Reklama

Peregrynacja krzyża w Przeworsku

Bernardeta Wollek
Edycja przemyska 15/2012

Wspólnota ludzi wierzących z parafii przy Bazylice pw. Ducha Świętego w Przeworsku przeżyła wielką, płynącą z wiary radość z powodu peregrynacji Krzyża Papieskiego oraz relikwii bł. Jana Pawła II. Tą doniosłą uroczystość poprzedziły rekolekcje parafialne, które rozpoczęły się 11 marca. Nauki rekolekcyjne głosili: o. Marceli Gęśla, gwardian i proboszcz parafii Ojców Bernardynów w Przeworsku oraz o. Dominik Siuta. Również w kościołach filialnych w Chałupkach i Studzianie wierni przygotowywali się do tego, aby godnie przyjąć i uczcić Krzyż Papieski. Dwa dni przed peregrynacją ulicami Przeworska przeszła Droga Krzyżowa, podczas której obecni po raz kolejny uświadomili sobie, iż cierpienie tylko wówczas ma sens, jeżeli oddajemy je i łączymy z cierpieniem Ukrzyżowanego.
Uroczystości powitania Krzyża Papieskiego miały miejsce 16 marca. Z bazyliki na ulice Przeworska wyruszyła uroczysta procesja, na czele z bp. Adamem Szalem i proboszczem parafii, ks. prał. Stanisławem Szałankiewiczem. Gdy samochód wiozący Krzyż zatrzymał się, strażacy wyjęli go z pojazdu i podnieśli do góry, ukazując Krzyż wszystkim wiernym, a Ksiądz Proboszcz ujął w swoje dłonie relikwie Błogosławionego. Następnie odbyło się uroczyste powitanie, po którym wprowadzono Krzyż do świątyni i ustawiono na przygotowanym miejscu. Rodzice bierzmowanych jako pierwsi wyrazili radość z powodu peregrynacji Krzyża i relikwii bł. Jana Pawła II, prosząc równocześnie Księdza Biskupa o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej dla swoich dzieci. Ks. Szałankiewicz w imieniu wspólnoty parafialnej powitał Krzyż słowami: „Zawitaj Ukrzyżowany”. W swoim słowie zwrócił uwagę na fakt, iż Krzyż, który gości w murach świątyni był świadkiem ostatnich chwil życia Jana Pawła II. Wyraził nadzieję, iż nowe pokolenie Polaków dochowa wierności Krzyżowi oraz weźmie odpowiedzialność za obecność Krzyża w życiu społecznym.
Podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, sprawowanej pod przewodnictwem bp. Adama Szala wraz z dziekanami ks. Zenonem Ruchlewiczem i ks. Stanisławem Szałankiewiczem oraz kapłanami dwóch dekanatów przeworskich, modlono się w intencji wiernych i młodzieży, która naznaczona znakiem krzyża w sakramencie bierzmowania powinna dochować wierności Chrystusowi. W homilii Ksiądz Biskup ukazał historię krzyża, na którym umarł Zbawiciel. Po odnalezieniu został on podzielony na cztery części znajdujące się w różnych częściach świata. Czwarty fragment krzyża, rozdrobniony na wiele tysięcy relikwii, czczony jest w wielu sanktuariach i świątyniach. Ksiądz Biskup wspomniał, że Bożogrobcy rozwinęli w Przeworsku kult męki Pańskiej, krzyża i Bożego Grobu, który trwa do dnia dzisiejszego. Mówił o tym, że krzyż dla nas, wierzących, ma być „dowodem osobistym, naszym identyfikatorem”. To właśnie Jan Paweł II „pokazał, iż każdy z nas ma przylgnąć do krzyża”, który jest znakiem Bożej miłości. Ksiądz Biskup, zwracając się do młodych zaznaczył, że winni oni być wdzięczni tym wszystkim, którzy przekazali im wiarę, a więc rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Młodzież w słowie skierowanym do Księdza Biskupa wyraziła swoją wdzięczność oraz zobowiązała się do wierności Chrystusowi oraz Jego słowu. Na zakończenie Eucharystii celebrans poświęcił pamiątkowe krzyże bierzmowanych oraz krzyże przyniesione przez wiernych. Po Mszy św. nastąpiła adoracja Krzyża. Wszyscy obecni oddali cześć Janowi Pawłowi II poprzez ucałowanie jego relikwii. Odśpiewano Gorzkie żale, a młodzież odprawiła Drogę Krzyżową. Potem odbył się Apel Jasnogórski zakończony o godz. 21 37.
Późnym wieczorem Krzyż Wielkopiątkowy został przeniesiony do kaplicy Sióstr Miłosierdzia, gdzie wierni trwali na nocnym modlitewnym czuwaniu. Rano odprawiono tam Eucharystię, po czym Krzyż powrócił do Bazyliki. W sobotę sprawowano Eucharystię dla chorych, odbyła się również adoracja Krzyża dla dzieci, które wraz ze swoimi rodzicami licznie przybyły do bazyliki. W tym samym czasie wierni ustawiali się w kolejce, aby oddać hołd Krzyżowi i ucałować relikwie Błogosławionego. Radość z powodu peregrynacji przeżywali także licznie zgromadzeni wierni z kościołów filialnych w Chałupkach i Studzianie, gdzie przewieziono Krzyż, by odprawić Eucharystię i oddać hołd Relikwiom. O godz. 15 odbyła się Msza św. wotywna o bł. Janie Pawle II, pod przewodnictwem ks. prał. Stanisława Szałankiewicza. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego nastąpiło uroczyste pożegnanie i błogosławieństwo Krzyżem, po czym w uroczystej procesji przekazano go parafii Przeworsk-Gorliczyna.

Reklama

Premier Morawiecki w expose: nie ma naszej zgody na rewolucje ideologiczne

2019-11-19 12:30

lk / Warszawa (KAI)

Rodzina, jak mówił prymas Stefan Wyszyński, to bastion całej Polski. Nie ma naszej zgody na eksperymenty społeczne i rewolucje ideologiczne. Kto chce bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy i chce wywołać wojnę kulturową. Nie dopuszczę do niej - powiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorek w wygłoszonym przez siebie expose nowego rządu.

Artur Stelmasiak/Niedziela

Do Sejmu na przedstawienie planu prac Rady Ministrów tradycyjnie przybył korpus dyplomatyczny z jego dziekanem abp. Salvatore Pennacchio, nuncjuszem apostolskim w Polsce. Obecni byli także przedstawiciele Kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce.

- Polacy powierzyli PiS zadanie budowy państwa dobrobytu, bezpiecznego i nowoczesnego - rozpoczął swoje przemówienie premier Mateusz Morawiecki.

Przyznał, że przez 30 lat od upadku komunizmu wiele w Polsce udało się zrobić i za to należą się podziękowania wszystkim poprzednim rządom, jednak nie wszystko udało się naprawić i, zdaniem premiera, dopiero rządy PiS starają się znaleźć właściwe odpowiedzi na pytania o to, co do tej pory było niemożliwe, jeśli chodzi o reformy polskiego państwa.

Polska staje przed dziejową szansą, wyzwaniem - mówił premier. - Od naszych decyzji zależy, czy będziemy kształtować nowy porządek, czy ktoś ustali go za nas. Dlatego w obliczu globalnych wyzwań liczę na porozumienie wszystkich sił politycznych, dla Polski, dla rozwoju, w imię normalności - kontynuował.

Premier skrytykował panującą do tej pory mikromanię w odniesieniu do brania odpowiedzialności za rozwój kraju. - Potrzebujemy odważnej wizji Polski - stwierdził.

"Naszym głównym celem, celem celów, jest zbudowanie Polski jako najlepszego miejsca do życia. Polski codziennej normalności, dobrobytu, spokoju na ulicach i na jej granicach. To marzenie milionów Polaków" - zadeklarował szef rządu i podkreślił, że ostatnie lata pod względem gospodarczym były dla Polski dobre, przyspieszyły inwestycje, nastąpił rozwój projektów innowacyjnych, co zaczęły zauważać międzynarodowe instytucje finansowe jak Bank Światowy.

Premier pochwalił się też, że za rządów PiS Polacy zaczynają wracać do kraju, gdyż tu widzą swoją szansę na dalszy rozwój i bezpieczny byt dla swoich rodzin. Do Polski wróciło około 100 tys. osób, wreszcie Polacy walizki rozpakowują, a nie walizki pakują - powiedział.

Wyraził nadzieję, że wkrótce zacznie być realizowana skuteczna polityka demograficzna. Wspomniał o programach społecznych PiS: 500+, 13. emeryturze czy obniżonym PIT. Dodał, że te działania składają się na budowanie modelu "polskiego państwa dobrobytu". Premier zapowiedział dodatkowe wsparcie, w tym ulgi podatkowe, dla rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Następnie przytoczył art. 1 Konstytucji, mówiący o Rzeczpospolitej jako dobru wszystkich obywateli i podkreślił, że program rządu PiS jest oparty na takich wartościach jak: wolność, sprawiedliwość, demokracja, poszanowanie własności i dialog społeczny, a także na kulturze budującej tożsamość narodową, na małżeństwie i rodzinie, podlegającej szczególnej ochronie.

Mówiąc szerzej o sytuacji polskich rodzin i planowanym dalszym ich wsparciu zaznaczył, że rodzina musi pozostać fundamentem społeczeństwa. - Wiem, że dziś jest traktowana jak przeżytek przez niektórych. Im głośniej mówi się o nowych modelach rodziny, tym bardziej pewne, że chodzi o mniejszościowe eksperymenty. Nie zgadzamy się, by wyjątki określały, co jest normą - stwierdził premier.

"Wierzymy, że przyszłość naszych dzieci powinna być budowana na stabilnym fundamencie rodziny. Kiedy człowiek przychodzi na świat, rodzina staje się jego pierwszym bastionem, ale rodzina to nie tylko bastion każdego Polaka. Rodzina, jak mówił prymas Stefan Wyszyński, to także bastion całej Polski" - podkreślił premier.

"Nie ma naszej zgody na eksperymenty społeczne i rewolucje ideologiczne" - zaznaczył szef rządu.

Jak podkreślił premier, "dzieci są nietykalne". - Kto podniesie na nie rękę, tę ideologiczną rękę, ten podnosi rękę na całą wspólnotę - powiedział Mateusz Morawiecki. - Kto chce rozbić więzi rodzinne, kto chce bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy, ten chce wywołać w Polsce wojnę kulturową. Nie będzie tej wojny, nie dopuszczę do niej. A jeśli znajdą się tacy, którzy ją wywołają, to my ją wygramy - wygra ją rodzina, bo rodzina to wartość arcypolska - dodał premier.

Przy kwestii wolności gospodarczej, którą chce wspierać rząd, premier wspomniał sprawę drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów propagujących środowiska LGBT. Zdaniem premiera, ów drukarz już nie będzie zmuszany do tego, by drukował plakaty niezgodne z jego wartościami. - Jesteśmy narodem tolerancji. Polskość to wolność, solidarność, normalność - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zadeklarował ponadto inwestowanie w tych, którzy będą decydować o przyszłości Polski: nauczycieli i uczniów, czyli w system oświaty. - Od nowego roku szkolnego będą nowe środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli - zapowiedział Morawiecki.

Premier zapowiedział też w najbliższych latach szereg wielkich inwestycji poprawiających infrastrukturę naszego kraju: przekop Mierzei Wiślanej, budowę tunelu w Świnoujściu, Via Baltica i Via Carpatia, remonty setek szpitali i dworców, wybudowanie ponad 9 tys. torów kolejowych.

Premier zapowiedział też walkę z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi, zapowiedział "transformację proklimatyczną" Polski, w tym rozwijanie rozpoczętego w poprzedniej kadencji programu "Czyste powietrze". - Polacy mają prawo, by ich dzieci oddychały czystym powietrzem. To nie jest temat tylko prawicy czy lewicy - powiedział.

Rozwijając plany w polityce europejskiej, szef rządu zaznaczył, że Europa potrzebuje powrotu do swoich korzeni, do chrześcijańskich wartości, które wnieśli ojcowie założyciele. - Nie żyjemy już w czasach bezpiecznej dominacji Zachodu. Na Dalekim Wschodzie, Bliskim Wschodzie i najbliższym Wschodzie są gracze, którzy chętnie skorzystają na słabości Unii. Dlatego chcemy ambitnej Unii Europejskiej, otwartej na przyjęcie nowych członków oraz UE blisko współpracującej z Wielką Brytanią po Brexicie - zapowiedział premier.

Premier zadeklarował też aktywne wspieranie Polonii. Zapowiedział m.in. tworzenie letnich szkół polonijnych dla dzieci i młodzieży o polskich korzeniach, żyjących ze swoimi rodzinami poza granicami kraju.

Na zakończenie premier powiedział, że Polska potrzebuje zgody, a jego rząd otwiera się na szeroką współpracę z różnymi środowiskami, chcąc w pełni wykorzystać potencjał narodu do tej pory niewykorzystany. Parlament złożony z 560 posłów i senatorów jest przecież reprezentacją całego narodu. - Wszyscy nosimy duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Polska jest tu, gdzie zostawili ją nasi przodkowie i zajdzie tam, gdzie zaniosą ja nasze wysiłki - zakończył premier Mateusz Morawiecki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

I Poznańskie Forum Charyzmatyczne

2019-11-21 08:23

Notatka prasowa

„Tajemnica Wiary” to hasło pod którym powstaje I Poznańskiego Forum Charyzmatycznego. Ponad 300 uczestników będzie otwierać się na działanie Ducha Świętego poprzez Żywe Słowo, Żywą Muzykę i Żywą Wiarę. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął ks.abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański.

Materiały prasowe

Konferencje i modlitwę poprowadzą goście z całej Polski, a o oprawę muzyczną i finałowy koncert zadba zespół Razem za Jezusem. Mszy Świętej będzie przewodniczył ks.bp Szymon Stułkowski. „Dziś także dzieją się cuda - trzeba tylko z wiara i miłością stanąć w obecności Boga!” – zachęca współorganizator ks.Mikołaj Konarski.

Spotkanie otwarte, skierowane do każdego kto chce pogłębić swoje życie duchowe, organizują Przyjaciele Ducha Świętego wspólnie z Odnową w Duchu Świętym Archidiecezji Poznańskiej.

Całodzienne Forum odbędzie się w sobotę 14 grudnia 2019 w nowoczesnej Hali Widowiskowej w Puszczykowie. Rejestracja i informacje na stronie: Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem