Reklama

Dziękczynienie za dar jubileuszu diecezji

Agnieszka Lorek
Edycja sosnowiecka 15/2012

Diecezja sosnowiecka, jedna z 14 diecezji w Polsce, 25 marca świętowała jubileusz 20-lecia istnienia. Uroczystości odbyły się w sosnowieckiej bazylice katedralnej. Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore

W uroczystościach uczestniczyli także abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, bp Piotr Skucha oraz gospodarz miejsca, ordynariusz naszej diecezji bp Grzegorz Kaszak, a także przedstawiciele władz lokalnych i duchowieństwa. Przybyły m.in. delegacje ze wszystkich parafii naszej diecezji. Ich przedstawiciele podczas Ofiarowania przekazali wiele cennych darów - pamiątek jubileuszu, a wśród nich kopię obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwiarz z relikwiami bł. Jana Pawła II.

Budowanie i jednoczenie

Jan Paweł II, bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca 1992 r. ustalił nowy podział diecezji i prowincji kościelnych w Polsce. Wśród nowo powołanych znalazła się diecezja sosnowiecka. Minione 20-lecie to czas budowania i jednoczenia diecezji. Świętowany przez cały rok jubileusz przypomina o powstałych nowych parafiach, sanktuariach, szkołach katolickich, wybudowanych świątyniach. Obchody rocznicowe będą kontynuowane w parafiach, sanktuariach i zgromadzeniach zakonnych, które będą przyjmować kopię obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwie bł. Jana Pawła II.

Zależność od Boga

Podczas jubileuszowej Eucharystii kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. kan. dr Mariusz Karaś odczytał pismo abp. Angelo Becciu z watykańskiego Sekretariatu Stanu, w którym Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej raduje się ożywionym duchem wiary diecezjan, zwłaszcza kapłanów i osób zakonnych, oraz zachęca do szczególnej troski o kandydatów do kapłaństwa i ich formację. W liście czytamy m.in. „Ojciec Święty wyraża uznanie dla dokonań, których wymownym znakiem jest ożywienie życia duszpasterskiego, organizacja Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, erygowania parafii, budowa nowych kościołów, Domu Księży im. św. Józefa, szczególnie z myślą o księżach emerytach, rozwój wspólnot modlitewnych, ruchów, grup apostolskich, ewangelizacyjnych i charytatywnych”.
Z kolei abp Migliore w homilii zaznaczył, iż „wdzięczność za 20 lat diecezji nie powinna być powodem do samozadowolenia, ale uświadomienia sobie swojej zależności od Boga. (…) Powołując nową diecezję, Jan Paweł II chciał stworzyć lepsze warunki do przeżywania obecności Jezusa Chrystusa, ożywienia odczuć i zachowań, które są dla chrześcijanina zasadnicze: wdzięczności i chrześcijańskiego świadectwa życia” - podkreślał Kaznodzieja.

Reklama

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Na zakończenie uroczystości jubileuszowej abp Migliore poświęcił kopię obrazu Miłosierdzia Bożego, która tego dnia wraz z relikwiami krwi bł. Jana Pawła II rozpoczęła swoją wędrówkę po naszej diecezji. Pasterz Kościoła sosnowieckiego bp Grzegorz Kaszak odmówił przed nowym obrazem Akt Zawierzenia Diecezji Sosnowieckiej Jezusowi Miłosiernemu: „Zawierzyć to znaczy zaufać i powierzyć się w opiekę. Rozpoczynając dziś uroczystości peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w parafiach naszej diecezji, pragniemy oddać pod Twoją opiekę, Miłosierny Zbawicielu i Dobry Pasterzu, nasz Kościół sosnowiecki, wszystkich wiernych, duszpasterzy i osoby zakonne, a szczególnie tych, którzy są z daleka od Ciebie. (…) Głęboko ufając Tobie, Jezu, powtarzamy wraz z bł. Janem Pawłem II (...): «Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!». Pomny na to wszystko, ja, Grzegorz Kaszak, z woli Stolicy Świętej biskup sosnowiecki, całą diecezję sosnowiecką z wszystkimi jej stanami Tobie, Jezu Miłosierny zawierzam!”.
O północy Pasterz naszego kościoła wraz z kapłanami-rodakami z sosnowieckiej katedry odprawił Mszę św. W poniedziałkowy wieczór obraz i relikwie zostały przewiezione specjalnym samochodem-kaplicą do drugiej peregrynacyjnej stacji - parafii Świętej Trójcy w Będzinie. Tak rozpoczęte nawiedzenie będzie trwać 8 miesięcy. Zakończy się procesją z obrazem Jezusa Miłosiernego, która z sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie-Syberce przybędzie do parafii św. s. Faustyny Kowalskiej w Będzinie.

Szansa dla każdego z osobna

Msza św. jubileuszowa w sosnowieckiej matce kościołów otworzyła cykl bogatych w duchowe przeżycia wydarzeń nadchodzącego roku. Jubileusz naszej diecezji przypada na rok, któremu towarzyszy hasło: „Kościół naszym domem”. Dlatego też chcemy uświadomić sobie, że Kościół to my, to nasza sosnowiecka diecezja, którą tworzymy od 20 lat, to dom, za który jesteśmy odpowiedzialni.
W obchody wpisuje się 3. edycja Diecezjalnej Akademii Rodziny, której będzie patronować hasło:

„Nie można być obojętnym”

Tematyka kolejnych spotkań DAR-u również została ustalona pod kątem 20. rocznicy powstania diecezji. Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Mediolanu (30 maja - 3 czerwca) to kolejna jubileuszowa stacja. Spotkanie z Ojcem Świętym podczas Mszy św., a także diecezjalna Eucharystia przy grobie bł. Jana Pawła II - to fundamenty pielgrzymki.
14 czerwca 2012 r. - 13. rocznica wizyty Ojca Świętego w stolicy diecezji, w kontekście jubileuszu diecezji, w sposób szczególny skłania do wgłębienia się raz jeszcze w słowa wypowiedziane wówczas przez twórcę naszej diecezji. 7 października 2012 r. to kolejna znamienna data związana z Kościołem sosnowieckim. We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 2008 r. odchodzi do Pana pierwszy pasterz naszej diecezji bp Adam Śmigielski SDB. W tym roku rocznica jego śmierci przypada w niedzielę rozpoczynającą 68. Tydzień Miłosierdzia. Nie sposób więc nie wspomnieć wydarzenia sprzed lat, kiedy to na mocy dekretu bp. A. Śmigielskiego powstało pierwsze w diecezji sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu.
Kilka dni później, 11 października przypada początek ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary. - W Roku Wiary i roku jubileuszu diecezji pragniemy zwrócić uwagę na ewangelizację i to na rożnych płaszczyznach, zaktywizować Kręgi Biblijne, młodzież, duszpasterstwo ludzi chorych oraz wiele innych środowisk. Chodzi o to, by tego czasu nie zmarnować, ale go maksymalnie wykorzystać na duchową odnowę więzi z Panem Bogiem - podkreśla kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Mariusz Karaś.

Z kart 20-lecia

Diecezja sosnowiecka została wydzielona terytorialnie z diecezji częstochowskiej, kieleckiej i krakowskiej, przydzielono ją do metropolii częstochowskiej. Utworzona została z dekanatów: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Łazy, Sączów, Sosnowiec, Siewierz (z diecezji częstochowskiej); Olkusz, Pilica Sułoszowa (niektóre parafie), Wolbrom (z diecezji kieleckiej); Jaworzno (z archidiecezji krakowskiej). Na stolicę diecezji wybrano Sosnowiec, a kościołem katedralnym stała się świątynia parafialna pw. Wniebowzięcia NMP. Patronami diecezji zostali św. br. Albert Chmielowski oraz św. Rafał Kalinowski. Ojciec Święty na pierwszego biskupa sosnowieckiego mianował ks. Adama Śmigielskiego SDB, inspektora Prowincji Wrocławskiej Salezjanów w Polsce. Biskupami pomocniczymi zostali: biskup pomocniczy diecezji kieleckiej bp Piotr Skucha oraz ks. prał. Tadeusz Pieronek. W skład nowo utworzonej diecezji weszło wówczas 97 parafii z diecezji częstochowskiej, 44 parafie z diecezji kieleckiej i 11 parafii z archidiecezji krakowskiej, co w sumie dało 152 parafie (plus dwa wikariaty terenowe z własnymi duszpasterstwami). Powierzchniowo diecezja sosnowiecka zajmuje ok. 2 tys. km2, a jej maksymalna rozciągłość z zachodu na wschód wynosi ok. 70 km, z północy na południe ok. 45 km. W granicach diecezji znajduje się 12 miast, w tym 3 duże aglomeracje liczące ok. 100 tys. mieszkańców (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Jaworzno) oraz 15 gmin wiejskich. Według danych statystycznych parafii za 2010 r., ludność miejska liczy 84,27% wszystkich mieszkańców diecezji, a ludność gmin wiejskich - 15,73%.
Do ważniejszych wydarzeń historii diecezji należą prace I Synodu Diecezji Sosnowieckiej, który rozpoczął się 24 marca 2001 (trwał do 11 grudnia 2004). Do najważniejszych dat należy zaliczyć również wizytę Jana Pawła II 14 czerwca 1999 r. w Sosnowcu, podczas VII pielgrzymki do ojczyzny. W historię diecezji sosnowieckiej od 1995 r. wpisuje się Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Wśród działań, mających na celu pracę z młodzieżą, na uwagę zasługują organizowane od 2009 r. Spotkania Młodych Diecezji Sosnowieckiej, będące kontynuacją odbywających się od 1993 r. tzw. Forów Młodzieży, które gromadziły w wybranych częściach diecezji tysiące młodych ludzi.
Po śmierci bp. Adama Śmigielskiego nowym biskupem sosnowieckim został ks. prał. Grzegorz Kaszak. Nominację ogłoszono 4 lutego 2009 r. To właśnie z jego inicjatywy 25 marca rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii bł. Jana Pawła II w roku jubileuszu diecezji. Nawiedzenie świętych symboli zakończy się w niedzielę, 25 listopada.

Reklama

Dziś największy lipcowy odpust maryjny na Jasnej Górze

2019-07-16 17:49

mir / Jasna Góra (KAI)

Podprzeor Jasnej Góry o. Mieczysław Polak podziękował pieszym pątnikom zgromadzonym na odpustowej sumie w dzisiejsze wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, zwanej Szkaplerzną, że „stają w obronie wartości chrześcijańskich, będąc świadkami tego, co dobre i prawdziwe”. Ponad 4 tys. osób dotarło w pieszych pielgrzymkach na największy lipcowy odpust maryjny na Jasnej Górze.

Bożena Sztajner/Niedziela

Suma odpustowa odprawiona została na jasnogórskim szczycie o godz. 11.00. Na uroczystości przybyli pielgrzymi piesi z Poznania, Przemyśla, Piotrkowa Trybunalskiego w archidiecezji łódzkiej i z parafii arch. częstochowskiej; m.in. Gorzkowic, Rozprzy, Kamieńska oraz z Trzemeśni w arch. krakowskiej. Dotarła także licząca 75 osób Franciszkańska Pielgrzymka Rowerowa ze Wschowy w diec. zielonogórsko-gorzowskiej.

- Chodziliśmy od małego – przyznaje wielu jasnogórskich pielgrzymów. Od pokoleń pielgrzymują pieszo, przekazując wiarę, miłość do Boga i umiłowanie pielgrzymowania swoim dzieciom. Od 150 lat wędrują wierni z Piotrkowa Trybunalskiego.

- Można powiedzieć, że podróżujemy 'od Matki do Matki', ponieważ Piotrków Trybunalski również ma swoją Maryję, którą oczywiście czcimy - wyjaśniał kierownik grupy ks. Jacek Tyluś. Najstarszym pielgrzymem była w tej grupie 82-letnia Janina, najmłodszymi 13-miesięczy Jaś i 16-miesięczna Marcelina. Wierni z Piotrkowa Trybunalskiego także pieszo wracają do domów. Tradycyjnie w dzień poświęcony Najświętszej Maryi Pannie z Góry Karmel na Jasną Górę przybyła też grupa z Rozprzy z sanktuarium, w którym Maryję czci się jako Matkę Życia. Także ci pielgrzymi wracają pieszo.

Odprawiający rekolekcje w drodze modlili się o wstawiennictwo Maryi w wiernym naśladowaniu Jej Syna. O. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry podziękował pielgrzymom, że „stają w obronie wartości chrześcijańskich, będąc świadkami tego, co dobre i prawdziwe”.

Mszy św. przewodniczył ks. Jan Markowski, kierownik 85. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki, a koncelebrowali m.in.: ks. Łukasz Łukasik, ojciec duchowy 85. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki i ks. Jacek Tyluś, kierownik 150. Jubileuszowej Pielgrzymki Piotrkowskiej.

O tym, by wiara nie była tylko przyzwyczajeniem i tradycją, lecz żywą relacją z Jezusem i Jego Matką mówił w kazaniu ks. Łukasz Łukasik. - Przychodzimy do Maryi na Jasną Górę, aby zawierzyć Jej sprawę naszej wiary i tego, jak ta wiara w naszym życiu jest postrzegana, a przede wszystkim, jak jest wyznawana – mówił kaznodzieja – To właśnie w naszym sercu rodzi się ta walka związana z wiarą, to właśnie w naszym sercu, w dzisiejszych czasach, rodzi się największa walka o chrześcijaństwo i o Jezusa Chrystusa”.

Z racji odpustu Matki Bożej Szkaplerznej, w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawione zostały Nieszpory połączone z nabożeństwem tzw. klęczek. Podczas nabożeństwa ojcowie i bracia paulini modlili się wezwaniami Litanii Loretańskiej i ze wzniesionymi ku górze rękami śpiewali łacińską antyfonę „Monstra Te esse Matrem” („Okaż nam się Matką”).

Święto Matki Bożej Szkaplerznej jest dla niektórych pielgrzymów okazją do uroczystego założenia tego szczególnego znaku zawierzenia Maryi.

Historia szkaplerza sięga połowy XIII w., kiedy to ówczesny generał karmelitów o. Szymon Stock prosił Matkę Bożą o pomoc w uratowaniu zakonu przed kasatą. Jak podaje tradycja, w odpowiedzi Maryja ofiarowała karmelicie płócienną szatę jako znak schronienia pod Jej macierzyńską opiekę. Z noszeniem szkaplerza związane są tzw. przywileje szkaplerzne, czyli łaski obiecane przez Matkę Bożą. Po pierwsze, gwarantuje on szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia, a po drugie - w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia.

- Dzisiejsze święto to także ważny dzień w duchowości paulinów - wyjaśnia o. Piotr Łoza. Życie patriarchy Zakonu Paulinów św. Pawła Pierwszego Pustelnika było naśladowaniem życia proroka Eliasza. - Karmel to Góra proroków i pustelników - zauważa o. Łoza – I w tej tajemnicy można odkrywać i dziś co to znaczy życie pustelnicze. Życie pustelnicze to życie prorockie. Pustelnik ma być prorokiem dla tego świata, czyli żyć tym, co jest nadprzyrodzone. Życie według Boga jest proroctwem, czasami nic nie trzeba mówić, tylko żyć według Boga, żeby być prorokiem – wyjaśniał zakonnik.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Francja: od 25 lat wspólnotę braci z Taizé wspierają urszulanki z Polski

2019-07-17 19:36

(KAI/VaticanNews) / Taizé

Od ćwierć wieku pracują na wzgórzu w Taizé urszulanki Serca Jezusa Konającego z Polski. Za ich posługę podziękował im przeor wspólnoty, brat Alois. Swoją wdzięczność każdego tygodnia wyraża też młodzież, z którą pracują siostry.

Łukasz Krzysztofka

Pracujący w Taizé od wielu lat polski kapłan brat Marek przypomniał, że przybycie sióstr urszulanek było związane z potrzebą wspierania jego jako jedynego wówczas brata z Polski, by można było przyjąć liczne grupy młodych. Zaprosił je założyciel wspólnoty brat Roger, który bardzo liczył na to, że uda się znaleźć odważne zakonnice, które zechciałyby przyjechać do Taizé. Bardzo je polubił i wspierał, nalegając jednocześnie, by nosiły strój zakonny, żeby było wiadomo, że są to siostry z Polski.

W rozmowie z Radiem Watykańskim siostra Grażyna zaznaczyła, że chociaż początkowo urszulanki służyły głównie Polakom i osobom z Europy Środkowo-Wschodniej, to z czasem objęły swoimi działaniami także mieszkańców innych krajów. "Stopniowo nasza misja się zmieniała, ale cały czas jesteśmy nastawione na służenie młodym i słuchanie ich. Towarzyszymy dziewczętom z różnych krajów, w zależności od tego, jakimi językami mówimy. Zdarza się niekiedy, że dziewczęta, które w Taizé poznały urszulanki, wstępują do tego zgromadzenia" – powiedziała siostra Ania. Dodała, że ona sama właśnie w Taizé poznała urszulanki "i tu rozeznawałam moją drogę i, jak widać, jestem w zgromadzeniu".

W ciągu dwudziestu pięciu lat na wzgórzu w Taizé pracowało kilkanaście urszulanek. Dla życia każdej z nich doświadczenie to było bardzo istotne. Także braciom ze wspólnoty i wielu ludziom młodym nie sposób sobie wyobrazić życia w tym miejscu bez ich obecności.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem