Reklama

Laureaci Medalu „Mater Verbi” 2013

2013-09-13 14:56

Z NOMINACJI REDAKTORA NACZELNEGO „NIEDZIELI” KS. INF. IRENEUSZA SKUBISIA

1. Ks. prof. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

2. Br. IRENEUSZ HORWACIK OP

3. Ks. prał. JÓZEF STRĄCZEK

4. Ks. prof. dr hab. MIROSŁAW SITARZ

5. Prof. dr hab. ZDZISŁAW JAN RYN

6. Prof. JAN ŻARYN

7. Ks. prał. JÓZEF MAJ

8. O. IGNACY RĘKAWEK

9. Ks. WOJCIECH MIKULSKI

10. O. JERZY KIELECH OSPPE

11. O. NIKODEM KILNAR OSPPE

12. Ks. prał. MARIAN WOJCIESZAK

13. Ks. dr SEBASTIAN KĘPA

14. Ks. TOMASZ LUBAŚ SSP

15. Ks. prał. ANDRZEJ FILIPECKI

16. RAFAŁ MATUSIAK

17. TRADE & TRAVEL COMPANY

18. Ks. prał. ALOJZY ZUBER

19. Ks. kan. TADEUSZ SERWOTKA

20. STOWARZYSZENIE PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie

21. Br. TADEUSZ RUCIŃSKI FSC

22. WIESŁAWA LEWANDOWSKA

23. ALICJA DOŁOWSKA

24. MIROSŁAWA BODAK

25. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SIÓSTR NAZARETANEK im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie

26. MAGDALENA KLACZKOWSKA

27. JANUSZ JANYST

28. ANNA SZARZAŁA

29. LESZEK SZELKA

30. GRAŻYNA I JAN KUBIKOWIE

NAGRODY PRZYZNANE POŚMIERTNIE

31. KRZYSZTOF POŚPIECH

32. Prof. zw. dr hab. ZYGMUNT ZAGÓRSKI

33. dr inż. ADAM BANASZKIEWICZ

„NIEDZIELA MŁODYCH”:

34. Ks. RAFAŁ KOWALSKI, WSD

35. KATARZYNA JASKÓLSKA

REDAKCJA „NIEDZIELI”

36. BOŻENA BOBOWSKA

37. EDYTA KOPCZYŃSKA

38. MONIKA MASZKOWSKA

39. ADAM ŁUCZAK

40. BOŻENA SZTAJNER małżeństwo fotografików

41. MARIAN SZTAJNER

42. JOLANTA PAŁASZ

43. JANUSZ PROROPENKO

44. BOGUMIŁ MASZKOWSKI

45. ZBIGNIEW KUREK

46. MARZENA BUGARA

47. JAN JASSOWICZ

48. JACEK KOCHEL

49. ALEKSANDRA NITKIEWICZ

50. WIEŃCZYSŁAWA KOSMALA

51. KAROLINA SZECÓWKA

52. MAGDALENA NIEBUDEK

53. PAULINA TUREK

54. KATARZYNA NITA-BASA

55. RYSZARD WOSZCZYK

56. KRZYSZTOF WROŃSKI

57. TADEUSZ BIŚ

KOŚCIÓŁ NAD ODRĄ I BAŁTYKIEM”

58. Ks. prał. ANTONI CHODAKOWSKI

59. Ks. PAWEŁ WIŚNIEWSKI

60. STANISŁAWA BZYMEK

NIEDZIELA ŚWIDNICKA”

61. Ks. dr TADEUSZ CHLIPAŁA

62. S. MAKSYMILIANA JAKUBASZEK CSSH

„ASPEKTY” - „NIEDZIELA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA”

63. Ks. kan. STANISŁAW CZERWIŃSKI

„NIEDZIELA LUBELSKA”

64. MAREK URBAN

65. Ks. prał. JAN KIEŁBASA

66. Ks. PIOTR DROZD

67. Ks. MIROSŁAW ŁADNIAK

68. GRZEGORZ JACEK PELICA

„NIEDZIELA” - GŁOS Z TORUNIA

69. RYSZARD ZIEMBIŃSKI

„NIEDZIELA LEGNICKA”

70. Ks. JANUSZ BARSKI

71. Ks. JERZY JASTRZĘBSKI

SŁUPSKI KLUB PRZYJACIÓŁ „NIEDZIELI”

72. Ks. prał. dr KAZIMIERZ BEDNARSKI

73. Ks. mgr PIOTR DOMAROS

74. ADAM SADŁYK

„NIEDZIELA PODLASKA”

75. Ks. kan. STANISŁAW FALKOWSKI

76. Ks. TADEUSZ CZYŻAK

77. Ks. BOGDAN MUTIANKO

78. MAREK SOBISZ

„NIEDZIELA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA”

79. Ks. GRZEGORZ SZUBTARSKI

80. TERESA KACZANOWSKA

„NIEDZIELA SOSNOWIECKA”

81. Ks. dr MICHAŁ BORDA

82. INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

83. RYCERZE KOLUMBA w Diecezji Sosnowieckiej

84. Ks. kan. LEONARD SOBCZYK

85. Ks. kan. JANUSZ RAKOCZY

„NIEDZIELA KIELECKA”

86. JAN JAKUBIK

„NIEDZIELA ŁÓDZKA”

87. Ks. kan. MIROSŁAW JAGIEŁŁO

88. Ks. JAN CHOLEWA

„NIEDZIELA MAŁOPOLSKA”

89. Ks. kan. dr MAREK WRĘŻEL

90. Ks. KRZYSZTOF POROSŁO

91. Ks. KACPER NAWROT

92. MAGDALENA FIGAS

„NIEDZIELA CZĘSTOCHOWSKA”

93. Ks. kan. TOMASZ SCHABOWICZ

94. Ks. kan. JERZY RĘCZAK

95. Ks. kan. MAREK GALEC

96. Ks. MIROSŁAW WÓJCIK

„NIEDZIELA NA PODBESKIDZIU”

97. Ks. prał. KRZYSZTOF RYSZKA

98. JAROSŁAW JESIONKA

„NIEDZIELA SANDOMIERSKA”

99. Ks. ADAM LECHWAR

„NIEDZIELA RZESZOWSKA”

100. Ks. dr JANUSZ SĄDEL

101. Ks. dr ANDRZEJ MOTYKA

„NIEDZIELA PRZEMYSKA”

102. ZOFIA LEDOCHOWSKA

103. WIESŁAWA HARĘZGA

W obronie dobrego imienia abp. Juliusza Paetza


Niedziela Ogólnopolska 10/2002

Przeciwko wydawaniu przez media przedwczesnych wyroków przesądzających o winie abp. Juliusza Paetza protestują środowiska naukowe i artystyczne Poznania. Podpisany przez 26 osobistości list otwarty przekazany został 28 lutego do redakcji gazet oraz rozgłośni radiowych i niektórych stacji telewizyjnych. Poniżej drukujemy tekst w całości.
Godność człowieka jest niekwestionowaną wartością tak na gruncie moralności chrześcijańskiej, jak i na gruncie moralności laickiej wpisanej w najlepsze tradycje humanistycznej kultury europejskiej. Dobre imię człowieka jest w ziemskim porządku rzeczy jego najważniejszym dobrem i wartością podlegającą ochronie na płaszczyźnie moralnej i prawnej. Głęboko przekonani o zasadności takiego stanowiska, z niepokojem obserwujemy doniesienia i komentarze w środkach masowego przekazu, wywołane oskarżeniem ks. dr. Juliusza Paetza, arcybiskupa metropolity poznańskiego, przez dziennikarza Rzeczpospolitej w dniu 23 lutego 2002 r. Oskarżony został człowiek cieszący się powszechnym szacunkiem, o niepodważalnych zasługach dla poznańskiej nauki i kultury, odgrywający wielką i konstruktywną rolę w życiu naszego miasta i regionu, integrujący i stymulujący różne środowiska do twórczego i owocnego działania dla wspólnego dobra społeczności Poznania i Wielkopolski. Ta sytuacja narzuca mediom konieczność szczególnej rozwagi i odpowiedzialności. Tymczasem ton niektórych publikacji prasowych oraz programów radiowych i telewizyjnych sprawia wrażenie, jakby zasadność oskarżenia była już ponad wszelką wątpliwość stwierdzona i dowiedziona. Przypomina to skazywanie oskarżonego bez sądu i musi budzić nasz stanowczy sprzeciw, jaki zawsze budzą podobne praktyki, bez względu na stanowisko i pozycję społeczną obwinionego. Jakiekolwiek próby przesądzania sprawy, zanim się wypowiedzą kompetentne władze kościelne lub cywilne, uważamy za nieetyczne i społecznie szkodliwe.
Prof. Stefan Jurga - rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Stefan Stuligrosz - dyrektor "Poznańskich Słowików", prof. Jerzy Smorawiński - rektor AWF, dr Jan Kulczyk - senator RP, prof. Jerzy Dembczyński - rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Lech Drobnik - rektor Akademii Medycznej, prof. Emil Panek - rektor AE, prof. Jerzy Pudełko - rektor AR, prof. Włodzimierz Dreszer - rektor ASP, prof. Stanisław Pokorski - rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu, prof. Joachim Cieślik - prorektor UAM, prof. Stanisław Lorenc - prorektor UAM, prof. Bronisław Marciniak - prorektor UAM, prof. Bogdan Walczak - prorektor UAM, prof. Przemysław Hauser - prorektor UAM, prof. Antoni Iskra - prorektor Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Anna Cysewska-Sobusiak - prorektor PP, prof. Bogdan Maruszewski - prorektor PP, prof. Wojciech Mualler - ASP, prof. Marek Owsian - prorektor ASP, prof. Andrzej Banachowicz - prorektor ASP, Piotr Voelkel - prezes Vox Industrie SA, prof. Jarosław Maszewski - ASP, prof. Magdalena Abakanowicz - ASP, prof. Jacek Łuczak - Akademia Medyczna, Sławomir Pietras - dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Światowy Dzień Ubogich krzykiem o obecność Boga

2019-11-17 21:33

Maciej Orman, ks. Mariusz Frukacz

– Chodząc po ulicach Częstochowy, spotykamy nie tylko biedę materialną, ale i duchową. Ten dzień jest dlatego krzykiem o obecność Boga pośród nas – mówił 17 listopada w kościele św. Zygmunta w Częstochowie ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, podczas Mszy św. w intencji ubogich, która jednocześnie rozpoczęła XXI Święto Muzyki

Maciej Orman

– „Biedni to nie są numery, dzięki którym możemy pochwalić się działaniami i projektami. (...) Biedni zbawiają nas, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa” – cytował fragment orędzia papieża Franciszka na III Światowy Dzień Ubogich ks. Paweł Dzierzkowski. – Ten dzień ma uwrażliwić nasze serca na drugiego człowieka. W czasie Eucharystii mamy spotkać Chrystusa, a później dostrzec Jego oblicze w drugim człowieku – wyjaśnił kaznodzieja.

Zobacz zdjęcia: Światowy Dzień Ubogich krzykiem o obecność Boga

Ks. Dzierzkowski zwrócił uwagę na bardzo niebezpieczną formę ubóstwa, jaką jest „brak dialogu, który dotyka naszych relacji”. – Z przerażeniem przypatrujemy się kryzysowi, który wyniszcza nasze rodziny, a który swoje podłoże tak często ma w odrzuceniu Boga. Tam, gdzie pojawia się problem na drodze duchowej, tam człowiek zaczyna uciekać od drugiego człowieka i szuka środków zastępczych. Rodzinny stół zamieniliśmy na komputer, tablet, telefon lub telewizor. To, co miało służyć człowiekowi, doprowadziło do izolacji od bliźniego, wspólnoty i rodziny – wyliczał ks. Dzierzkowski.

– Znakiem dzisiejszych czasów stała się obojętność wobec bliźniego, brak wrażliwości i miłosierdzia, brak przebaczenia sobie nawzajem. Łatwiej nam dzisiaj uciekać od siebie, niż być blisko siebie. Człowiek z takim przekonaniem chce ratować planetę i środowisko, w którym żyje, ale nie jest w stanie zauważyć współczesnego Łazarza, który prosi go o miłosierdzie. Czy to nie paradoks naszych czasów? – pytał retorycznie kaznodzieja.

– Chodząc po ulicach Częstochowy, możemy dostrzec osoby ubogie, bezdomne i uzależnione. Spotykamy nie tylko biedę materialną, ale i duchową, dlatego ten dzień jest też krzykiem o obecność Boga pośród nas – kontynuował.

Dzieląc się świadectwem pracy w częstochowskiej Caritas, ks. Dzierzkowski podkreślał, że osoby bezdomne i uzależnione często tracą poczucie swojej wartości, „bo tak wielu z nas nie potrafi jej w nich dostrzec”.

Mówiąc o osobach krytykujących tych, którzy niosą pomoc potrzebującym, ks. Dzierzkowski przytoczył tragiczne fakty z historii. – To echo totalitaryzmów, niemieckiego i komunistycznego, zbudowanych na filozofii Nietzschego. Bo jak można im pomagać, kiedy oni nie mogą nic dać?

– Jezus głosi Ewangelię miłości, przebaczenia, miłosierdzia i sprawiedliwości, gdzie człowiek jest wyniesiony bardzo wysoko. Jezus nie miał w pogardzie nikogo, nawet wtedy, gdy wpadał w gniew, wyrzucał przekupniów ze świątyni, czy kiedy zapowiadał, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, zburzenie pięknej Świątyni Jerozolimskiej. Jego słowa i czyny wypływały z troski o zbawienie człowieka – podkreślił ks. Dzierzkowski.

Kaznodzieja przyznał, że osoby starsze, którym również pomaga Caritas, często ubolewają, że najbliżsi nie mają czasu, żeby ich odwiedzić. – Światowy Dzień Ubogich jest więc wielkim wołaniem do każdego z nas, abyśmy byli dla siebie wrażliwi i otwarci. Jak mówi Jezus, to, co nas ocali, obok naszej wierności, to będzie miłosierdzie. Kiedy doświadczamy tego, że Bóg przebacza nam grzechy, możemy z tą miłością wyjść do drugiego człowieka. Tu nie potrzeba wiele. Chodzi o najprostsze gesty – wyjaśnił ks. Dzierzkowski.

– „Zaprawdę powiadam wam: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – te słowa mają pomóc ponownie postawić drugiego człowieka na właściwym miejscu. Słowo Dobrej Nowiny jest nieustannym wezwaniem do nawrócenia, do zmiany myślenia, do spoglądania na świat Bożymi oczami – kontynuował zastępca dyrektora częstochowskiej Caritas.

– Wyobraźnia miłosierdzia, o której mówił św. Jan Paweł II, stanowi dla nas wyzwanie także i dziś, a może szczególnie dziś, aby od pięknych słów o miłosierdziu przejść do działania, gdyż widząc i czując miłosierdzie, czyni się je kreatywnie i twórczo – powiedział ks. Dzierzkowski.

– Przejawem tego zmagania się, najpierw z samym sobą, a później w walce o dobro, będzie nie tylko skuteczność pomocy, ale nade wszystko zdolność bycia z bliźnim i współodczuwanie, które sprawi, że będziemy „weselić się z tymi, którzy się weselą, i płakać z tymi, którzy płaczą” – wyjaśnił kaznodzieja.

Ks. Dzierzkowski zakończył słowami modlitwy św. Pawła VI: „Spraw, Panie, żeby moja wiara była skuteczna. Niech się w miłości objawia na zewnątrz, jako prawdziwa przyjaźń z Tobą i dobroć dla ludzi”.

Mszę św. koncelebrował proboszcz parafii św. Zygmunta ks. dr Jacek Marciniec.

Podczas Mszy św. śpiewała schola liturgiczna Domine Jesu pod batutą ks. Mateusza Ociepki. Wierni mogli również po Eucharystii wysłuchać utworów w jej wykonaniu.

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, zarządził w niedzielę 17 listopada zbiórkę do puszek we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji częstochowskiej. Zbiórka ta zostanie przeznaczona na działania prowadzone przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, takie jak m.in. streetworking – wyjście do osób przebywających w miejscach publicznych lub w ukryciu, zagubionych życiowo, które nie korzystają z pomocy zinstytucjonalizowanej, edukacja dla wolontariuszy w ramach programów Caritas czy dofinansowanie placówek Caritas dla bezdomnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem