Reklama

„MATER VERBI” 2011

Julia A. Lewandowska
Edycja świdnicka 40/2011

W przeddzień Niedzieli Środków Społecznego Przekazu miała miejsce XV Pielgrzymka Czytelników i Przyjaciół Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę Podczas pielgrzymki, która odbywała się pod hasłem „«Deo et Patriae». 30 lat powrotu «Niedzieli» (1981-2011), redaktor naczelny tygodnika ks. inf. Ireneusz Skubiś wręczył medale „Mater verbi” 2011. W tym roku wśród wyróżnionych angażujących się w apostolat słowa w diecezji świdnickiej byli: ks. Wojciech Baliński, redaktor „Niedzieli Świdnickiej” i sekretarz Biura Prasowego Świdnickiej Kurii Biskupiej, ks. Łukasz Ziemski, redaktor „Niedzieli Świdnickiej” i zarazem rzecznik prasowy Świdnickiej Kurii Biskupiej, redaktor Julia A. Lewandowska oraz księża proboszczowie - ks. prał. Wiesław Brachuc, proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu, oraz ks. prał. Romuald Brudnowski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła Kudowie-Zdroju - Czermnej.
- W tym roku edycja świdnicka będzie przeżywała 5. rocznicę istnienia - mówi ks. Wojciech Baliński. - Od samego początku jej funkcjonowania wielką życzliwością dla naszej redakcji wykazuje się ks. prał. Wiesław Brachuc. Z wielką życzliwością przyjął naszą redakcję pod swój dach. Pomieszczenia redakcyjne znajdują się na terenie plebanii parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu. Jak wiadomo, obecność redakcji wymaga różnego rodzaju nakładów finansowych związanych z jej funkcjonowaniem na co dzień. Dzięki życzliwości Księdza Prałata redakcja może wciąż dobrze prosperować i w dobrych warunkach zajmować się przygotowywaniem „Niedzieli Świdnickiej” - dodaje ks. Baliński. - Ks. prał. Romuald Brudnowski jako główny przewodnik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę od samego początku istnienia „Niedzieli Świdnickiej” wspiera jej rozwój i promuje ją wśród pielgrzymów. Tygodnik Katolicki „Niedziela” sprawuje patronat medialny nad pielgrzymką, co ma swój wyraz na oficjalnej stronie: pielgrzymka-swidnicka.pl. Każdego roku medialną obsługą pielgrzymki zajmuje się dziennikarz „Niedzieli Świdnickiej” zaproszony do współpracy przez ks. Romualda. W roku 5-lecia istnienia edycji należy zaznaczyć, że wkład ks. Romualda w promocję edycji ma znaczący charakter.
Pielgrzymka Tygodnika Katolickiego „Niedziela” rozpoczęła się Mszą św. w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 10, której przewodniczył ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Zebranych w świątyni pielgrzymów powitał przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski: „Niech to spotkanie na Jasnej Górze, przy Matce i z Matką, z «Pierwszą Redaktorką» Tygodnika, będzie dla nas wszystkich i owocne, i budujące, i inspirujące, i wlewające w nasze serca nadzieję” - mówił, życząc jednocześnie, by „Niedziela”, poprzez swoje treści, prowadziła czytelników „drogą prawdy, drogą wierności Bogu i polskim tradycjom”. O. Roman Majewski podziękował serdecznie redaktorowi naczelnemu Tygodnika za Jego „obecność w życiu Jasnej Góry”.
Homilię wygłosił kard. Stanisław Nagy, przyjaciel Tygodnika, kapłan ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Jana Pawia II w Lublinie, wykładowca teologii fundamentalnej i ekumenicznej (Ksiądz Kardynał obchodził 30 września 90. urodziny). Na zakończenie Eucharystii Redaktor Naczelny „Niedzieli” odnowił Akt Oddania Matce Bożej Wspólnoty i Dzieła „Niedzieli” oraz wręczył kard. Nagyemu medal „Mater Verbi” 2011.
W auli redakcyjnej miała miejsce druga część pielgrzymki: wykład o. prof. dr. hab. Leona Dyczewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nt. „Moje spojrzenie na Niedzielę w jej 30-lecie”, rozstrzygnięcie trzech konkursów: „Moje Boże Narodzenie”, papieski pod hasłem „Co jest najważniejsze” oraz papieski z kuponem. Wręczono także najważniejsze odznaczenie Tygodnika Katolickiego „Niedziela” statuetki „Sursum Corda” oraz medale „Mater Verbi” 2011 osobom zaangażowanym w działalność medialną.
Pielgrzymkę poprzedziło 16 września spotkanie w redakcji „Niedzieli” oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” pt. „Deo et Patriae” w kościele pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Częstochowie dedykowany czytelnikom.
Tegoroczna pielgrzymka połączona była z jubileuszami pisma - 30-leciem „Niedzieli” od wznowienia pisma w 1981 r., 30-leciem pracy ks. inf. Ireneusza Skubisia na stanowisku redaktora naczelnego i 85-leciem istnienia Tygodnika.

Kiedy obowiązuje post?

Ks. Ryszard Kamiński
Edycja płocka 9/2003

Bożena Sztajner

Moi rodzice opowiadali mi, że kiedyś w okresie Wielkiego Postu wypalano nawet garnki, żeby nie została w nich ani odrobina tłuszczu. Dziś praktyka postu w Kościele jakby złagodniała. Przykazanie kościelne mówi o czasach pokuty, ale pozostaje problem, jak rozumieć te "czasy pokuty". Czy 19 marca, w czasie Wielkiego Postu, można zawrzeć sakrament małżeństwa z weselem? Czy w piątek można iść na dyskotekę? Czy w Adwencie można się bawić? Czy post nadal obowiązuje w Kościele?

Czwarte przykazanie kościelne, które dotyczy tych spraw, brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach". Wydaje się, że najważniejszym wyrażeniem w tak sformułowanym przykazaniu jest słowo "pokuta". Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że chodzi tutaj o pokutę wewnętrzną, która polega na nawróceniu serca, przemianie postaw, radykalnej zmianie całego życia na lepsze. To jest podstawowa, prawdziwa wartość pokuty, jej sedno. Takiej pokuty oczekuje od chrześcijanina Pan Bóg i Kościół. Chrześcijanie są zobowiązani do jej praktykowania cały czas. Ponieważ jednak różnie z tym bywa w ciągu kolejnych dni i miesięcy, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, gdy koniecznie należy praktykować czyny pokutne, które wspomagają nawrócenie serca.
Jakie są te czyny pokutne? Wykładnia do omawianego przykazania podana przez Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski wylicza: "modlitwa, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post". Czas zaś pokuty, określony przez czwarte przykazanie, to poszczególne piątki całego roku i Wielki Post. We wszystkie piątki całego roku oraz w Środę Popielcową i Wigilię Bożego Narodzenia (o ile nie przypada wtedy IV niedziela Adwentu), obowiązuje chrześcijanina powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, gdy ukończył on 14 rok życia. Zaleca się jednak, aby także młodsze osoby wprowadzać do tej praktyki, nie czekając aż osiągną one 14 lat. Warto jeszcze dodać, że według Konstytucji Apostolskiej Paenitemini zakaz spożywania pokarmów mięsnych nie oznacza zakazu spożywania nabiału i jaj oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi.
Prymas Polski (to także ważne) udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych w piątki wszystkim, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, gdzie nie są przestrzegane przepisy postne, a także takim osobom, które nie mają możności wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia. Dyspensa ta nie dotyczy jednak Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej i Wigilii Bożego Narodzenia. Zatem w te trzy dni obowiązuje w każdych okolicznościach powstrzymanie się od spożywania potraw przyrządzonych z mięsa.
Po wyjaśnieniu wymagań IV przykazania kościelnego w odniesieniu do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zwróćmy uwagę na "nakazane posty" w tym przykazaniu. Post może być jakościowy i ilościowy. Ten pierwszy dotyczy niespożywania określonych pokarmów, np. mięsa. Ilościowy zaś polega, według wyżej wspomnianej Konstytucji Apostolskiej, na spożyciu jednego posiłku dziennie do syta i dopuszcza możliwość przyjęcia "trochę pokarmu rano i wieczorem". Taki post obowiązuje wszystkich wiernych między 18 a 60 rokiem życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Należy tutaj powtórzyć wcześniej napisane słowa, że ci, którzy nie mają 18 lat, właściwie od dzieciństwa powinni być wychowywani do spełniania tej praktyki. Błędem byłoby stawianie tego wymagania dopiero od wieku pełnoletności. Racje wydają się oczywiste i nie ma potrzeby ich przywoływania w tym miejscu.
Gdy chrześcijanin podlega uzasadnionej niemożności zachowania wstrzemięźliwości w piątek, powinien podjąć inne formy pokuty (niektóre z nich zostały przytoczone wcześniej). Natomiast post ilościowy i jakościowy w dwa dni w roku: Wielki Piątek i Środę Popielcową, powinien być koniecznie zachowywany. Winien rozumieć to każdy chrześcijanin, nawet ten, który słabo praktykuje wiarę. Dyspensa Księdza Prymasa, o której wspomniałem wcześniej, nie dotyczy zachowania postu w te dwa dni roku. Ci zaś, którzy z niej korzystają, powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego, złożyć ofiarę do skarbonki z napisem "jałmużna postna", lub częściej spełniać uczynki miłosierdzia.
Jeszcze kilka słów o zabawach. Powstrzymywanie się od udziału w nich obowiązuje we wszystkie piątki roku i przez cały Wielki Post, łącznie z dniem św. Józefa (19 marca) - jeśli wtedy trwa jeszcze Wielki Post. Adwent nie został zaliczony do czasów pokuty, dobrze jednak byłoby w tym czasie powstrzymać się od udziału w zabawach, zachowując starą i dobrą polską tradycję - Adwent trwa bardzo krótko, a karnawał jest tak blisko. W Adwencie zaś - co staje się coraz powszechniejszą praktyką - jest wiele spotkań opłatkowych, które mają inny charakter. Warto je upowszechniać i pozostawać w radosnym, pełnym nadziei oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Od marca 2014 r. obowiązuje nowa wersja IV przykazania kościelnego

Przeczytaj także: Nowa wersja IV przykazania kościelnego - powstrzymanie się od zabaw tylko w Wielkim Poście
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prymas Polski: nawet najbardziej luksusowe dobra nie zastąpią człowieka

2019-12-06 19:20

bgk / Łubowo (KAI)

„Święty Mikołaj staje przed nami jako świadek ludzkiej dobroci i miłosierdzia. Uczy jej w świecie, który pragnąc zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, jakby ciągle nie rozumiał, że nawet najbardziej luksusowe dobra nie zastąpią człowieka i jego serca” – mówił dziś w Łubowie Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Episkopat.pl

Metropolita gnieźnieński przewodniczył w miejscowym, zabytkowym kościele pw. św. Mikołaja uroczystościom odpustowym ku czci patrona. Przypominając w homilii najbardziej znany obraz skromnego biskupa Miry – zapożyczony i zniekształcony przez popkulturę – podkreślił, że historyczny biskup Mikołaj „nie potrzebował reklamy dla uczynków miłości”.

„Nie tylko się z nimi nie obnosił, ale wręcz je ukrywał, by nie czynić niczego na pokaz – mówił abp Polak dodając za papieżem Franciszkiem, że choć miłosierdzie ma oczy, by widzieć, uszy, by słyszeć i ręce, by konkretnie pomagać, samo często pozostaje w ukryciu.

„Pragnie bowiem uszanować człowieka i jego godność” – podkreślił Prymas wskazując dalej, że uczynki miłosierdzia to nie tylko te mające materialny wymiar. Uczynkiem miłosierdzia jest modlitwa za żywych i umarłych. Jest nim niesienie pokoju tam, gdzie go brakuje, co w naszych czasach jest coraz pilniejszych wezwaniem. Uczynkiem miłosierdzia – i to tym najbardziej czytelnym – jest także troska o chorych i cierpiących.

„Uśmiech, trochę czułości, uścisk dłoni, to proste gesty, ale bardzo ważne dla ludzi chorych, którzy tak często czują się pozostawieni samymi sobie” – mówił za papieżem Franciszkiem abp Polak dodając, że świadkiem takiej właśnie ludzkiej dobroci i chrześcijańskiej miłości jest właśnie św. Mikołaj.

„Uczy jej w świecie, który pragnąc zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, jakby ciągle nie rozumiał, że nawet najbardziej luksusowe rzeczy i dobra nie zastąpią samego człowieka. Nie zastąpią jego serca, jego dłoni, jego oczu. Wśród kolorowych prezentów, które rozdają dziś przydrożni mikołaje nie spotkasz bowiem prezentu z napisem człowiek. Bo człowiek może prawdziwie tylko sam siebie darować drugiemu: może dać swój czas, swoje słowo, zwykły gest ludzkiej solidarności, dobroci, uśmiechu, nawet przez łzy” – mówił na koniec Prymas Polski.

Odpustowa Msza św. w zabytkowym kościele w Łubowie była także dziękczynieniem za zakończenie remontu i renowacji tej XVII-wiecznej świątyni parafialnej – jednego z najstarszych kościołów drewnianych w Wielkopolsce. Prace rozpoczęły się w 2017 roku i zostały przeprowadzone w ramach projektu „Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków archidiecezji gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej”. 

Podobnie jak kościół, także parafia w Łubowie jest jedną z najstarszych w regionie. Erygowano ją już w XII wieku. Wtedy też stanęła pierwsza drewniana świątynia, spalona doszczętnie podczas wojen szwedzkich. Po odbudowie kościół (służący wspólnocie do dziś) został poświęcony przez biskupa Stanisława Dzianotta, sufragana kijowskiego, kanonika gnieźnieńskiego i przełożonego Zakonu Maltańskiego – stąd na wieży umieszczono zachowany do dziś krzyż maltański.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem