele. Dlatego prosimy Ducha Świętego o Jego dary: mądrości, rozumu, rady, odwagi, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej, i dlatego jesteśmy dzisiaj razem.

Tego dnia abp Wacław poświęcił krzyż i podkreślił, że ten znak wskazuje drogę między niebem a ziemią. Zauważył także troskę wspólnoty parafialnej o piękno Kościoła, również tego materialnego. To jest ważne szczególnie teraz, w czasach zamętu, kiedy mają miejsce profanacje kościołów. Prosił więc o czujność i dbałość o dobro i piękno tych zewnętrznych znaków.

Obecność abp. Depo była radością dla wspólnoty parafialnej oraz kapłanów. W tym duchu ks. Mariusz Łydżba, dziekan dekanatu krzepickiego, powiedział: – Wpatrujemy w tajemnicę Wieczernika, aby przeżyć tajemnicę przemienienia z ludzi słabych w odważnych świadków Chrystusa i Jego Ewangelii. Ta radość była również udziałem ks. kan. Marka Szumilasa, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Starokrzepicach, który wyjaśnił: – Do bierzmowania przygotowało się 40 osób, a do łodzi piotrowej wsiadło 22 osoby, inni się wystraszyli się, nie chodzili na spotkania. Młodzież powinna być odpowiedzialna za siebie, bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości.

Przedstawiciele rodziców młodzieży bierzmowanej powiedzieli: – Z rodzicielską troską towarzyszymy naszym dzieciom w życiu przez sakrament chrztu, pierwszej spowiedzi, Komunii św. oraz przez przykład chrześcijańskiego życia staraliśmy się wszczepić w ich serca dar miłości do Jezusa. A sami młodzi doceniają to, że zostali naznaczeni znamieniem Ducha Świętego i stali się dojrzałymi chrześcijanami. Odkąd mężnie chcą bronić wiary, która została wlana przez Ducha Świętego. Olga przez ten sakrament być bliżej Boga i mężnie wyznawać wiarę. Dominik powiedział Niedzieli: – Przyjąłem bierzmowanie, aby pojednać się z Bogiem, aby tworzyć wspólnotę Kościoła stałą, aby po bierzmowaniu być na stałe z Bogiem.

CZYTAJ DALEJ
Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję