Reklama

W służbie Bogu i człowiekowi

Kl. Dominik Jan Domin
Edycja toruńska 15/2012

21 marca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się sympozjum naukowe pt. „20 lat diecezji toruńskiej. Kościół na Pomorzu Nadwiślańskim w służbie Bogu i człowiekowi” zorganizowane przez Wydział Teologiczny UMK, Kurię Diecezjalną Toruńską oraz Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Sympozjum rozpoczęła uroczysta celebracja Mszy św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego. Eucharystię koncelebrowali kapłani wykładający na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prodziekan Wydziału Teologicznego ds. dydaktycznych ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof. UMK, rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr hab. Dariusz Zagórski, prof. UMK, ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz, ks. dr hab. Daniel Brzeziński, ks. dr Tomasz Dutkiewicz, ks. dr Piotr Roszak oraz dyrektor Biblioteki Diecezjalnej ks. dr Bogusław Dygdała.
W pierwszym referacie pt. „Diecezja toruńska kontynuatorką wielkiego dziedzictwa” prof. dr hab. Wiesław Sieradzan przybliżył dziedzictwo historyczne diecezji chełmińskiej, której pierwotne granice prawie dokładnie pokrywają się z obecnymi granicami diecezji toruńskiej. Bogactwo dziedzictwa zostało ukazane przez pryzmat 10 wielkich postaci: biskupa misyjnego Prus Christiana, pierwszego biskupa diecezji chełmińskiej Heindenryka OP, bł. Juty z Bielczyn, bł. Jana z Łobdowa, służebnicy Bożej Magdaleny Mortęskiej OSB, biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera, ks. dr. Stanisława Kujota, bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, bp. Kazimierza Józefa Kowalskiego oraz prof. dr. hab. Karola Górskiego.
W kolejnym referacie pt. „Posługa Caritas na terenie diecezji toruńskiej” ks. prał. Daniel Adamowicz przybliżył dzieła miłości podejmowane i zrealizowane przez Caritas. Przypomniał, że w ramach prześladowań w latach PRL utrudniano także i działalność charytatywną Kościoła. Caritas Diecezji Toruńskiej powstała zaledwie 8 dni po utworzeniu diecezji, 2 kwietnia 1992 r., swoją działalność zaczynała od zera. Obecnie działalność Caritas obejmuje m.in. centra w Toruniu, Grudziądzu, Działdowie i Brodnicy, które wydają posiłki, świadczą pomoc medyczną, higieniczną. Funkcjonują również Bursa Szkolna w Grudziądzu i Bursa Akademicka w Przysieku k. Torunia, dzięki którym uboga młodzież może pobierać nauki z dala od rodzinnego domu. Działają ogniska wychowawcze i świetlice dla dzieci, fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży, domy samopomocy, centra interwencji kryzysowej w rodzinie, schroniska dla bezdomnych i mieszkania chronione oraz wiele innych dzieł miłosierdzia. Co istotne, dzieła pomocy współdziałają z duszpasterstwem i formacją chrześcijańską: wspierany jest wolontariat, na terenie diecezji działają 202 Szkolne Koła Caritas i 78 zespołów parafialnych.
W kolejnym referacie dk. dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK przedstawił ruchy i stowarzyszenia wiernych świeckich w diecezji toruńskiej. Przypomniał pokrótce działalność świeckich w Kościele na przestrzeni wieków, zwłaszcza w średniowiecznym i nowożytnym Toruniu oraz w okresie międzywojennym w diecezji chełmińskiej. Ukazał sytuację współczesną - odradzania się ruchów świeckich po okresie Polski ludowej. Zwrócił uwagę, że lepiej rozwijają się stowarzyszenia wiernych świeckich w większych miastach. Dobrze rozwinięte są stowarzyszenia skupiające dorosłych, co daje nadzieję, że dorośli jako rodzice będą skuteczniej wychowawczo oddziaływać na dzieci i młodzież.
W czwartym referacie s. dr Elżbieta Sozańska USJK przedstawiła charyzmaty i apostolat zgromadzeń zakonnych w diecezji toruńskiej. Po ogólnym omówieniu sytuacji wszystkich zgromadzeń zakonnych diecezjiprzedstawiła szczegółowo charyzmat i apostolat wybranych zgromadzeń żeńskich mocno związanych z diecezją toruńską, których cierpliwa praca jest często niezauważana w świecie.
Na zakończenie ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski przedstawił referat „Diecezja toruńska w liczbach”. W atrakcyjny sposób przybliżył podstawowe dane statystyczne opisujące diecezję w chwili jej powstania i obecnie. Zwrócił uwagę, że przez 20 lat diecezji przybyło 12 nowych parafii, przez co wielu parafian ma kościół parafialny i swojego proboszcza bliżej domu. Obecnie największa parafia diecezji liczy ok. 18 tys. mieszkańców, w 1992 r. największa parafia liczyła 31 tys. mieszkańców. Przez 20 lat spadła nieznacznie liczba mieszkańców na terenie diecezji, natomiast mamy więcej kapłanów niż w 1992 r.
Sympozjum towarzyszyła wystawa fotograficzna ilustrująca najważniejsze wydarzenia 20-lecia diecezji, a także prezentacja książek naukowych wydanych w diecezji toruńskiej.
Dzięki sympozjum uczestnicy zostali pokrzepieni naukowymi informacjami o diecezji i zapoznali się z aktualnymi wyzwaniami w pracy duszpasterskiej kapłanów i wiernych świeckich.

Reklama

Papież: „Pragnę udać się do Argentyny, ale w 2020 będzie to trochę trudne”

2019-11-13 21:38

kg (KAI/Télam) / Buenos Aires/Watykan

Papież Franciszek potwierdził pragnienie odwiedzin Argentyny, ale w rozmowie z argentyńską agencją prasową Télam dodał, że ze względu na podjęte już zobowiązania na rok 2020 będzie to „trochę trudne”. Zaznaczył, że na przyszły rok zaplanował już inne podróże.

Grzegorz Gałązka

Ojciec Święty przypomniał, że zamierzał udać się do swej ojczyzny w listopadzie 2017, odwiedzając także Chile i Peru, ale proces wyborczy w jego kraju uniemożliwił spełnienie tych planów. Wyjaśnił, że postanowił „odłożyć Argentynę i Urugwaj na później”.

W czerwcu br. przewodniczący Argentyńskiej Konferencji Biskupiej bp Óscar Ojea w rozmowie także z Télam oznajmił, że papież „myśli już o tym, kiedy przybyć do kraju” i dodał, że wizyta taka mogłaby się odbyć „pod koniec 2020 roku lub w 2021”.

Franciszek przelatywał dotychczas dwukrotnie nad Argentyną: w lipcu 2015, gdy leciał do Ekwadoru, rozpoczynając swą drugą podróż do Ameryki Łacińskiej (objęła ona jeszcze Boliwię i Paragwaj) oraz w styczniu 2018, w drodze do Chile.

W rozmowie z agencją Ojciec Święty potwierdził zainteresowanie udania się w przyszłym roku do Iraku i Sudanu Południowego w ramach wspólnej podróży ekumenicznej wraz z anglikańskim arcybiskupem Canterbury Justinem Welbym. Co do tego drugiego kraju, to – jak zauważył – będzie to możliwe, „o ile pozwolą na to warunki polityczne”.

Jorge Mario Bergoglio był arcybiskupem Buenos Aires w latach 1998-2013, po czym opuścił Argentynę na początku marca 2013, udając się do Rzymu na konklawe, na którym został wybrany na papieża i od tamtego czasu już nie odwiedził swej ojczyzny. Budzi to duże niezadowolenie i krytykę wśród jego rodaków.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jasna Góra: Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich z udziałem kard. Roberta Saraha

2019-11-14 12:48

o. Stanisław Tomoń

30. Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich rozpoczęło się w czwartek 14 listopada na Jasnej Górze. Gościem specjalnym dwudniowego, jubileuszowego spotkania jest kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Do sanktuarium przybyło ponad 500 osób.

©/BPJG Krzysztof Świertok
Ks. prof. Waldemar Chrostowski

Mottem przewodnim tegorocznego Forum, przeżywanego w duchu dziękczynienia Panu Bogu za 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich, są słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Żywcu w 1995 r.: „Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje się Kościół”.

„Reprezentanci 600. szkół z całej Polski przyjeżdżają tutaj na Jasną Górę po to, aby spotkać się ze sobą i spotkać się z naszą patronką, bo Pani Jasnogórska jest patronką Rady Szkół Katolickich” – wyjaśnia ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich.

©/BPJG Krzysztof Świertok
Uczestnicy spotkania

„Są to spotkania formacyjne – przypomina ks. Latawiec - Zapraszamy na nie gości, którzy chcą powiedzieć nam, jak należy pewne rzeczy realizować w szkołach katolickich od strony wychowania i są poruszane sprawy prawne. Wiemy, że reformy w szkolnictwie są ciągle, ciągle się coś zmienia i wychodzimy naprzeciw nauczycielom i dyrektorom, żeby im o pewnych rzeczach prawnych powiedzieć, przybliżyć je, bo nie każdy jest w stanie śledzić na bieżąco wszystkie zmiany prawne, które się dokonują. Dlatego na tych Forach i spotkaniach dyrektorów, tu na Jasnej Górze, próbujemy nauczycielom i dyrektorom pomóc w realizowaniu swojej misji, którą mają do spełnienia”.

Na jubileuszowe spotkanie, 30. Forum na Jasnej Górze oraz 25-lecie Rady Szkół Katolickich, zaproszony został kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. „Kiedyś byliśmy na spotkaniu Zarządu w Warszawie i była tam promocja książki kard. Saraha. Pomyśleliśmy wtedy, że może by kardynała zaprosić na ten jubileusz – wspomina ks. Latawiec - Z początku nie wierzyliśmy do końca, że uda się to zrobić, ale podjęliśmy to wyzwanie, napisaliśmy zaproszenie z programem, który chcielibyśmy, aby był realizowany i otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Podjęliśmy 9-cio miesięczną modlitwę różańcową. Każdego dnia modliliśmy się na różańcu, aby doszło do skutku to spotkanie, bo wiemy doskonale, że można planować, a w ostatniej chwili może się coś zmienić, ale udało się, dziś kardynał będzie z nami w Częstochowie”.

„Cieszymy się ogromnie ponieważ uważam, że to jest prorok XXI w., który może nam o pewnych zagrożeniach powiedzieć, ale również pokazać nam drogę wyjścia, drogę, którą powinniśmy się kierować jako nauczyciele, dyrektorzy szkół katolickich, i to jest bardzo ważne. W dzisiejszym świecie różnych prądów i informacji łatwo się zagubić i ważne jest, aby ktoś nam o tym powiedział, więc cieszymy się ogromnie, że on będzie z nami” – dodał przewodniczący Rady Szkół Katolickich.

Kard. Robert Sarah będzie przewodniczył Mszy św. w jęz. łacińskim w bazylice jasnogórskiej w piątek, 15 listopada. Następnie wygłosi konferencje zatytułowane: „Kościół – kryzys i odnowa” oraz „Misja katolickiego wychowawcy”. W programie Forum przewidziano też wykłady ks. prof. Waldemara Chrostowskiego na temat: „Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna”.

„Świadectwo jest silne i potrzebne tam, gdzie człowiek jest sobą, czyli ono jest przejawem silnej, dobrej, dojrzałej tożsamości – powiedział nawiązując do tematu swojej konferencji ks. prof. Waldemar Chrostowski - W naszych czasach bardzo potrzeba dojrzałych, mądrych, roztropnych chrześcijan, potrzeba ich bardziej niż kiedykolwiek do tej pory, bo tylko oni są w stanie dać wiarygodne świadectwo o Jezusie Chrystusie i tylko oni są w stanie również podjąć odpowiedzialność za te wszystkie zobowiązania, które z Ewangelii wynikają”.

„W swojej refleksji chciałbym cofnąć się do Pisma Świętego, które jest podstawowym źródłem dla wiary chrześcijańskiej – podkreślił ks. prof. Chrostowski - Jeżeli chcemy coś zrozumieć, to musimy cofnąć się do samych początków, musimy cofnąć się do źródeł i jeżeli chcemy zrozumieć, kim jesteśmy, to nie możemy na nas samych, i na chrześcijaństwo, i na Kościół patrzeć oczami świata, tylko musimy na świat spojrzeć oczami Jezusa Chrystusa i Kościoła. Dlatego ten powrót do Pisma Świętego jest tak niezbędny”.

Dzisiejszej Mszy św. w bazylice jasnogórskiej o godz. 16.30 przewodniczyć ma bp Marek Mendyk, Asystent, Asystent Rady Szkół Katolickich.

Program XXX Forum Szkół Katolickich:

14 listopada, czwartek

10.00

Rozpoczęcie – ks. Zenon Latawiec SDB, przewodniczący RSK, Sala Papieska

10.30

Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna ST, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Przerwa

11.45

Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna NT, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

13.00

Przerwa

14.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich (wspomnienia, refleksje, przypomnienia) – bp Stanisław Napierała

16.30

Msza św. w bazylice jasnogórskiej – przewodniczy bp Marek Mendyk, Asystent RSK

18.45

Film „Nieplanowane” reż. C. Solomon, Ch. Konzelman

21.00

Apel Jasnogórski – bp Marek Mendyk

15 listopada, piątek

9.30

Msza św. w j. łacińskim w bazylice jasnogórskiej – przewodniczy kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

śpiew: Schola gregoriańska Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie, dyr. s. Wanda Putyra

11.00

Kościół – kryzys i odnowa – kard. Robert Sarah, Sala Papieska

12.15

Przerwa

14.00

Misja katolickiego wychowawcy – kard. Robert Sarah, Sala Papieska

15.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Rozmowa, seria pytań z kard. Robertem Sarah

17.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu w bazylice jasnogórskiej. Akt zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej. Te Deum za 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich. Zakończenie Forum

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem