Reklama

W służbie Bogu i człowiekowi

Kl. Dominik Jan Domin
Edycja toruńska 15/2012

21 marca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się sympozjum naukowe pt. „20 lat diecezji toruńskiej. Kościół na Pomorzu Nadwiślańskim w służbie Bogu i człowiekowi” zorganizowane przez Wydział Teologiczny UMK, Kurię Diecezjalną Toruńską oraz Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Sympozjum rozpoczęła uroczysta celebracja Mszy św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego. Eucharystię koncelebrowali kapłani wykładający na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prodziekan Wydziału Teologicznego ds. dydaktycznych ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof. UMK, rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr hab. Dariusz Zagórski, prof. UMK, ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz, ks. dr hab. Daniel Brzeziński, ks. dr Tomasz Dutkiewicz, ks. dr Piotr Roszak oraz dyrektor Biblioteki Diecezjalnej ks. dr Bogusław Dygdała.
W pierwszym referacie pt. „Diecezja toruńska kontynuatorką wielkiego dziedzictwa” prof. dr hab. Wiesław Sieradzan przybliżył dziedzictwo historyczne diecezji chełmińskiej, której pierwotne granice prawie dokładnie pokrywają się z obecnymi granicami diecezji toruńskiej. Bogactwo dziedzictwa zostało ukazane przez pryzmat 10 wielkich postaci: biskupa misyjnego Prus Christiana, pierwszego biskupa diecezji chełmińskiej Heindenryka OP, bł. Juty z Bielczyn, bł. Jana z Łobdowa, służebnicy Bożej Magdaleny Mortęskiej OSB, biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera, ks. dr. Stanisława Kujota, bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, bp. Kazimierza Józefa Kowalskiego oraz prof. dr. hab. Karola Górskiego.
W kolejnym referacie pt. „Posługa Caritas na terenie diecezji toruńskiej” ks. prał. Daniel Adamowicz przybliżył dzieła miłości podejmowane i zrealizowane przez Caritas. Przypomniał, że w ramach prześladowań w latach PRL utrudniano także i działalność charytatywną Kościoła. Caritas Diecezji Toruńskiej powstała zaledwie 8 dni po utworzeniu diecezji, 2 kwietnia 1992 r., swoją działalność zaczynała od zera. Obecnie działalność Caritas obejmuje m.in. centra w Toruniu, Grudziądzu, Działdowie i Brodnicy, które wydają posiłki, świadczą pomoc medyczną, higieniczną. Funkcjonują również Bursa Szkolna w Grudziądzu i Bursa Akademicka w Przysieku k. Torunia, dzięki którym uboga młodzież może pobierać nauki z dala od rodzinnego domu. Działają ogniska wychowawcze i świetlice dla dzieci, fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży, domy samopomocy, centra interwencji kryzysowej w rodzinie, schroniska dla bezdomnych i mieszkania chronione oraz wiele innych dzieł miłosierdzia. Co istotne, dzieła pomocy współdziałają z duszpasterstwem i formacją chrześcijańską: wspierany jest wolontariat, na terenie diecezji działają 202 Szkolne Koła Caritas i 78 zespołów parafialnych.
W kolejnym referacie dk. dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK przedstawił ruchy i stowarzyszenia wiernych świeckich w diecezji toruńskiej. Przypomniał pokrótce działalność świeckich w Kościele na przestrzeni wieków, zwłaszcza w średniowiecznym i nowożytnym Toruniu oraz w okresie międzywojennym w diecezji chełmińskiej. Ukazał sytuację współczesną - odradzania się ruchów świeckich po okresie Polski ludowej. Zwrócił uwagę, że lepiej rozwijają się stowarzyszenia wiernych świeckich w większych miastach. Dobrze rozwinięte są stowarzyszenia skupiające dorosłych, co daje nadzieję, że dorośli jako rodzice będą skuteczniej wychowawczo oddziaływać na dzieci i młodzież.
W czwartym referacie s. dr Elżbieta Sozańska USJK przedstawiła charyzmaty i apostolat zgromadzeń zakonnych w diecezji toruńskiej. Po ogólnym omówieniu sytuacji wszystkich zgromadzeń zakonnych diecezjiprzedstawiła szczegółowo charyzmat i apostolat wybranych zgromadzeń żeńskich mocno związanych z diecezją toruńską, których cierpliwa praca jest często niezauważana w świecie.
Na zakończenie ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski przedstawił referat „Diecezja toruńska w liczbach”. W atrakcyjny sposób przybliżył podstawowe dane statystyczne opisujące diecezję w chwili jej powstania i obecnie. Zwrócił uwagę, że przez 20 lat diecezji przybyło 12 nowych parafii, przez co wielu parafian ma kościół parafialny i swojego proboszcza bliżej domu. Obecnie największa parafia diecezji liczy ok. 18 tys. mieszkańców, w 1992 r. największa parafia liczyła 31 tys. mieszkańców. Przez 20 lat spadła nieznacznie liczba mieszkańców na terenie diecezji, natomiast mamy więcej kapłanów niż w 1992 r.
Sympozjum towarzyszyła wystawa fotograficzna ilustrująca najważniejsze wydarzenia 20-lecia diecezji, a także prezentacja książek naukowych wydanych w diecezji toruńskiej.
Dzięki sympozjum uczestnicy zostali pokrzepieni naukowymi informacjami o diecezji i zapoznali się z aktualnymi wyzwaniami w pracy duszpasterskiej kapłanów i wiernych świeckich.

Świeccy franciszkanie na Jasnej Górze: bądźmy apostołami jedności

2019-07-20 17:05

mir/Radio Jasna Góra / Częstochowa (KAI)

Z udziałem ponad 4 tys. osób na Jasnej Górze odbyła się 26. Ogólnopolska Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Spotkanie wpisało się w przygotowania do jubileuszu 800. rocznicy powstania wspólnoty świeckich franciszkanów. Do bycia „apostołami jednoczenia” zachęcał ich biskup świdnicki Ignacy Dec.

BPJG

Podczas dwudniowej pielgrzymki rozważano przesłanie z Listu św. Franciszka do wiernych „Poświęceni są ku jedności” - poinformowała Joanna Berłowska, przełożona narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. - Jedność jest bardzo ważną sprawą nie tylko u nas, ale w całej Ojczyźnie, w całym Kościele, wszędzie i o to będziemy się modlić – zapewniała świecka franciszkanka.

- By nie wstydzić się jednoczyć wokół Krzyża i Ewangelii - zachęcał zgromadzonych biskup świdnicki Ignacy Dec, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich.

- Jesteśmy chorzy na brak jedności – diagnozował biskup świdnicki i ubolewał nad pogłębiającym się rozbiciem w narodzie. Zachęcał do bycia na co dzień „apostołem jednoczenia”.

O wielkiej aktualności i sile franciszkańskiego charyzmatu we współczesnym Kościele mówi o. Andrzej Romanowski, narodowy asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. - „Franciszku idź, odbuduj mój Kościół!”. To jest ciągle aktualne, tego bardzo potrzeba na dziś i jutro. To przesłanie, które otrzymał Św. Franciszek jest tak aktualne, tylu ludzi jest zagubionych, tylu poszukujących, zranionych – tłumaczył zakonnik i podkreślił, że potrzeba nie tylko dotrzeć do nich z przesłaniem miłości Jezusa, ale nieść Franciszkowy zapał, entuzjazm, fascynację Chrystusem, gdyż to najbardziej zaraża innych i wpływa na zmianę myślenia.

Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota katolików różnych stanów, dążących do doskonałości chrześcijańskiej poprzez naśladowanie Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu. Nie wymaga ona opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z małżeństwa czy pełnienia zadań świeckich, umożliwia jednak wielu ludziom realizację powołania zakonnego.

Franciszkański Zakon Świeckich został założony ok. 1221 r. przez św. Franciszka z Asyżu. Powstał on z myślą o ludziach świeckich, którzy pełniąc obowiązki swego stanu – małżeńskie, rodzinne i zawodowe – pragną dążyć do doskonałości chrześcijańskiej. W Polsce zakon liczy obecnie ok. 10 tys. członków.

W Polsce świeckie wspólnoty zakładali franciszkanie po dotarciu do kraju w 1227 roku. W okresie międzywojennym działalność Trzeciego Zakonu bardzo się ożywiła, niestety po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne dekretem z 1949 roku zakazały działalności ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich. W 1978 roku papież Paweł VI nadał świeckim franciszkanom odnowioną regułę, która wprowadziła istotne zmiany w organizacji i posłudze Trzeciego Zakonu. Została także zmieniona nazwa wspólnoty na Franciszkański Zakon Świeckich, który odtąd stał się wspólnotą autonomiczną pod duchową opieką Pierwszego Zakonu św. Franciszka: Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów.

Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest bł. Aniela Salawa, a tercjarzami, czyli franciszkanami świeckimi byli m.in. św. Sebastian Pelczar biskup, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jacek Malczewski - malarz, Józef Haller - legionista, generał Wojska Polskiego oraz sługa Boży kard. Stefan Wyszyński - Prymas Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kalwaria Pacławska: dziś rozpoczyna się 32. Franciszkańskie Spotkanie Młodych

2019-07-21 12:18

pab / Kalwaria Pacławska (KAI)

Coraz więcej młodych ludzi pojawia się na Kalwarii Pacławskiej, gdzie dziś wieczorem rozpocznie się 32. Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Jego hasło brzmi „Obecność” i jest związane z tajemnicą Eucharystii. W trakcie najbliższego tygodnia młodzież wysłucha świadectw wielu osób oraz będzie się bawić na koncertach. Nie zabraknie też nabożeństw i spotkań w grupach.

Monika Jaracz | Archidiecezja Krakowska

– Coraz więcej młodych ludzi pojawia się na Kalwarii. W różnych jej zakątkach widać i czuć ducha FSM-u – mówi o. Marcin Drąg, dyrektor Franciszkańskich Spotkań Młodych. Już na kilka dni przed rozpoczęciem spotkania do kalwaryjskiego sanktuarium przyjechała kadra. Schola od wtorku ćwiczyła pieśni, a sekcja plastyczna w koncepcji tegorocznego spotkania przyozdobiła kościół i kaplicę św. Rafała, w której całodobowo będzie trwać adoracja Najświętszego Sakramentu. Została też ustawiona scena, na której odbędą się spotkania.

– W tym roku hasło FSM-u brzmi „Obecność”. Będziemy odkrywać realną obecność Jezusa w Eucharystii, która bardzo pociąga nas ku temu, co jest niebiańskie, aczkolwiek wydarza się na ziemi – zapowiada o. Drąg. 32. FSM potrwa do soboty. Na rozpoczęcie Mszę św. dla młodych odprawi abp Adam Szal, metropolita przemyski. Oprócz codziennych Eucharystii, będą również nabożeństwa, które w swojej formie są odmienne od tych znanych na co dzień z naszych kościołów. Szczególnym w tym roku ma być nabożeństwo Exodusu. Organizatorzy nie zdradzają na czym ma ono polegać. Wyjawiają jedynie, że dobra pogoda będzie sprzyjać jego przeżywaniu. Każdego dnia odbywać się będą konferencje z zaproszonymi gośćmi. W tym roku będą to m.in. ks. Wojciech Węgrzyniak, Maciej Bodasiński, Ida Nowakowska, ks. Krzysztof Porosło, o. Jarosław Wysoczański OFMConv. Na FSM zapraszani są także muzycy, którzy każdego wieczoru bawią młodzież. W tym roku do Kalwarii Pacławskiej przybędą m.in. Mate.O i Tęgie Chłopy, wystąpi także TeatrA. Nie zabraknie też spotkań w grupach i czasu wolnego. Organizatorem Spotkania jest krakowska Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem