Reklama

O małżeństwie bez zacierania prawdy…

Ks. prał. Stanisław Orzechowski jak magnes przyciąga do siebie ludzi, jego kazania porywają tłumy i na długo pozostają w pamięci, stając się często życiowym drogowskazem. Nierzadko bawią też zgromadzonych; na jednym ze ślubów z powagą stwierdził, że najważniejszym meblem, który powinni sobie sprawić świeżo upieczeni małżonkowie jest nie łóżko, ale stół, „po to, byście zawsze mogli usiąść przy nim i porozmawiać...”

Po wakacyjnej przerwie, w sobotę 17 września ruszyła nowa edycja spotkań Diecezjalnej Akademii Rodziny (DAR) w Sosnowcu. W auli Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu zgromadziło się tego dnia ponad 70 osób. Zajęcia DAR-u zainaugurował wykład ks. prał. Stanisława Orzechowskiego z Wrocławia. Rodziny naszej diecezji, które tworzą Akademię, uważnie wysłuchały znanego z dowcipu i przekonywującego przekazu prelegenta, który mówił o małżeństwie bez zacierania prawdy, przeplatając całość licznymi gawędami i przykładami z samego życia wziętymi. Jednym słowem, niech żałują ci, którzy przegapili słowo ks. prał. Stanisława Orzechowskiego, czyli popularnego „Orzecha” - bo tak lubi być nazywany i tak nazywają go przyjaciele, znajomi, studenci, z którymi jest za pan brat.

By małżeństwo nie „szarzało”

Ks. prał. Stanisław Orzechowski przekazał najważniejsze prawdy o tym, co robić, by życie w małżeńskim stanie nie gasło, nie szarzało, ale z każdą minioną chwilą zyskiwało nowe treści. A że codzienność bywa niekiedy trudna, przychodzi czasem pokusa, żeby wygładzić fałdy rzeczywistości, rzucić korzystne światło, w którym dwojgu ludziom, razem idącym przez życie, będzie bardziej „do twarzy”. Ks. prał. Stanisław Orzechowski opowiadał, jak zawsze barwnie, zajmująco, z ciekawymi dygresjami, ale bez zacierania prawdy, która, choć czasem bolesna, służyć ma przecież naszemu wyzwoleniu. Duszpasterskie doświadczenie „Orzecha” i jego serdeczny stosunek do odbiorców z pewnością pomogło uczestnikom zajęć DAR-u stawić czoło przeciwnościom losu i każdemu przyniosło nadzieję. Autentyczność przemyśleń, dosadność komentarzy i jędrność języka z pewnością sprawiły, iż jego słowa poruszyły nie tylko umysły, ale i serca słuchaczy.

Wielkopolskę dzieli z Wrocławiem

Ks. Stanisław Orzechowski - najstarszy z czterech synów w kolejarskiej rodzinie Stanisława i Franciszki Orzechowskich, urodził się 7 listopada 1939 r. w Kobylinie, na południowych krańcach Wielkopolski. Z rodzinnego domu wyniósł głęboką wiarę, tradycje rodzinne, szacunek do pracy i ludzi oraz umiłowanie ziemi wielkopolskiej. O tym też mówił podczas wykładu w ramach DAR-u w Sosnowcu. To także często podkreśla w homiliach dla studentów, w naukach przedślubnych i w różnych prelekcjach. Miłość i przywiązanie do Wielkopolski przyszło mu dzielić z umiłowaniem Wrocławia, gdzie ukończył technikum budowlane, a później przez 6 lat studiował w metropolitalnym Seminarium Duchownym. Po święceniach kapłańskich w roku 1964, przez trzy lata pracował jako wikary w Nowej Rudzie, a następnie przez rok w parafii pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu. Kolejne cztery lata (1968-1972), to studia pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, zakończone uzyskaniem stopni magistra i licencjata. Pod kierunkiem prof. Stefana Kunowskiego, ks. Stanisław Orzechowski napisał pracę magisterską zatytułowaną „Przygotowanie młodzieży akademickiej do małżeństwa”. Po zakończeniu studiów powrócił do Wrocławia na poprzednie stanowisko wikarego przy parafii św. Wawrzyńca, gdzie objął także funkcję duszpasterza akademickiego. Od roku 1990 kierowane przez niego Duszpasterstwo Akademickie „Wawrzyny” jest samodzielną placówką, skupiającą liczną młodzież studencką z różnych uczelni Wrocławia i prowadzącą szeroki zakres działalności. We wszechstronnej działalności ks. prał. Stanisława Orzechowskiego warto wymienić cieszące się wielkim zainteresowaniem kursy przygotowawcze do małżeństwa. Od kilku lat na zakończenie każdego kursu ks. Orzechowski zabiera studentów na wyjazdowe rekolekcje dla zakochanych, prowadzone metodą dialogu między narzeczonymi. Pracując ze studentami chce ich nauczyć samodzielności w myśleniu i działaniu. Wymaga od nich wiele, ale też popiera wszelkie dobre inicjatywy i nie narzuca własnego stylu pracy. Nie znosi tylko nieodpowiedzialności, i często po ojcowsku gromi swych wychowanków. Jemu wolno to robić, bo studenci dobrze wiedzą, że nawet ostre słowa wypowiadane są zawsze z miłością. A jeśli czasem uzna, ze użył zbyt mocnych słów lub może nie miał racji, to potrafi przeprosić i zawsze to robi. Laury zbiera także jako popularny, znany i niezwykle ceniony kaznodzieja. Liczne rekolekcje, które prowadzi dla różnych grup słuchaczy - od domów zakonnych, parafii miejskich i wiejskich, po zakłady poprawcze - cieszą się zawsze ogromnym wzięciem. Na trzy niedzielne Msze św. w kościele akademickim przy ul. Bujwida ciągną z całego miasta tłumy nie tylko studentów.

Reklama

Życiowe porady drukiem

Ks. prał. Stanisław Orzechowski znany jest z porywających kazań i dobrych porad życiowych, jakich udziela młodym ludziom wchodzącym w dorosłe życie. Jednak nie wszyscy wiedzą, że kazania jak i wywiady z „Orzechem” ukazały się drukiem w trzech częściach, pod tytułem „O małżeństwie bez zacierania prawdy”. Książki obejmują takie tematy, jak: podjęcie decyzji o małżeństwie, narzeczeństwo, przyrzeczenie małżeńskie, miłość, życie intymne, komunikacja w małżeństwie, wspólna modlitwa i wychowanie dzieci. Budujące lektury oraz inne publikacje ks. prał. Stanisława Orzechowskiego „Orzecha”, które bez zacierania prawdy ukazują wiele życiowych sytuacji, a zarazem są zbiorem bardzo cennych porad, można było nabyć podczas zajęć Diecezjalnej Akademii Rodziny w Sosnowcu, podczas sobotniego spotkania z „Orzechem” w dniu 17 września.

Skorzystać z daru DAR-u

Zajęcia Diecezjalnej Akademii Rodziny w Sosnowcu mają formę comiesięcznych spotkań w auli Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. „Do naszej akademii można dołączyć w każdej chwili, bo każda rodzina jest darem dla DAR-u” - podkreśla Renata Szopa, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, która podczas wrześniowego spotkania w sposób szczególny powitała nowe osoby, nazwane przez nią perełkami Diecezjalnej Akademii Rodziny. Wstęp na wszystkie spotkania DAR-u jest wolny, a program znaleźć można na stronach internetowych diecezji sosnowieckiej.
Najbliższe spotkanie Diecezjalnej Akademii Rodziny odbędzie się w dniu 22 października o godz. 15.00. Podczas tego spotkania uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładu ks. prof. dr. hab. Jana Machniaka, zatytułowanego „Rodzina w życiu i nauczaniu Jana Pawła II”. Po przerwie na kawę, herbatę i ciasto uczestnicy zajęć DAR-u wysłuchają wykładu s. dr n. med. Józefy Krystyny Szłykowicz pt. „Wybierzmy życie”. Warto więc skorzystać z daru DAR-u.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykan: nie wolno zmieniać formuły Chrztu św.

2020-08-06 12:42

[ TEMATY ]

chrzest

mylu/fotolia.com

Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że chrzest udzielany z użyciem formuły „My ciebie chrzcimy, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” nie jest ważny i musi być powtórzony.

W dokumencie podpisanym przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luisa Ladarię, SJ oraz sekretarza tej dykasterii, abp. Giacomo Morandi, a zaaprobowanym przez Ojca Świętego, podkreślono, że wszelkie zmiany formuły Chrztu św. są sprzeczne z nauczaniem Kościoła, który stwierdza, że „gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci” (Sob. Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, n. 7.) i to sam Pan działa w udzielanym sakramencie.

Przypomniano jasne nauczanie Soboru: „nikomu innemu, choćby nawet był kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować ani zmieniać w liturgii” (tamże, 22 § 3), zaś kapłan musi mieć przynajmniej wolę czynienia tego, co czyni Kościół. Nie może działać w imieniu innych osób, jak tylko w imię Chrystusa, jako znak Jego obecności w udzielanym sakramencie. Inna formuła oznacza brak zrozumienia samej natury posługi kościelnej, która jest zawsze służbą Bogu i Jego ludowi, a nie sprawowaniem władzy, która dopuszcza się wręcz manipulowania tym, co zostało powierzone Kościołowi przez akt należący do Tradycji – przypomniała Kongregacja Nauki Wiary.

CZYTAJ DALEJ

Papież rozszerza jurysdykcję patriarchów na Półwyspie Arabskim

2020-08-07 20:26

[ TEMATY ]

papież Franciszek

patriarcha

Półwysep Arabski

Vatican News

Papież Franciszek rozszerzył jurysdykcję Katolickich Patriarchów Wschodnich na Półwyspie Arabskim, który obejmuje wikariaty apostolskie Arabii Północnej i Południowej. Jest to odpowiedź Ojca Świętego na prośbę samych patriarchów uwzględniającą większe duchowe dobro wiernych oraz historyczne prerogatywy ich jurysdykcji na tym terytorium. Ich troska duszpasterska o wiernych obrządków wschodnich ma być realizowana w ścisłej współpracy z wikariuszami apostolskimi.

To nowe postanowienie dotyczy sześciu Kościołów patriarchalnych tradycji wschodniej: koptyjskiego, maronickiego, syryjskiego, melchickiego, chaldejskiego oraz ormiańskiego. Bez uszczerbku dla prerogatyw reprezentantów papieskich, to wikariusze apostolscy są przedstawicielami Kościoła katolickiego wobec władz politycznych swoich krajów. I to do nich patriarchowie wschodni mogą odwoływać się w sprawach tej natury. W kontekście zdecydowanej większości muzułmańskiej w regionie oraz wobec różnorodności tradycji, Kościół poprzez obecny reskrypt pragnie wspierać komunię oraz ochronę i promocję wspólnej wizji działania duszpasterskiego, zrozumienia i współpracy.

Chodzi także o skuteczne zapobieganie mnożeniu się rozmówców wobec przestawicieli władz politycznych. Tutaj głównymi partnerami ze strony Kościoła katolickiego pozostają reprezentanci papiestwa oraz wikariusze apostolscy. W myśl reskryptu Kościoły patriarchalne będą mogły sprawować bezpośrednią opiekę nad wiernymi, którzy od 2003 r. znajdowali się pod opieką łacińskich wikariuszy apostolskich. Jednoczesnie Kościoły łacińskie i wschodnie mogą teraz, w bardziej skoordynowany sposób podejmować posługę na rzecz emigrantów w regionie, aby mogli usłyszeć Ewangelię oraz być otoczeni opieką przez swoich prawowitych pasterzy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję