Reklama

Aktywni i kreatywni

Naszym głównym celem jest chęć działania na rzecz lokalnej społeczności. Jesteśmy otwarci na nowe osoby, pomysły, projekty. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych - mówi Krzysztof Haliniak, prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica. - Mieliśmy lepsze i gorsze dni, ale wyciągnęliśmy z tego wnioski i przetrwaliśmy. Dziś nasze działania skupiają się na konkretnych inicjatywach i pozyskiwaniu środków na ich realizację - akcentuje Beata Biały, która przez pięć lat (2005-2010) kierowała pracami SWAL-u.
Inicjatorką utworzenia Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica była Maria Ragan, pierwsza prezes owej organizacji pozarządowej (2003-2005). - Zebrała się grupa młodych osób mających zapał do tego, by robić coś pożytecznego. Chcieliśmy działać, coś organizować, żeby nie było nudno. Zachęcaliśmy także innych do aktywności, stąd nazwa naszego Stowarzyszenia. Pragnęliśmy nauczyć się współpracy, otwartości, kreatywności. Tak powstawała nowa formuła działalności na naszym terenie, wspieranej przez ówczesnego pysznickiego wójta Zygmunta Cholewińskiego - wspomina Beata Biały dodając, że spotkania organizacyjne odbywały się w sali Urzędu Stanu Cywilnego.
Z czasem początkowy zapał przygasł i nastąpił zastój w działalności SWAL-u. Powodem stały się wyjazdy młodych ludzi za granicę, a ci, którzy pozostali na miejscu, zaczęli więcej czasu poświęcać własnym sprawom. Doszło nawet do tego, iż został złożony do sądu wniosek o likwidację Stowarzyszenia. Na szczęście przełomem okazał się rok 2006, który przyniósł nowe otwarcie i organizacja odżyła. Dziś jej zarząd tworzą: Krzysztof Haliniak (prezes), Krzysztof Skrzypek (skarbnik), Beata Kuziora (sekretarz), Paweł Juda i Witold Pietroniec. Aktualnie SWAL liczy 26 członków, lecz w jego prace włącza się znacznie większa liczba osób. Ich pomoc oraz współpraca z innymi organizacjami i instytucjami jest niezbędna, by realizować kolejne zamierzenia.
Trudno w kilku zdaniach wymienić wszystkie inicjatywy podjęte przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica. Warto zauważyć, że były one i są niezwykle różnorodne i ważne ze względów społecznych. Jednym z pierwszych działań, jeszcze przed formalną rejestracją, było zorganizowanie pożegnania lata z udziałem zespołu „Ziemia Kanaan”, a później witano wakacje z zespołem „Sami”. - Nabieraliśmy wtedy doświadczenia - zauważa Beata Biały dodając, że pierwszą dotację SWAL otrzymał z Fundacji Wspomagania Wsi na projekt „Skarby naszej małej ojczyzny”. Akcentuje również włączenie się w ogólnopolską akcję „Polska biega” i pomaganie powodzianom.
Wśród licznych akcji Stowarzyszenia na uwagę zasługuje realizacja projektu „20 lat wspólnie”, którego głównym akcentem była debata dotycząca dwudziestej rocznicy odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce. Wzięli w niej udział liderzy samorządowi kilku pokoleń i młodzież. Organizowano też turnieje piłkarskie, szkolono przedsiębiorców pragnących pozyskać dotacje unijne, podejmowano przedsięwzięcia na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego. Zainteresowanie ostatnim z wymienionych obszarów zaowocowało ocaleniem i zarchiwizowaniem zbiorów, które pozostawił po sobie ks. Władysław Szubarga - ceniony duszpasterz parafii Pysznica w latach 1939-1991. - W ubiegłym roku udało nam się zapoczątkować wirtualne muzeum gminy Pysznica - informuje Krzysztof Haliniak.
- Dodatkową naszą działalnością jest wspieranie i aktywizowanie osób, propagujących produkty tradycyjne na terenie gminy Pysznica - dodaje prezes SWAL-u. - Pragniemy stworzyć stół takich wyrobów z udziałem osób fizycznych, stowarzyszeń i kół gospodyń. Mógłby on być później prezentowany na okolicznościowych imprezach i pokazach w różnych miejscowościach.
Obecnie uwaga Stowarzyszenia skupia się na promocji projektu „Wszyscy jesteśmy drużyną”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek „Działaj Lokalnie” Fundacji Fundusz Lokalny SMK w Zbydniowie. Warto wiedzieć, że Fundacja Fundusz Lokalny SMK powstała na bazie Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wolni od uzależnień” w Zaleszanach.
Projekt, którego celem nadrzędnym jest integracja rodzin, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, realizowana do 30 września 2012, to Sportowa Akademia Rodzinna. Przedsięwzięcie polega na organizowaniu w Pysznicy i Jastkowicach cotygodniowych oryginalnych rozgrywek sportowo - zabawowych z udziałem dzieci i ich rodziców. Chodzi tu także o pokazanie pewnych wzorów, z których rodzice będą mogli później skorzystać. Finałem akcji będą turnieje o piknikowym charakterze dla całych rodzin.
- W drugiej części projektu chcemy opracować rowerowo - pieszą mapę turystyczną gminy Pysznica - podkreśla Krzysztof Haliniak. W ramach tych działań zostaną wyznaczone poszczególne trasy, określona skala trudności, czas przejazdu i przemarszu z uwzględnieniem poziomu bezpieczeństwa. Te czynniki są bardzo ważne w przypadku planowania wycieczek rodzinnych.
Prowadząc prace przygotowawcze, organizatorzy akcji pomyśleli o zaangażowaniu mieszkańców w przedsięwzięcie. Zaproponowali konkurs na opis wskazanych odcinków tras. Tak powstanie coś w rodzaju przewodnika. Zwycięzca będzie mógł sobie nazwać trasę, którą opisał.
Owocem owej inicjatywy SWAL-u, realizowanej do końca października tego roku, będzie także oznakowanie wybranych tras i - co niezwykle istotne - wypromowanie najciekawszych miejsc w gminie. Wiele z nich związanych jest z historią tych ziem, inne zaskakują walorami przyrodniczymi, jeszcze inne mają wartość rekreacyjną. Obszary o podobnym znaczeniu znajdują się również w gminach sąsiednich, dlatego byłoby dobrze, gdyby i one podjęły temat w taki sam sposób. SWAL zachęca do aktywności.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Odszedł do Pana o. Sylwester Pająk, werbista, misjonarz w Indonezji

2022-08-16 11:04

[ TEMATY ]

werbiści

Misjonarze Werbiści - SVD Poland

Gdy 12 czerwca widzieliśmy się po raz ostatni w Rzymie w domu generalnym werbistów wspominał, że w jego życiu „były trzy długie etapy: Polska, Indonezja, Rzym. Teraz pora wracać do domu...” Kiedy o. Sylewster usłyszał od lekarzy diagnozę choroby, wiedział, że rak pozostawia mu kilka miesięcy życia. I chciał je spędzić z rodziną, wśród swoich. Ale był pogodny i uśmiechnięty, tak jak człowiek wiary świadomy, że „dobrą walkę stoczył, bieg ukończył, wiarę zachował”, a teraz czeka na niego nagroda w Niebie. Zmarł 15 sierpnia w domu werbistów w Górnej Grupie.

O. Sylwester Pająk urodził się 10 grudnia 1935 r. w Moszczenicy, w 1949 r. rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Misjonarzy Werbistów w Nysie, a święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza diecezji warmińskiej przyjął 29 stycznia 1961 r. W latach 1962-1963 był kapelanem sióstr wizytek w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. W 1963 r. rozpoczął studia na Wydziale Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1965 r. podjął pracę misyjną w Indonezji - po kursie języka indonezyjskiego został skierowany do pracy w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów. Pracował tam jako wykładowca filozofii i pomagał w duszpasterstwie parafialnym. W 1969 r. został mianowany rektorem werbistowskiego seminarium duchownego w Ledalero. W 1973 r. wrócił na kilka lat do Rzymu, by kontynuować studia na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii. Powrócił na katolicką wyspę Flores w 1976 r., ale w 1979 r. przeniesiono go na Jawę, wyspę zamieszkaną przez większość muzułmańską. Zorganizował wyższe seminarium, kształcące werbistów z tego rejonu Azji – sam wykładał tam filozofię. O. Sylwester był bardzo związany się z Indonezją i Kościołem indonezyjskim i dlatego poprosił o obywatelstwo indonezyjskie. Musiał jednak wrócić do Rzymu, gdy w 1988 r. został wybrany na radcę generalnego Zgromadzenia Werbistów. Po zakończeniu 6-letniej kadencji przyjął obowiązki ojca duchownego w Papieskim Kolegium Misyjnym św. Piotra Apostoła w Rzymie. Od 2001 r. był też radcą kościelnym w Ambasadzie Republiki Indonezji przy Stolicy Apostolskiej i duszpasterzem katolików indonezyjskich mieszkających we Włoszech.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: Nowenna przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej

2022-08-17 14:49

[ TEMATY ]

Jasna Góra

nowenna

Karol Porwich/Niedziela

Na Jasnej Górze rozpoczynają się dziś duchowe przygotowania do obchodzonej 26 sierpnia uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Przez dziewięć kolejnych wieczorów na Szczycie sprawowana będzie Msza św. ze specjalnymi kazaniami i udziałem przedstawicieli częstochowskich parafii, którzy przybywać będą w pielgrzymkach pieszych. To jedyna nowenna przed świętem maryjnym.

Tę nowennę ks. prof. Janusz Królikowski nazywa „Szkołą wytrwałości”. Zdaniem przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego trwająca przez 9 dni modlitwa „ma nam uświadomić, że nie okazyjnie mamy kierować się do Boga, Matki Najświętszej, ale z wytrwałością”.

CZYTAJ DALEJ

2 lata temu zmarł Piotr Szczepanik. "Goniąc Kormorany" nadal gra w naszych uszach

2022-08-19 22:55

[ TEMATY ]

rocznica

Piotr Szczepanik

Karol Porwich/Niedziela

"Goniąc Kormorany", "Żółte kalendarze", "Kochać", "Nigdy więcej" to utwory, które zna cała Polska. Piotr Szczepanik wylansował ballady, które obecnie można określić standardami polskiej piosenki.

"Nie czyniłem żadnych zabiegów, ani specjalnie się nie starałem, aby stać się popularnym. Właściwie, to o moim dalszym życiu, śpiewaniu i o tym, że piosenki przeze mnie wykonywane stały się szlagierami, zadecydowali radiosłuchacze" – wspominał w jednym z wywiadów Piotr Szczepanik.Piosenkarz, gitarzysta, aktor – Piotr Szczepanik przyszedł na świat 14 lutego 1942 roku. Po maturze współpracował z lubelskim Teatrem Lalki i Aktora. Następnie studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutował na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 1963 roku. W latach 60. i 70. z Bohdanem Łazuką i Jackiem Fedorowiczem prowadził program estradowo-kabaretowy "Popierajmy się".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję