Reklama

Dziękczynienie za dar jubileuszu diecezji

Diecezja sosnowiecka, jedna z 14 diecezji w Polsce, 25 marca świętowała jubileusz 20-lecia istnienia. Uroczystości odbyły się w sosnowieckiej bazylice katedralnej. Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore

W uroczystościach uczestniczyli także abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, bp Piotr Skucha oraz gospodarz miejsca, ordynariusz naszej diecezji bp Grzegorz Kaszak, a także przedstawiciele władz lokalnych i duchowieństwa. Przybyły m.in. delegacje ze wszystkich parafii naszej diecezji. Ich przedstawiciele podczas Ofiarowania przekazali wiele cennych darów - pamiątek jubileuszu, a wśród nich kopię obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwiarz z relikwiami bł. Jana Pawła II.

Budowanie i jednoczenie

Jan Paweł II, bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca 1992 r. ustalił nowy podział diecezji i prowincji kościelnych w Polsce. Wśród nowo powołanych znalazła się diecezja sosnowiecka. Minione 20-lecie to czas budowania i jednoczenia diecezji. Świętowany przez cały rok jubileusz przypomina o powstałych nowych parafiach, sanktuariach, szkołach katolickich, wybudowanych świątyniach. Obchody rocznicowe będą kontynuowane w parafiach, sanktuariach i zgromadzeniach zakonnych, które będą przyjmować kopię obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwie bł. Jana Pawła II.

Zależność od Boga

Podczas jubileuszowej Eucharystii kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. kan. dr Mariusz Karaś odczytał pismo abp. Angelo Becciu z watykańskiego Sekretariatu Stanu, w którym Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej raduje się ożywionym duchem wiary diecezjan, zwłaszcza kapłanów i osób zakonnych, oraz zachęca do szczególnej troski o kandydatów do kapłaństwa i ich formację. W liście czytamy m.in. „Ojciec Święty wyraża uznanie dla dokonań, których wymownym znakiem jest ożywienie życia duszpasterskiego, organizacja Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, erygowania parafii, budowa nowych kościołów, Domu Księży im. św. Józefa, szczególnie z myślą o księżach emerytach, rozwój wspólnot modlitewnych, ruchów, grup apostolskich, ewangelizacyjnych i charytatywnych”.
Z kolei abp Migliore w homilii zaznaczył, iż „wdzięczność za 20 lat diecezji nie powinna być powodem do samozadowolenia, ale uświadomienia sobie swojej zależności od Boga. (…) Powołując nową diecezję, Jan Paweł II chciał stworzyć lepsze warunki do przeżywania obecności Jezusa Chrystusa, ożywienia odczuć i zachowań, które są dla chrześcijanina zasadnicze: wdzięczności i chrześcijańskiego świadectwa życia” - podkreślał Kaznodzieja.

Reklama

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Na zakończenie uroczystości jubileuszowej abp Migliore poświęcił kopię obrazu Miłosierdzia Bożego, która tego dnia wraz z relikwiami krwi bł. Jana Pawła II rozpoczęła swoją wędrówkę po naszej diecezji. Pasterz Kościoła sosnowieckiego bp Grzegorz Kaszak odmówił przed nowym obrazem Akt Zawierzenia Diecezji Sosnowieckiej Jezusowi Miłosiernemu: „Zawierzyć to znaczy zaufać i powierzyć się w opiekę. Rozpoczynając dziś uroczystości peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w parafiach naszej diecezji, pragniemy oddać pod Twoją opiekę, Miłosierny Zbawicielu i Dobry Pasterzu, nasz Kościół sosnowiecki, wszystkich wiernych, duszpasterzy i osoby zakonne, a szczególnie tych, którzy są z daleka od Ciebie. (…) Głęboko ufając Tobie, Jezu, powtarzamy wraz z bł. Janem Pawłem II (...): «Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!». Pomny na to wszystko, ja, Grzegorz Kaszak, z woli Stolicy Świętej biskup sosnowiecki, całą diecezję sosnowiecką z wszystkimi jej stanami Tobie, Jezu Miłosierny zawierzam!”.
O północy Pasterz naszego kościoła wraz z kapłanami-rodakami z sosnowieckiej katedry odprawił Mszę św. W poniedziałkowy wieczór obraz i relikwie zostały przewiezione specjalnym samochodem-kaplicą do drugiej peregrynacyjnej stacji - parafii Świętej Trójcy w Będzinie. Tak rozpoczęte nawiedzenie będzie trwać 8 miesięcy. Zakończy się procesją z obrazem Jezusa Miłosiernego, która z sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie-Syberce przybędzie do parafii św. s. Faustyny Kowalskiej w Będzinie.

Szansa dla każdego z osobna

Msza św. jubileuszowa w sosnowieckiej matce kościołów otworzyła cykl bogatych w duchowe przeżycia wydarzeń nadchodzącego roku. Jubileusz naszej diecezji przypada na rok, któremu towarzyszy hasło: „Kościół naszym domem”. Dlatego też chcemy uświadomić sobie, że Kościół to my, to nasza sosnowiecka diecezja, którą tworzymy od 20 lat, to dom, za który jesteśmy odpowiedzialni.
W obchody wpisuje się 3. edycja Diecezjalnej Akademii Rodziny, której będzie patronować hasło:

„Nie można być obojętnym”

Tematyka kolejnych spotkań DAR-u również została ustalona pod kątem 20. rocznicy powstania diecezji. Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Mediolanu (30 maja - 3 czerwca) to kolejna jubileuszowa stacja. Spotkanie z Ojcem Świętym podczas Mszy św., a także diecezjalna Eucharystia przy grobie bł. Jana Pawła II - to fundamenty pielgrzymki.
14 czerwca 2012 r. - 13. rocznica wizyty Ojca Świętego w stolicy diecezji, w kontekście jubileuszu diecezji, w sposób szczególny skłania do wgłębienia się raz jeszcze w słowa wypowiedziane wówczas przez twórcę naszej diecezji. 7 października 2012 r. to kolejna znamienna data związana z Kościołem sosnowieckim. We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 2008 r. odchodzi do Pana pierwszy pasterz naszej diecezji bp Adam Śmigielski SDB. W tym roku rocznica jego śmierci przypada w niedzielę rozpoczynającą 68. Tydzień Miłosierdzia. Nie sposób więc nie wspomnieć wydarzenia sprzed lat, kiedy to na mocy dekretu bp. A. Śmigielskiego powstało pierwsze w diecezji sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu.
Kilka dni później, 11 października przypada początek ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary. - W Roku Wiary i roku jubileuszu diecezji pragniemy zwrócić uwagę na ewangelizację i to na rożnych płaszczyznach, zaktywizować Kręgi Biblijne, młodzież, duszpasterstwo ludzi chorych oraz wiele innych środowisk. Chodzi o to, by tego czasu nie zmarnować, ale go maksymalnie wykorzystać na duchową odnowę więzi z Panem Bogiem - podkreśla kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Mariusz Karaś.

Reklama

Z kart 20-lecia

Diecezja sosnowiecka została wydzielona terytorialnie z diecezji częstochowskiej, kieleckiej i krakowskiej, przydzielono ją do metropolii częstochowskiej. Utworzona została z dekanatów: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Łazy, Sączów, Sosnowiec, Siewierz (z diecezji częstochowskiej); Olkusz, Pilica Sułoszowa (niektóre parafie), Wolbrom (z diecezji kieleckiej); Jaworzno (z archidiecezji krakowskiej). Na stolicę diecezji wybrano Sosnowiec, a kościołem katedralnym stała się świątynia parafialna pw. Wniebowzięcia NMP. Patronami diecezji zostali św. br. Albert Chmielowski oraz św. Rafał Kalinowski. Ojciec Święty na pierwszego biskupa sosnowieckiego mianował ks. Adama Śmigielskiego SDB, inspektora Prowincji Wrocławskiej Salezjanów w Polsce. Biskupami pomocniczymi zostali: biskup pomocniczy diecezji kieleckiej bp Piotr Skucha oraz ks. prał. Tadeusz Pieronek. W skład nowo utworzonej diecezji weszło wówczas 97 parafii z diecezji częstochowskiej, 44 parafie z diecezji kieleckiej i 11 parafii z archidiecezji krakowskiej, co w sumie dało 152 parafie (plus dwa wikariaty terenowe z własnymi duszpasterstwami). Powierzchniowo diecezja sosnowiecka zajmuje ok. 2 tys. km2, a jej maksymalna rozciągłość z zachodu na wschód wynosi ok. 70 km, z północy na południe ok. 45 km. W granicach diecezji znajduje się 12 miast, w tym 3 duże aglomeracje liczące ok. 100 tys. mieszkańców (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Jaworzno) oraz 15 gmin wiejskich. Według danych statystycznych parafii za 2010 r., ludność miejska liczy 84,27% wszystkich mieszkańców diecezji, a ludność gmin wiejskich - 15,73%.
Do ważniejszych wydarzeń historii diecezji należą prace I Synodu Diecezji Sosnowieckiej, który rozpoczął się 24 marca 2001 (trwał do 11 grudnia 2004). Do najważniejszych dat należy zaliczyć również wizytę Jana Pawła II 14 czerwca 1999 r. w Sosnowcu, podczas VII pielgrzymki do ojczyzny. W historię diecezji sosnowieckiej od 1995 r. wpisuje się Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Wśród działań, mających na celu pracę z młodzieżą, na uwagę zasługują organizowane od 2009 r. Spotkania Młodych Diecezji Sosnowieckiej, będące kontynuacją odbywających się od 1993 r. tzw. Forów Młodzieży, które gromadziły w wybranych częściach diecezji tysiące młodych ludzi.
Po śmierci bp. Adama Śmigielskiego nowym biskupem sosnowieckim został ks. prał. Grzegorz Kaszak. Nominację ogłoszono 4 lutego 2009 r. To właśnie z jego inicjatywy 25 marca rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii bł. Jana Pawła II w roku jubileuszu diecezji. Nawiedzenie świętych symboli zakończy się w niedzielę, 25 listopada.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nie żyje ks. prof. Wojciech Życiński SDB

2020-04-07 10:49

pixel2013/pixabay.com

Dziś w nocy zmarł ks. prof. Wojciech Życiński SDB, ceniony mariolog, były dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i prorektor PAT. Był bratem śp. arcybiskupa Józefa Życińskiego. Informację o śmierci ks. prof. Życińskiego potwierdziła rzeczniczka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wojciech Życiński urodził się 22 lutego 1953 r. w Nowej Wsi. W 1973 r. wstąpił do zgromadzenia salezjanów w Kopcu. W latach 1974–1981 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Śluby wieczyste złożył 18 czerwca 1980 r. w Krakowie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 19 czerwca 1981 w Krakowie biskup Albin Małysiak.

W latach 1981–1985 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując doktorat. Specjalizację pogłębiał, wyjeżdżając na stypendia naukowe na Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie (1986) i do Marianum w Rzymie (1989). Habilitację w zakresie nauk teologicznych uzyskał w 1994 r. na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie rozprawy „Jedność w wielości. Perspektywy mariologii ekumenicznej”.

Był wykładowcą dogmatyki i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, a w latach 1990–1994 był tamże prefektem studiów. Od 1995 do 2017 pełnił funkcję kierownika najpierw II Katedry Dogmatyki, później Katedry Mariologii najpierw na Papieskiej Akademii Teologicznej a później na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, gdzie w roku 2000 objął stanowisko profesora uczelnianego.

W latach 1994–1997 sprawował urząd prodziekana Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej, a w latach 1997–2000 dziekana tego wydziału. Od 2000 do 2006 był prorektorem Papieskiej Akademii Teologicznej ds. Nauki i Współpracy Krajowej i Zagranicznej. Od 2012 roku był zwyczajnym członkiem Pontificia Accademia Mariana Internationalis.

Był cenionym autorem wielu artykułów i monografii, szczególnie z zakresu mariologii. Na uwagę zasługują chociażby: „Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej” (Lublin, Wydawnictwo KUL, 2010) oraz „Matka, która pozostała Dziewicą” (seria Horyzonty dogmatu, Kraków 2017).

W ubiegłym roku akademickim ks. prof. Wojciech Życiński przeszedł na emeryturę. Senat UPJPII przyznał mu złoty medal Bene Merenti za wyjątkowy wkład w rozwój uczelni.

Ks. prof. Wojciech Życiński był bratem arcybiskupa Józefa Życińskiego.

CZYTAJ DALEJ

CBOS: jak Polacy obchodzą Wielki Post i Wielkanoc?

2020-04-09 16:38

[ TEMATY ]

Wielkanoc

święconka

Przemysław Awdankiewicz

Aż 93% Polaków święci pokarmy i dzieli się jajkiem a 85% pości w Wielki Piątek, z kolei 58% deklaruje udział w obchodach Triduum Paschalnego. Centrum Badań Społecznych opublikowało wyniki badań przeprowadzonych w marcu 2020 r.

Nie ulega wątpliwości, że Święta Wielkanocne spędzimy w tym roku inaczej niż zwykle. Ci, którzy zazwyczaj przeżywając je na sposób religijny uczestniczyli w nabożeństwach w kościołach, w tym roku nie mają takiej możliwości – ze względu na światową epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 właściwie zawieszono publiczne sprawowanie kultu.

Ci, którzy traktują Wielkanoc jako wydarzenie przede wszystkim rodzinne, także doświadczą jej w tym roku inaczej – w małym gronie, we własnych domach, stosując się do wytycznych rządu i ekspertów zalecających samoizolację oraz zachowanie fizycznego dystansu od innych (z ang. social distancing).

Jeszcze nie wiadomo, jak te okoliczności wpłyną na sposób obchodzenia Wielkiego Postu i Świąt Wielkanocnych w dłuższej perspektywie. Jest to okres od setek lat zajmujący istotne miejsce w polskim kalendarzu obrzędowym, a tradycje jego obchodzenia są bardzo silnie zakorzenione w naszej kulturze. W badaniach CBOS dotyczących przeżywania Wielkanocy, prowadzonych od początku XXI wieku, obserwujemy pewne zmiany zwyczajów. Są to jednak ruchy bardzo powolne; trudno oczekiwać, by nawet dramatyczne wydarzenia - jak obecna epidemia - spowodowały nagłą zmianę w tak ważnym kulturowo obszarze.

W marcowym badaniu respondentom zadano pytanie, czy oni sami i ich rodziny kultywują tradycje wielkanocne i wielkopostne. W tym roku kontekst jest wyjątkowy, co mogło w pewnym stopniu wpłynąć na odpowiedzi. Pytania dotyczą jednak raczej ogólnych postaw wobec świętowania niż konkretnych zamiarów związanych z tegorocznymi świętami, co może ograniczać wpływ nadzwyczajnych okoliczności na wyniki.

Marcowe badanie rozpoczęło się już po poinformowaniu przez Ministerstwo Zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem, ale jeszcze przed wprowadzeniem w naszym kraju pierwszych nadzwyczajnych środków prewencyjnych związanych z epidemią. Sytuacja w trakcie realizacji sondażu zmieniała się bardzo dynamicznie - oznacza to, że respondenci udzielający odpowiedzi w ostatnich dniach trwania badania robili to w innych okolicznościach niż odpowiadający jako pierwsi.

Z tych powodów wyniki przedstawione niżej trzeba traktować z dużą ostrożnością.

Wyrzeczenia wielkopostne

Na pytanie o podejmowanie w okresie Wielkiego Postu wyrzeczeń (ograniczanie rozrywki na różne sposoby) 26% odpowiedziało, że zdecydowanie podejmuje, 36% - raczej tak. To spory wzrost od 2018 r., kiedy 16% odpowiedziało, że zdecydowanie podejmuje wyrzeczenia, a 34% – raczej.

- Ciężko jednak przesądzić, czy nie jest to efekt obecnej sytuacji na świecie. Udział w części aktywności, o które pytamy (chodzenie na zabawy czy do kina), jest w obecnym czasie niemożliwy ze względów epidemiologicznych. Trudno jest więc powiedzieć, czy obserwujemy wzmożenie religijne czy raczej sanitarne – komentuje CBOS.

Świętowanie Wielkanocy

Wielkanoc jest przeżywana najczęściej jako święto rodzinne – w ten sposób określa ją 67% ankietowanych. W drugiej kolejności jest ona postrzegana jako przeżycie religijne 51%. Podobny odsetek respondentów uznaje ją przede wszystkim za miłą tradycję 45%. Inne odpowiedzi wskazywane są rzadko.

Badanych zapytano także, jakie tradycje wielkopostne i wielkanocne kultywują oraz które z nich są obecne w ich rodzinach.

Najbardziej rozpowszechnione jest zachowanie postu w Wielki Piątek (deklaruje je 85% respondentów), a w dalszej kolejności przystąpienie do spowiedzi wielkanocnej (69% - o dwa punkty procentowe więcej niż w 2018 r.) i posypanie głowy popiołem w Środę Popielcową (66%). Ponad połowa ankietowanych twierdzi także, że bierze udział w kościelnych obchodach Triduum Paschalnego (58%), w drodze krzyżowej lub gorzkich żalach (53% - o trzy punkty procentowe więcej niż w 2018 r.) oraz w rekolekcjach wielkopostnych (51% - o cztery punkty procentowe mniej niż w 2018 r.). Niewiele mniej (46%) deklaruje, że uczestniczy w rezurekcji – niedzielnej Mszy wielkanocnej.

- Co interesujące, zachowanie postu w Wielki Piątek jest tradycją praktykowaną nawet przez znaczący odsetek badanych nigdy nieuczestniczących w praktykach religijnych (40%) oraz przez zdecydowaną większość respondentów biorących w nich udział tylko kilka razy w roku (80%) – wskazuje CBOS.

Deklarowany poziom uczestnictwa w religijnych praktykach wielkopostnych i wielkanocnych pozostaje dość stabilny w ostatnich latach, chociaż w stosunku do pomiaru z roku 2006 obserwujemy spadek rozpowszechnienia wszystkich wymienionych praktyk, z wyjątkiem wielkopiątkowego postu. Najwyraźniejszy spadek notujemy w przypadku udziału w rezurekcji – o 20 punktów procentowych w stosunku do 2006 r.

Poza tradycjami pobożnościowymi zachowywanymi osobiście, pytano także badanych o to, jak przeżywa się Wielki Post i Wielkanoc w ich rodzinach. Niemal powszechnie praktykowane jest święcenie pokarmów w Wielką Sobotę oraz dzielenie się z najbliższymi święconym jajkiem (po 93%). Niemal podobnie liczny odsetek ankietowanych (90%) deklaruje, że wysyła życzenia świąteczne: za pośrednictwem internetu lub SMS-ów (79%) lub tradycyjnych kartek (40%).

Bardzo szeroko rozpowszechniony jest także domowy wypiek tradycyjnych ciast (78%) oraz święcenie palemki w Niedzielę Palmową (77%).

Nieco mniej rozpowszechnione są: nawiedzenie Grobu Pańskiego (72%), obchodzenie śmigusa-dyngusa (71%), malowanie pisanek (71%), a także zwyczaj zajączka, czyli obdarowywania dzieci upominkami (62%).

Trzy modele świętowania

Pierwszy model świętowania koncentruje się na wymiarze duchowym: jego główne składowe to udział w Triduum Paschalnym, rekolekcjach wielkopostnych, nabożeństwie drogi krzyżowej lub gorzkich żalów, przystąpienie do spowiedzi wielkanocnej, posypanie głowy popiołem w Środę Popielcową, udział w rezurekcji, nawiedzenie Grobu Pańskiego, a w nieco mniejszym stopniu także poświęcenie palemek i zachowanie postu w Wielki Piątek.

Drugi wiąże się z kościelnymi tradycjami wielkanocnymi i obejmuje przede wszystkim poświęcenie pokarmu w Wielką Sobotę, dzielenie się święconym jajkiem, a w mniejszym stopniu poświęcenie palemek i zachowanie postu w Wielki Piątek.

Trzeci model to tradycje bardziej świeckie – malowanie pisanek, lany poniedziałek, pieczenie ciast oraz zajączek. Polacy luźniej związani z katolicyzmem kultywują przede wszystkim tradycje mające charakter obrzędowej religijności ludowej. Model trzeci ‒ obejmujący tradycje związane z życiem domowym i rodzinnym ‒ powiązany jest przede wszystkim z wiekiem: najczęściej obserwowany jest wśród młodszych badanych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję