Reklama

Kościół

Już ponad 900 naukowców podpisało się pod apelem w obronie dobrego imienia Jana Pawła II

Ponad 900 profesorów z najważniejszych polskich ośrodków akademickich i badawczych zaapelowało "do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie". -Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym – czytamy w apelu. Pod listem podpisali się m. in. Hanna Suchocka, Adam Daniel Rotfeld, Adam Staruszkiewicz czy Krzysztof Meissner. Jeśli inne osoby świeckie z tytułem profesora (profesorowie tytularni i profesorowie uczelniani) chciałyby podpisać się pod tym apelem mogą to zrobić pisząc na adres: apelprofesorow@gmail.com z podaniem tytułu naukowego i nazwą uczelni.

Wydawnictwo Biały Kruk/Adam Bujak

A oto pełna treść listu:

Sygnatariuszami tego listu są osoby pracujące na polskich uniwersytetach i w instytutach badawczych. W naszej pracy naukowej i dydaktycznej jesteśmy zobowiązani do szukania prawdy oraz przekazywania jej studentom. Jako obywatele czujemy się też współodpowiedzialni za prawdę jako fundament debat publicznych.

Reklama

W ostatnich dniach obserwujemy falę oskarżeń wysuwanych wobec Jana Pawła II. Zarzuca mu się tuszowanie przypadków czynów pedofilskich wśród duchownych katolickich i nawołuje do usunięcia jego publicznych upamiętnień. Działania te mają doprowadzić do zmiany wizerunku osoby godnej najwyższego szacunku w kogoś współwinnego odrażających przestępstw. Pretekstem do wysuwania radykalnych żądań stał się opublikowany przez Stolicę Apostolską „Raport na temat wiedzy instytucjonalnej i procesów decyzyjnych Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do byłego kardynała Theodore’a McCarricka”. Dokładna analiza tego raportu nie wskazuje jednak na żadne fakty, które dawałyby podstawę do powyższych oskarżeń pod adresem Jana Pawła II.

Przepaść dzieli sprzyjanie jednemu z najcięższych przestępstw od podejmowania błędnych decyzji personalnych wynikających z niepełnej wiedzy czy wręcz fałszywych informacji. Wspomniany Theodore McCarrick cieszył się zaufaniem wielu wybitnych osób, w tym prezydentów Stanów Zjednoczonych, potrafiąc głęboko ukrywać ciemną, przestępczą stronę swojego życia. Wszystko to nasuwa przypuszczenie, że pomówienia i niepoparte źródłowo ataki na pamięć o Janie Pawle II motywowane są z góry przyjętą tezą, co odbieramy ze smutkiem i głębokim niepokojem. Jako ludzie zajmujący się nauką rozumiemy potrzebę wnikliwego badania biografii wybitnych postaci historycznych. Jednak wyważona refleksja i rzetelna analiza nie mają nic wspólnego z emocjonalnym, nieopartym na racjonalnych przesłankach lub motywowanym ideologicznie rujnowaniem wizerunku.

Jan Paweł II pozytywnie wpłynął na historię świata, był w wymiarze globalnym ważnym promotorem idei wolności ludzi i narodów. Do członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił 5 października 1995 roku:

Reklama

„Wolność jest miarą godności i wielkości człowieka. Życie w warunkach wolności, do której dążą jednostki i narody, jest wielką szansą rozwoju duchowego człowieka i moralnego ożywienia narodów”.

Jan Paweł II odegrał ogromną rolę w procesie wyzwalania się narodów Europy Środkowej i Wschodniej spod panowania Związku Radzieckiego, był duchowym przywódcą Polaków w okresie „Solidarności” i stanu wojennego. Liczni rodacy uznawali jego wielki autorytet również w latach późniejszych. Nauczanie Papieża-Polaka zawierało idee, które wielu obywateli Rzeczpospolitej przyjęło za rozstrzygające podczas referendum potwierdzającego akcesję Polski do Unii Europejskiej. Dzięki Janowi Pawłowi II polska historia i kultura w swych najlepszych przejawach stawały się znane na całym świecie. Przemawiał z mocą do tłumów, a jednocześnie wywierał niezatarty wpływ na ludzi mających z nim osobisty kontakt. Dla katolików stanowił przykład świętości życia, dla wielu wyznawców innych religii lub niewierzących był inspiracją i ważnym punktem odniesienia.

Jan Paweł II wielokrotnie miał odwagę podejmowania działań przełomowych, zawsze budując jedność, zasypując historyczne podziały. Takimi były między innymi: wizyta w synagodze w Rzymie w 1986 r., zaproszenie przedstawicieli głównych religii świata na wspólną modlitwę do Asyżu, wyznanie grzechów Kościoła katolickiego w 2000 r. Innym doniosłym gestem, szczególnie dla nas ważnym, była rehabilitacja Galileusza, którą papież antycypował już w roku 1979 podczas uroczystego wspomnienia Alberta Einsteina w stulecie jego urodzin. Rehabilitacja ta, dopełniona na życzenie Jana Pawła II przez Papieską Akademię Nauk trzynaście lat później, była symbolicznym uznaniem autonomii i wagi badań naukowych. Jak to podkreślił sam inicjator: „Sprawa Galileusza może stać się lekcją także dla nas, przydatną w analogicznych sytuacjach, które istnieją dziś lub mogą się pojawić w przyszłości”.

Imponująco długa lista zasług i osiągnięć Jana Pawła II jest dziś podważana i przekreślana. Dla młodych ludzi, którzy urodzili się już po jego śmierci, zdeformowany, zakłamany i poniżony wizerunek papieża może stać się jedynym znanym.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie. Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym. Pokazujemy w ten sposób, że nie mamy szacunku dla dziejowych dokonań i najjaśniejszych kart w naszej współczesnej historii. Jeśli takie ich traktowanie nie zostanie powstrzymane, to z czasem pozostaną nam w świadomości tylko klęski i momenty hańby Rzeczpospolitej, obraz z gruntu nieprawdziwy, jednak z wszystkimi tego konsekwencjami. A z nich najpoważniejszą stanie się przekonanie następnego pokolenia, że nie ma żadnego powodu, by wspólnotę z taką przeszłością podtrzymywać.

Apel podpisali dotąd:

Lista stale jest aktualizowana

1. Dr hab. Marek Adamiec, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

2. Prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3. Prof. dr hab. Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska

4. Prof. dr hab. Franciszek Adamski, Uniwersytet Jagielloński

5. Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

6. Prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, em. prof. Politechniki Gdańskiej

7. Prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

8. Dr hab. Marek Andrzejewski, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN

9. Prof. zw. dr hab. Wiesław Z. Antkowiak, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10. Prof. dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

11. Dr hab. Jacek Balicki, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

12. Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13. Dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

14. Prof. dr hab. Marek Barański, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

15. Prof. dr hab. Jacek Bardowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

16. Prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, em. prof. AGH Kraków

17. Dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

18. Prof. dr hab. inż. Anna Barszcz, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

19. Prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz, Uniwersytet Wrocławski

20. Prof. nadzw. dr hab. Jan Barwicki, Warszawa

21. Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Politechnika Warszawska

22. Prof. zw. dr hab. Leszek Bednarczuk, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

23. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Berlicki, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

24. Prof. dr hab. Andrzej Białas, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

25. Dr hab. Leokadia Białas-Cież, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

26. Prof. dr hab. Helena Białkowska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

27. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, Klinika Kardiologii Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

28. Prof. dr hab. Adam Biela, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

29. Dr hab. Robert Bielecki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

30. Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka

31. Prof. dr hab. med. Stanisław Bień, em. prof. Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach

32. Prof. dr hab. med. Zofia T. Bilińska, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa

33. Prof. Wieslaw K. Binienda, The University of Akron, Akron OH, USA

34. Prof. dr hab. h. c. Czesław Błaszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

35. Dr hab. inż. Ryszard Błażej, prof. Politechniki Wrocławskiej

36. Dr hab. Artur Błażejewski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

37. Prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański

38. Prof. dr hab. Jacek Błażewicz, Politechnika Poznańska

39. Dr hab. inż. Waldemar Bober, prof. Politechniki Wrocławskiej

40. Prof. dr hab. Aleksander Bobko, Uniwersytet Rzeszowski (rektor senior), UPJP2 w Krakowie

41. Dr hab. Sławomir Bobowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

42. Prof. dr hab. Adam Bobrowski, Politechnika Lubelska

43. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga, Uniwersytet Śląski w Katowicach

44. Prof. dr hab. Kazimierz Bodek, UJ

45. Dr hab. Ryszard Bodziacki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

46. Prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, Politechnika Wrocławska

47. Dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

48. Prof. dr hab. Piotr Bogusławski, Instytut Fizyki PAN

49. Prof. dr hab. Jan Bokszczanin, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

50. Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

51. Prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

52. Dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

53. Dr hab. inż. Katarzyna Borowska, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

54. Dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

55. Prof. dr hab. Marcin Bortnowski, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

56. Prof. dr hab. Tadeusz Boruta, Uniwersytet Rzeszowski, członek PAU

57. Dr hab. inż. Bożena Borycka, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

58. Dr hab. Paweł Boryszewski, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

59. Dr hab. Bogusław Bożek, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

60. Prof. dr hab. Arkadiusz Brańka, Instytut Fizyki Molekularnej PAN

61. Prof. dr hab. Rafał Broda, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

62. Dr hab. Mariusz Bryl, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

63. Dr hab. Józef Brynkus, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

64. Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski, Uniwersytet Jagielloński

65. Dr hab. Marek Budajczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

66. Dr hab. Ewa Budzyńska, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego

67. Prof. dr hab. Józef Budzyński, em. prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

68. Prof. Andrzej Buko, Corresponding Member of the PAS Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

69. Prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski

70. Prof. Bogdan Burdziej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

71. Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

72. Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, Politechnika Poznańska

73. Prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, Politechnika Śląska

74. Prof. dr hab. Tadeusz Caliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (honoris causa)

75. Prof. dr hab. inż. Stanisław Cebula, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

76. Dr hab. Anna Cegieła, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

77. Dr hab. Zbigniew Celka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

78. Prof. dr hab. Krzysztof Cena, Sydney

79. Prof. dr hab. Mirosław Chaberek, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni

80. Dr hab. Tomasz Chachulski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

81. Prof. dr hab. Krystyna Chałas, Katolicki Uniwersytet Lubelski

82. Prof. dr hab. Władysław Chałupka, em. prof. Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

83. Dr hab. Maria Chantry, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

84. Prof. Grażyna Chełkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

85. Prof. dr hab. Stanisław Chibowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

86. Prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Collegium Medicum UJ, Kraków

87. Dr hab. Julian Chmiel, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

88. Prof. dr hab. Paweł Chmielarz, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

89. Dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

90. Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

91. Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, Politechnika Wrocławska

92. Dr hab. inż. Jan Chorowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

93. Prof. dr hab. Maciej Chorowski, Politechnika Wrocławska

94. Prof. dr hab. Marek Chowaniec, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

95. Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

96. Prof. dr hab. Bogdan Cichocki, Uniwersytet Warszawski

97. Prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

98. Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Cieśliński, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

99. Prof. dr hab. Jan L. Cieśliński, Uniwersytet w Białymstoku

100. Prof. dr hab. n. med. Maria Cioch, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

101. Dr hab. Dorota Ciołek, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

102. Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

103. Prof. dr hab. Tadeusz Citko, em. prof. Politechniki Białostockiej

104. Prof. dr hab. Michał K. Cyrański, Uniwersytet Warszawski

105. Prof. dr hab. Bohdan Cywiński, prof. UKSW

106. Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza

107. Prof. dr hab. Alicja Czamara, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

108. Prof. dr hab. Włodzimierz Czamara, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

109. Dr hab. Elżbieta Czarniewska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

110. Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki, Uniwersytet Warszawski

111. Prof. dr hab. Piotr Czauderna, Gdański Uniwersytet MedycznyProf. dr hab. Janusz Czebreszuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

112. Prof. dr hab. Franciszek Czechowski, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

113. Prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, Uniwersytet Gdański

114. Prof. zw. dr hab. n. biol. Romuald Czerpak, em. prof. Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku

115. Dr hab. Jarosław Czubaty, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

116. Prof. zw. dr hab. Jacek Dabert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

117. Dr hab. Mirosława Dabert, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

118. Prof. dr hab. Wojciech Dajczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

119. Dr hab. inż. Łukasz Damurski, prof. Politechniki Wrocławskiej

120. Prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski

121. Prof. dr hab. inż. Józef Dańko, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej (honoris causa AGH)

122. Prof. dr hab. Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz, Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski

123. Prof. dr hab. Teresa Dąbkowska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

124. Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, em. prof. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

125. Prof. zw. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop, em. prof. Uniwersytet Jagielloński

126. Dr hab. Maciej P. Denkowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

127. Prof. dr hab. Tomasz Dietl, Instytut Fizyki PAN, członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU

128. Prof. dr hab. Wiesław Delimat, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

129. Dr inż. Alina Dereszewska, prof. Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

130. Dr hab. Włodzimierz F. Dłubacz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

131. Dr hab. Kazimierz Długosz, em. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

132. Prof. dr hab. Zbigniew Długosz, em. prof. UP im. KEN w Krakowie

133. Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

134. Dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

135. Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

136. Prof. dr hab. Tomasz Dohnalik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

137. Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

138. Prof. Bogusław Dopart, Uniwersytet Jagielloński

139. Dr hab. Maciej Dorna, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

140. Prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, Politechnika Białostocka

141. Dr hab. n. med. Leon Drobnik, em. prof. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

142. Prof. dr hab. Elżbieta Dryll, Uniwersytet Warszawski

143. Dr hab. Maciej Drzonek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

144. Dr hab. Maria Dubicka, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

145. Prof. dr hab. Tadeusz Dubicki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

146. Prof. dr hab. Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

147. Prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, Politechnika Wrocławska

148. Prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Uniwersytet Jagielloński

149. Dr hab. n. med. Dorota Dunin-Wąsowicz, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

150. Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

151. Prof. dr hab. Katarzyna Dybeł, Uniwersytet Jagielloński

152. Prof. dr hab. Aniela Dylus, em. prof. UKSW

153. Dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

154. Prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

155. Dr hab. Krzysztof Dzierżęga, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

156. Prof. dr hab. Jan Falkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

157. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska

158. Dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

159. Dr hab. Elżbieta Firlit, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

160. Prof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

161. Prof. dr hab. Remigiusz Forycki, Uniwersytet Warszawski

162. Prof. dr hab. Ludwik Frey, em. prof. Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk

163. Prof. dr hab. Jan Fiedurek, em. prof. Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej w Lublinie

164. Prof. dr hab. Jan Figiel, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

165. Prof. dr hab. Adam Fitas, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

166. Prof. zw. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski, em. prof. Politechniki Warszawskiej

167. Prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz, Politechnika Poznańska

168. Dr hab. Paweł Foralewski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

169. Dr hab. Wit Foryś, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

170. Prof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagielloński

171. Prof. dr hab. Bogusław Fugiel, Uniwersytet Śląski

172. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz, Politechnika Śląska

173. Prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski

174. Prof. dr hab. med. Marian Gabryś, em. prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

175. Dr hab. Zbigniew Gajek prof. Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

176. Prof. dr hab. inż. Cezary Galiński, Politechnika Warszawska

177. Dr hab. Tomasz Garbol, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

178. Dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

179. Dr hab. Stanisław Gawiejnowicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

180. Dr hab. Dariusz Gątarek, prof. Instytutu Badań Systemowych PAN

181. Dr hab. Krzysztof Gibasiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

182. Dr hab. Aleksandra Gieraga, prof. Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

183. Prof. dr hab. Maciej Giertych, Instytut Dendrologii PAN

184. Dr hab. Witold Glinkowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

185. Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

186. Prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska

187. Dr hab. Anna Głąb, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

188. Prof. dr hab. Zenon Głodek, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

189. Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Głowniak, b. prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

190. Dr hab. Ryszard Gmoch, em. prof. Uniwersytetu Opolskiego

191. Prof. dr hab. Bogdan Gola, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

192. Dr hab. Wiesław Golnau, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

193. Prof. dr hab. inż. Leszek Golonka, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

194. Prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś, prof. hon. Akademii Górniczo-Hutniczej

195. Prof. dr hab. Wiesław Marek Gołębiewski, em. prof. Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie

196. Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

197. Dr hab. Dariusz Góra, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

198. Dr hab. Sylwia Góra, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

199. Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk, Akademia Leona Koźmińskiego

200. Prof. dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, Politechnika Wrocławska

201. Prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, Uniwersytet Warszawski

202. Dr hab. n. med. Anna Górska, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

203. Dr hab. Małgorzata Górska, prof. Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk

204. Dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

205. Prof. dr hab. Romuald Górski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

206. Prof. dr hab. med. Paweł Górski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

207. Dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

208. Prof. dr hab. Marian Grabowski, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

209. Dr hab. Krzysztof Graczyk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

210. Dr hab. Tomasz Graff, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

211. Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

212. Prof. dr hab. Izabella Gregory, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

213. Prof. dr hab. Wojciech Grochala, Uniwersytet Warszawski

214. Prof. dr hab. inż. Andrzej Grono, em. prof. Politechniki Gdańskiej

215. Prof. zw. n. społ. dr hab. Jan Grosfeld, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

216. Prof. dr hab. Barbara Gruberne-Bernacka

217. Prof. dr hab. Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński

218. Dr hab. Ireneusz Grułkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

219. Dr hab. inż. arch., Agnieszka Gryglewska, prof. Politechniki Wrocławskiej

220. Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik, Politechnika Opolska

221. Dr hab. hab. Alicja Grześkowiak, prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

222. Prof. dr hab. Adam Gryff-Keller, em. prof. zw. Politechniki Warszawskiej

223. Prof. dr Stanisław Grygiel, em. prof. Papieskiego Instytutu Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Watykanie

224. Prof. zw. dr hab. Anna Grzegorczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

225. Prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, Uniwersytet Warszawski

226. Dr hab. Ewa Gurba, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

227. Dr hab. Krzysztof Gurba, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

228. Prof. dr hab. Piotr Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

229. Prof. dr hab. inż. Czesław Guzik, em. prof. Uniwersytet Jagielloński

230. Dr hab. inż. Stanisław Guzowski, em. prof. Politechniki Krakowskiej

231. Prof. dr hab. Andrzej Gzella, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

232. Dr hab. Marek Hałaburda, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

233. Prof. dr hab. Elżbieta Hałas, Uniwersytet Warszawski

234. Prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., em. prof. Politechniki Poznańskiej

235. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

236. Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski

237. Dr hab. inż. Grzegorz Harań, Politechnika Wrocławska

238. Prof. dr hab. Wanda Harkot, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

239. Dr hab. inż. Marek Hawryluk, prof. Politechniki Wrocławskiej

240. Prof. dr hab. Dorota Heck, Uniwersytet Wrocławski

241. Prof. dr hab. Jan Holeksa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

242. Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

243. Prof. dr hab. inż. Marian Hopej, Politechnika Wrocławska

244. Prof. dr hab. Paweł Horodecki, Uniwersytet Gdański

245. Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Gdański

246. Prof. dr hab. Romuald Huszcza, Uniwersytet Jagielloński

247. Dr hab. Jerzy Ilkosz, Muzeum Architektury we Wrocławiu

248. Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, em. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

249. Prof. dr hab. Anna Irena Jabłecka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

250. Prof. dr hab. Jerzy Jabłecki, chirurg

251. Prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, prof. senior Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

252. Prof. dr hab. Edward Jakiel, Uniwersytet Gdański

253. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, Politechnika Warszawska

254. Prof. dr hab. Jacek Jakubowski, Uniwersytet Warszawski

255. Dr hab. Tomasz Jakubowski, prof. Politechniki Wrocławskiej

256. Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski, Uniwersytet Warszawski

257. Prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

258. Dr hab. Krzysztof Janasz, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

259. Prof. dr hab. Jacek Adam Jania, Uniwersytet Śląski w Katowicach

260. Prof. dr hab. n. rol. Leszek S. Jankiewicz, em. prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

261. Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski

262. Dr hab. Katarzyna Janus, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

263. Prof. dr hab. Michał Januszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

264. Prof. dr hab. Jerzy Jamroz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

265. Dr hab. Anna Janicka, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

266. Dr hab. Maciej Janik, em. prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

267. Prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska, Warszawa

268. Dr hab. Elżbieta Janus, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

269. Prof. dr hab. Piotr Jaranowski, Uniwersytet w Białymstoku

270. Dr hab. Teresa Jaroszewska, em. prof. Uniwersytetu Łódzkiego

271. Dr hab. Wojciech Jasiakiewicz, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

272. Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

273. Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, em. prof. Uniwersytet Wrocławski

274. Prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

275. Prof. dr hab. Jan S. Jaworski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

276. Dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

277. Dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

278. Prof. dr hab. Andrzej Jezierski, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

279. Prof. dr hab. Jerzy Jeznach, SGGW w Warszawie

280. Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Uniwersytet Wrocławski

281. Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża

282. Dr hab. Anna Jędrzejkiewicz, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

283. Prof. dr hab. Tadeusz Jopek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

284. Dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, prof. Politechniki Wrocławskiej

285. Prof. dr hab. Barbara Judkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

286. Prof. dr hab. Stefan Jurga, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

287. Prof. dr hab. Roman Jurkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

288. Dr hab. inż. Agnieszka Jurlewicz, prof. Politechniki Wrocławskiej

289. Prof. dr hab. Marian Jurzysta, em. prof. IUNG

290. Dr hab. Jerzy Kaczorowski, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

291. Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski, Politechnika Warszawska

292. Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski, Kierownik Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego

293. Dr hab. Joanna Kalaga, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

294. Dr hab. Maria Kalczyńska, prof. Politechniki Opolskiej, członek Polskiej Akademii Nauk

295. Prof. dr hab. Leszek Kalinowski, Gdański Uniwersytet Medyczny

296. Prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska, Gdański Uniwersytet Medyczny

297. Prof. dr hab. Maria Kamińska, Uniwersytet Warszawski

298. Prof. Marek M. Kamiński, University of California, Irvine

299. Prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński, Politechnika Warszawska

300. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kania, Politechnika Śląska

301. Prof. dr hab. Ryszard Kantor, Uniwersytet Jagielloński

302. Prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak, Politechnika Łódzka

303. Prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski

304. Dr hab. Ewa Karna, prof. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

305. Prof. dr hab. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

306. Dr hab. inż. Jacek Kasperski, prof. Politechniki Wrocławskiej

307. Prof. dr hab. Henryk Kasprzak, Politechnika Wrocławska

308. Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

309. Dr hab. Anna Kasprzyk, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

310. Dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk, prof. Politechniki Śląskiej

311. Dr hab. Elżbieta Kaszuba, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

312. Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, Uniwersytet Wrocławski, IPN

313. Prof. dr hab. Paweł Kawalec, Instytut Filozofii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

314. Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, Instytut Socjologii UMCS, Lublin

315. Prof. dr hab. inż. Przemysław Kazienko, Politechnika Wrocławska

316. Dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

317. Dr hab. Janusz Kempa, em. prof. Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku

318. Prof. dr hab. Jan Kęsik, Uniwersytet Wrocławski

319. Dr hab. Anna Kieliszczyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

320. Prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

321. Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek, em. prac. nauk. Uniwersytetu Medycznego oraz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

322. Prof. dr hab. Jerzy Kijowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa

323. Prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz, Politechnika Wrocławska

324. Prof. zw. dr hab. Danuta Kisielewicz, Uniwersytet Opolski

325. Prof. dr hab. Marek Kisielewski, Uniwersytet w Białymstoku

326. Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz, Uniwersytet Łódzki

327. Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki

328. Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego

329. Prof. dr hab. inż. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska

330. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

331. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

332. Dr hab. Krzysztof Koehler, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

333. Prof. dr hab. n. med. Danuta Kokocińska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

334. Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

335. Prof. dr hab. Henryk Kołoczek, Politechnika Krakowska

336. Prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

337. Dr hab. Ewa Kołodziejczyk, prof. Polskiej Akademii Nauk

338. Prof. dr hab. Ludwik Komorowski, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

339. Prof. dr hab. Robert Koncki, Uniwersytet Warszawski

340. Prof. dr hab. Marek Konopczyński, Kierownik Katedry, Uniwersytet w Białymstoku Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

341. Dr hab. Jolanta Kopka, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

342. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny, Politechnika Warszawska

343. Dr hab. Kazimierz Korab, em. prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

344. Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, Akademia Górniczo-Hutnicza

345. Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

346. Dr hab. Tadeusz Kornaś, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

347. Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki, em. prof. Instytutu Podstaw Informatyki PAN

348. Prof. dr hab. Maria Korytowska, Uniwersytet Jagielloński

349. Dr hab. Krzysztof Koseła, prof. Uniwersytetu Warszawski

350. Dr hab. Krzysztof Kosiec, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

351. Prof. dr hab. Piotr Kossacki, Uniwersytet Warszawski

352. Ph.D. Wojciech Kossek, Visiting Teaching Assistant Professor, University of Denver, Colorado, USA

353. Prof. Teresa Kostkiewicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (profesor emeritus)

354. Dr hab. Cezary Kościelniak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

355. Prof. dr hab. Paweł Koteja, Uniwersytet Jagielloński

356. Prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, Politechnika Gdańska

357. Dr hab. Grzegorz Kowalewski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

358. Prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski, Uniwersytet Gdański

359. Dr hab. Jacek Kowalski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

360. Prof. zw. dr hab. Jerzy Kowalski, em. rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

361. Dr hab. Radosław Kowalski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

362. Dr hab. Piotr Kozłowski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

363. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kowalski, Politechnika Łódzka

364. Prof. dr hab. Stefan Kowalski, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

365. Prof. dr hab. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

366. Prof. dr hab. Stanisław Kozłowski, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

367. Prof. dr hab. Piotr Krajewski, UWM w Olsztynie

368. Prof. dr hab. Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski

369. Dr hab. Henryka Kramarz, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

370. Dr hab. Teresa Krasowska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

371. Prof. dr hab. Teresa Kraśnicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

372. Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska

373. Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, b. rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

374. Prof. dr hab. Franciszek Krok, Politechnika Warszawska

375. Prof. dr hab. inż. Piotr Król, Politechnika Rzeszowska

376. Prof. dr hab. dr h.c. Tadeusz Marek Krygowski, Uniwersytet Warszawski

377. Prof. dr hab. Hanna Kryjak, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

378. Dr hab. Zbigniew Krysiak, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

379. Prof. dr hab. Anna Kryszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

380. Prof. dr hab. inż. Jan Kryszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

381. Dr hab. Szymon Krzywda, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

382. Dr hab. Joanna Kubaszczyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

383. Dr hab. n. med. Hanna Kubiak, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

384. Prof. dr hab. Maciej Kubicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

385. Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, Uniwersytet Szczeciński

386. Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

387. Prof. dr hab. Jan Kucharski, em. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

388. Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta, Politechnika Wrocławska

389. Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

390. Dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

391. Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, IBL PAN, UKSW

392. Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, em. prof. chemii

393. Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

394. Dr hab. inż. Krzysztof Kudła, prof. Politechniki Częstochowskiej

395. Prof. dr hab. Wojciech Kudyba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

396. Dr hab. Dorota Kulczycka, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

397. Prof. Rafał Kulik, Department of Mathematics and Statistics, University of Ottawa

398. Prof. dr hab. Maciej Kulisiewicz, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

399. Prof. dr hab. Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

400. Prof. dr hab. Jacek Kurczewski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

401. Dr hab. Jacek Kurzępa, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

402. Prof. dr hab. inż. Ryszard Kutyłowski, Politechnika Wrocławska

403. Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Kuźmicz, Politechnika Warszawska

404. Prof. dr hab. Roman Kuźniar, prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego

405. Prof. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

406. Prof. dr hab. Bernard Lammek, Uniwersytet Gdański

407. Prof. dr hab. Adam Latała, Uniwersytet Gdański

408. Dr hab. Aleksander Lasik, em. prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

409. Prof. dr hab. Stanisław Lasocki, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

410. Prof. dr Jean-Pierre Lasota-Hirszowicz, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN

411. Prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, Uniwersytet Gdański

412. Prof. dr hab. Anna Legeżyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

413. Dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

414. Dr hab. Paweł Lesiak, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

415. Prof. nazdw. dr hab. inż. Jacek Leśkow, Politechnika Krakowska

416. Prof. dr hab. Leonard Leśniak, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

417. Dr hab. Jadwiga Leśniak-Jankowska, em. prof. Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

418. Dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

419. Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Uniwersytet Warszawski

420. Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

421. Prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, Gdański Uniwersytet Medyczny

422. Prof. dr hab. med. Tomasz Liberek, Gdański Uniwersytet Medyczny

423. Dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

424. Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

425. Prof. dr hab. Janusz Limon, Gdański Uniwersytet Medyczny, członek rzeczywisty PAN, członek rzeczywisty PAU

426. Dr hab. Katarzyna Lisiecka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

427. Prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota, Politechnika Poznańska

428. Dr hab. Barbara Lubicz-Miszewska, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

429. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński

430. Dr hab. Krzysztof Ludka, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

431. Prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

432. Prof. dr hab. Tadeusz Lulek, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego

433. Dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

434. Dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

435. Prof. dr hab. Mariola Łaguna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

436. Dr hab. Leszek Łatka, prof. Politechniki Wrocławskiej

437. Dr hab. Rafał Łatka, Instytut Pamięci Narodowej

438. Dr hab. Stefan Łaszyn, em. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

439. Dr hab. n. med. Michał Ławiński, Warszawski Uniwersytet Medyczny

440. Prof. dr hab. Kazimierz Łątka, Uniwersytet Jagielloński

441. Prof. dr hab. n. farm. Maria Łuczkiewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny

442. Prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski

443. Prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara, Katolicki Uniwersytet Lubelski

444. Dr hab. Grzegorz Łysik, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

445. Prof. dr hab. inż. Jan Machowski, Politechnika Warszawska

446. Prof. dr hab. Wojciech Macyk, Uniwersytet Jagielloński

447. Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak, em. prof. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

448. Dr hab. Wojciech St. Magdziarz, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

449. Prof. dr hab. n. med. Joanna Majerczak, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

450. Prof. dr hab. Zbigniew Majka, Uniwersytet Jagielloński

451. Prof. dr hab. Rufin Makarewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

452. Prof. dr hab. Przemysław Makarowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

453. Dr hab. n. med. Karol Makowski, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

454. Prof. dr hab. Edward Malec, Uniwersytet Jagielloński

455. Dr hab. inż. Karol Malecha, prof. Politechniki Wrocławskiej

456. Dr hab. Ziemowit Malecha, prof. Politechniki Wrocławskiej

457. Prof. dr. hab. Anna Maliszewska, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie

458. Prof. dr hab. Wanda Małek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

459. Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

460. Prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, Uniwersytet Zielonogórski

461. Dr hab. Barbara Marczuk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

462. Prof. dr hab. Leszek Markowski, Uniwersytet Wrocławski

463. Dr hab. Maria Marks, em. prof. Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

464. Prof. dr hab. inż. Wojciech Marks, em. prof. Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

465. Prof. dr hab. inż. Sylwester Markusik, em. prof. Politechniki Śląskiej

466. Dr hab. Tomasz Marszewski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

467. Prof. dr hab. Anna Matuchniak-Mystkowska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

468. Dr hab. Przemysław Matusik, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

469. Prof. dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska, Uniwersytet Gdański

470. Dr hab. Dorota Matuszko, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

471. Prof. nadzw. dr hab. Karol Mausch, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów WielkopolskiProf. dr hab. Andrzej Maziewski, Uniwersytet w Białymstoku

472. Prof. dr hab. Andrzej Mazur, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

473. Prof. dr hab. Aneta Mazur, Uniwersytet Opolski

474. Prof. dr hab. Stanisław Mazur, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

475. Prof. dr hab. Krzysztof Meissner, Uniwersytet Warszawski

476. Prof. dr hab. Mieczysław Mejor, Instytut Badań Literackich PAN

477. Prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka, em. prof. Politechnika Gdańska

478. Dr hab. Michał A. Michalski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

479. Prof. dr hab. Zenia Michałojć, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

480. Dr hab. inż. Zbigniew Michna, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

481. Prof. dr hab. Roman Micnas, członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

482. Dr hab. Jarosław Mielcarek, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

483. Prof. dr hab. Jacek Miękisz, Uniwersytet Warszawski

484. Prof. dr hab. Cezary Mik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

485. Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, Uniwersytet Zielonogórski

486. Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

487. Dr hab. inż. Tadeusz Mikoś, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

488. Prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski, Politechnika Krakowska

489. Dr hab. med. Alina Minarowska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

490. Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, Uniwersytet Morski w Gdyni

491. Dr inż. Stanisław Minta, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

492. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, em. prof. zw. Politechniki Krakowskiej

493. Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski, AGH-Kraków

494. Prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

495. Prof. dr hab. Grzegorz Mloston, Uniwersytet Łódzki

496. Prof. dr hab. Grażyna Młynarczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny

497. Prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzyński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

498. Prof. dr hab. med. Jacek Moll, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź

499. Prof. dr hab. med. Jadwiga Moll, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź

500. Prof. zw. dr hab. Marian Molenda, Uniwersytet Opolski

501. Prof. dr hab. Krzysztof Moliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

502. Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej

503. Dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej

504. Dr hab. Barbara Mróz, prof. Uniwersytetu Opolskiego

505. Dr hab. Grzegorz Musiał, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

506. Dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. Politechniki Poznańskiej

507. Dr hab. Mirosława Mycawka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

508. Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Collegium Verum, Warszawa

509. Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, UMK Toruń

510. Prof. dr hab. Marek Nalepa, Uniwersytet Rzeszowski

511. Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

512. Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

513. Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, Uniwersytet Szczeciński

514. Dr Urszula Niekra, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

515. Dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego

516. Prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

517. Prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

518. Prof. zw. dr hab. Jerzy Nowakowski, Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

519. Dr hab. inż. arch. Przemysław Nowakowski, prof. Politechniki Wrocławskiej

520. Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeż, Uniwersytet Warszawski

521. Prof. dr hab. n. prawn. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

522. Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

523. Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

524. Dr hab. Justyna Nowotniak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

525. Prof. dr hab. Paweł Nurowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

526. Prof. Beata Obsulewicz-Niewińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

527. Dr hab. Barbara Obtułowicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

528. Prof. dr hab. Józef Okolski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego

529. Dr n. med. Marek Okoński, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

530. Dr hab. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

531. Prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

532. Prof. dr hab. Cezary Olbracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

533. Prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

534. Prof. dr hab. Wiesław Olek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

535. Prof. dr hab. Michał Andrzej Oleś, Uniwersytet Jagielloński

536. Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Uniwersytet Warszawski

537. Dr hab. Jan Olszewski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

538. Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski

539. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, em. prof. Śląski Uniwersytet Medyczny

540. Prof. dr hab. Edward Opaliński, IH PAN oraz UJK

541. Dr hab. n. med. Bogusława Orzechowska-Wylęgała, Śląski Uniwersytet Medyczny

542. Prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski, Uniwersytet Wrocławski

543. Prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

544. Prof. dr hab. szt. muz. Barbara Ostrowska, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

545. Dr hab. inż. Maciej Oziembłowski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

546. Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Uniwersytet Warszawski

547. Prof. dr hab. inż. Józef Pacyna, prof. em. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz emerytowany dyrektor d/s badawczych Norweskiego Instytutu Badan Atmosfery w Kjeller k. Oslo

548. Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański

549. Dr hab. inż. Marian Paluch, em. prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

550. Prof. dr hab. n. farm. Agata Paneth, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

551. Dr hab. Tomasz Papaj, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

552. Dr hab. Jan Paradysz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

553. Dr hab. Aleksander Paroń, prof. Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

554. Prof. dr hab. Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski

555. Dr hab. Andrzej Parzonko, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

556. Prof. dr hab. Andrzej Paszewski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

557. Prof. dr hab. Stanisław Paszkowski, Uniwersytet Przyrodniczy

558. Prof. dr hab. Adam Patkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

559. Prof. dr hab. Jacek Pawełczyk, Uniwersytet Warszawski

560. Prof. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, Politechnika Wrocławska

561. Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Pawlikowski, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

562. Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski, Politechnika Lubelska

563. Dr Tomasz Pączek, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

564. Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

565. Dr hab. inż. Kazimierz Peszyński, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

566. Dr hab. Romuald M. Piekarski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

567. Prof. dr hab. Lucjan Piela, Uniwersytet Warszawski

568. Dr hab. Jakub Pigoń, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

569. Prof. dr hab. Andrzej Pigulski, Uniwersytet Wrocławski

570. Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk, Uniwersytet Jagielloński

571. Dr hab. Magdalena Piotrowska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

572. Dr hab. Jacek Piszczek, prof. Państwowego Instytutu Badawczego

573. Dr hab. n. społ. Marek Piotrowski, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

574. Prof. dr hab. Maria Piskornik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

575. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Piskornik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

576. Dr hab. Zbigniew Pleszewski, b. adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Adjunct Professor Department of Psychology McGill University Montreal, Canada

577. Prof. dr hab. Marcin Pliński, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego

578. Prof. dr hab. Mieczysław Plopa, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

579. Prof. dr hab. Jan Pluta, em. prof. Politechniki Warszawskiej

580. Dr hab. Olga Płaszczewska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

581. Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, Politechnika Śląska

582. Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Monika Podhorecka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

583. Prof. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

584. Prof. dr hab. Barbara Politycka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

585. Dr hab. Zofia Pomirska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

586. Prof. dr hab. Jan Pomorski, UMCS Lublin

587. Prof. dr hab. Agnieszka Popiela, Uniwersytet Szczeciński

588. Dr hab. Andrzej Porębski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

589. Prof. dr hab. Sylwester Porowski, IWC PAN

590. Prof. dr hab. Witold Posadowski, Politechnika Wrocławska

591. Prof. dr hab. inż. Stefan Postrzednik, em. prof. Politechniki Śląskiej

592. Dr hab. Jacek Potulski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

593. Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, Uniwersytet Wrocławski

594. Prof. dr hab. inż. Bartosz Powałka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

595. Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, em. prof. dr H.C. Politechnika Śląska

596. Dr hab. Jacek Prokop, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

597. Prof. dr hab. Jan Prokop, em. prof. Uniwersytet Pedagogiczny, członek PAU

598. Prof. dr hab. Marek Proniewski, Uniwersytet w Białymstoku

599. Prof. dr hab. Maciej Przanowski, em. prof. Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej

600. Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Uniwersytet Jagielloński, Rektor Senior Karpackiej Państwowej Uczelni im. Stanisława Pigonia w Krośnie

601. Dr hab. Jacek Prokop, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

602. Prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, Politechnika Warszawska

603. Dr hab. Jerzy A. Przeszowski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

604. Dr hab. inż. Edward Przydrożny, prof. Politechniki Wrocławskiej

605. Prof. dr hab. Czesław Puchalski, Uniwersytet Rzeszowski

606. Prof. zw. dr inż. Tadeusz Puchałka, prof. em. Politechniki Poznańskiej

607. Prof. dr hab. Stanisława Pukacka, em. prof. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

608. Prof. dr hab. Paweł M. Pukacki, em. prof. Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

609. Dr hab. inż. Andrzej Pułka, prof. Politechniki Śląskiej

610. Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, em. prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego

611. Prof. zw. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego

612. Prof. dr Stanisław Rakusa-Suszczewski, czł. rzecz. PAN

613. Prof. dr hab. Grzegorz Raubo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

614. Dr hab. inż. Małgorzata Rabiej, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

615. Dr hab. Mariusz Jan Radło, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

616. Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

617. Dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

618. Dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska, prof. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

619. Prof. dr hab. Anna Raźny, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

620. Prof. dr hab. Michał Reichert, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

621. Prof. dr hab. Piotr Reichert, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

622. Dr hab. Monika Rejdak, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Lublinie

623. Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

624. Prof. dr hab. Jakub Rembieliński, Uniwersytet Łódzki

625. Dr hab. Lucyna Rempulska, em. prof. Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej

626. Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

627. Prof. dr hab. Janusz Rieger, Uniwersytet Warszawski

628. Prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

629. Prof. dr hab. med. Tadeusz Robak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

630. Prof. dr hab. Piotr Robakowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

631. Prof. dr hab. Kazimierz Rochecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

632. Prof. dr hab. Marek Rocławski, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

633. Prof. dr hab. Krzysztof Rogacki, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

634. Prof. dr hab. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski

635. Prof. dr hab. Krystian Roleder, Uniwersytet Śląski

636. Prof. dr hab. Stanisław Rosik, Uniwersytet Wrocławski

637. Dr hab. Agnieszka Rossa, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

638. Prof. dr hab. Leszek Roszkowski, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych

639. Prof. dr n. med. Piotr I. Roszkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

640. Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Uniwersytet Warszawski

641. Prof. dr hab. Krzysztof Rozpondek, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

642. Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, UMK Toruń

643. Prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski, em. prof. Politechniki Gdańskiej

644. Prof. dr hab. Adam Rycerz, Uniwersytet Jagielloński

645. Prof. zw. dr hab. Urszula Rychlewska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

646. Dr hab. Paweł Rydel, prof. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

647. Prof. dr hab. inż. Antoni Franciszek Ryniecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

648. Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

649. Dr hab. Maria Ryś, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

650. Prof. dr hab. Kazimierz Maria Rzążewski, CFT PAN

651. Prof. dr hab. med. Małgorzata Rzewuska, em. prof. Instytutu Psychiatrii i Neurologii

652. Prof. dr hab. Witold Sadowski, Uniwersytet Warszawski

653. Dr hab. Magdalena Saganiak, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

654. Dr hab. n.med. Anna Adamowicz-Salach, prof. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

655. Prof. dr hab. Włodzimierz Salejda, Politechnika Wrocławska

656. Prof. dr hab. n. przyr. Marian Saniewski, członek rzeczywisty PAN, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

657. Dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

658. Dr inż. Bartosz Sawik, adiunkt Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

659. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik, AGH Kraków, Reykjavik University, Iceland

660. Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara, Politechnika Warszawska

661. Prof. dr hab. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki

662. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski, Politechnika Warszawska

663. Prof. dr hab. Rafał R. Siciński, Uniwersytet Warszawski

664. Dr hab. inż. Cezary Sielużycki, prof. Politechniki Wrocławskiej

665. Dr hab. Rafał Sikorski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

666. Prof. dr hab. Bronisław Sitek, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

667. Prof. dr hab. inż. Wacław Skoczyński, Politechnika Wrocławska

668. Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

669. Dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

670. Prof. dr hab. Maciej Skrzypek, IFJ PAN

671. Prof. dr hab. inż. Andrzej Skumiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

672. Dr n. hum. Piotr Słowik, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

673. Prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

674. Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Politechnika Poznańska, członek rzeczywisty PAN

675. Dr hab. Janusz Smołucha, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie

676. Prof. dr hab. Zdzisław Smorąg, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

677. Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński, em. prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

678. Prof. dr hab. n. med. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

679. Prof. dr hab. Jan Sobczyk, Uniwersytet Wrocławski

680. Prof. dr hab. Joanna Sobczykowa, Uniwersytet Śląski

681. Prof. dr hab. n. rol. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

682. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha, Warszawa

683. Prof. dr hab. inż. Lesław Socha, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

684. Prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

685. Prof. dr hab. Tomasz Sokołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

686. Prof. dr hab. Ewa Solarska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

687. Prof. dr hab. Andrzej Solecki, Politechnika Wrocławska

688. Dr hab. Rafał Solewski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

689. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer, em. prof. Politechniki Śląskiej

690. Prof. dr hab. inż. Jacek A. Soroka, em. prof. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe

691. Prof. dr hab. Roman Srzednicki, Uniwersytet Jagielloński

692. Prof. dr hab. Anna Stachurska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

693. Dr hab. Andrzej Stadnicki, em. prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

694. Prof. dr hab. Janusz Stankowski, em. prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach

695. Prof. dr hab. Stanisław Spież, Instytut Matematyczny PAN

696. Dr hab. Marek Stanisz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

697. Prof. dr hab. Agata Stankowska-Kozera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

698. Dr hab. Anna Stankowska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

699. Prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

700. Prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

701. Prof. dr hab. Józef Stawicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

702. Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski, Instytut Politologii UKSW

703. Dr hab. Max Stebler, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

704. Prof. dr hab. Jan Stepniewski, em. prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego, em. prof. dr hab. Université Paris Sorbonne-Nord

705. Dr hab. inż. Małgorzata Sterna, prof. Politechniki Poznańskiej

706. Prof. dr hab. n. med. Henryk Stępień, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

707. Prof. dr hab. Zofia Stępniewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

708. Prof. dr hab. Andrzej Stokłosa, em. prof. Politechnika Krakowska

709. Prof. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN

710. Dr hab. inż. Michał Stosiak, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej

711. Dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

712. Prof. dr hab. Władysław Stróżewski, em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego

713. Płk dr hab. inż. Mieczysław Struś, prof. Politechniki Wrocławskiej

714. Prof. dr hab. Andrzej Strzałecki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny

715. Dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

716. Dr hab. Hanna Suchocka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

717. Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej

718. Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

719. Dr hab. Andrzej Szadejko, prof. Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku

720. Prof. dr hab. Marek Szafrański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

721. Prof. dr Bogdan Szajkowski, Emeritus Professor of Political Science, University of Exeter, United Kingdom

722. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szajowski, Politechnika Wrocławska

723. Dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz, prof. Politechniki Wrocławskiej

724. Dr hab. Jolanta Szarlej, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

725. Prof. dr hab. Marek Szary, prof. zw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

726. Dr hab. Bożena Szaynok, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

727. Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, Uniwersytet Jagielloński

728. Dr hab. Przemysław Szczurek, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

729. Prof. dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł, Politechnika Śląska

730. Prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

731. Dr hab. Krzysztof Szlachcic, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

732. Dr hab. Romuald Szeremietiew, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Obrony Narodowej

733. Prof. zw. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta, Uniwersytet Jagielloński

734. Prof. dr hab. Marzena Szmyt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

735. Prof. dr hab. Michał Jacenty Sznajder, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

736. Prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński, Warszawski Uniwersytet Medyczny

737. Prof. dr hab. Tomasz Szoplik, Uniwersytet Warszawski

738. Dr hab. Dawid Szostek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

739. Dr hab. Teresa Szostek, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

740. Prof. zw. dr hab. Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych PAN

741. Dr hab. Andrzej Szpulak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

742. Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger, Uniwersytet Łódzki

743. Dr hab. Mariusz Sztuka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

744. Prof. dr hab. Józef Szudy, członek rzeczywisty PAN

745. Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

746. Prof. dr hab. Krzysztof Szulowski, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach

747. Prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

748. Prof. dr hab. Sławomir Szymański, em. prof. Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa

749. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

750. Dr hab. Antoni Szwed, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

751. Prof. dr hab. inż. Michał Szweycer, em. prof. zw. Politechniki Poznańskiej

752. Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, członek korespondent PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

753. Prof. dr hab. Henryk Szydłowski, prof. senior Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

754. Dr hab. n. med. Magdalena Szymańska, b. adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

755. Prof. dr hab. Henryk Szymczak, członek rzeczywisty PAN

756. Prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz, Członek Honorowy Komisji Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Krakowie

757. Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Uniwersytet Śląski

758. Prof. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki

759. Prof. dr hab. Jan Środoń, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Kraków

760. Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

761. Prof. dr hab. Jacek Świątkowski, Uniwersytet Wrocławski

762. Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

763. Prof. dr hab. Łukasz Święcicki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

764. Prof. dr hab. Wojciech Święcicki, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

765. Prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

766. Dr hab. Piotr Tafiłowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

767. Prof. dr hab. Paweł Taranczewski, em. prof. Akademia Sztuk Pięknych, Kraków

768. Dr hab. inż. Romuald Tarczewski, prof. Politechniki Wrocławskiej

769. Dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

770. Prof. dr hab. Zdzisław Targoński, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

771. Dr hab. Małgorzata Tatala, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

772. Dr hab. Maria Tekielak, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

773. Prof. dr hab. inż. Helena Teterycz, Politechnika Wrocławska

774. Dr hab. Leszek Teusz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

775. Prof. dr hab. Eugenia Tęgowska, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

776. Prof. dr hab. Jan Tęgowski, em. prof. Uniwersytetu Białostockiego

777. Prof. dr hab. Piotr Tomasik, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

778. Dr hab. n. med. Ryszard Tomasiuk, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

779. Prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański

780. Dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

781. Dr hab. Piotr Tomczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

782. Dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk, prof. Politechniki Wrocławskiej

783. Prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk, em. prof. Politechniki Łódzkiej

784. Dr. hab. Marta Tomczyńska-Mleko, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

785. Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Warszawa

786. Dr hab. Bartłomiej H. Toszek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

787. Dr hab. Grzegorz Tracz, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

788. Prof. dr hab. Zbigniew Treppa, Uniwersytet Gdański

789. Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, Politechnika Wrocławska

790. Prof. dr hab. med. Piotr Trzonkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny

791. Dr hab. Marian Turzański, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

792. Dr hab. Witold Tyborowski , prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

793. Prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Uniwersytet Warszawski

794. Prof. dr hab. inż. h. c. Andrzej Tylikowski, Politechnika Warszawska, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

795. Prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

796. Dr n. hum. Marek Mariusz Tytko, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

797. Dr hab. inż. Andrzej Ubysz, Politechnika Wrocławska

798. Prof. zw. dr hab. Stanisław Ułaszewski, Uniwersytet Wrocławski

799. Prof. dr hab. inż. Olgierd Unold, Politechnika Wrocławska

800. Prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, Politechnika Poznańska

801. Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, em. prof. UJ, prof. PWSZ w Tarnowie

802. Ph.D. Maria Aleksandra Vanney, UMK, Princeton University

803. Prof. dr hab. Maria Wacholc, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

804. Dr hab. Jan Wadowski, prof. Politechniki Wrocławskiej

805. Prof. dr hab. Przemysław Waingertner, Uniwersytet Łódzki

806. Dr hab. Jadwiga Wajszczuk, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

807. Dr hab. Anna Walczuk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

808. Prof. dr hab. med. Jan Walewski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

809. Dr hab. inż. Stanisław Waluś, em. prof. nadzw. Politechniki Śląskiej

810. Dr hab. Jean Ward, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

811. Prof. dr hab. inż. Jerzy Warych, Politechnika Warszawska

812. Prof. dr hab. n. fiz. Jan Wasilewski, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

813. Prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski

814. Prof. dr hab. Andrzej Waśko, Uniwersytet Jagielloński

815. Prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, em. prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego

816. Dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

817. Dr hab. Marek Wedemann, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

818. Dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

819. Dr hab. n. med. Halina Weker, prof. Instytutu Matki i Dziecka

820. Prof. dr hab. inż. Jerzy Weres, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

821. Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

822. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański, członek korespondent PAN, członek korespondent PAU

823. Prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, Gdański Uniwersytet Medyczny

824. Prof. Anna Wierzbicka, The Australian National University

825. Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka, prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego

826. Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

827. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa

828. Prof. dr hab. Andrzej Wiszniewski, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

829. Prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

830. Prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

831. Dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

832. Prof. dr hab. med. Jan Wodniecki, em. prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

833. Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan, Uniwersytet Gdański

834. Prof. dr hab. inż. Adam Wojdyła, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

835. Dr hab. Joanna Wojnicka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

836. Dr Piotr Wojtulek, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

837. Prof. dr hab. Robert Wolak, Uniwersytet Jagielloński

838. Prof. n. fiz. dr hab. inż. Tomasz Woliński, Politechnika Warszawska

839. Prof. dr hab. Stanisław Woronowicz, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

840. Prof. dr hab. med. Jerzy Woy–Wojciechowski, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Kanclerz Kapituły Medalu Gloria Medicinae

841. Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski

842. Prof. dr hab. Mariusz Woźniak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

843. Dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

844. Prof. dr hab. Zenon Woźnica, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

845. Prof. dr hab. Aleksander Woźny, Uniwersytet Wrocławski

846. Prof. dr hab. Antoni Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

847. Prof. zw. dr hab. Wanda Wójtowicz, em. prof. UMCS w Lublinie

848. Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

849. Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

850. Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał, Politechnika Opolska

851. Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki, Politechnika Częstochowska

852. Prof. Barbara Wysocka, em. prof. Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk

853. Prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

854. Prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

855. Prof. dr hab. Stefan Zabierowski, Uniwersytet Śląski

856. Prof. dr hab. Marian Zaborski, Politechnika Łódzka

857. Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek, Uniwersytet Wrocławski

858. Dr hab. Grażyna Zając, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

859. Prof. dr hab. Marek Zając, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

860. Dr hab. Tadeusz Zając, prof. Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

861. Dr hab. Marta Zając, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

862. Dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

863. Prof. dr hab. inż. Wojciech Ząbecki, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

864. Dr hab. Anna Zakościelna, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

865. Prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski, em. prof. Politechniki Wrocławskiej, członek prezydium KPZK PAN

866. Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

867. Prof. dr hab. Kacper Zalewski, Uniwersytet Jagielloński

868. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

869. Prof. dr hab. Wojciech Załuski, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji UJ

870. Prof. dr hab. Krzysztof Zanussi, Uniwersytet Śląski w Katowicach, członek czynny PAU

871. Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny, Uniwersytet Jagielloński

872. Prof. dr hab. inż. Henryk Zaradny, em. prof. Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

873. Prof. dr hab. Zofia Zarebianka, Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński

874. Dr hab. Zofia Zaron, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

875. Prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski, em. prof. UWM w Olsztynie

876. Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński, Akademia Górniczo-Hutnicza

877. Prof. dr hab. Jacek Zaucha, Uniwersytet Gdański

878. Dr hab. Anna Zawadzka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

879. Prof. dr hab. Robert K. Zawadzki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

880. Prof. zw. dr hab. Stefan Zawadzki, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

881. Dr hab. Andrzej Zborowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

882. Prof. dr hab. Andrzej Zelaźniewicz – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

883. Prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

884. Dr hab. Jacek Zieliński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

885. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

886. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik, em. prof. Politechniki Śląskiej

887. Prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Zimny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

888. Prof. dr hab. Maria Ziółek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

889. Prof. dr hab. Marcin Ziółek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

890. Dr hab. Piotr Ziółkowski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

891. Dr hab. n. med. Renata Złotkowska, Wydział Lekarski Uniwersytet w Ostrawie, Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu

892. Dr hab. Irena Zubel, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

893. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

894. Prof. zw. dr hab. Adam Alfred Zych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław

895. Prof. dr hab. Jan Zygmunt, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

896. Prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Uniwersytet Wrocławski

897. Prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, Politechnika Warszawska

898. Dr hab. Jakub Żmidziński, prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

899. Dr hab. Grzegorz Żuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

900. Dr hab. Helena Żukowska, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

901. Prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki

902. Prof. zw. dr hab. Sławomir Żurek, Uniwersytet Świętokrzyski

903. Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

904. Prof. dr hab. Maciej Żylicz, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU

905. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, Uniwersytet Warszawski

Gdańsk – Kraków – Poznań – Warszawa – Wrocław,

25 listopada 2020

2020-11-25 13:53

Ocena: +4 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zanim udasz się do Niniwy

2021-01-20 10:46

Niedziela Ogólnopolska 4/2021, str. IV

[ TEMATY ]

homilia

wikipedia.org

Doktor Beverly McMillan cieszy się sławą wspaniałego ginekologa. Dzisiaj. Wcześniej przez osiem lat w klinikach USA dokonywała wielu aborcji. Pierwszy szok przeżyła, kiedy po kolejnym zabójstwie zaczęła liczyć pokawałkowane cząstki zamordowanego dziecka. Odkryła, że to był chłopiec. Coś się w niej załamało. Ile razy patrzyła na swojego 4-letniego synka, przypominał jej się tamten obraz. Mimo dostatniego życia i dobrej opinii dopadała ją depresja, życie przestało ją cieszyć. Sięgnęła po książkę, w której były praktyczne wskazówki, jak leczyć się z depresji. Wskazówki przyjmowała, godząc się na sugestie. Pojawił się problem – autor książki sugerował, aby każdego dnia wypowiadać słowa modlitwy: „Panie Jezu Chryste, tylko dlatego, że umacniasz mnie swoją miłością, mogę osiągnąć wszystko”. Nie była w stanie tego wypowiedzieć. Trwało to długo, aż któregoś dnia, jadąc do pracy, wypowiedziała całość modlitwy i rozpłakała się, odczuwając, że jakiś wielki ciężar spadł jej z serca.

CZYTAJ DALEJ

Ponad 750 chrześcijan rozstrzelanych przed kościołem w Etiopii

2021-01-21 15:01

[ TEMATY ]

chrześcijanie

Carlos André Santos /Fotolia.com

Co najmniej 750 osób zginęło w masakrze przed kościołem Matki Bożej z Syjonu w Aksum w regionie Tigraj. Ludzie, którzy ukryli się przed napastnikami w świątyni należącej do Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego, zostali wyprowadzeni na zewnątrz i rozstrzelani.

Według Church Times UK, atak został przeprowadzony przez etiopskie wojska rządowe i amharską milicję. Szacuje się, że w czasie napadu w kościele ukrywało się co najmniej tysiąc osób. Bardzo niewiele informacji o masakrze przedostało się do zachodnich mediów, ponieważ komunikacja z regionem Tigraj jest ograniczona ze względu na panujący tam konflikt. Dziennikarzom nie wolno przebywać na terenach, gdzie znajduje się zaatakowana świątynia.

CZYTAJ DALEJ

I Ty możesz zostać dziennikarzem

2021-01-24 16:00

WŁODZIMIERZ RĘDZIOCH

Idealnie by było, gdyby każdy człowiek mógł wiedzę na każdy temat czerpać ze źródła, mógł ją zweryfikować, sprawdzić i tak budować swoje wyobrażenie o świecie. Niestety, nie da się i tu pojawiają się media.

Spotkanie z duchownymi. Mówię o języku homilii papieża Franciszka, a dyskusja po moim przedłożeniu idzie w kierunku adhortacji „Querida Amazonia”, przy czym większość z zabierających głos wyraża niepokój wobec inicjatyw Ojca Świętego. Odnoszę wrażenie, że ci księża noszą w sobie lęk przed niechybną klęską Kościoła. Pytam więc: kto przeczytał adhortację? Pięć osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję